Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Tichá výměna včelích matek

18. března 2009 v 17:13 | Eman |  Biologie a šlechtění včel
Přirozený jev ovšem špatně chápaný?

David Aston NDB - strana 31 - Supersedure

Vysoký stupeň soudržnosti a koordinace rolí a aktivit jednotlivých včel uvnitř včelstva vedla k tomu, že včelstvo je přirovnáváno k superorganismu. Matka a trubci představují samičí (vajíčka) a samčí (trubec) orgány. To jsou specializovaní jedinci pokud se týká genetických vlastností a potenciálu včelstva, zatímco včelí dělnice se starají o všechno kolem údržby včelstva a zpracování potravy. Obvyklý stav věcí ve včelstvu je jedna matka dokud nepřijde čas na přípravu včelstva k rozmnožení rojením. (foto 1)
Tyto přípravy zahrnují to, že dělnice omezí potravu matce, takže je dostatečně lehká tak, aby létala. Opustí potom včelstvo s větší částí dělnic v prvoroji. (Foto 2)

Předtím dělnice vychovají matečníky a vyvíjející se matky jsou živeny a chráněny dokud se včelstvo nerozhodne rojit. (Foto 3)

Novým panenským matkám je dovoleno se líhnout z jejich buněk v počtu kontrolovaném dělnicemi (Foto 4).

Mohou dovolit první panušce se vylíhnout, aby vyhledala jiné nevylíhlé matky a zabít je v buňce; mohou jí pomáhat dělnice roztržením stěny buňky, aby měla snadnější přístup k jiné panušce. (Foto 5a a 5b)

Tato forma likvidace matek se nazývá destrukce před líhnutím. V jiném případě dělnice mohou chránit každou buňku a řídit rychlost vypouštění matek, a nutit každou opustit s částí včelstva. Pokud jsou nově vylíhlé matky přítomné současně ve včelstvu, budou spolu bojovat dokud jedna druhou nezabije. Během duelů matek stráví většinu času rychlým pohybem po úlu, vydávajíc slyšitelné zvuky pípání a hledáním zbylých matečníků. Dělnice je obvykle honí od matečníků. Bojující matky často nepřijdou do přímého kontaktu navzájem a mohou projít kolem sebe bez reakce. Mohou se také skrýt do buněk na několik hodin. Když se matky dotknou jedna druhé, chytnou část těla pomocí nožiček a kusadel a natočí si ji, aby bodla soupeřku. Stimul spouštějící chytnutí není známý, ale je známo že umístěn na břišních tergitech. Držení může trvat 4 vteřiny a až 15 minut a obvykle končí smrtí jedné z matek.

Někdy jsou soupeřící matky spíše blízko sebe, než bojující a jedna matka namíří koneček bříška na soupeřku a vystřelí na ní výkaly; toto se nazývá "stříkání". Během těchto soubojů dělnice působí na matky a zdá se, že je vztah mezi typem působení a která z matek vyhraje. Výzkum ukázal, že matky mají větší pravděpodobnost přežití, když jsou příbuzné k dělnicím v úlu. Matky častěji setřesené dělnicemi mají také vyšší šanci na přežití.
Zatím tento článek popisoval chování matky během rojení. Avšak při tiché výměně, dvě matky lze vidět existovat mírumilovně ve stejném včelstvu, a dokonce se dají vidět na stejném plástu. Jestli se díváte pečlivě, jedna bude stará matka (může mít na sobě značení) a druhé je menší mladá matka. Tichá výměna je náhrada slabé nebo staré matky dcerou a to je přirozená událost.
Tato situace se dvěmi matkami netrvá neurčitě, a v jistém okamžiku matka královna zmizí; myslí se že obykle ji dělnice obalí a zabijí přehřátím. Včelaři se mohou dovědět, že se odehrála tichá výměna, když provádí prohlídku a zjstí, že značená matka již není ve včelstvu, a na jejím místě je neznačená matka. Tichá výměna se může také odehrát na jaře nebo v pozdním létě nebo na podzim.

Důležitý rozdíl mezi rojením a tichou výměnou je ten, že rojení končí zvýšením počtu včelstev, zatímco při tiché výměně se nezvýší počet včelstev a původní matka je nahrazena novou.

Následující tabulka srovnává včelstva, která se mohou rojit se včelstvy, kde se koná tichá výměna.
Jak tedy dochází k tiché výměně? Může nastat přirozeně, nebo je vyvolána činností včelaře. Přírodní výměna je spuštěna protože matka je stará, nemocná nebo nevýkonná. Jak matka stárne, její tvorba feromonů slábne, zvláště množství 9-ODA, který je k dispozici pro včely dělnice (tzv. mateří látka). Matky infikované Nosemou jsou také nahrazeny. A proto je důležité pokud chováte matky na prodej nebo používáte je sami, musíte kontrolovat výskyt parazita Nosemy (obě N. apis a N.cerana) ve svých chovech.

Včelaři mohou neúmyslně způsobit tichou výměnu, když přistřihnou matce křidélka, jedno prostřední, nebo zadní nohy jsou odstřihnuty nebo poškozeny, způsobí že matka není schopna správně klást vajíčka na dno plodových buněk. Dělnice to zjistí a začnou si chovat matku v matečnících, aby ji nahradily. Jiná rizika spočívá v tom, že vylíhnutá matka nepřežije oplodňovací lety, a skončí to bezmatečným včelstvem. Sledování kladení matky je důležité, jestliže se předpokládá tichá výměna.

Jsou druhy včel, které rutinně nahrazují své matky i když starší matka se nezdá být vadná žádným způsobem jinak, než možná sníženou produkcí mateří látky. Včelaři by si měli vždy být vědomi že se může odehrát tichá výměna v jejich včelstvech, a jestli se zdá být pravidelný výskyt a považujete to za žádoucí druh, přemýšlejte jak to uchovat ve vašem chovu.

Proč by měla být tichá výměna výhodná?

Během normálního rojení je doba po opuštění roje mateřského včelstva než začne původní včelstvo chovat plod. Během této doby panenská matka se musí oplodnit a vyzrát než začne klást vajíčka. Včelstvo je zranitelné jestliže se mladá matka ztratí na oplodňovacích letech, a nezbývají další matečníky ve včelstvu. U tiché výměně však je běžné, že včelstvo má dvě kladoucí matky, ačkoli jenom krátkou dobu. Toto je vynikající strategie, protože zajišťuje přežití včelstva a jeho genetických charakteristik. Jestliže je nová matka nějakým způsobem vadná, stará matka je stále přítomn a schopna naklást vajíčka pro nové matečníky. V této situaci dvě matky nebojují; důvod pro toto není zcela vysvětlen. Dělnice mohou doprovázet matky a udržovat je od sebe.

Může být, že kombinované množství 9-ODA produkované oběma matkami je dostatečné k udržení normálního chování dělnic a vzájemně působit s každou matkou, a stále snižující se množství 9 ODA (nebo jiných feromonů) produkovaných starou matkou nestimuluje novou matku k agresi proti její matce. Avšak zdá se že v jistém okamžiku se dělnice rozhodnou zabít královnu matku a nenajdete jí protože může být vyhozena pryč z úlu. Jiná možnost je že nová matka a dělnice souhlasí že stará matka by měla být živá dokud klade, nebo nějaké jiné vlastnosti, dožila do bodu kdy se zhruba rozdělí původní schopnost včelstva přežít a rozmnožit se.

Přesné měření výkonnosti matky v době tiché výměny se zřejmě nedělalo. Myslí se že dělnice pouze chovají nějakou náhradu za starou královnu matku jakmile se její kladecí schopnost dramaticky sníží. Dokonce potom kdy jí nezabijí, ale dovolí ji pokračovat pracovat a koexistovat s novou matkou. Důvod může být že dělnice doufají že vychovají potomstvo z matečních vajíček (to je že udrží nejvyšší stupeň příbuznosti) tak dlouho jak je to možné.
Je toho hodně k učení o působení dvou matek během tiché výměny a ukazuje se málo informací dostupných v literatuře o tomto fascinujícím předmětu.

Zdroje:

Crane, E. (1990) Bees and Beekeeping. Science, Practice and World Resources.
Heinemann Newnes
Gilley, D. C. and Tarpy, D. R. (2005).Three mechanisms of queen elimination in swarming honey bee colonies. Apidologie 36 pp 461-474
Seeley, T.D. (1985) Honeybee Ecology -a study of Adaptation in Social Life. Princeton
Winston, M (1987)
The Biology of the Honey Bee. Harvard

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 sucubus sucubus | Web | 18. března 2009 v 21:12 | Reagovat

zajímavý fotky

2 Anton Turčáni Anton Turčáni | E-mail | 24. března 2009 v 23:13 | Reagovat

Poznámky  k názorom,  ktoré ja vidím inak:

Tichá výměna se může také odehrát na jaře nebo v pozdním létě nebo na podzim.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ja vidím akt tichej výmene (TV) ako prirodzenú variantu, k záchrane včelstva, ak M dospeje do stavu, keď včelstvo pre nejakú príčinu M je schopná doviesť včelstvo do normálneho stavu.

TV sa koná vždy po čase, keď dobu rojenia - delenia, včelstvo zmeškalo, a so starou M by do zimy vstúpilo slabé. Vtedy sa rozhodne konať a dôjde k TV v 7. 8. mesiaci a niekedy aj pozdejšie. Stáva sa často vtedy, keď vyletí roj so starou M, roj dokáže postaviť dielo, ošetrovať plod a začne chovať trúdí plod v pôzdnom období keď zdravé včelstvá to už majú vyriešené: Trúdí plod väčšieho rozsahu je neklamným znakom, že sa pripravuje na TV.

Nikdy som nezaznamenal TV vo včelstve v období prirodzeného rastu včiel, vždy je to vtedy, keď už je doba prípravy na tvorbu  dlhovekých včiel.

Jak tedy dochází k tiché výměně? Může nastat přirozeně, nebo je vyvolána činností včelaře. Přírodní výměna je spuštěna protože matka je stará, nemocná nebo nevýkonná.

----------------------------------------------------------------------------------------

Je to zvláštny mechanizmus včelstva reagovať na kvalitu M, ale sú aj výnimky, čo mi bráni prijať teóriu "pretože je M stará, nemocná alebo nemocná.

Raz som zažil prípad, keď so koncom 7. mes. zachytil TV, pritom bola mladá, nepoškodená a zdravá. Dvakrát som najstaršiu zaviečkovanú MB odobral (M kladie vajíčka každé tri dni) a M ktorú chceli včely vymeniť, som pridal do iného včelstva. Táto M pripravila včelstvo do zimy a v nasledujúcej sezóne sa s ňou včelstvo vyrojilo.

Bola táto M stará? nie, bola nepoškodená bola zdravá, inak nedokázala to čo som popísal!

Tak čo bolo príčinou jej výmeny vo včelstve? Pomýlili sa včely alebo M bola neprijateľná pre včely? Neviem odpovedať.

Včelaři mohou neúmyslně způsobit tichou výměnu, když přistřihnou matce křidélka, jedno prostřední, nebo zadní nohy jsou odstřihnuty nebo poškozeny, způsobí že matka není schopna správně klást vajíčka na dno plodových buněk. Dělnice to zjistí a začnou si chovat matku v matečnících, aby ji nahradily

----------------------------------------------------------------------------------------

Isté obdobie som M skracoval jedno krídlo (zo  začiatku aj dve) o 1/3, nikdy som nezaznamenal vo včelstvách TV M bez 1 nohy alebo mŕtvej zo súboja, taktiež sa včely neponáhľali robiť TV, objavil som M s poškodenými tykadlami (M kládla na malom priestore aj po 4 vajíčka do jednej bunky) a včely ju nemenili TV, musel som to spraviť ja.

Aj to svedčí o tom, že TV je zvláštny fenomén vo včelstvách , príčina je skrytá a neidentifikovateľná, ale včely ju ovládajú.

Pri počte chovaných včelstiev som zaznamenal pomerne málo prípadov, preto si dovolím tvrdiť, že nie je ani dedičná, pretože M z TV to už v mojom prípad neopakovali.

V jednom prípade som sledoval jeden prípad, keď včely pripravil matke 1 materskú kolísku (materská miska pripravenú pre položenie oplodneného vajíčka so zúženým hrdlom na šírku 5 mm) a M doslova tlačili k nej, aby položila vajíčko. Nedarilo sa im, urobili niekoľko pokusov, až nakoniec svojím typickým vysokým postojom nad bunkou, zasunula svoje bruško do bunke, ked spočinula až 12 sekúnd, kým vajíčko umiestnila do bunky. Následná kontrola potvrdila prítomnosť vajíčka v MB.

3 TysonKatelyn34 TysonKatelyn34 | E-mail | Web | 28. května 2012 v 17:13 | Reagovat

One acknowledges that men's life is very expensive, however we require cash for various things and not every person gets big sums cash. Thence to get some <a href="http://goodfinance-blog.com">loans</a> and consolidation loans should be good way out.

4 CoreyLem CoreyLem | E-mail | Web | 18. března 2018 v 21:07 | Reagovat

Very well voiced genuinely! !

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama