Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Zápletka s imidaclopridem houstne

31. března 2009 v 19:29 | Eman |  Pesticidy a včely
Tyto komentáře, předkládané EPA (Environmental Protection Agency (EPA) - úřad pro ochranu životního prostředí) od Národní včelařské Dozorčí rady (National Honey Bee Advisory Board - NHBAB) se týkají registrace imidaclopridu, systemického pesticidu vyráběného chemickou společností Bayer, a byly tady pro svou délku upraveny.

Ale podstata příběhů nebyla změněna. NHBAB sestává ze včelařů z obou organizací AHPA (AMERICAN HONEY PRODUCERS ASSOCIATION) a ABF (American Beekeeping Federation), a představuje většinu komerčních včelařů USA. EPA nyní musí reagovat na tyto a jiné komentáře s ohledem na tuto látku (Imidacloprid) . Ve stejnou dobu se tato skupina včelařů a Bayer setkávají, aby diskutovali pokračující výzkum s touto látkou. Čas napoví jestli zlepší situaci zvýšená regulace, nebo podrobnější výzkum.
________________________________________

Včelaři ze Spojených států a ze světa měli trvalé problémy spojené s používáním systémického pesticidu imidaclopridu. Od prvních použití imidaclopridu ve Francii v roce 1994 na slunečnici hlásí včelaři problémy. Brzy byla této situaci dáno ve Francii jméno "nemoc šílených včel". Problémy hlášené včelaři, kombinované nezávislými vědeckými daty, způsobily, že Francouzské ministerstvo zemědělství odvolalo registraci imidaclopridu na slunečnice v lednu 1999. V únoru 2004, Francie rozšířila odvolání i na kukuřici. Ve stejný čas se dále šířil zákaz systemických insekticidů obsahujících chemický fipronil.
V Evropě diskuze pokračuje, produkují se důležitá data ze studií toxicity. Závěry z těchto dat se liší. Chemické továrny pokračují v zastávání názoru, že systemická látka imidacloprid je bezpečná při použití u včel, domácích opylovatelů, ptáků, a představuje rozumné riziko pro životní prostředí. Zprávy z terénu, však říkají jiný příběh. Nedávné dramatické zvýšení používání imidaclopridu na velký rozšířený seznam plodin, pastvin, lesu, obydlí, rekreačních (golfové kurty a parky), velmi zvýšil expozici opylovatelů ke kontaminovanému nektaru a pylu vylučovanému z kvetoucích plodin a plevelů.

Imidacloprid je pouze jeden z šesti produktových receptů v široké třídě "systemických neonikotinoidů." Ačkoli pouze imidacloprid je současně na tapetě pro veřejné komentáře, všech šest těchto produktů v třídě jsou obávané u včelařů. Hodně pozornosti se dává mořidlu semen jako je Gaucho, obchodní název přípravku s imidaclopridu.
Nedávná data z Penn State o planých jabloních, ačkoli nepublikovaná, a ještě nekopírovaná jsou mimořádně znepokojující. Dva kontrolní, a dva ošetřované stromy se použily v experimentu. Po třech týdnech nebyl detekován imidacloprid. Avšak příští jaro vzorky pylu z pylových sáčků a prašníků testováno přes 900 ppb kombinovaného Imidaclopridu a 2 principiální degradanty: 5-hydroxe a olefin. V nektarech kombinovaného počtu bylo 1450 ppb. I když je potřeba provést další výzkum, aby byla tato studie řádně pochopena, počáteční data vytváří otázky o tom, jak je imidacloprid ukládán a přenášen v dřevitých rostlinách, jako jsou ovocné stromy.
Farmáři, aplikátoři pesticidů, a včelaři všichni se dívají na EPA, která poskytuje návody na bezpečné a nebezpečné aplikování těchto ekonomických jedů. Budeme citovat veřejný komentář Roger Haldenby (Plains Cotton Growers, Inc. tracking number 808bfe56, February 23, 2009) o Imidaclopridu: "Jsou zprávy o jedovatosti imidaclopridu pro včely, ptáky, žížaly a některé vodní korýši. Vliv imidaclopridu na tyto organismy může být zmírněn správnou aplikací insekticidu v souladu s instrukcemi v návodu. "

Systemické pesticidy, jako je imidacloprid, fungují na odlišném principu. Chemikálie je přijata do tkáně rostlin, a stane se systemickou. Aktivní chemikálie je přenášena skrz rostlinu včetně nektaru a pylu ošetřených plodin, nebo neúmyslně ošetřeného plevele. Jakmile je chemikálie v nektaru a pylu rostliny, nemohou být nasazeny ochranné prostředky pro opylovatele, kteří sbírají otrávenou potravu. Není žádný "varovný nápis" nyní k ochraně opylovatelů před imidaclopridem otrávený nektar a pyl. EPA nemá "bezpečnou etiketu" instrukcí pro imidacloprid.

V reklamě na Premise 200SC, produkt s imidaclopridem na hubení termitů, Bayer tvrdí, "Premise 200SC ruší instinktivní sociální chování termitů, přispívají k odchodu termitů a způsobují to, že o sebe přestávají přirozeně vzájemně pečovat. Tato péče je důležitá pro termity k ochraně proti patogenním půdním plísním. Když termiti zastaví vzájemnou péči (grooming), potom přirozeně se vyskytující houby v půdě zaútočí a termity zabijí. Premise 200SC tak činí houby 10,000 násobně více nebezpečné pro termity. Příroda pomáhá Premis v poskytování nepřekonatelného účinku." (Bayer Premise SC Brochure)
________________________________________

Velké incidenty byly hlášeny včelaři spojené s imidaclopridem. EPA je si vědoma že jejich databáze hlášených incidentů účinků pesticidů na včely nefunguje. V prosinci 2, 2008 setkání mezi US EPA Úřad pesticidových programů (EPA Office of Pesticide Programs) a Včelaři, včelaři vysvětlili jak systém hlášení incidentů, který využívá Ministerstvo zemědělství a chemické výrobní společnosti, nehlásí včelařské polní incidenty s pesticidy. Včelaři na setkání představili plakát na zdi ukazující všechny hlášené incidenty na EPA a potom podrobně rozebrali jejich vlastní osobní incidenty, a také incidenty jejich kolegů tam nebyly. Zajištění mechanismu pro hlášení včelích incidentů byl jeden z osmi akčních položek, které vyšly ze setkání.
Když jsme poznali, že EPA si není vědoma včelařských incidentů spojených s pesticidy, rádi bychom vám obstarali částečný seznam sami. Mnoho včelařů bude hlásit jejich incidenty nezávisle. Seznam dole v žádném případě by neměl být považován jako úplný; pouze se pokouší ukázat několik nejprominentnější incidentů. Mnoho komerčních včelařů mělo problémy ve spojitosti s používáním imidaclopridu.

Největší je incident týkající se sedmi včelařů v North Dakota a Minnesotě s Gaucho, produktem Imidaclopridu pro ošetření semene Canoly. Sedm včelařů iniciovalo právní akci proti Bayer Crop Science u Federálního soudu. Privátní laboratorní testy prováděné na voskových plástech včelařů a na medu v sudech. "ADPEN analyzoval materiál na imidacloprid, carbofuran, dichlotvos a coumaphos. Našla se rezidua imidaclopridu ve všech vzorcích. Úrovně imidaclopridu nalezené s pohybovaly od 22 do 671 ppb. Tyto úrovně jsou mnohem vyšší než je LD50 a určitě zabíjejí včely a způsobují subletální (nikoli smrtící) účinky" (Mayer přísahal a notarizoval DOC datovaný 12th ledna 2007). Chris Charles vysvětlil že umístění těchto beden nahoru na úly by způsobilo okamžité uhynutí létavek. Obavy o smrtelný mix v jeho voskových plástech přiměl ho nahradit celé plásty novými. Pozoroval, že jeho včely se zotavily po dodání čerstvého vosku.
Clint Walker uvádí své zkušenosti s imidaclopridem a bavlnou v Texasu. "V létě 2006 jsme odeslali 500 včelstev na bavlníková pole do Západního Texasu. Byl suchý rok, kde zelené rostliny byly pod zavlažováním. Během aktivní květové fáze bavlny byla ošetřena vzdušnou a zemní aplikací imidaclopridu (Gaucho a Admire) proti mšicím. Všechna z našich 500 včelstev přijala udržitelnou expozici na tuto chemikálii bez okamžitých škodlivých účinků. Naše snůška byla malá kvůli suchu. Když jsme včely přemístili zpátky domů (Central Texas) v časném podzimu, včely byly silné a jak se zdálo zdravé."

Do ledna 2007 jsme začali vidět významné skupiny našich téměř 2000 včelstev začínají kolabovat na symptomy Colony Collapse Disorder (CCD). Když jsme hledali vysvětlení našich ztrát, objevily se rušivé jevy: Všechna kolabující včelstva byla v Západním Texasu před čtyřmi měsíci. Neviděli jsme CCD ve včelstvech Středního Texasu. To byl jenom rozdíl v kulturní praxi včel co kolabovaly a těch co byly zdravé."

Dave Hackenberg vypráví svůj příběh s CCD na východním pobřeží. V roce 2004, kdy byly naše včely poprvé vystaveny imidaclopridu, jsme viděli věci, které se děly v našich včelách, co jsme nikdy předtím neviděli. Dobrá včelstva prožila opylování a snůšky medu přes léto a nyní víme, že byla vystavena Assailu (acetamiprid) v opylování jablek a Admire (imidacloprid) při opylování dýní, na podzim, kdy do úlu nepřicházela žádná nová potrava, včelstva se začala hroutit rychlým tempem, a zůstala jen matka a několik včel v úlech. Farmáři, se kterými pracuji jsou citliví k používání čehokoli co by poškodilo moje včely, protože vědí jak důležité je dobré opylení pro úspěch jejich sklizně. Bylo jim řečeno chemickými dodavateli, že tyto "nové" pesticidy jsou "bezpečnější" pro včely a že by se mohly dokonce aplikovat během květu bez poškození včel. Neviděli jsme žádné mrtvé včely před úly když byly na těchto opylováních. Na podzim bylo jasné že včely, které byly na místech pro med byly v pořádku s normální úmrtností 10-15%, zatímco včelstva na opylování měla 75-80% ztrát. Včelstva, která přežila opylování nebyla zdravá a selhávala při jarním rozvoji. Viděli jsme stejný problém s opylovacími včelstvy v roce 2005 a 2006. Bylo to na podzim 2006, kdy jsme začali spojovat tyto ztráty s expozicí letnímu opylování. Od té doby jsme komunikovali s našimi pěstiteli některé z našich obav a tyto ztráty byly lepší v opylování jablek, kde pěstitelé měli volbu používat jiné produkty. V opylování dýní, pěstitele neměli takové štěstí protože je málo dostupných a schválených produktů.

Gene Brandi vypráví svůj příběh o opylování vodních melounů Kalifornii. "Další cesta expozice imidaclopridu pro moje včely byla chemizací přípravkem Admire na vodní melouny. Na Pěstitelích, kteří chemizují pesticidy vysoce toxickými včelám, se nepožaduje aby informovali registrované včelaře v Kalifornii, a tak jsem o tom nebyl informován, až do té doby, než tato praxe začala. V létě 2007 jsem opyloval vodním melouny s téměř tisíci včelstvy. Potom co přibližně 50% včelstev uhynulo během následující zimy (ve srovnání s 18% zimními ztrátami ve včelstvech, která neopylovala vodní melouny), kontaktoval jsem pěstitele a odhalil, že vodní melouny byly ošetřeny Admire. Moje včelstva, která nebyla na opylování vodních melounů byla vystavena jiným produktům, a neutrpěla stejnou míru zimních ztrát. Ačkoliv nemám nezvratný důkaz, že expozice imidaclopridu byla příčina těchto ztrát včel, souvislost této ztráty s opylováním vodních melounů je pro mě dostatečná abych přestal vodní melouny opylovat.

