Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Nasavrky 2009 - co nového pro veterináře

25. února 2009 v 19:19 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Ve dnech 24 a 25.2. se konaly každoroční porady veterinářů a zástupců OV ČSV vždy pro různé částí republiky.

MVDr. Vondrka zahájil, uvítal a mimo jiné sdělil: 190 ohnisek moru v roce 2008, 7 ohnisek je ke konci roku aktivních (zřejmě neměl aktuální informace z pardubického okresu). Otrava včel jen u Litomyšle. Zrušen metodický návod k varoáze z r. 2001, a bude zrušen i met. návod k moru, příště budou jen vyhlášky. Vyšetření měli je státní zakázka, výsledky je potřeba soustředit do Dolu. Provedená vyšetření na spory moru v jednotlivých krajích v roce 2008.
Přednášky:
Ing. V. Veselý z VU Vč. Dol - varroáza a ostatní nemoci (CCD) s výjimkou moru v.p. Přednáška téměř stejná jako loni. Nový problém pesticidů je potřeba sledovat (Imidacloprid v Gaucho je u nás povolen). Aethina Tumida - v Portugalsku a ve Francii - dohledán a zlikvidován (nedovolený nákup matek z USA). Ve Španělsku je provizorně povolen Fumagillin proti nosemě. Údajně je povolen i v Maďarsku.

Vloni v Polsku virozy (černání matečníků), na Slovensku - východoslov. kraj - virové nákazy plodu.
V roce 2008 mimořádně nízký výskyt Varroa D. Současná vyšetření vzorků zimní měli potvrzují rapidní pokles výskytu V.D. Zatím více jak 3 roztoče/včelstvo má 5 % a bez roztoče je 59% všech vzorků. Zatím nejlepší výsledek vůbec. Jinak nic nového (to o VD jsem věděl už vloni v létě - FV).

Moje poznámka: Vloni byl nátěr plodu nařízen SVS "z vyděšení" a byl zcela zbytečný, Gabon byl zbytečný, jak se ukázalo při monitorování (viz přednáška ing. Texla). V přednášce byl malý důraz na význam monitorování varroa, což se dalo čekat.
(Následná fumigace po nátěru je pouze pro jistotu, pokud je plocha nátěru příliš malá. Jinak emulze zabíjí roztoče skrz víčka.)

Ing.Titěra - informace hlavně o moru. Nic nového, klasika. Spory moru přežijí teplotu 150 oC po dobu 5 minut. Spory moru v prostředí: med - 20 milionů spor na gram, na dně úlu 300,000 na cm2 - miliardy na gram. Jedna mrtvá larva obsahuje 5 milard spor moru (jako lidí na zeměkouli).

Dezinfekce po moru: Louh (NaOH) zabije spory pouze horký 80oC (nebezpečné), jinak nejlevnější je směs 1 litr Savo (Chlornan sodný), 0.5 kg NaOH a 10 l vody. Dřevo dezinfikovat nejde, spory zalézají do struktury až 1cm hluboko. Opálení není účinné. (Moje pozn.: Parafinování nástavků 150oC a víc jak 10 minut)

MVDr. Peroutka - Minulý rok na jaře bylo 400,000 včelstev, 60,000 bylo obnoveno, proti roku 2007 je o 60,000 včelstev méně. Informace o dotacích pro včelařství. Vše bude ve Včelařství č. 4/2009, které bude mít 63 stránek.
------------------
Ing. Petr Texl - prezentace Varroamonitoringu. Velmi dobře připravená přednáška o významu soustavného monitoringu roztočů - ve stylu dobrých marketingových akcí. Motto: "Kdo monitoroval v roce 2007, ten měl včely a kdo monitoroval v 2008, ten nemá v medu rezidua léčiv." Mezi otřepanými a často mnohokrát opakovanými informacemi v ostatních přednáškách, které byly servírovány bez nápadu, působila tato prezentace velmi svěže, byla zajímavá, srozumitelná, názorná a logicky dobře provázaná.

Mgr. Machová: Legislativa kolem otrav včelstev. Po zákazu Regentu otravy zmizely. Antibyrokratická komise chce zrušit v zákonu 327/2004 v §51 odstavec 4 - povinnost ošetřovatele rostlin informovat včelaře - již od 1.3. - novela je v parlamentu. Prý je to špatně a mělo by se lobovat proti. Já si zase myslím, že to tolik nevadí. Jedenkrát v historii ke mě přišel zaměstnanec místního zeměděl. družstva , a sdělil mi že budou druhý den stříkat pole. Nevěděl jsem co mám dělat, včely zavřít nejde a tak snad jsem se mohl připravit na shánění důkazů pro případ otravy. Nic se ale nestalo. Víckrát se to neopakovalo. Myslím, že je to zbytečné a nic to neřeší. Mohu se mýlit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jiří Svačina Jiří Svačina | E-mail | 25. února 2009 v 21:29 | Reagovat

Pokud se zruší povinnost ošetřovatele rostlin informovat včelaře,pak se včelař o případné škodě nedoví včas a nemůže včas zajistit důkazy.

2 Pavel S. Pavel S. | E-mail | 25. února 2009 v 23:08 | Reagovat

Povinnost informování by se měla zachovat - já včely zavírám večer předem a až druhý den navečer pouštím. (Celozasíťované varroadno). Já se také "musím" zeptat, zda mohu včely přistavit. "Musím" = slušnost, za to považuji to samé.

3 Pavel S. Pavel S. | E-mail | 25. února 2009 v 23:11 | Reagovat

Ještě prosím vysvětlit, co je EpM110 a ExM110 v tabulce moru.. Děkuji.

4 Eman Eman | E-mail | Web | 26. února 2009 v 6:03 | Reagovat

EpM110

MOR VČELÍHO PLODU

– VyLa (BV)

KVS určí rozsah vyšetření.

V indikovaných případech vyšetření měli při podezření z nákazy. Vyšetření měli se může provádět ze směsného vzorku zimní měli určeného k vyšetření na varroázu a to jen v ochranných pásmech

ExM110

MOR VČELÍHO PLODU

– VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na stanovišti, v případě, že se jedná o:

a) chovy s komerční produkcí matek,

b) chovy s komerční produkcí oddělků a včelstev,

c) kočující včelstva na zimních stanovištích,

d) přemístění včelstva mimo katastrální území obce (netýká se přemístění oddělků a smetenců mezi stanovišti téhož chovatele v rámci okresu)

5 Gustimilián Pazderka Gustimilián Pazderka | E-mail | Web | 26. února 2009 v 7:21 | Reagovat

[4]Dle výsledků je jasné, že kdyby se rozbory na mor zlevnily a místo hledání jakýchsi čísel varoázy v měli se hledali spory moru, s morem a často se zanedbanými chovy by se veterináři mohli vypořádat s přehledem. Taková dobrá situace je v kraji Jihomoravském. Ostatní kraje mají co dohánět, protože nejhorší mor plodu je mor, o kterém se neví. Díky za informace.

6 Radek Krušina Radek Krušina | E-mail | 26. února 2009 v 8:07 | Reagovat

k (5)

To že je to v celém JMK dobré, jsem si myslel do tohoto týdne, dokud nepřišly výsledky vyšetření zimní měli.

Vzorky jsme odesílali s tím, že se bude vyšetřovat na varroázu i mor, že je na to dotace kraje.

Ale výsledky přišly bez vyšetření na mor - údajně došly finance a my zřejmě nejsme blízko ohniskům.

Samozřejmě díky za vyšetření zřejmě většiny území kraje a hlavně blízkosti ochranných pásem, ale člověk by byl klidnější, kdyby věděl, že výsledky na původce moru jsou negativní všude okolo.

V souvislosti s tím mě napadlo toto.

Nebylo by smysluplné (pokud by se podařilo přesvědčit členskou základnu ZO :) ), vyzvat naše ústředí k jednání se státní správou o celoplošném celorepublikovém vyšetření všech zimních vzorků měli na varroázu i původce moru? V kompenzaci za to zrušit dotace na léčiva proti varroáze?

Možná je to velká utopie, ale mělo by to několik efektů:

- přehled o nákazové situaci moru v celé republice (údaj který by podle mě velice pomohl státní správě v ochraně proti moru)

- nehrozilo by nebezpečí zavlečení moru koupí včelstev z oblastí, kde někdo načerno přivezl včely a zatím se neví o nákaze (při celoplošném vyšetření by se absolutní většina potencionálních ohnisek moru objevila  a mor zřejmě postupně vymýtil)

- zdražením léčení proti varroáze by se omezilo nadužívání syntetických léčiv a riziko vzniku reziduí z předávkování ve včelích produktech. Nepřímo by to mohlo pomoci výběru varroatolerantních včelstev úhynem těch co jsou na varroázu velmi citlivé v krizových letech (pokud by včelaři více "šetřili" na léčivu, a neléčili 6x ročně preventivně)

- finance na vyšetření původce moru by zřejmě řádově pokryly zrušené dotace na léčiva, takže státní rozpočet by nebyl zatížen navýšením dotací pro obor včelařství

7 Gustimilián Pazderka Gustimilián Pazderka | 26. února 2009 v 8:31 | Reagovat

[6] Rozbory se dělaly podle podle katastru kde je pásmo.Asi přímo tvůj katastr do pásma nezasahoval.

Jinak souhlasím.

Právě to, žeby rozbory nemusely být tak drahé, hraje pro zdravé včely. Nevěřím tomu, žeby rozbory na mor nemohly být levnější nebo dohodnout cenu za určitý počet jako smluvní.

  Celoplošné republikové vyšetření na mor by každodpádně byl zásah do svědomí mnoha skalních přívrženců "čistého včelaře" kterého mor nikdy nemůže potkat a na potkání, nebo při přednáškách sdělují, jak ta jediná Morava je problémová. Mohu takové fašisty uklidnit, protože co vím, speciálně za mory na Jižní Moravě mohou částečně i nedokonalé předpisy a postupy EU. Situace, kdy je na druhé straně hranic stanoviště prolezlé morem  a nikdo to tam nechce a my nemůžeme řešit je opravdu zoufalá, protože veterinární inspekce má svou úřední pravomoc i v případě nebezpečných nemocí jen na území ČR.

8 Eman Eman | E-mail | Web | 26. února 2009 v 9:11 | Reagovat

(7)  Situace, kdy je na druhé straně hranic stanoviště prolezlé morem a

Na kterých, Slovensko? Rakousko? Jsou důkazy? Nedostává se krabičky sirek? Neříkají to samé o nás na té druhé straně?

9 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 26. února 2009 v 9:33 | Reagovat

Jako přednášející těžko mohu porovnávat. Nabyl jsem dojmu, že veterináři a možná i okr. zdr. referenti tuto každoroční poradu berou jako rutinu. Letos poprvé byli pozváni i ředitelé St. veterinárních ústavů. Když nic, tak všichni okr. veterináři, všichni okr. zdr. referenti a další viděli varroadna, dostali časopis MV a monitorovací podložku. Vyslechli přednášku o VMS a také fakt, že v roce 2008 se nemuselo tolik preventivně léčit.  

Pouze poznámka: nebylo jednoduché se na poradu s přednáškou dostat, jako by nebyla vůle seznámit účastníky porady s novými trendy oboru. Po oslovení organizátorů (ČSV, SVS a NASA) nás nakonec pozvala SVS (MVDr. Vondrka).

10 Gustimilián Pazderka Gustimilián Pazderka | E-mail | Web | 26. února 2009 v 10:08 | Reagovat

[8]Jde o skutečný případ zanedbaného ohniska pár metrů za hranicemi. Říkat si může u piva kdo chce co chce, ale jestli s takovým ohniskem nikdo nic nedělá na druhé straně, ikdyž se na něj upozornilo, je to jen už na protějšku.  Rozpitvávat to nehodlám, protože to stejně tady řešit nejde, jde o mezistátní společné postupy a pro tento případ podle všeho nejsou.

11 Eman Eman | E-mail | Web | 26. února 2009 v 11:48 | Reagovat

(10) Nevěřím, že když Vet. správa dokáže spolupracovat u ptačí chřipky, že by se nedokázala dohodnout se sousedním státem. Asi někde na správném místě chybí informace. Tutláním a mlžením se ty informace neposunou. Tady na blogu v podstatě nejde řešit nic, jen dávat podněty lidem co na ně slyší a mohou udělat víc.

(9)  Můj úsudek o přednášce jsem konzultoval s jinými účastníky. Byla to dobrá reklama na dobrou věc. Není drahá, a je to přirozený postup pro každého lékaře, a má to výsledky (jako kyselina mravenčí). Vadit to může jen zblblým, podjatým nebo navedeným lidem.

12 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 26. února 2009 v 12:11 | Reagovat

(11) Tady na blogu v podstatě nejde řešit nic, jen dávat podněty lidem co na ně slyší a mohou udělat víc.

Není to úplně pravda. Včechny vč. konference jsou přísně sledovány i ústředím ČSV. Např. v sobotu v CB se opřel o internetovou konferenci předseda Sojka a včera v NASA tajemník Peroutka neprofesionálně použil neznalost diskutujícího z konference vcely.or o snížené dotaci D1 o 10 mil.Kč. Na konferenci se někdo ptal (z neznalosti), kam šlo oněch 10 mil. na svazu (už po 2 roky místo 80 mil. je 70 mil. Kč na D1). Úplná blbost a neznalost ale tajemník je schopný tuto minizprávičku použít na celostátním fóru - inu i tak se přednáší.

13 Gustimilián Pazderka Gustimilián Pazderka | E-mail | Web | 26. února 2009 v 12:32 | Reagovat

[11]Nesrovnávej to s ptačí chřipkou, u moru plodu nejde o nemoc přenosnou na člověka. Každý stát má svůj veterinární píseček. Ono se to nějak vyvíjí. Děje se hodně případů. Třeba pes, který se zaběhl z obce do obce přes hranici, nebo koně. Jde o víc než domluvy, musí být pro toto jasná pravidla a u moru prý žádný vynucovací prostředek neexistuje.

14 Karel Karel | 26. února 2009 v 20:27 | Reagovat

a včera v NASA tajemník Peroutka neprofesionálně použil neznalost diskutujícího z konference vcely.or o snížené dotaci D1 o 10 mil.Kč. Na konferenci se někdo ptal (z neznalosti), kam šlo oněch 10 mil. na svazu (už po 2 roky místo 80 mil. je 70 mil. Kč na D1). Úplná blbost a neznalost ale tajemník je schopný tuto minizprávičku použít na celostátním fóru - inu i tak se přednáší.

-----

A to chudák netušil, že se tam předevčírem někdo ptal, na jaké rámkové míře má včelařit.  Trestuhodná neznalost těch lidí z internetu :-))

15 Pavel Holub Pavel Holub | E-mail | 27. února 2009 v 14:09 | Reagovat

k(6)

máte pravdu, peníze za vyšetření zimní měli jsou vyhozené komínem, takovou rutinu by měl zvládat už každý včelař a dělat to v rámci hygieny chovu celý rok stejně tak, jako musí statkář u dobytka kydat hnůj. Na takovou činnost je zbytečné využívat akreditované pracoviště.

Kdyby se dělalo více vyšetření na mor, možná by se tato práce zefektivnila a zlevnila a peníze by stačily. Varroóza totiž není problém šířící se nákazy, ta je všude a k vyhodnocení její úrovně bohatě stačí varroamonitoring.

16 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 27. února 2009 v 14:48 | Reagovat

k (6) a (15)

je to zaběhlý systém, na který je mnoho subjektů a většina včelařů zvyklá. S dotacema na léčiva proti v.d. asi 1,5 roku nepůjde nic dělat. Ale diskuze na toto téma není lichá. Na období září 2010 - 2013 bude ještě jedno dotační období, kde by šlo opatření boj proti varoóze transformovat na opatření boj proti vč. nemocem, kde by mohly převažovat opatření proti moru. Do opatření rozbory medu určitě zařadit Analýza reziduí v medu (jako to mají civilizované státy - např. Rakušané). Je třeba tyto problémy připomínat, protože pak se suše prohlásí - již je pozdě, nebo že právníci na MZe to tam nedali/vyškrtli. Dotace jsou hlavně pro včelaře na změnu/udržení stavu. Pokud se tomu nechá volný průběh, tak se dotace z větší části pouze projí a obor stagnuje.

17 Eman Eman | E-mail | Web | 28. února 2009 v 9:49 | Reagovat

(6) .....k jednání se státní správou o celoplošném celorepublikovém vyšetření všech zimních vzorků měli na varroázu i původce moru? V kompenzaci za to zrušit dotace na léčiva proti varroáze?

To by myslím opravdu byla dobrá věc. Ale proč tak komplikovaně zasahovat do zavedeného systému?  Pokud by s tím většina včelařů souhlasila, tak stačí, aby se na schůzích všech ZO uspořádalo referendum o zřeknutí se dotací na léčiva a převedení jich na vyšetření moru. Na 15 včelstev je přibližná dotace 300-400 Kč a to už se blíží vyšetření 1 vzorku na mor. Je to věc včelařů. U nečlenů, kteří by nesouhlasili, tak by veterináři nařídili klinické prohlídky. Včelaři s nízkým počtem by se spojili na směsný vzorek 15 včelstev.

Od KVS bych rád viděl zahrnutí varroamonitoringu do vyhlášky a umožnit větší volnost v legálních metodách boje s varroa  (jiné aplikace KM, než Formidol). Jsme svéprávní a včely jsou náš majetek. Kdo by nemonitoroval, ten by měl zavedenou metodiku KVS proti varoáze povinnou a dozor by prováděly ZO.

18 Karel Karel | 28. února 2009 v 18:57 | Reagovat

Podle mě stačí, když se domluví včelaři co mají kolem dvaceti a více včelstev. To už je majetek a stojí za to investovat tu 500 do vyšetření vzorku. Ukazuje se, že pokud mají v okolí mor, objeví se spory i u nich. Ale asi by bylo lepší se domluvit předem s veterinářem a zjistit, jak ý má on názor/znalosti. :-)

19 Vít Marada Vít Marada | E-mail | 2. března 2009 v 7:46 | Reagovat

Zdravím přátelé. Vyšetření moru není jen věcí finanční. Když jsme chtěli v roce 2004 vyšetřit celý okres a finanční prostředky jsme měli, tak se stejně podařilo vyšetřit jen jednu třetinu okresu. Ostatní ZO  prostě vzorky  na mor nedali, jen na varoázu. Paradoxně si to nedali vyšetřit většinou ty organizace, které už mor měli. Celý okres se vyšetřil až o rok později kdy to nařídila veterina a kdy jsem dělal masivní kampaň u rozumných včelařů z jednotlivých ZO.

   Kdyby včelaři chtěli mohou si nechat vyšetřit mor i dnes bez nařízení veteriny. Fin prostředky se dají získat na obecních úřadech. Malý včelaři se můžou združit do jednoho směsného vzorku asi do 25 včelstev. 5 včelařů x 5 včelstev = 1 vzorek za 450kč : 5 včelaři = asi 100kč. Chce to dělat osvětu.

20 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 2. března 2009 v 9:58 | Reagovat

Chybí tomu opravdu osvěta. Potom je také ostych a strach, co kdyby se náhodou MVP našel u mne. Raději nevědět atd. Napadá mě jenom paralela: patříme mezi státy s největším výskytem rakoviny tlustého střeva. Osoba nad 50 let  má test zdarma (diskrétní test na okultní krvácení), kdy se včasnou diagnostikou hodně zachrání. Zeptejte se ve svém okolí, kdo se testu podrobil.

Chybí nám zodpovědnost za své zdraví, což teprve za svá včelstva.

Jsme zvyklí, že nám vše někdo zařídí,  řekne kam máme jít  atd. atd.

21 Eman Eman | E-mail | Web | 2. března 2009 v 10:44 | Reagovat

...Jsme zvyklí, že nám vše někdo zařídí, řekne kam máme jít atd. atd.

Svatá pravda, ..a ještě když nám pohrozí pokutou, pokud to neuděláme.

Já sám jsem si tu soupravu na "test krvácení" vyfasoval a nosil ji já lajdák asi půl roku v kufříku. Pak jsem se naštěstí přemohl, využil kontaktu známého lékaře v nemocnici a dal se vyšetřit jednorázově (prý je to citlivější metoda na detekci).

Spočívá to snad v atmosféře mezi lidmi, nedostatku vzorů, negativnímu přístupu ke světu, v komplexech méněcenosti a nezdravé skromnosti. Ostych naopak postrádají  hlavně podvodníci a zloději mezi námi, kteří na naší blbosti parazitují.

Posmíváme se hrdosti američanů ve filmech z Hollywoodu, a jak si tam v kritických chvílích opakují, že se milují.  A jsme nadšení z karikatury "Vesničky naší střediskové", kde tvoří hrdiny banda lemplů, opilců a flákačů. To je naše zrcadlo.

22 Radek Krušina Radek Krušina | E-mail | 2. března 2009 v 13:17 | Reagovat

K (17)

Myslím, že jediné komplikované by na tom bylo právě a jedině přesvědčit včelaře, že je to přínosem i pro ně.

Jinak už je to jen zjednovdušení a mělo by to podle mě jen výhody nejen pro včelaře, ale i pro státní správu (veterinu) v podstatě za ty samé peníze.

Kromě už napsaného to podle mě má ještě další výhody:

-odstranilo by se suplování státní správy v přerozdělování dotací za léčiva jednotlivým včelařům

-odstranilo by se zatížení funkcionářů při rozpočítávání korunových položek při pár včelstvech (ti, kdo mají zkušenosti v ZO kde je víc včelařů, ví co je to za blbárnu).

23 Eman Eman | E-mail | Web | 2. března 2009 v 15:19 | Reagovat

k (22)  Souhlas. Jen malý dodatek o dalších výhodách těchto myšlenek:

Příští rok je volební, konference a sjezd. Budu kandidovat s volebním programem "Za co nejrychlejší zrušení dotací 1D a EU a přesměrování státních financí na boj se včelími nemocemi, na celoplošné vyšetřování moru, varroamonitoring, včelařské inspektory atd." Heslo: "Zvolte mě a já vám vybojuji zrušení všech dotací pro  včelaře."  Neumím si představit jiný postup, pokud to máme myslet vážně. Jak to odhaduji, tak to bude moje poslední aktivita před hlasováním v ZO ČSV a budu pak mít klid a čas na své záliby. Po skutečném zrušení dotací 1D a z EU dojde k pozvolné erozi ČSV a stavu, kdy SVS situaci v současném obsazení absolutně nezvládne. Co nastane potom, to si nechám do svého sci-fi románu. Za dalších 5 let bych mohl být opět zvolen. Už se na to těším.

24 Radek Krušina Radek Krušina | E-mail | 3. března 2009 v 7:55 | Reagovat

Pokud by někdo chtěl zrušit všechny dotace, byl by to zřejmě opravdu námět na sci fi román. Nehledě na to, že by takováto iniciativa těžko mohla přijít "zdola" od včelařské základny "nahoru" k vedení.

Přesunutí peněz z dotací na léky proti varroa na monitoring původce moru ( současně se zavedeným zimním monitoringem proti varroa) není myšleno v první řadě jako rušení dotací včelařům, ale jako změna vyžití těchto dotací. A veterinu to navíc nezatíží, protože zimní vyšetření měli na varroa stejně organizují.

Kolapsy nehrozí proto ani veterině ani včelařům, kterým nejznámější dotační tituly v budoucnu zruší možná až buď stát nebo EU.

S tím, že prospěch ze změny by měla jak státní správa tak samotní včelaři (zvýšila by se míra jistoty nezavlečení moru a míra pravděpodobnosti ozdravění míst s výskytem nákazy).

Taky by Česká republika mohla získat prvenství ve vymýcení moru díky unikátní metodě zjištění původce moru v měli. :)

Takže na shůzi naší ZO půjdu spíš s tímto návrhem mírného pokroku v mezích zákona (a schválených dotačních peněz, jen s přesunutím do nové kolonky prevence proti moru). :)

No a uvidíme jak můj naivní optimismus dopadne.

Iluze si nedělám. :)

Díky za diskusi.

Radek Krušina

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama