Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Zvedací zařízení nástavků Josefa Volejníka

14. prosince 2008 v 9:51 | Josef Volejník |  Včelařské metody, úly a další včelařský hardware
V říjnovém časopise "Včelařství" bylo zveřejněno moje zvedací zařízení nástavkových úlů.

Dotazy jak písemné, tak telefonické žádají vysvětlení o jeho použití ve včelařském provoze. Dovolím si touto cestou odpovědět a zároveň v krátkosti popsat jednotlivé úkony po celý včelařský rok.

Toto jednoúčelové zařízení slouží a zapadá do celého systému mé obsluhy včelstev. Jak bylo uvedeno, včelařím v nástavkových úlech 39/17 s devíti rámky v nástavku. Včelstva zimují zásadně v pěti nástavcích, oddělky ve třech. Začátek a přímý styk se včelstvy pro mne začíná již po prvním proletu, kdy včely nelétají. Jak jsem již uvedl zimují v pěti nástavcích, ale převážná část včelstev v tomto období obsedá tři nástavky, některá zasahují do druhého nástavku, ale to vůbec nevadí. Použitím tohoto zvedáku odpojím nadzvednutím třetího další nástavky včetně víka. Mám možnost nadzvednutí až o 25 cm, ale stačí l O cm. Nyní mám volně přístupné spodní dva nástavky včetně dna, které vyčistím. Stávající dva nástavky přestavím, následně do středu nástavku vložím stavební rámek, vedle přijdou postavené a vytočené mezistěny z minulé sezóny a doplním soušemi. Nástavky spustím na původní místo, včelstvo jsme nerozrušily, prakticky ani o tom neví a mám pomyslné "plodiště" uspořádané na celou sezónu, to je pět nástavků až prakticky do podletí. Celý úkon časově na jedno včelstvo trvá kolem 10 minut.
Nabízí se otázka co jarní prohlídka? Z 90% není nutná. Vzhledem k tomu, že odebírání gabonových pásků a zhodnocení vlastních zásob dělám sám, tato starost mě odpadá. Jako první ukazatel je první prolet, ten si nenechám ujít. Druhý ukazatel tím, že mám maximálně uteplené víko 17 cm, uprostřed otvor 80 mm, který je v zimním období lehce zaplněn stříží ovčí vlny, snadno poznám, zda včelstvo ploduje. Je-li včelstvo v pořádku, vrchní část této střiže je vlhká nebo až mokrá. Třetí ukazatel je voda. Tu včelám dávám přímo do úlu. Uvedl jsem stávající otvor ve víku, v průměru 8 cm sloužící ke krmení včelstva a dodání vody. Ke krmení používám sklenici 0,7 litru s prosakovacím víčkem a podávám vodu mírně osolenou. Tato sklenice zapadne do stávajícího otvoru a ten uteplím. Včely si jí vlastním teplem ohřívají a mojí starostí je vykonat zdvořilostní návštěvu a doplnit čerstvou. Po začátku hned po prvním proletu každý třetí nebo čtvrtý den. Mně to dělá potěšení a včely šetřím zbytečnými výlety v nepřízni počasí. Zároveň mohu klasifikovat podle odběru vody každé včelstvo. Tato služba pro mne končí obyčejně když zaznamenám přínos nektaru na úlové váze. Ze zkušenosti vím, že tato nezbytná pomůcka na našich včelínech chybí, je to škoda pro včelaře, připomíná mi to stavbaře, který pracuje bez plánu. Přichází další důležité období a to je první rozšíření a druhý zásah do včelstva. Dokvétají třešně a začínají kvést jabloně. Pro mne to znamená neodkladně přidat šestý nástavek se třemi mezistěnami a šesti soušemi. Za týden až do deseti dnů přidávám sedmý nástavek se čtyřmi mezistěnami a pěti soušemi. V minulosti jsem tento nástavek podstavil pod šestý nástavek. Celou řadu let to již nedělám, bylo to zcela zbytečné, výsledek je stejný. Tím končí celá připravenost včelstva na snůšku. Nyní můžeme sečíst čas, který jsme včelstvu věnovali. Deset minut s jarním úklidem a minutové rozšiřování včelstva. Přitom jsme nezanedbali rozšiřování rozvoje včelstva, ani nerušily včely v práci. Podstata celého systému spočívá v tom, že je maximálně uteplené víko a včely obsedají celý prostor, tj. všechny rámky s devíti rámečky ve třech nástavcích, spodní prázdné nástavky jim nevadí, naopak mají je připravené a jak sílí, plodové těleso se prodlužuje směrem dolů. Čím více plodu, je zapotřebí více vzduchu. Možnost stavby trubčiny a připravené postavené nové rámky přitahují včely i matku jako magnet. Mateří mřížku ani očka v nástavcích nepoužívám. V tomto systému jsou jen brzdou. Aby matka zakladla postavené mezistěny v tak velkém prostora je problém v časném jaru a přítomnost trubčiny problém řeší.

První etapa včelaření končí, začíná doba vytáčení. Pro malovčelaře radost, pro včelaře s větším počtem včelstev otrokářská práce, ale nutná. Banální práce, ale i tady je třeba umět, ani brzy ani dlouho, opět "úlová váha". Je-li denní přínos několika dnů kolem jednoho kilogramu můžeme stáčet. My nejraději vytáčíme když prší. Neuvedl jsem, že převážná část včelstev je v kočovných vozech, malá část v boudách, tam nám déšť také nevadí. Rámky odebíráme z šestého a sedmého nástavku tzn., že přebíráme a bereme jen ty, které jsou částečně zavíčkované. průměrně každé točení 12-15 kg. Nikdy se nemá odebrat všechno, není to účelné, musí se počítat s tím, že může přijít nějaké bezesnůškové období a včelstvo by strádalo. Při každém vytáčení je možno přidat mezistěny dle potřeby. V těchto vrchních nástavcích je stavba rychlá a dokonalá. Pátý nástavek se vůbec nevytáčí, ten je nedotknutelný, takzvaná "medová komora". Naopak stane-li se, že jej včely proplodují, stává se to málo kdy a když se to stane, doplní se záměnou ze šestého nástavku medovými rámky, jinak slouží jako mateří mřížka. Obyčejně po celou sezónu jsou zaplodovány jeden až tři rámky plodu. Vytáčíme za poslední léta průměrně 4x, také někdy 5x. Řepka se točí 2x. V letošním roce pouze 2x ovocných sadů a řepky. Třetí točení akát a lípa. Musím také říci v jakém prostředí včelařím. Polabí s nadmořskou výškou 200 m.n.m., smíšené lesy takřka bez smrkových porostů.

Ještě bych se chtěl zmínit o rozhodujícím období, to je podletí. Odkvětem lípy malolisté prakticky končí produkční období, včelstva jsou již v šesti nástavcích, zbývá poslední vytáčení a úprava stávajících nástavků. Především můžeme zaměnit rámky, které se nám nelíbí nebo s menším obsahem zásob za rámky z šestého nástavku, které vytočíme. Medobraní skončilo a ihned následuje prohlídka třetího a čtvrtého nástavku, které byly mimo náš dosah po celé období. Samozřejmě jsou zaplodovány, máme možnost provést záměnu z prvního nebo druhého nástavku, buď ještě s plodem nebo již bez plodu. Plod který jsme přesunuly dolů vyběhne a na jaře příštího roku se odebere a vyvaří. Odeberou se též stavební rámky, trubčinu již nenechám dolíhnout a doplním stávající počet rámků. Seřadím plodové rámky podle potřeby, umístím gabonové pásky ve dvou nástavcích. Osvědčilo se mě dávat minimálně tři pásky, které přestřihnu, samozřejmě vyvrtám novou dírku na zavěšení. Jednak mám obsazeno více plodových uliček a také proto, když rozevřu vrchní uličku, spodek rámku zůstává, tvoří takové véčko a dlouhý gabon se přilepí na rámek a včely k němu nemají přístup. Samozřejmě odhadnu stávající zásoby a ihned krmím. V letošním roce jsem u slunečnice nebyl, tak jsem dokrmil do 18 kg kolem 25. a 29. července. Za měsíc jsem provedl poslední prohlídku s odebráním gabonové pásky a znovu vyhodnocení stávajících zásob a okamžité dokrmení. Byl jsem překvapen úbytkem zásob v průměru kolem 5kg na včelstvo. Před dvěma lety jsem dokrmoval 2,5 kg na včelstvo, byla slunečnice. V loňském roce také slunečnice 7.40 kg. V letoším roce bez slunečnice 10,20 kg.

Ještě spad roztočů. Jeden vůz v průměru desítkách, druhé léčení již v jednotkách. Zbytek vozu jen v průměru jednotkách, druhé léčení 0-2.

Ještě se musím zmínit o tom , že takto včelařím prakticky v nezměněné úlové sestavě již 28 let. V současné době obhospodařuji něco přes 200 včelstev včetně kočování a 25 oddělků. Myslím, že je to dostatečný vzorek k posouzení, je-li tento systém životaschopný. Dokladem toho je, že nejsem ani upocený, ani udýchaný. Stačí si spočítat čas potřebný k přípravě včelstva na snůšku a to bych se měl příští rok dožít osmdesáti let. Ještě bych se rád zmínil o příteli chovateli matek panu Arnoštu Klukasovi ze Břehu u Přelouče, který perfektním způsobem a originálním řešením jeho vlastním, uzpůsobil nízké nástavky i s rámky k odchování matek, místo nevhodných oplodňáčků. Doufám, že mě to nebude mít za zlé. Stačí se zastavit a vidět jednoduchost a perfektní chov matek s bezkonkurenčním výkladem a přednesem.

Josef Volejník
V Přelouči, 10. 11.2008
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | 14. prosince 2008 v 10:00 | Reagovat

Příklad pana Volejníka jen dokazuje, jak moderní včelaření již v minulosti bylo odlišné od oficielních metodik. Kde je rozum, je i úspěch. Kde rozum chybí, musí nastoupit dotace.

2 Květoslav Čermák Květoslav Čermák | E-mail | Web | 15. prosince 2008 v 19:29 | Reagovat

Pan Volejník je výtečným včelařem. Nízkonástavkové včelaření nastěhoval do kočovných vozů. Běžně asi není známo, že inspiraci pro svoji metodiku NN včelaření čerpal mj. v Brně hned v počátcích propagace tohoto způsobu včelaření - zůčastnil se také setkání nástavkářů u prvních Optimalů Dr. Ptáčka v Troubsku 11.4.1981, jak jsem potom informoval v článku ve Včelařství č.7/1981 na str. 164, jedna ze dvou fotografií v článku je na www.vigorbee.cz/obr/troubsko1981.jpg (kvalita nic moc) a na ní vidíte vpravo p. Volejníka (schovaný v kukle je Dr. Ptáček). Pamatuji se jako dnes na to (už patřím mezi pamětníky :-) ), jak ke konci setkání v Troubsku p. Volejník řekl "To jsem potřeboval vidět". Tolik trochu návrat do nedávné historie. Nyní se nám do českého včelařství šíří americké úly. Ale ono to jde velmi dobře i s českými, p. Volejník je toho dobrým příkladem...

3 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 15. prosince 2008 v 20:36 | Reagovat

V úlech to samozřejmě není. Pan Volejník je velký včelař s dlouholetou praxí a hlavně s citem pro zásah v pravý okamžik. Díky velkoprovozu zásahy zredukoval na minimum, což prospělo jemu a také určitě včelám. Langstrothum bych ani neříkal americké úly, ale úly nejvíce rozšířené ve světě. Důvody proč je propagovat zde v Evropě (resp. v ČR) je ryze racionální: shodná jednoduchá metodika chovu ale hlavně ekonomické důvody.

Dnes krmítka, mřížky a dokonce i nástavky pořídíte levněji, když si to vše necháte poslat z USA (včetně poštovného). Je to díky velkoseriové výrobě - to jsme vůbec netušili, že výroba může býti tak levná za oceánem i pro nás. Výrobci v Evropě (resp. u nás) by se měli nad tím zamyslet. Zeptejte se výrobců úlů, jak velký mají sortiment, jaké mají ceny. A včelařů se ani neptejte kolikrát za život mění úly.

4 Ondra Ondra | E-mail | 21. ledna 2009 v 20:14 | Reagovat

Dobry den.Jsem vcelar,ktery zatim zbira informace o vsem kolem vcel a hleda spravny smer,kterym se vydat.I kdyz muj deda byl odpurce nastavku sice nevim proc?Byl jsem maly,ale jsem si jist ze by me hnal bicem,kdybych pochyboval o jeho ulech.Ja mam na to jiny nazor a od souseda bych urcite dostal cokoladu.Ten s dedou nesouhlasil a docela jsem se vzdy bavil,kdyz si svou praci hanili na vzajem pres plot.A kazdy neuspech na obou stranach byl oznacen jako spatne uly.Nechci se unahlit konec koncu,jeste nato stejne neni spravna doba.Duvod malo casu nemohl bych se tomu venovat na plno a nerad delam veci na pul.Deda by me dal.Zato se muzu zabivat a zabivam vecma a zlepsovakama kolem vcelareni a pripravuju se na blizici se zacatek Tim to bych chtel poprosit pana Volejnika,jestli by me nemohl poslat planek,popripade popis sveho vynalezu.Z obrazku dost dobre nechapu,jak to funguje a velice se me to libi a myslim si ze se clovek tolik nehuntuje.Pokud si bude nekdo dalsi cist muj clanek budu vdecny za popis a navody urcite se je budu snazit prezentovat dal.Musime si pomahat.Diky

5 Petr Kovář Petr Kovář | E-mail | 4. března 2009 v 8:06 | Reagovat

Ahoj Ondro, podívej se na stránky pana Vojty Bernátka: http://www.vcely.kvalitne.cz/

Podle mě je to ještě jednoduší - zvedací zařízení i způsob včelaření. Pěkný den den Petr

6 Stanislav Stanislav | E-mail | 13. února 2012 v 18:25 | Reagovat

Dobry den,
mate nekdo kontak na pana Volejnicka a odkud je?
Dekuji za odpoved

7 gourgue gourgue | Web | 9. září 2016 v 6:44 | Reagovat

půjčka pro nezaměstnané 20 tisíc :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama