Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Paměťová díra (CCD)

12. července 2009 v 11:18 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Anglicky Memory hole - je termín z románu 1984 a rozumí se tím pozměnění nebo přímo zmizení nepohodlných anebo nežádoucích dokumentů.

Webová stránka Memory hole má za cíl zachovat podobné dokumenty.

Souhrnná informace a zdroje týkající se CCD se objevila na stránce s mnoha zajímavými články - s CIA (Sí aj ej - postrach komunistů) v názvu tránky "The CIA Memory Hole".

Pravděpodobné příčiny Nemoci hroucení včelstva (CCD)

Nejnovější hledání činitelů zahrnutých v CCD se zaměřuje na čtyři oblasti: 28

- patogeny,
- paraziti,
- stresy působené prostředím, a
- stresy způsobené ošetřováním jako například špatná výživa.

Zpočátku se uvažovalo, že potenciální příčiny CCD, jak hlásili vědci zkoumající tento jev, zahrnovaly parazity, roztoče, a původci nemocí ve včelách a plodu; objevení nových nebo nově nakažlivých patogenů, jako jsou plísňové nemoci; špatná výživa dospělých včel; nedostatek genetické diverzity a rodokmenů včel; úroveň stresu v dospělých včelách, jak naznačovaly stresem vyvolané proteiny (například, převážení a uzavření včel, přeplnění úlů, nebo jiné biologické stresové faktory a vliv prostředí); chemická rezidua a kontaminace vosku, zásob potravy a včel, včetně akutního nebo kumulativního vystavení novým zemědělským pesticidům a také účinek chemikálií, které používají včelaři proti varoáze; a kombinace těchto a jiných činitelů. 29

V červenci 2007, USDA (ministerstvo zemědělství USA) informovalo, že teorie o příčinách CCD byly zaměřeny na zvýšené ztráty kvůli roztoči Varroa; nové nebo propuklé nemoci, zvláště úmrtnost od nových druhů jednobuněčného parazita Nosema Ceranae; vystavení pesticidům; a potenciálního stresu včel potlačujícího imunitu z jednoho nebo kombinací těchto faktorů. 30 V září 2007 tým výzkumníků, který zahrnoval USDA publikoval výsledky genetického průzkumu včel ze včelstev zasažených CCD a neovlivněných včelstev CCD. 31 Jediný patogen nalezen téměř ve všech vzorcích (96.1%) ze včelstev s CCD a který nebyl v ostatních ne-CCD, byl Israeli acute paralysis virus (IAPV), a dicistrovirus který byl přenášen roztočem Varroa. 32 USDA považuje tento výzkum za určení toho, že IAPV byl označen jako marker CCD, jelikož byl nalezen v zasažených včelách, ale nebyla to příčina CCD; avšak tento výzkum ukazuje silnou korelaci objevu IAPV a CCD spolu dohromady. 33

Již dříve výzkumníci prozatím odstranili některé praxe a podmínky ze seznamu možných příčin CCD. Tyto byly praxe krmení, chemikálie používané včelaři (antibiotika a akaricidy), využívání včel hlavně pro med a opylování), zdroje matek. 34 Avšak výzkumníci zkoumající CCD poznamenávají, že tyto činitelé by mohly přispívat k riziku rozvoje CCD. Někteří vědci by rádi věděli, zda kombinace stresorů, včetně roztočů, nemocí, a výživového stresu, spolupůsobí k oslabování včelstev a umožní patogenům souvisejících se stresem jako je plíseň, způsobit konečný kolaps. 35 Jiní poznamenávají možnou roli rezistence akaricidů ve včelách.

Ve střevech mrtvých včel byly nalezeny vysoké úrovně bakterií, virů a plísní.
Dřívější důkaz ukazuje možnou přítomnost patogenu, protože některá včelstva se vzpamatovala jakmile byly jejich úly ozářeny. 36 Výzkumníci zjistili houbu Nosema ceranae a další patogeny jako vápenatý plod v některých napadených včelstvech po celé zemi. 37
Někteří badatelé spekulovali, že vysoká úroveň infekce může kompromitovat imunitní systém včel, a tak způsobit nedostatek imunity včel, která by mohla být možná příčina úmrtí a mizení včel. 38

Jiní spekulovali na to, že protože většina hlášených ztrát včelstev byla mezi komerčními kočovnými provozy, které se možná přesouvaly dvakrát až pětkrát během sezony, tak tato nemoc mohla být výsledkem akumulovaného stresu, a činitelů jako uzavření a střídání teplot. Tyto stresy mohou zvýšit vnímavost včelstva na nemoci a mohlo zvýšit jejich potenciální expozici jiným nemocem a parazitům.39 Po transportu je běžný úhyn 10%, s možnými ztrátami 30%.

Z možných a zkoumaných příčin CCD se stal předmět diskuzí že přispívat by mohly jisté chemikálie nebo kombinace chemikálií, včetně pesticidů a možná některých fungicidů. Jedna studovaná třída insekticidů jsou neonicotinoidy, které obsahují aktivní složku imidacloprid, a podobné další chemikálie jako jsou clothianidin a thiamethoxam. Má se za to, že včely mohly být zasaženy takovými chemikáliemi, které pracují v celé rostlině až do květů a zanechávají rezidua v nektaru a pylu (což je potrava pro mladé vyvíjející se včely). Vědci studující CCD testovali vzorky pylu a ukázaly zjištěný široký rozsah látek, včetně insekticidů, fungicidů a herbicidů. 40
Tito vědci poznamenávají že dávky přijímané včelami nejsou smrtelné, ale jsou považovány za možné chronické problémy působící dlouhodobou expozicí. Jak poznamenala NRC, některé studie hlásí subletální účinky pesticidů na chování včel, které mohou napadnout navigační a snůškové schopnosti včel. 41
Obavy o imidaclopridu, jak byly hlášeny včelařskými spolky ve Spojeném Království a Francii 42 a některými včelaři USA, 43 se soustředili na jeho potenciál ovlivnit složité chování hmyzu, včetně letu, navigace, čichové paměti, verbování, snášení nektaru a koordinace. Avšak NRC a někteří vědci studující CCD poznamenávají že informace kolem účinků těchto pesticidů jsou kontroverzní. Nicméně, U.S. Environmental Protection Agency identifikovala některé z těchto chemikálií jako vysoce toxické pro včely, 44 a používání některých pesticidů bylo přerušeno v částech Evropy kvůli jejich potenciálním účinků na opylovatele. 45 Avšak ztráty včelstev se vyskytly také v Evropě, kde tyto chemikálie již nejsou používány. Ve Spojených Státech, Asociace konzumentů Bio (Organic Consumers Association) hlásí že ztráty včely se nevyskytují v provozech s ekologickým včelařstvím (organic beekeeping operations).46

Jiné hlášené teorie včetně účinků posunu jarního kvetení a dřívější snůšky nektaru spojeným se změnami globálního klimatu a změn teplot, 47 účinek dodávky potravy, které jsou z transgenních nebo geneticky modifikovaných plodin, jako je high-fructose corn syrup,48 a také účinky vysílání mobilních telefonů a vyzařování z vysokonapěťových vedení, které mohou zasahovat navigační schopnosti včel. 49 Příspěvky těchto možných činitelů nebyly prokázány důkazem a nebyly klíčovými vědci s tímto problémem zkoumány. 50

Poznámky


28
USDA, ARS, "Questions and Answers: Colony Collapse Disorder," January 2008, at [http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=15572].
29
Published interview with Maryann Frazier, Penn State University, January 28, 2007, at
[http://podcasts.psu.edu/taxonomy/term/62]; and MAAREC, "Colony Collapse Disorder,"
at [http://maarec.cas.psu.edu/FAQ/FAQCCD.pdf].
30
USDA, CCD Steering Committee, "Colony Collapse Disorder Action Plan," June 20, 2007, at [http://www.ars.usda.gov/is/br/ccd/ccd_actionplan.pdf].
31
D. L. Cox-Foster et al., "A Metagenomic Survey of Microbes in Honey Bee Colony Collapse Disorder," Science, September 6, 2007, at [http://www.sciencemag.org/cgi/content/
abstract/318/5848/283].
32
USDA, ARS, "Questions and Answers: Colony Collapse Disorder," January 2008, at [http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=15572]. The study also found IAPV in honey bees from Australia that had been imported into the United States, as well as in royal jelly imported from China. Further studies challenge the idea that IAPV is a recent introduction from imported bees.
33
USDA press release, "Genetic Survey Finds Association Between CCD and Virus," September 6, 2007, at [http://www.ars.usda.gov/is/pr/2007/070906.htm].
34
Most queens are purchased from suppliers in Florida, California, Texas, Georgia, and Hawaii, or from suppliers in Canada, Australia, and New Zealand.
35
D. Cox Foster, Pennsylvania State University, Statement before the Subcommittee on Horticulture and Organic Agriculture, U.S. House of Representative, March 29, 2007, at [http://agriculture.house.gov/testimony/110/h70329/CoxFoster.pdf].
36
K. Ramanujan, "Parasites, pathogens and pesticides called possible suspects in honeybee decimation," Cornell Chronicle, Cornell University, May 17, 2007, at [http://www.news.cornell.edu/Chronicle/07/05_17_07.pdf].
37
C. Henderson, L. Tarver, D. Plummer, R. Seccomb, S. Debnam, S. Rice, J. Bromenshenk, and J. Glassy, "U.S. National Bee Colony Loss Survey, Preliminary Findings with Respect
to Colony Collapse Disorder (CCD)," March 26, 2007, at [http://www.beealert.info/].
38
D. Cox Foster, Pennsylvania State University, and C. Rexrod, USDA's ARS, Statement before the Subcommittee on Horticulture and Organic Agriculture, U.S. House of Representatives, March 29, 2007, at [http://agriculture.house.gov/testimony/110/h70329/CoxFoster.pdf] and [http://agriculture.house.gov/testimony/110/h70329/Rexroad.pdf]; and published interview with Jerry Hayes, Florida's Department of Agriculture, Apiary Section, March 2, 2007, at [http://www.loe.org].
39
D. vanEngelsdorp et al., "Fall Dwindle Disease: Investigations into the Causes of Sudden and Alarming Colony Losses Experienced by Beekeepers in the Fall of 2006," December 15, 2006; C. Rexrod, USDA's ARS, Statement before the Subcommittee on Horticulture and Organic Agriculture, U.S. House of Representative, March 29, 2007, at [http://agriculture.house.gov/testimony/110/h70329/Rexroad.pdf].
40
S. Williams, "The Case of the Missing Bees," Penn State Agriculture Magazine, Winter/Spring 2008, available at [http://aginfo.psu.edu/psa/08WinSpr/bees.html].
41
National Academy of Sciences, National Research Council, Status of Pollinators in North
America, 2006.
42
Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides, "Imidacloprid, Fact Sheet," Journal of Pesticide Reform, Spring 2001, at [http://www.pesticide.org/imidacloprid.pdf]; Apiculteurs de France, "Composite Document of Present Position Relating to Gaucho, Sunflower and Bees, at [http://www.beekeeping.com/articles/us/gaucho/manifestation_paris_us.htm].
43
Joe Cummins, "Neoniccotinoid insecticides used in seed dressing may be responsible for the collapse of honeybee colonies," April 24, 2007, at [http://www.organicconsumers.org/articles/article_4972.cfm].
44
For example, see EPA's fact sheet on clothianiden, issued May 3002, at [http://www.epa.gov/opprd001/factsheets/clothianidin.pdf].
45
D. vanEngelsdorp et al., "Fall Dwindle Disease: Investigations into the Causes of Sudden and Alarming Colony Losses Experienced by Beekeepers in the Fall of 2006," December 15, 2006; published interview with Jerry Hayes, Florida's Department of Agriculture, Apiary Section, March 2, 2007, at [http://www.loe.org].
46
Organic Consumers Association, "Honey Bee Health & Colony Collapse Disorder,"at [http://www.organicconsumers.org/bees.cfm].
47
W. Esaias, "Honey Bees, Satellites and Climate Change," presentation at the Library of Congress, April 3, 2007.
48
See, for example, Louise A. Malone and Minh-Hà Pham-Delègue, "Effects of transgene products on honey bees (Apis mellifera) and bumblebees (Bombus sp.)," Apidologie, 32, 2001, at [http://www.hortresearch.co.nz/files/science/gmimpacts/m1403malone.pdf]; also
research conducted by Hans-Hinrich Kaatz, University of Halle, Germany, cited at [http://www.sierraclub.org/biotech/references.asp].
49
Reportedly, this theory originated with initial research conducted in 2003 by J. Khun and H. Stever of Landau University in Germany.
50
Statements and expert testimony at a public hearing of the U.S. House of Representatives, Subcommittee on Horticulture and Organic Agriculture, March 29, 2007. Possible Causes of Colony Collapse Disorder
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 R. Linhart R. Linhart | E-mail | 15. července 2009 v 9:31 | Reagovat

Zdravím příteli! Velmi zajímavý článek. Nemohu si neohřát polívčičku. V posledním čísle Včelařství je uvedeno (stránku z hlavy nevím), že ozařování plástů gama zářením snížilo výskyt CCD ve včelách. Je tedy jisté, že úloha díla prostého patogenů hraje svoji důležitou roli při ochraně před touto nemocí. Jde jen o to zjistit, do jaké míry je tato role klíčová. Já myslím, že je zcela zásadní. S pozdravem všem R.L  

2 ValyaDub ValyaDub | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 10:47 | Reagovat

anybody ordered cialis on line

      http://buycialisonlineji.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">cheap cialis</a>

    cialis for sale in manila

3 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 20:12 | Reagovat

age to buy viagra.

      http://cheapviagraonlj.com/ - generic viagra

    <a href="http://cheapviagraonlj.com/">sildenafil</a>

    where to buy viagra europe

4 ZorinaDub ZorinaDub | E-mail | Web | 11. prosince 2018 v 19:29 | Reagovat

online precio mastercard

     e4fd can online go off

5 DorianaDub DorianaDub | E-mail | Web | 14. prosince 2018 v 21:27 | Reagovat

ato del is femenino

     1a96 overnight is delivery usa

6 DomnikaDub DomnikaDub | E-mail | Web | 18. prosince 2018 v 19:25 | Reagovat

being is in argentina

     553b can i get real is online

7 RolandDub RolandDub | E-mail | Web | 20. prosince 2018 v 23:44 | Reagovat

is for sale nz

     3e73 is pills canada pay pal

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama