Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

O zdraví včel v Anglii

11. března 2009 v 17:09 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Zpráva Národního auditního úřadu - přeložené jsou úryvky týkající se včel.

Asi něco podobného jak náš Nejvyšší kontrolní úřad. Ostatní problémy týkající se skotu a drůbeže si můžete prohlédnout v originále zprávy na této stránce, odkud jsem to vyzobal.

National Audit Office Report
The health of livestock and honeybees in England

* Publication date: 04 března 2009
* HC: 288 2008-09
* ISBN: 9780102954654

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím - Freedom of information

3 -
V Anglii a Walesu je odhadovaných 250,000 včelstev, a včelaři hlásili nezvykle vysoké ztráty v nedávných letech. Včely jsou napadány nemocemi, jako je mor včelího plodu, parazity jako Varroa. Varroáza je nyní endemická ve Spojeném království, a může způsobovat, že včelstva jsou nemocemi více zranitelná.
Jsou zprávy o nové hrozbě Colony Collapse Disorder, napadající včely ve Spojených státech Amerických, ačkoli není nyní jasný důkaz, abycho se domnívali, že se vyskytuje ve Spojeném Království. Velké ztráty včel by mohly nepříznivě ovlivnit opylování jahod, jablek, hrušek a dalších plodin, které je v odhadované ceně kolem 200 milionů Liber za rok. Naše vyšetřování tudíž zahrnuje zdraví chovaných včelstev.

8
Zvýšená angažovanost farmářů ve vyvíjejících se opatřeních k zvládnutí nemocí by se měla prokázat jako užitečná. Pokusy o kontrolu šíření Varroázy ve včelách nezabránily, aby se stala endemická v Anglii.

11
Národní včelařská jednota zajišťovala 800 formálních instruktážních akcí v Anglii v 2008, velká část ve spojení s místními včelařskými asociacemi, aby pomohla včelařů rozpoznat a zvladnou nemoc. U těchto včelařů jsme zkoumali kdo navštěvoval kurzy, 97 procent řekl že výcvik byl hodnotný a užitečný. Dvacet procent včelařů však řeklo že nehledělo na "Odbor pro informace a rady", protože berou informaci odjinud. Na lokální úrovni, inspektoři mají tendenci mít kontakt s místními včelařskými sdruženími, jakož i přispívají k výcvikovým kurzům, ale ukazuje se že je omezená spolupráce mezi Ministerstvem životního prostředí, potravin a venkova (Department for Environment, Food and Rural Affairs) a národními včelařskými sdruženími.

Paraziti včel a nemoci

18
Ministerstvo utratilo £1.3 million v 2007-08 na rizika zdraví včel v Anglii, a £0.33 million na výzkum ztrát včel a potenciální riziko představované novými hrozbami jako je Colony Collapse Disorder. Zvládání takovýchto rizik vyžaduje pravidelný průzkum k identifikaci rozsahu hlášených nemocí a pro evidenci vzniklých problémů. Klíčové riziko vzniká z nedostatku důkladné inspekce a ošetřování včelstev.

19
Chápání rozsahu nemocí mezi včelami je omezeno na odhadovaných 20,000 včelařů kteří nejsou známi svým včelařským inspektorům. Čtyři v každých pěti identifikovaných případech povinně hlášené nemoci v 2008 byla diagnostikována inspektory během buď cílených nebo nahodilých inspekcích. Včelaři samotní méně pravděpodobně hlásí podezřelou nemoc, a neregistrovaní včelaři zaznamenali pouze 14 z celkových 446 případů moru včelího plodu v roce 2008.

20
Jeden důvod pro nízké úrovně hlášení může být to že včelaři mají tendenci považovat diagnostiku nemoci za obtížnou. Zjistili jsme že inspektoři jsou zvláště ceněni registrovanými včelaři za jejich schopnost rozpoznat nemoc. Včelaři, kteří nejsou Ministerstvu známí, také nejsou zahrnutí v programu inspekcí Národní Včelařské jednoty, s výsledkem že nemoci v jejich včelstvech se pravděpobně nediagnostikují. Ministerstvo se pokouší zvýšit část registrovaných včelařů v databázi čištěním dat a úsilím inspektorů zjistit neznámé včelaře.

21
V lednu 2009 Ministr oznámil financování £2.3 million po další dva roky k podpoře práce Národní včelařské jednoty. Tyto peníze budou použity k identifikaci všech těch kdo chovají včely a radí včelařům jak bojovat se škůdci a aplikovat dobré hospodaření. Navíc Ministerstvo oznámilo financování £2 million pro včelí zdraví a výzkum opylovatelů po pět let, jako část vyvíjející se strategie zdraví včel a která bude informovaná našimi závěry a doporučeními.

Závěry o hodnotě za peníze

26
Endemické nemoci a další domácí hrozby farmářským zvířatům a včelám byly zvládnuty s menším úspěchem. Pokrok byl v kontrole nemocí jako je BSE, scrapie a salmonela. Tuberkuloza skotu pokračovala na více stádech a je nyní rozšířena po jiho západě Anglie. Pokusy o kontrolu Varroázu nezabránily, aby se nestala endemickou v Anglii.

Doporučení

28
b. Efektivita Ministerstva v ochraně zdraví včel a výcviku včelařů k diagnostikování nemoci byla zkomplikována nekompletními údaji o místě a zdraví včelstev a neúčinými pracovními vztahy s některoým relevantními průmyslovými sdruženími. Ministerstvo bude potřebovat aktivní podporu včelařů aby implementoval strategii zdraví včel, a měl by budovat své vztahy s akcionáři včelařství přijetím více konzultativního stylu. Národní včelařská jednota by měla vést místní konzultační dohody k povzbuzení včelařů a inspektoru na efektivní zaměření zdrojů.

29
d. Kompenzační platby farmářům neberou do úvahy snahy farmářů dělat prevenci nemocem a používat dobré standardy bio-bezpečnosti a hospodaření. Ministerstvo by mělo, v konzultaci s farmářským průmyslem, zahrnout do kompenzačních systémů, nebo v navrhovaných nákladech a odpovědnosti sdílenou iniciativu, pobídky pro farmáře dodržovat dobré standardy bio- bezpečnosti a hospodářství, a odpovídající pokuty jestliže nejsou přijata preventivní opatření proti nemocem. Tyto reformy by měly být integrovány do návrhů Ministerstvu pro odpovědnost a podílení se na nákladech.

e. Bez přesnějšího a obsáhlého registru včelařů, praktické směrnice navrhovaných Národní včelařskou jednotou je dostupná jen omezenému počtu. Před přijetí povinných opatření jako donucovací registrace, Národní včelařská jednota by měla stavět na včelařské vnímavosti k radám inspektorů, a:

* Přijmout o celé Anglii přístu přijatý ve východním regionu Národní včel. jenoty, který se začal kopírovat v některých jiných regionech, vyčistit a aktualizovat databázi registrovaných včelařů;
* sdílet informaci s relevantními sdruženími ke zlepšení záznamů BeeBase, a žádat sdružení o povzbuzení jejich členů k zápisu do BeeBase; a
* ocenit jaké pobídky by měly být nabídnuty k povzbuzení více včelařů se registrovat, jakož i lepší instruktáž a rady od zkušených včelařských inspektorů.

f. Národní včelařská jednota provádí vlastní výzkumné projekty a účastní se v širší výzkumné komunitě, ale není dáno dostatek důrazu na sdílení objevů výzkumu v širším měřítku. Ministerstvo zřídilo Forum financování výzkumu s cílem určit ak by měly být omezené zdroje lépe využity a jaké odpovědnosti za výzkum by měl být sdílen. Na pomoc preference výzkumných projektů, Ministerstvo by mělo podniknout analýzu nedostatku ve spolupráci s ostatními výzkumnými partnery, a měl by identifikovat a využít potenciál pro spolupráci s ostatními, jakož vyššími vzdělávacími institucemi a průmyslem. V rozhodování ve výzkumném programu, Ministestvo by mělo vyvážit potřebu aplikovaného výzkumu, který může nabídnout praktický užitek pro program "zdraví včel" s potřebou strategického výzkumu, aby pochopil nové a objevující se rizika zdraví včel. Toto by mělo být zahrnuto do projektů objednaných od výzkumné práce v oblastech souvisejících se zdravím včel, aby přitáhl zkušenosti z jiných oblastí.

30
i. Včelaři v Národní včelařské jednotě severních a jižních regionů jsou méně pravděpodobně navštěvovaní inspektory, než ti v Jiho-východě. Práce inspektorů je kritická pro detekci nemocí a šíření nejlepších zkušeností mezi včelaři. Ministerstvo by mělo zhodnotit jaká kapacita je potřeba k tomu, aby umožila Národní vč. jednotě zajistit dostatečnou úroveň inspekcí a informací včelařům jak zabránit výskytu a šíření nemocí.

____________________________________________________

Jsme my Češi hodně jiní než Angličané? Můžeme se z toho poučit? Jak kdo.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 zdraví zdraví | Web | 16. července 2012 v 7:49 | Reagovat

nice blog, gl!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama