Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Hodnocení účinnosti poprášení včelstev

9. března 2009 v 6:31 | Eman |  Varoáza
práškovým cukrem (moučka) ve snížení populace roztočů Varroa

Abstract
Regulace populací roztočů Varroa (Varroa destructor Anderson and Trueman) ve včelstvech (Apis mellifera L.) akaricidy je problém pro včelaře kvůli rychlému vývoji rezistentních populací roztočů. Z tohoto důvodu si mnoho včelařů osvojuje strategie IPM (Integrated Pest Management) jako alternativy ke schematům chemoterapie. Jako jeden z bezchemických nástrojů bylo pro kontrolu varroa použito práškování včelstev jemným moučkovým cukrem. Cíl naší studie bylo určit účinnost práškového cukru jako regulátoru varroa srovnáváním populací roztočů, populací dospělých včel a plochy plodu v neošetřovaných včelstvech s těmi ve včelstvech práškovaných každé dva týdny po 11 měsíců s 120 g cukru na aplikaci.

Zjistili jsme že práškování včelstev jemným cukrem neovlivňuje významně populaci dospělých včel (ošetřené: 10061.72 ± 629.42; kontrolní: 10691.00 ± 554.44) nebo množství plodu (ošetřené: 4521.91 ± 342.84 cm2; kontrolní: 4472.55 ± 365.85 cm2). Také jsme zjistli nevýznamné rozdíly mezi celkovým počtem roztočů na včelstvo (ošetřované: 2112.15 ± 224.62; kontrolní: 2197.80 ± 207.75), počet roztočů na dospělou včelu (ošetřované: 0.080 ± 0.010; kontrolní: 0.097 ± 0.010), nebo počet roztočů na zavíčkovanou plodovou buňku (ošetřované: 0.112 ± 0.013; kontrolní: 0.106 ± 0.018). Všechna data jsou střední ± standardní chyba. Uvnitř mezí naší studie a při frekvenci použité aplikace, jsme nezjistili, že práškování včelstev jemným cukrem poskytuje významné omezení varroa.

Journal of Apicultural Research - Vol. 48 (1) pp. 72 - 76 DOI
10.3896/IBRA.1.48.1.14
Author(s) Amanda M. Ellis, Gerry W. Hayes, and James D. Elli

=============================

Reakce expertů na tuto studii v konferenci BEE-L

Randy Oliver:
>Uvnitř mezí naší studie a při frekvenci použité aplikace, jsme nezjistili, že práškování včelstev jemným cukrem poskytuje významné omezení varroa.

Korespondoval jsem s autory. Klíčová slova jsou "Uvnitř mezí naší studie a při frekvenci použité aplikace" a "významné"

Někdo by se mohl podívat na jejich obrázek (Figure 4) a dojít k závěru, že práškování cukrem bylo velmi efektivní, jelikož po ročním ošetřování, práškovaná včelstva měla méně než třetinu počtu roztočů se kterými začala, kdežto kontrolní včelstva se vrátila k původním úrovním roztočů.
Avšak rozdíly nebyly *statisticky* různé (ačkoli při pohledu na standardní odchylky neumím pochopit proč). Bohužel mi autoři odmítli poskytnout originální data, abych si je zanalyzoval nezávisle.

Všimněte si také že tento pokus byl prováděn na Floridě, a dynamika populace roztoče byla velmi rozdílná během tohoto pokusu než ta v nejmírnějších oblastech. Všimněte si že populace roztočů v obou testovacích a kontrolních skupinách klesla v létě, což je opačné tomu co se stává v nejmírnějších oblastech. Tento činitel samotný znesnadňuje jakýkoli test účinnosti.

Toto byl výborný a puntičkářský pokus, ale skutečně nám nemuže říci cokoli nového mimo to, co jsem již uvedl na moji webové stránce. Práškování shora cukrem s použitou frekvencí (každé dva týdny), během period chovu plodu sníží populaci roztočů do jisté míry, ale nesníží úroveň pod počáteční úroveň (ačkoli jejich obrázek 4 ukazuje podstatný počáteční pokles).