Dave Mendes vypráví svůj příběh o pomerančovníkových sadech na Floridě. "Jsem komerční včelař provozující 7500 včelstev pro medovou produkci a opylování ve státech Florida, Kalifornie, Maine, a Massachusetts. Účastnil jsem se výzkumného projektu organizovaném Penn State od března 2007 do ledna 2008 sledováním skupiny včelstev po celou sezonu a monitoroval různé podmínky v těchto úlech aby se určilo jaké faktory mohou přispívat k úmrtnosti včelstev. Byl jsem jeden ze tří včelařů v této studii, který vybral 18 až 24 včelstev, která by byla testována pokaždé kdy byla přesunuta na nové místo. Moje včelstva byla testována 7 krát během testovací periody. Začal jsem studii s 18 včelstvy a skončil se 4 včelstvy celkem a pouze jeden z těchto byl v dosti dobrém stavu aby produkoval med nebo opyloval zemědělské plodiny. První odebrané vzorky během pobytu včel na Floridě na citrusech ukázaly úrovně od 14 do 17 ppb imidaclopridu v pylu uvnitř úlů. Mluvil jsem s vedoucím sadů a zjistil že byl aplikován Admire Pro na mladší stromy v jeho sadu (40,000 stromů v sadu s 600,000 stromy) v únoru jako základní aplikace když stromy začaly kvést. Výzkum kolem imidacloprid, který jsem mohl nalézt ukazoval úrovně 4 až 5 ppb jako nejvyšší zaznamenané úrovně v citrusovém nektaru a pylu. Vyšetřoval jsem Bayer Crop Science a lidé z regulace pesticidů na Floridě, abych zjistil více o tom jaké účinky tyto úrovně imidaclopridu by mohly působit v mých včelstvech. Zjistil jsem velmi málo informací, které by se týkaly mých obav.
Imidacloprid, systemický insecticid, se pohybuje v ošetřených rostlinách a přechází do nektaru a pylu. Chemické zbytky přetrvávající v půdách po několik let, mohou být přijaty následujícími rostlinami a plevelem, a vyloučeny v pylu a nektaru. Žádný mechanismus není pro ochranu včel před touto expozicí. Kvůli životně důležité povaze opylovatelů doporučujeme aby imidacloprid byl odstraněn z používání ve Spojených státech. Jednoduše řečeno není jiná cesta jak chránit včel před tímto nebezpečím.

Čtenář se asi zeptá jak je možné, že jsme si ocitli v bodu, kdy extrémně nebezpečné látky přišly do širokého používání, ohrožujíc samotnou existenci a životaschopnost opylovacího rámce země. Odpověď je jednoduchá. Deregulace, stejný pojem který nás uvrhl do finančního krachu, uvrhl do neméně vážného kolapsu životní prostředí. Ve stejný čas kdy finančním institucím byl dávána volná vláda k samoregulaci v naivním předpokladu, že průmysl to věděl nejlépe, regulace pesticidů byla převrácena z EPA na průmysl za stejných předpokladů.
US EPA dělávala testování na pesticidy ve včelách, dělala sama studie na jedovatost pesticidů, ale dnes samotný průmysl dává instrukce a financuje kritické studie toxicity k určení bezpečnosti produktů. Studie se ukazují EPA pro účely registrace, potom se uloží jako "soukromá informace" daleko od zkoumavého veřejného oka. Akce vynucení EPA nedělá; místo těchto kriticky důležitých funkcí jsou delegovány na individuální státní ministerstva zemědělství, za souhlasu ironicky nazývaného "dohoda o prvenství."

Problémy před kterými stojí včelařský průmysl není omezen na jednu chemickou látku. Jsou ve skutečnosti spojeny s pronikavým selháním regulátora. Když byla EPA poprvé ustavena, byla to reakce na environmentální výzvy nevídané povahy. V ten čas země používala 200,000,000 liber aktivních ingrediencí chemických pesticidů. Dnes je toto číslo přes 5,000,000,000 liber aktivních ingrediencí. Jednoduše se celá země topí v chemikáliích. Tyto velmi "ekonomické jedy" dělají svoji práci také dobře, a kvůli deregulačnímu procesu čelíme dokonalé bouři dnes schopné zničit naši domácí základnu opylovatelů, což povede k zemědělské a environmentální katastrofě.

Zásadní nezbytná změna, je vrátit se k systému u EPA, která nezávisle testuje chemické látky předtím než byly uvolněny pro široké použití. Předběžná opatření a prevence jsou slova, která musíme vrátit do ochrany životního prostředí. Masivní polní experimenty, které se konají s třídou neonikotinoidů, systemických insekticidů jsou vysoce rizikové chování. Environmentální katastrofa jako je globální oteplování, a naše současná krize opylovatelů jsou velká blikající varovná světla. Tato varovná světla jsou k tomu, aby nám něco sdělily, a říkají nám, abychom podnikli nějaké akce, než bude příliš pozdě.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kokes kokes | 15. dubna 2009 v 20:54 | Reagovat

Dnes jsem přes hodinu počítal včely, hlavně na rozkvetlých třešních a zlatém dešti. Napočítal jsem jich 5.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama