Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení

Lesknáček úlový = Aethina tumida

24. února 2007 v 13:49 | Eman
V Jižní Karolíně na jihovýchodě USA v červnu 1997 objevil včelař Ally Crosby malého černého brouka. Za několik měsíců všechna jeho včelstva pomřela.

Perličky z Nasavrk, ze semináře prohlížitelů včelstev

12. února 2007 v 18:00 | Eman
V sobotu a v neděli (10.2) jsem se účastnil semináře v Nasavrkách. Přednášeli tam Dvořák, Titěra, Krabec, Machová - známá esa našeho včelařství, tak ať mi prominou, že je nebudu titulovat.

Hmyzomorka včelí = Nosema Apis

3. února 2007 v 18:00 | Eman
Nosemóza je druhým největším rozšířeným zdravotním problémem včel po varroáze.

Aktuální situace v moru včelího plodu

3. února 2007 v 7:12 | Eman
Na stránkách státní veterinární správy je zveřejněna tabulka a mapka s aktuálními ohnisky moru vč.p. V pardubickém okresu jsou evidována 2 ohniska - Chvaletice a Býšť. V březnu budeme znát výsledky vyšetření zimních vzorků na výskyt spor moru v zimním spadu z obou ochranných pásem (kruh o poloměru 5 km kolem ohniska) a uvidíme, jestli budeme mít na čas vyhráno. Je potřeba si uvědomit, že ohnisko se po spálení do 3 měsíců zruší. Netrvá tedy jako dříve 12 měsíců. Takto je potřeba se na tabulky a mapku dívat. Vyšetření vzorků v laboratoři se provádí novou metodou, kterou objevili čeští vědci.

"Měl ho tam" ..... mor včelího plodu se objevil v okrese

11. července 2006 v 8:20 | ovcsvpardubice
Vzpomněl jsem si na klasickou scénu z filmu Jak básníkům chutná život. "Natočili mu EKG a co byste řekl? Měl ho tam - infarkt"

Novela veterinárního zákona

1. března 2006 v 22:03 | ovcsvpardubice
Novela veterinárního zákona V části týkající se včelařů je uvedeno: 58. V §20 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 17b zní:
"§20 (5) Živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu může chovatel prodávat v malých množstvích

Nemoci včel

10. února 2006 v 11:07 | Eman
(určeno začínajícím včelařům - je to na české podmínky upravený překlad ze stránky včelí nemoci - návody na léky schválené v Česku jsou na stránce Výzkumného ústavu včelařského návody k lékům.)
Včely přežily 50 milionů let - člověk pouhých 5 milionů let! kdyby 50,000 lidí žilo spolu pohromadě v těsné blízkosti v malém, uzavřeném, vlhkém, temném, špatně ventilovaném prostoru, nemoce by tam jistě převládly. A proto ...
 • Prevence je lepší než léčení
 • Naučte se poznat zdravý plod a včely
 • Navykněte si hygienické postupy - Nevyhazujte plásty a propolis na včelnici a nevyměňujte plásty
 • Snažte se nemačkat včely při manipulaci
 • Vyvarujte se loupeže a přeletům - rozlévání cukrového syrupu nebo manipulace pozdě v sezoně.
 • Předpokládejte, že zařízení z druhé ruky je z napadeného a nemocného včelstva. Opalte ohněm dřevěné části anebo nepoužívejte rámky nebo plásty z druhé ruky.
 • Sterilizujte plásty 80% octovou kyselinou a/nebo Paradichlor-benzen (pozor - může přejít do medu)
 • Roje dejte do karatény - kontrolujte je na nemoce (je praktické čerstvě usazený roj, který je bez plodu, vyfumigovat pokapaným páskem Varidolem (nebo MP-10) - viz české návody.
 • Nikdy nekrmte cizím medem, nebo medem neznámého původu
 • Vždy používejte zvláštní nářadí a rukavice pro každou včelnici
 • Jste-li na pochybách, požádejte o radu odborníka na nemoci včel nebo zkušeného včelaře
 • V lednu poctivě seberte vzorky 1 měsíčního spadu (měli) a pošlete na vyšetření do Výzkumného ústavu Vč.
 • Mor a Varroáza musí být hlášena veterinární správě.
 • Nenaříkejte vždy nad ztrátami. Je-li to vaše chyba poučte se z této zkušenosti.
Nemoc v této souvislosti je cokoli, co způsobuje včelstvu problémy (Ne-moci dobře žít) - nemusí to být nezbytně patogen. Včelí nemoci se mohou rozdělit na nemoci plodu, nemoci včel, škůdci a paraziti a nevhodné ošetřování:
Nemoci plodu
Je podstatné rozpoznat zdravý plod - vše co se odchyluje od toho je podezřelé. Mnoho příčin nemocí se nachází ve většině včelstev, ale infekce není obvykle zřejmá dokud včely nejsou ve stresu. Vyhýbejte se stressování včel a nehygienickým procedůrám například výměna plástů, rozlévání syrupu atd.
Sáčkový plod (Sacbrood) je virové onemocnění (Morator aetatulae), nalezené v 30% včelstev, obvykle zaznamenáno od května do časného léta, když je poměr plodu ke včelám vysoký. Staré včelařsé knihy to označují zkažený plod (addled brood) a nyní se nazývá sáčkový plod (Yates). Tato nemoc brání larvě v zakuklení, poté co je zavíčkována v buňce. Larvy uhynulé od tohoto viru se promění ve váčky s kapalinou natažený na zádech s hlavami směrem k hornímu kraji buňky. Dospělé včely je odvíčkují. Nemocné larvy změní barvu od perlově bílé do bledě žluté a hlava se zmačká jak tělo vyschne do tenké, tmavě hnědé šupiny. Na rozdíl od moru včelího plodu, má šupina zřetelný tvar čínské trepky a lze ji snadno odstranit jako jeden kus. Dospělé včely rozpoznají a odstraní napadenou larvu. Dospělé včely mohou být infikovány při krmení nakaženým pylem nebo při trávení tekutiny z larvy - virus se množí a shromažďuje v hypopharngealní žláze která produkuje potravu pro mladé larvy. Avšak infikované včely přestanou jíst pyl a přestanou krmit larvy. Sáčkový plod je obvykle pomíjivý a nemá význam. Plásty mohou být znovu použity - vir se stává neinfekční během několika týdnů.
Vápenatý plod (Chalk Brood )
je způsoben houbou Ascophaera apis, rozšířenou a nalezenou ve zdánlivě nenapadených včelstvech - často se objevuje v časném jaru v rozvíjejících se včelstvech. Vznik není zatím dobře vysvětlen. Vysoká úroveň oxidu uhličitého v plodovém hnízdu, může nastat, jestli jsou včely nedostatečně větrány, nedostatek pylu jsou také možné faktory. Může to být genetického původu, v tom případě může pomoci výměna matky. Houbové spory jsou tráveny larvami a rozmnoží se ve střevu. Výrůstky houby zasáhnou tkáň larvy a larva hyne, často až po zavíčkování buňky. Mrtvá larva je nejdří křídově bílá, často se žlutým středem, a stane se velmi tvrdá a uvolní se v buňce (mumie). Další černé/šedé spory se mohou vyvinout na povrchu. Mumie jsou odstraňovány úlovými včelami a je možné je vidět mimo úlu nebo na dně. Mumie Vápenatého plodu by neměly být zaměňovány s vyhozenými rousky pylu, který má barevné vrstvy. Plásty možno sterilizovat pomocí kyseliny octové.
Mor včelího plodu (American Foul Brood - AFB)
je způsoben sporotvornou bakterií Paenibacillus larvae larvae. Spory které kontaminují potravu plodu se vyvinou do bakterií a ty proniknou střevní stěnu a rozmnoží se ve tkáni těla larvy. Larva obvykle uhyne poté co je buńka zavíčkována, na otravu krve. Plást má vzhled krabice s pepřem, kde byly nemocné larvy odstraněny. Víčkování může vypadat vlhké, propadlé a děrované. Zpočátku jsou mrtvé larvy sliznaté a uschnou do tvaru hnědých šupin, což je vidět je-li plást nakloněn ke světlu. Šupiny se dají těžko odstranit a jsou vysoce infekční - spory jsou životaschopné po mnoha letech (údajně až 80 let) - snesou teplotu 120 st. Celsia. Diagnoza může být potvrzena pomocí "vláknového testu": Zápalka vložená do podezřelé buňky a pomalu vytahovaná a vytáčená. Je-li to mor vč.plodu, zbytky larvy se vytahnou do hnědého slizkého vlákna. Mor vč.plodu se musí hlásit veterinární správě - a ta dohodne bakteriologické potvrzení. Vydá rozhodnutí o uzávěře stanoviště a dozoruje spálení včel a plástů. Pojištění a náhrady z ČSV (úly a nářadí) a MZe (včelstva) kompenzují včelaři ztráty. Peníze umožní včelaři znovu začít. Nekrmte proto medem nejistého původu, který může obsahovat spory moru. Rojení, přelety a loupeže může přinést mor. Je zakázáno léčit mor antibiotiky.
Rychlý test přítomnosti moru: Holstův mléčný test, který využívá skutečnosti, že sporující bakterie P.L.produkuje množství proteolytického enzymu. Test se provádí vložením podezřelé uschlé larvy, nebo roztěr nemocné larvy do zkumavky s 1-4 ml 1% práškové smetany ve vodě. Zkumavka se zahřeje na 37°C. Pokud je přítomen P. larvae potom suspenze zprůhlední do 10-20 minut.
Hniloba plodu (European Foul brood - EFB)
je způsobován bakterií Melissococcus plutonius. Bakterie se živí potravou ve střevě larvy a vyhladoví larvu. Larva obvykle umírá dříve než je buňka zavíčkována. Napadená larva je vidět v nepřirozené pozici (bolest žaludku), barva se mění od perlově bílé do krémové a vyschne a tvoří hnědou šupinu (odstranitelnou včelami). V ranných stádiích, infikovaná larva má vzhled roztaveného vosku. Obsah buňky netvoří vlákno. EFB se musí hlásit veterinářům. Potom se zadá bakteriologické potvrzení. je-li potvrzeno - pak ve Velké Britanii je povoleno léčení antibiotiky jen při lehké infekci - doporučuje se metoda setřesení roje. Označení Americký a Evropský mor nejsou zeměpisné údaje výskytu - oba mory se vyskytují v Evropě i Americe. Mor na sebe upozorňuje klihovým pachem spojeným s rozkladem plodu.
...... pokračování příště (Varroáza)

Bee Pests and Diseases (The National Bee Unit delivers the Bee Health Programmes on behalf of Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) and Welsh Assembly Government (WAG) in England & Wales.)


Wapediav

Opět se objevil mor včelího plodu

21. listopadu 2005 v 7:46 | ovcsvpardubice
Z dopisu KVS kraje Vysočina: "Věc: Mor včelího plodu - informace V Jihlavě 14.11.200
Z důvodu výskytu nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v kraji Vysočina (ohniska v KÚ Turovka, Lískovec,Černov a Horní Ves vydala Krajská veterinární správa pro kraj

Mor včelího plodu - zajímavá metoda léčení včelstev v Německu

20. srpna 2005 v 15:55 | Eman
Mor včelího plodu je onemocnění plodu včely medonosné. Je vysoce infekční a je vyvoláno bakterií Paenibacillus larvae larvae, která tvoří spory.

Nejpopulárnější včelí nemoci v obrazech

8. srpna 2005 v 14:00 | Eman
Roztoč Varroa Destructor, parazit, který sužuje naše včely a je často příčinou náhlých kolapsů včelstev při přechodu z letního do zimního období.
 
 

Reklama