Cukrové práškování je užitečný nástroj pro regulaci roztočů, a je možné vidět zlepšené metody aplikace, které vyústí ve větší účinnost, ale není to všelék.


--------------------------------------------

Komentář Allena ke komentáři Randy Olivera:

Hmmm. Jestliže nemůžeme vidět nezpracovaná data, jak můžeme vědět že "Toto byl vynikající a puntičkářský pokus"? Zdá se tak často že mluvíme přijmně, když neurážíme nebo nejsme vulgární.

Sedám často v setmělých místnostech a dívám se na hezké diapozitivy a právě vím, že jsou všechny druhy věcí skryty v datech, které se naukazují v prezentaci, mnoho z nich by udělaly studii bezvýznamnou nebo horší. Předváděči berou peníze a spotřebují čas a zdroje, tak jsou zavázáni předvádět. Od nás se očekává, že přijmeme závěry aniž jsme schopni sledovat procedury a prozkoumat data.

Rád bych věděl kolik studií vidíme a přijmeme jsou beznadějně chybné, a přesto je dáme do Powerpointových prezentací nebo prostrčíme do publikací jednoho nebo jiného druhu.


--------------------------------------------
Waldemar:

Tvoje úvahy jsou správné o penězích. A netýká se to jen výzkumu včel. Tady je pár studií o předmětu z lékařských zdrojů:

Proč je většina publikovaných výzkumných zpráv nepravdivých
Why Most Published Research Findings Are False - John P. A. Ioannidis

Souhrn
Je rostoucí obava že většina současných publikovaných výzkumných zjištění je chybná. Pravděpodobnost, že tvrzení výzkumu jsou pravdivá může záviset na schopnosti a zaujatosti studie, na počtu jiných studií o stejné otázce, a, to je důležité, poměru pravdy k žádným souvislostem mezi souvislostmi prozkoumaných v každém vědeckém poli. V této struktuře, u výzkumného zjištění je méně pravděpodobné že je pravda, když jsou studie prováděny v menších polích; když účinky velikostí jsou menší; když je větší počet a menší předvýběr testovaných souvislostí; kde je větší pružnost v návrzích, definicích, výsledcích, a analytických režimech; kde je větší finanční nebo jiný zájem a předsudek; a když více týmů je zahrnuto do vědeckého pole v honbě za statistickým významem. Simulace ukazují, že pro většinu návrhů a nastavení studií je více pravděpodobné, že tvrzení výzkumu je chybné než pravdivé. A dále pro mnoho současných vědeckých oblastí, prohlašovaná výzkumná zjištění mohou být často jednoduše přesná měření běžných tendencí. V této eseji, diskutuji důsledky těchto problémů pro provádění a interpretaci výzkumu.

(There is increasing concern that most current published research findings are false. The probability that a research claim is true may depend on study power and bias, the number of other studies on the same question, and, importantly, the ratio of true to no relationships among the relationships probed in each scientific field. In this framework, a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller; when there is a greater number and lesser preselection of tested relationships; where there is greater flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes; when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance. Simulations show that for most study designs and settings, it is more likely for a research claim to be false than true. Moreover, for many current scientific fields, claimed research findings may often be simply accurate measures of the prevailing bias. In this essay, I discuss the implications of these problems for the conduct and interpretation of research.)


nebo studie:Grant Gillard:
Na mnoha zimních shromážděních co jsem se účastnil, tato metoda kontroly varroázy je uvažována, a obecně zanedbávaná jako neúčinná, ačkoli se to říká zdvořilými a srdečnými výrazy. Zdůvodnění se činí na základě dat z testů se skutečným počítáním roztočů.

80% roztočů ve včelstvu v daný čas se skrývá a páří v zavíčkované buňce.

Cukrové práškování při nejlepším odstraní 1/3 foretických roztočů.

Jestli 20% roztočů je vystaveno, potom práškování odstraní pouze 1/3 z nich a to je zhruba 6% až 7% roztočů.

Moje tvrzení je, že zatímco jedna aplikace práškovým cukrem možná odstraní jenom 6% roztočů, nebude opakovaná aplikace brát dalších 6%? A další 6%. A další 6%. Každý dan noví roztoči vylézají z buněk a stávají se cílem odstranění. A daný exponenciální růst, eliminující 6% dnes bude redukován počet jejich potomků později na podzim.

Možná skutečné dilema je v jaké úrovni výzkumných dat se nazývá "významné".

Protiargument, stále velmi zdvořilý a ohleduplný, tvrdí, že tato metoda je příliš pracná. Ale já bych myslel, pro malého producenta který má pravděpodobně víc času než velký komerční operátor, tato metoda by měla dobrý ptoenciál.
A já nezačal zmiňovat Randyho 8- vteřinovou aplikační techniku.

Grant
Jackson, MO

_______________________________________________________________________

"...Dusting only removes mites from adult bees and not mites
reproducing in sealed brood cells. We found that, on average
for each sampling month except November, approximately 60%
of the total mites per colony were located in the brood.
For example, since 60 % of mites may be reproducing in brood
at any given time, a control method that reduces even 90%
of the mites on adult bees will only result in a 36%
reduction of mites in the entire colony."

"To account for that in our study, we dusted colonies every two
weeks for an entire year. This should have increased the
efficacy of powdered sugar because we dusted colonies during
times of the year when they were relatively broodless (winter).
We still did not, however, find significant differences in mite
populations between dusted and undusted colonies."

"Our results support the conclusion of Aliano and
Ellis (2005b) that isolating broodless adult bees from their nest
materials and dusting them in a separate box is the only way to
effectively use powdered sugar to significantly reduce varroa
infestations."

The abstract for Aliano and Ellis (2005b) is here:
http://ibra.live.subhub.com/articles/20080612_93

--
Peter L Borst
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 M. Václavek M. Václavek | E-mail | 9. března 2009 v 9:03 | Reagovat

,, nezjistili, že práškování včelstev jemným cukrem poskytuje významné omezení varroa. ,,

To se dalo čekat :-)) S pozdravem //\/\\//

2 Eman Eman | E-mail | Web | 9. března 2009 v 11:02 | Reagovat

Počkáme, co na to oponenti zprávy. Jiní zase říkají, že roztoči ze včel opadávají. Je tu mnoho neznámých:  Jaký cukr používali, Jak ho aplikovali, atd.

3 Pavel Holub Pavel Holub | E-mail | 9. března 2009 v 13:03 | Reagovat

Práškování může mít význam jen cca 5 dnů po plodové přestávce, kdy je ve včelstvu dost "nadržených" produkčních jedinců. Spady neplodných jedinců udělají včelaři falešnou radost. Ti plodní jedinci při plodování včelstva jsou k "zastižení" jen relativně krátkou dobu. Proto takový výsledek. Skutečný absolutní počet roztočů ve včelstvu nevypovídá o skutečném rozměru ohrožení včelstva. To je moje domněnka.

4 R.Meissner R.Meissner | E-mail | 9. března 2009 v 21:42 | Reagovat

Jára Cimrman by měl radost. Zase byla objevena slepá ulička.

neboli - tudy přátelé cesta nevede.

5 G.Pazderka G.Pazderka | 10. března 2009 v 0:28 | Reagovat

[4]

(prý) Einstein: vize bez implementace je halucinace

............

Takže kdo dělá detekci a roztoči padají ví, že je cukr moučka nezabije, ale jen shodí z dělnice. Nato je prací dostatek a zavádí se to jako dostatečná a naprosto čistá detekční metoda VD. V práci, jejich kontrolní plus minus si mohou tedy dát do rámečku když nesdělí právě toto jako podstatné. Mám podezření, že je to jen ukázkou špatné práce, protože jestli funguje detekce, je jen právě otázkou implementace jak tuto myšlenku zprovoznit jako léčebnou. Takže cesty jak zprovodit ze včel roztoče jsou nevyzpytatelné.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama