Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Řepka olejná – včera a dnes

20. března 2009 v 18:23 | Eman |  Včelařské metody, úly a další včelařský hardware
Řepka olejná - včera a dnes V Anglii - The Beekeepers Quarterly Number 95 • March 2009

Svěží obraz polí slunečně žluté řepky olejné v široké perspektivě orné půdy někteří lidé milují pro zářivé barvy, které dává jinak mdlým polím. Ale stejně tak ho nenávidí ti kdo ji vidí jako cizí druh a parodii akvarelové krajiny zvláště v Anglii. V současnosti více než 46.4 milionů tun řepkového semena se pěstuje na světě, s největším producentem Čínou, následovanou Kanadou a Indií. Toto představuje devítinásobné zvýšení od roku 1965. Dvě stě let předtím to bylo stěží vidět ve Spojeném Království, kromě několika farem v Berkshire. Dnes to změnilo barvu polí v částech mnoha Evropských zemí od pozdního dubna do července, a s tím i praxi některých včelařů.


Řepkové semeno, poprvé zaznamenáno v Anglii koncem 14-tého století, začalo se ve větším rozsahu pěstovat v roce 1560. To byl hlavně výsledek vládního systému přesvědčování svobodných sedláků pěstovat řepku pro olej, který měl hlavně nahradit drahý dovážený olivový olej. Až v pozdější době v 17-tém století nahrazují dovozy doma pěstovanými plodinami, jako chmel, boryt barvířský, len a konopí, a také řepka, se stala integrální částí rotací plodin anglických zemědělců. Olej z procesu drcení semen řepky byl nejdříve používán do lamp, malování a zpracování plátna, spíše než potravina. Moderní hybrid nazývaný semeno řepky olejné nebo Brassica napus vychází různých křížení mezi Brassica oleracea, obyčejné zelí, a B. rapa, tuřín. Je to příbuzný hořčice (Sinapsis alba) a hořčice (S. arvensis). Kvete po dobu mezi 22 až 45 dní postupným kvetením, které začne dole na květním stonku, nové květy pokračují ve vývinu nad tímto bodem. Je hlavně větrosnubná a samoopylovací a hodně vyhledávaná včelami ke snůšce a ceněná včelaři pro hojný nektar v dobu velmi příhodnou v roce. Morfologie rostliny podporuje křížové opylení když se otevře první květ, a jak stárne tak delší tyčinky se ohýbají k čnělce (přijímací část samičích pohlavních orgánů), a to skončí samoopylováním u některých kultivarů. Může nastat křížové opylování hmyzem, a bylo pozorováno, že to obojí zvětšuje otvírání souboru prvních květů a zlepšuje tak rovnoměrnost zrání; tak je snadnější pro farmáře maximalizovat úrodu sklizní v pravý čas před začátkem útoku škůdců.

V začátcích 1970 Spojené státy Americké (USA) zavedly zákaz exportu sojových bobů do Evropy, a Evropská Unie (EU) se rozhodla se stát soběstačná v bílkovině pro dobytek a rostlinný olej. Toto spustilo expanzi výměry použité pro pěstování řepky (Oilseed rape = OSR), zvláště ve Francii a Německu. Koncem 1970-tých let řepkový olej byl používán pro lidskou spotřebu ve formě margarinu a jedlého oleje na fritování, ačkoliv se stalo brzy zřejmé že to byl problém. Olej obsahoval vysokou míru mastné kyseliny C22H42O2, mononasycené mastné kyseliny potenciálně škodlivé lidskému srdci. Tato kyselina tvoří 50% oleje, v některých varietách, s glykosidy hořčičného oleje nazývaných glykosinolaty. Zatímco tyto nebyly rizikové pro lidské zdraví, činily nižší výživnou hodnotu jídla z řepkového semene používaného pro krmení zvířat vyrobeného z pevného odpadu po extrakci oleje.
Programy šlechtění rostlin, včetně používání jiných druhů, B.campestris, byly schopny snížit tyto úrovně a byly šlechtěny bezpečné variety. Jako výsledek s podporou EEC příspěvků v této době, nárůst OSR se rychle šířil a do roku 1986 to bylo třetí nejvíce pěstovaná plodina v Anglii. V Kanadě, šlechtění rostlin vedlo k vývoji skupiny kultivarů a variet s obchodním jménem Canola nebo Kanadské olejnina s nízkou úrovní kyseliny. Tyto rostliny obsahují nízké úrovně jak mastné kyseliny tak glukosinolatů a jsou známy jako "dvakrát ochuzené".


Jelikož je OSR pěstována ve velkých plochách, je možné sklízet čistý jednodruhový med. V obdělávaných plochách je důležitý každoroční zdroj pastvy, vykvétajících v dubnu v Anglii a mírně později ve Skotsku. Jakmile začne snůška, stane se velmi přitažlivá pro včely a zajistí snůšku nezbytnou pro zdravé včelstvo k rozvoji na začátku v sezoně.


Včelstva potřebují mít zajištěno hodně vystavěných plástů a v dobrém roce, včelstvo může naplnit medníky během několika dní. Včely s medníky s novými mezistěnami mohou po zpracování nektaru ukládat med do plodiště. To má za následek přeplnění plodiště a může to spustit přípravu k rojení.
V některých oblastech SK je to hlavní včelařská plodina, nahrazující jetelové louky a plané kvetoucí rostliny z minulosti.
Proto když farmáři vědí, že dostanou lepší cenu za obilí než za OSR a je jí méně pěstováno, efekt vytvoří velkou mezeru ve snůšce pro včely. Podobně v některých letech, včelaři mohou být včelaři zklamáni tím, že se pěkná snůška promarní v chladném vlhkém jaru, když se včely nevydají na pastvu. Takový byl rok 2008.

Zkušenost ukázala že nejlepší výsledky se dosáhnou když jsou úly umístěny na kraji polí s OSR nebo uvnitř nich. Pylová zrna jsou těžká a lepkavá a tak je snadno včely sbírají; med je obvykle velmi bledé barvy, známý jako "vodobílý". Má málo minerálních látek, s nevýrazným aroma a chutí, a je často míchán s jinými aromatičtějšími medy. Nejdůležitější charakteristiky medu pro včelaře je poměr cukrů glukózy a fruktózy a vody. Mnoho medů má více fruktózy než glukózy, ale tento poměr je obrácený u řepkového medu. Je to tato charakteristika která způsobuje že med rychle krystalizuje, často ještě v plástech. To je podstatné pro včelaře, aby odstranili medníky a vytáčely med jakmile skončí snůška nektaru. Způsob jak zjistit, jestli je med k vytáčení než je zavíčkován je zvednout naplněný rámek, otočit ho na stranu a jemně zatřást. Jestli nektar nekape, může být vytáčen. Alternativa je vyříznout plást a zahřát ve vodní lázni k oddělení vosku od medu; toto je ale časově náročné. Bohužel, plásty s granulovaným medem nejsou vhodné jako zimní zásoby pro včely, které nemají vodu aby ho mohly využít. Dokonce na jaře, kdy je dostupná voda, tyto zásoby ještě nemusí být využitelné.

Pro britského farmáře je OSR užitečná meziplodina v obilních oblastech, a ta co může být sklízena snadno kombajnem; avšak kvůli možnosti vytvoření nemoci může být použita pouze jednou za šest let. Další výhoda je že může být seta buď v pozdním létě, obecně pozdě v srpnu a na začátku září jako zimní řepka, nebo jako jarní řepka, seta v březnu nebo dubnu podle počasí. Tudíž jestli zimní plodina je ztracena nebo nemůže být vyseta z nějakého důvodu, je další šance následující jaro. Zimní řepka může být sklízena v květnu, a dává větší výnos než jarní řepka, která se sklízí v červnu nebo červenci a může mít více různé úrody. V 2007 celková úroda v SK oleje byla 2,108 milionů tun s hodnotou 422 milionů liber včetně poplatků za plochu. Stojí za to říci, že včely činí důležitý příspěvek k tomuto výsledku; výzkum na Slovensku ukázal významné zvýšení výnosu, měřeno zvětšením počtu semen, přímo jako výsledek opylování včelami.

Avšak k získání úplného finančního obrazu musí být uvažovány náklady na prostředí. OSR je hladová plodina s vysokým požadavkem na dusík a draslík; zimní řepka vyžaduje alespoň dva dusíkové přísuny. Je velmi zranitelná k časné konkurenci travního plevele a dobrovolných obilí a je potřeba ošetření před vzejitím na širokolisté plevele. Částečně protože je pěstována ve velkých monokulturních polích je náchylná na útok mnoha škůdců a nemocí. Nejhorší z nich je známý jako Phoma nebo Blackleg - rakovina stonku (Leptosphaeria maculans).


Větrem šířené spory infikují mladé listy, klíčí a zarostou do stonku a vyvinou se do moru, který blokuje příjem vody. V epidemickém roku 50% rostli může být ztraceno. Phoma lze kontrolovat stříkáním fungicidem když vykazuje 10-20% listů poškození.
OSR je také citlivá na útoky slimáků, dřepčíků, mšic, blýskáčků řepkového, pilousů, a dalších škůdců a nemocí jako je nádorovitost kořenů a sclerotina.V roce 2004 Úřad národní statistiky (Office of National Statistics (ONS)) hlásil že v průměru úroda OSR v SK vyžaduje tři herbicidy, dva fungicidy a dva insekticidy během jeho pěstební sezóny spolu s dvěmi až třemi fázemi hnojiv, a to z ní dělá velmi nákladnou plodinu na pěstování a ošetřování. Je to také znečištovač podzemních vod způsobený prosakováním dusičnanů do vodních systémů.

Stříkání plodiny působí obavy u každého včelaře, a před dřívějším dobrovolným a později povinným oznámováním farmářů, mnoho včelstev bylo vyhubeno zemědělskými postřiky používanými bez ohledu na život včel v blízkých oblastech. Nyní je požadována významná ochrana včel zákonem The Food and Environment Protection Act 1985 (změněný). Tato legislativa stanoví tresty tomu pachateli odpovědnému za zneužití pesticidů, který způsobí poškození ošetřovaným včelstvům. Nařizuje že trest za každé provinění na úrovni 5 nebo současně 5000 liber u občanského soudu; pokuta za rozsudek v korunním soudu je neomezena. Zatímco mnoho farmářů je ochotno oznamovat včelařům před prováděním postřiků, je stále potřeba šířit informace o přísných pokutách jestliže jsou z nějakého důvodu včely zahubeny nebezpečnými farmářskými praktikami.

V SK je pěstováno velmi málo ekologické OSR, zvláště proto, že výnosy nevyužívají zpracující linky na řepku, a také kvůli vysokých požadavcích na dusík přezimovaných kultivarů. V některých zemích, především Švédsku, jarní OSR je důležitá a výnosná rotace plodin pro ekologicky hospodařící farmáře, zvláště v letech kdy jsou ceny obilnin nízké.

V nedávných letech byl vážný zájem na vývoji geneticky modifikovaných OSR rezistentních k jistým herbicidům. Použití geneticky modifikovaných organismů neboli GMO, zvláště jejich kultivací, zdvihá otázky a diskuze týkající se lidského zdraví a bezpečnosti a také možného poškození prostředí, včetně možnosti přenosu GMO materiálu na non-GMO plodiny a příbuzné divoké druhy opylováním hmyzem. Bohužel, společnost přijímá existenci a použití GMO neinformovaně a citově, spíše než vědeckým způsobem. Dokud se nezlepší povědomí veřejnosti o plusech a mínusech podpořených kvalitním výzkumem, bude obtížné udělat informovanou volbu.

Jakýkoli bude výsledek debaty o GM, a navzdory vysokých nákladů chemických vstupů, je pravděpodobné že OSR bude nadále pěstována v předvídatelné budoucnosti. Nedávno byl nalezeno nové využití pro olej, v zájmu zajištění nových zdrojů energie. Nedávné EU příspěvky k rozvoji alternativních zdrojů energie povzbudilo farmáře k pěstování plodiny, která může být přeměněna na palivo a v současnosti řepkový olej je nejběžnější základ oleje používané k tomuto účelu v Evropě. Avšak je tu kompromis v tom že půda používaná pro palivovou plodinu je ztracena pro produkci potravin. S rostoucími obavami o potravinovou bezpečnost a nedostatkem kvůli rostoucí populaci a klimatickými změnami, toto hledisko využití půdy se diskutuje na vládní úrovni v mnoha zemích. Je také jistý důkaz že olej z řepky může produkovat více skleníkových plynů než pevná paliva, zvláště oxid dusíku; byla uváděna čísla až o 70% více.
Nejnověji reakce britských pěstitelů OSR na touhu labužníků po Středozemním olivovém oleji vyvolala vývoj metody produkující extra panenský za studena lisovaný řepkový olej. Tento olej jak se říká má jemné aroma, je vhodný pro salátové dresingy a s vysokou teplotou přepálení může být také používán pro fritování a smažení. Je chytře prodáván jako "zdravý olej", jelikož obsahuje polovinu nasycených tuků olivového oleje na 6%, vyšší omega 3 obsah a více vitaminu E. Současně může diktovat cenu přesahující 12 liber na litr ve farmářských obchodech a obchodech se zdravou výživou.

Budoucnost řepky olejné je téměř jistě v rukou těch kdo navrhují Evropskou zemědělskou politiku a zajišťují podpory diktující ve velké míře co jednotliví farmáři budou pěstovat. Včelaři závisející na této plodině pro rozvoj jejich včelstev nebo produkci množství prodejného medu budou potřebovat najít způsob ovlivnění těch co rozhodují k zajištění pokračování žlutých polí této důležité plodiny a aby byla dále vidět na Evropských polích.

Bibliografie

Aston, D. and Bucknall, S.A. (2004) Plants and Honey Bees- their relationships. Northern Bee Books.
Blythman. J. (2007) Th e Guardian
Crane, E. (1980) A Book of Honey. Oxford University Press Field, O. (1989) Honey by the Ton. Northern Bee Books Food and Environment Protection Act 1985, Department of the Environment Institute of Apiculture Slovakia (2004) presented at Apimondia 2005 Simpson. B.B. and Ogorzaly, M.C. ( 2001) Economic Botany - Plants in our world.
McGraw-Hill
Simms. D. (1997) Sixty Years with Bees. Northern Bee Books Stace.C. (1997) New Flora of the British Isles.
Second Edition, Cambridge University Press
Th irsk. J. (1997) Alternative Agriculture - a
History. Oxford University Press

www.pesticides.gov.uk/environment.asp?id=496
http://en.wikipedia.org/wiki/Rapeseed

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Karel Karel | 20. března 2009 v 20:37 | Reagovat

Včelaři závisející na této plodině pro rozvoj jejich včelstev nebo produkci množství prodejného medu

-------

prodejného medu    -  jiný kraj, jiný mrav :-))

2 G.Pazderka G.Pazderka | 21. března 2009 v 22:33 | Reagovat

Prý moc prodejný jarní med není. A kvalita také nic moc.

http://n-vcelari.cz/mv/archiv/2009_01_c28.pdf

............

V posledních několika vý-

kupních sezónách se naše firma stala

"popelnicí" pro řadu českých včelařů. Ti

totiž zjistili, že řepkový med se jim nedaří

prodávat ze dvora, a tud íž všechen tento

med nám dodaj í jako své přebytky.

Ostatn í barevné medy si nechaj í na

prodej ze dvora. Věřím, že jsou včelaři

k sobě dostatečně kritičtí a uvědomuj í si,

že do výkupen vozí med, který za týden

ve sklenici vypadá jako tvrdé vepřové

sádlo. V roce 2008 jsme z celkově vy-

koupeného medu nakoupili 90 % řepky.

Takový med se ale nedá v obchodě

vedle silné zahraniční konkurence pro-

dat. Český zákazník žádá medy barevné

a tekuté. Zkrystalizovaný řepkový med

je prostě v ČR neprodejný a tomu se

musíme podřídit. Český med se dá

balit a úspěšně prodávat pouze po jeho

smíchání s medy, které za tímto účelem

dovážíme.

3 Stonjek Stonjek | E-mail | 25. března 2009 v 9:59 | Reagovat

S řepkovým medem jsou skutečně dost velké problémy a hlavně v době, kdy to nejméně potřebujeme. Pomineme li, že že pár dní horka je spolehlivým spouštěčem rojové nálady, protože včely nektarem zanesou každou volnou buňku, o obsahu vody pod 18% si můžem nechat často jen zdát a máme li teplý sklad, není vzácný případ, že nám med začne kvasit i když má obsah vody kolem 18%. Rovněž zákazníci se o něj neperou . Pozitivní je pouze to, že snůška je prakticky nejvydatnější z celé sezony. Co tedy s tím. Já využívám při propagaci zjištění že obsahuje brasiny, což jsou látky které mají působit proti karcinogením onemocněním. Snad je to pravda a mám ve svém okolí dva případy, na které by se to dalo napasovat. Dále cca polovinu medu napastuji a o tento med je rok od roku větší zájem. Zbylou půlku přimíchávám do ostatního medu. Čistý medovicový med stejně nemám a ne otiketách musím udávat pravdu. Tak tam mám květový a nelžu a zákazníkům chutná. Letos dvě včelnice jsou mimo řepku a tak zvažuji jestli přemohu lenost a zakočuju a nebo jestli několik sudů koupím. Prostě co bych za to dal, kdyby byla řepka za plotem každý rok!  Nazvání řepkového medu odpadem a srovnání s popelnicí jak se povedlo př. Špačkovi v MV, považuji za nešťastné a hloupé.

                                                                               Zdraví R. Stonjek

4 Eman Eman | E-mail | 25. března 2009 v 17:58 | Reagovat

To je dobrý, brasiny proti rakovině, tak to zařazuji do marketingového repertoiru. Švédové a američani tento med preferují. Obsahuje převahu glukózy, krevního cukru, který je dietní a netloustne se po něm.  Některým jednodušším lidem na vesnici se to špatně vysvětluje, ale ono se to časem podá.

5 G.Pazderka G.Pazderka | 25. března 2009 v 19:02 | Reagovat

a srovnání s popelnicí jak se povedlo př. Špačkovi v MV, považuji za nešťastné a hloupé.<

.......

Já s ním souhlasím. Co je sud zkvašené řepky? Plná popelnice. Osobně jsem byl svědkem jak mne a pomocníka u výkupu včelař obvinil, že jsme tu vodu tam nalili nebo mu med vyměnily.  Osobně bych nemohl vykupovat med, protože to, co včelaři dávají do výkupu opravdu někdy patří do popelnice.

6 Anton Turčáni Anton Turčáni | E-mail | 25. března 2009 v 20:05 | Reagovat

Nejak tomu nerozumiem, prečo sa na  blogu neustále opakujú negatívne skúsenosti kvasenia repkového medu.

Nezažil som to za 50 rokov včelárenia a i teraz obchodníci hľadajú repkový- kvetový med, ak by som ho mal istotne by som predal. Dosť často sa mi stáva, že repku často prekrýva znáška z agátu, ale ak chcem mať čistý agátový med, vytáčať sa musí, ale ani redší med agátový v repkovom nespôsobí kvasenie.

Novo vypestované odrody repky sú bez erukovej kyseliny, ktorá v dávnejšej dobe chuť repkového medu ovplyvňovala.

7 G.Pazderka G.Pazderka | 25. března 2009 v 20:51 | Reagovat

Nejak tomu nerozumiem, prečo sa na blogu neustále opakujú negatívne skúsenosti kvasenia repkového medu.<

........

Anton hodně toho o včelaření jistě víš, ale podle toho, jak dlouho včelaříš jsi to moc asi ještě nezažil. Nezmiňuješ 50 let praxe v diskuzích poprvé.To je možná tím, že opravdu včelařství je tak obsáhlý obor a ne každý včelaří podle rozumu a doporučených a napsaných (odborných) poznámek a vědomostí.

Bohužel řepka je problém. Je to špatně prodejný med. Lehko s obsahem vody kvasí i někde kolem hodnoty vody 18-19%.

K popelnici. Dobře to jisté řešení politiky nákupu nastiňuje p. Stonjek. Jde o problematiku výběru medu. Buď ji provádí obchodník nebo včelař. Zavedením prodejem ze dvora se změnila i kvalita vykoupených medů a jak vidno, obchodníci se moc nepřizpůsobily a nezměnily kritéria výkupu medu. Myslím si, že dělají chybu.

Osobně z mých zkušeností. Nemám rád obchodníky, kteří přebírají jen některý druhový med. Takový výběr se snaží dělat jeden svazový obchodník. Tím by mi razantně vlastně srazil cenu ostatních druhů zbylého medu. Chceli dělat výběr, musí počítat s výběrovou cenou. Tu ovšem neakceptuje.

Oproti tomu.

Pokud někdo dá do výkupu jen řepku, musí počítat jen s cenou za řepku.

Osobně mám nejlepší zkušenosti s dohodou a cenou, která je naprůměrovaná za celou roční produkci za kilo. P. Špaček myslím si, že dělá chybu, že vykupuje co se mu výběrově nabízí a dělá zbytečné kompromisy. Měl by si výkup medu podmínit výkupem celé sezoní produkce medu a tím si zkvalitnit surovinu.(med) Potom by nebyl vlastně svým přičiněním popelnicí, ale razantním obchodníkem s kvalitnějším českým medem.

8 Jan Bűrgel Jan Bűrgel | E-mail | Web | 28. června 2009 v 7:24 | Reagovat

Geneticky modifikovaná řepka
Na příbramsku se objevila řepka která nemeduje, nemá nektaria, pravděpodobně se jedná o geneticky upravenou řepku, jež byla upravena proto aby nebylo nutno ji opylovat hmyzem a ztráta nektarodárnosti není tedy její závadou ( z hlediska výnosu řepky.
Víte někdo o tom něco?)

9 llllll llllll | 11. května 2015 v 13:00 | Reagovat

zdar 8-)

10 amandla amandla | Web | 8. září 2016 v 4:02 | Reagovat

nebankovní půjčka ostrava O_O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama