Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Likvidace včelstev s morem (v Ontariu - Kanadě)

26. prosince 2008 v 10:01 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Byl jsem u několika morových ohňů

a četl jsem Metodický návod č.2, který je na stránkách ČSV, ale na stránkách SVS jej nenajdete, ačkoli vám to na této stránce SVS slibují. Je prý v rubrice Zdraví zvířat (možná to tam je, ale já ho nenašel). Tam však v odkazu "Mor včelího plodu" najdete tabulku, které já stejně nevěřím, protože vím, jak to dnes vypadá v okrese Pardubice. V Metodickém návodu č.2 se o likvidaci píše pár vět a vlastní realizace je na fantazii a lidové tvořivosti včelařů. Takovým informacím ještě "něco málo" chybí k dokonalosti. Metoda ozařování úlů je bohužel u nás z oblasti fantazie, sice spolehlivě účinná, ale nedostupná, nebo možná tak drahá, že pálení inventáře je v našich podmínkách "historických" a rozpadajících se úlů nejlepší volba. Některým včelařům bych za jejich úly dal finanční příspěvek jen po předložení faktury o nákupu úlů nových. Viděl jsem ty úly a myslím si, vzhledem k současných znalostem jejich majitelů o moru, že v některých nebyl mor poprvé.

Výpis z Metodického návodu týkající se likvidace včelstev:
- utracení živých včel, které se provede vysířením, s okamžitým spálením;

KVS dále rozhodne:
- o likvidaci všech včelstev a spalitelného materiálu v ohnisku nákazy (mimo včelín, kočovné vozy), které se provádí na stanovišti se spálením veškerého hořlavého materiálu, pokud nelze provést jeho důkladnou dezinfekci (úly, pracovní oděv).

PÁLENÍ ÚLů PO NAPADENÍ MOREM VČELÍHO PLODU.Snad bude tedy pro některé postižené včelaře inspirací následující podrobný návod postupu likvidace z Kanadského Ontaria.
_______________________________________________________________________

Postup likvidace včelstev s pozitivním nálezem moru v.p.

Původce moru včelího plodu je bakterium napadající a fatální pro vyvíjející se larvy ve včelstvu. Spory jsou vysoce nakažlivé a snadno se šíří mezi včelami kontaktem nebo použitím infikovaných nástrojů nebo včelařského vybavení. Inspektoři uznaní podle Včelího zákona mohou nařídit dezinfekci nebo zničení včel a včelařského vybavení infikovaného morem v.p. Dále je podrobný protokol utracení včelstev napadených morem.

Čištění rukavic, nástrojů a kuřačky

Včelařské rukavice, nástroje a kuřačka jsou nepravděpodobní přenašeči dostatečně velkého počtu spor, aby byly hlavní činitel šíření moru. Nicméně když se nalezne včelstvo s morem, měly by být dodržovány preventivní opatření přiměřené včelařské hygieny nástrojů a vybavení.

- Oškrábat přebytečný propolis a vosk z dřevěných částí měchů kuřačky škrabkou.

- Odrhnout vnější stranu rukavic mýdlovou vodou s obsahem domácího louhu (250 millilitrů na litr vody). Mýdlo nezničí spory na rukavicích, ale pomůže odstranit matriál jako je vosk, propolis a med, který může obsahovat významné koncentrace spor.

- Odrhnout měchy a základnu kuřačky stejnou mýdlovou vodou.

- Oškrábat všechen propolis ze včelařských nástrojů.

- Opálit nástroje v kuřačce nebo plamenem malého propanového hořáku.

Uzavření úlů s morem

- Zablokovat vstup do úlu zmačkanými novinami. Je také důležité zapečetit všechny praskliny v úlu, jelikož včely využijí tyto skuliny k vylétnutí během procesu utracení. Štěrbiny mohou být zalepeny vodovodní lepící páskou nebo zastrkáním malých kousků novin do skulin koncem včelařského nástroje.

- Úly infikované morem jsou obvykle uzavřeny a ničeny buď večer, nebo během deštivého počasí, když včely nelétají. To se dělá proto, aby včely z morových úlů nelétaly do sousedních včelstev a nemohly šířit chorobu.

Utracení včelstev

Odstranit víko včelstva když včely nelétají a stříknout palivovou naftu na celý chomáč včel. Může být potřeba rozdělit nástavky a dát naftu také do dolního nástavku. Množství nafty závisí na velikosti včelstva. Doporučení:

- 300-500 mililitrů nafty pro jeden dvoudílný úl;nebo

- Litr nafty pro tři-čtyřdílný úl.
Uzavřít včelstvo pevně víkem aby včely neunikly po minimálně 10 minut. Je důležité si zapamatovat, že nafta se dává do úlu aby zabila včely, ne jako urychlovač hoření. Je dostatek vosku v plástech pro plameny.

Zkontrolujte jestli jsou dospělé včely znehybněné. Pokud je potřeba dodatečné ošetření, opakujte dodatečnou dávkou nafty a pokropte zbývající včely.

Pálení morových včelstev

1. Získejte povolení pálit oheň od místních úřadů.

2. Vykopejte jámu která zadrží oheň a také zajistí aby infikovaný materiál nezničený hořením byl zahrabán a včely létavky ho nenašly. Místo by mělo být dostatečně daleko od zdravých včelstev a plotů nebo budov, aby se předšlo nehodám, jelikož úly hoří velmi prudce a plameny dosahují trojnásobné výšky hromady. Vyhnout se větrným podmínkám a zvláště točivým větrům kolem krytých včelnic. Je také velmi důležité vyčistit okolní oblast od hořlavého materiálu, protože je oheň, jakmile se rozjede, velmi intenzivní.

3. Díra by měla být asi jeden metr v průměru (nebo větší jestliže se bude pálit víc úlů) a alespoň 30 centimetrů hluboká. Dno by se mělo svažovat pro nespálený, infikovaný med aby neudusil oheň.

4. Nemocný úl by se pak měl přenést do polohy blízko díry, asi tři metry, ale dostatečně daleko aby se úl nezapálil jakmile se oheň rozhoří. Mělo by se dát pozor, aby mrtvé včely nebo med nepadal na zem. Je-li to praktické, měl by se celý úl přenést do díry. Jinak se mohou přinést jednotlivé bedny na místo na převráceném víku.

5. Je také velmi důležité zachovat bezpečnostní opatření aby se oheň nevymknul z rukou. Doporučuje se hasící přístroj, lopata a voda snadno v dosahu.

6. K založení ohně je nejlepší použít svinuté noviny a pár suchých větviček a vytvořit malý plamen. Jakmile se rozhoří, dva rámky by se měly vybrat bez medu. Jsou podepřeny jeden o druhý nad plamenem. Oheň začne tavit a zapálí vosk v rámcích, a plameny a žár zesílí. Oheň může potom být krmen několika rámky současně, dát pozor aby oheň nebyl příliš intenzivní.

7. Je důležité nedávat celé bedny rámků na oheň. Jestliže jsou rámky nasáklé naftou, může nastat exploze, která může způsobit jak zranění tak náhodné ohně. Nikdy by se neměl oheň podporovat naftou.

8. Pokud z jakéhokoli důvodu musí být zapálen materiál nasáklý naftou, měla by být vytvořena stezka z nafty vedoucí asi dva metry od díry obsahující materiál. Kusem zapálených zkroucených novin by se měl potom zapálit konec stezky. Materiál nasáklý naftou by se nikdy neměl zapalovat přímo, protože jestliže se pracovník naklání nad materiálem, naftové páry v díře explodují a to by mohlo vést k vážnému zranění.

9. Spalte všechny plásty (včetně plástů s medem) ve včelstvech s nalezenou nemocí.

10. Rámky s medem by neměly být kladeny na oheň všechny najednou, a měly by se položit kolem okraje ohně, nikoli na vrchol. Plné rámky medu mohou někdy zhasit plameny. Také med nemusí zcela shořet pokud není dostatek jiného materiálu k vyživení ohně.

11. Spalte všechna dna úlů.

12. Víka a mezipatra mohou být složeny do kupy na okraji jámy. Ponechá se vzdušný tunel, aby napomohl hoření.

13. Spalte všechny ostatní části včelstva co mají na sobě naftu.

14. Je velmi důležité dohlížet na oheň dokud hoří. To může trvat dvě až tři hodiny pro úl s jedním až dvěma bednami a čtyři až pět hodin pro úl se třemi až čtyřmi bednami. Když oheň dohoří do žhavých uhlíků, zbytky by se měly zcela zakrýt půdou získanou z jámy a zakrýt odstraněnými drny trávy.

15. Všechny ostatní části, které nemají na sobě naftu (bedny, vnitřní víka, víka a mateří mřížky) musí být dobře opáleny otevřeným ohněm (propanový hořák) před novým použitím ve včelách.

Ozařovací procedura

Je pouze jedna organizace, která ozáří vybavení v Ontariu. Kontatujte Steve Bowmana na 905-432-1106 ve Whitby, Ontario a on se dohodne se Steris Isomedix Corporation.

1. Veškerý med by měl být vytočen před ozařováním vybavení. Použijte k tomu pro tento účel zvláště určený malý medomet, který není používán na normální práci s medem.

2. Kontejnery použité pro vytáčení medu by měly být zřetelně označeny "Med obsahuje Mor včelího plodu".

3. Rámky k morem, rámky bez medu, bedny, vnitřní kryty a víka úlů jsou přijatelné k ozáření. Také pošlete k ozáření kuřačky, obleky a rukavice.

4. Jestliže je ozařování životaschopná možnost, musí být plásty ze včelstva odstraněny bez použití nafty.

5. Postavte dno ze včelstva a položte na něj prázdný nástavek, který může být spálen.

6. Vyberte alespoň tři plást ze včelstva, která má být zlikvidováno a zavěste je do prázdného nástavku. Toto vybavení umožní včelám vytvořit chomáč v prázdném nástavku.

7. Dejte včelám čas ke shromáždění v nástavku.

8. Včely zlikvidujte spálením.

9. Dejte vybavení které nebylo vystaveno naftě do plastových pytlů a kartonových krabic a zapečeťte jak je požaduje Steve Bowman. Maximální váha na kontejner nemůže přesáhnout 22 kilogramů. Je důležité aby zdravé včely neměly přístup ke kontaminovanému vybavení.

10. Pošlete zapečetěné kontejnery přímo Steve Bowman do Whitby na ozáření.

11. Steve Bowman pošle vybavení přímo zpátky včelařovi, jakmile bude ozáření hotovo.

12. Včelař obdrží kopii certifikátu o ozáření dodaný Steris Isomedix Corporation and a tento certifikát bude k dispozici včelařskému inspektorovi na vyžádání.

13. Všechno ozářené vybavení musí být zřetelně označeno jako ozářené před vrácením k používání.

Tento dokument je pouze pro informaci. Vláda v Ontariu nebere odpovědnost za žádné škody nebo zranění, které vyplynou z jeho použití nebo ze spoléhání na něj. Individuální okolnosti vyžadují, abyste se snažili vyhledat vlastního poradce nebo odborníka a určili vhodné a přiměřené postupy z informací z dokumentu, ohledně osobního ochranného oděvu a zařízení a jak
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 26. prosince 2008 v 13:58 | Reagovat

Metoda ozařování není u nás fantazií. VUD argumentuje vysokou cenou ozáření za m3. Doc. Ptáček zná cenové relace za ozářený kubík. Nebyly ty ceny zase tak astronomické a v porovnání s cenou nových úlů celkem v relaci. Spíš mě zaráží, že se tato metoda ani teoreticky nezvěřejňuje, prostě se řekne, že je drahá a hotovo.

Vše dobré do nového roku.

2 Pavel S. Pavel S. | E-mail | 26. prosince 2008 v 18:24 | Reagovat

ad "které se provádí na stanovišti se spálením veškerého hořlavého materiálu, pokud nelze provést jeho důkladnou dezinfekci (úly, pracovní oděv)." Provedl jsem dotaz na VUD, zda parafinování bude považováno za možnost důkladné dezinfenkce a zařazeno do pokynů SVS, když VUD prezentoval na výstavě v Praze laboratorní důkazy likvidace spor při růz teplotách a expozicích. Odpověď jsem vůbec nedostal. Na výstavě v Brně jsem se dotazoval Dr. Kamlera, který mi odpověděl, že parafín je a bude vždy jen prevence, nač mne to zajímá, když to dostanu vše zaplaceno. Přestože mé úly jsou staré 2-4 roky a zakoupené, myslím si, že finanční kompenzace by mi nákup nových zcela nepokryla. Přestože je metoda parafinování 100%-ní a v běžném zdravém úlu lze také nalézt spory v určité koncentraci,  je pro VUD jednodušší cesta totální likvidace. Ta je hrazena z podpůrného fondu, který si nakonec bohatě plníme vlastními příspěvky, takže to VUD vůbec nebolí. Víte někdo o vzájemném vztahu ÚV ČSV a VUVčD? Může ÚV zadat VUD úkol typu provést laboratorní zk a prosadit do směrnic SVS jako alternativu? Je ÚV zřizovatelem, dává příspěvky VUD a může ho "odborně řídit" nebo je VUD s.r.o zcela samostatné, které provádí jen to, co ho ekonomicky zajistí?    

Pěkné svátky a do nového roku hodně zdraví a jiné, příjemné starosti!!

3 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | E-mail | 27. prosince 2008 v 8:52 | Reagovat

Úhrady za spálené včely při MVP se nehradí ze svépomocného fondu, ale hradí je stát.Žádná úhrada vám nenahradí spálené včelstvo a už vůbec ne např. ušlý výnos a pod.  Proto je třeba podporovat vše, co MVP předejde, protože žádná faramceutická firma by také nepodporovala ani  nefinancovala prevenci proti nemocem, na které vyrábí léky. Faramceutické firmy přeci nebohatnou na tom, že jsme zdraví. Tak se na to musíte dívat. Kdo má z čeho prospěch.

ČSV vlastní VÚD z 20%, takže mu nikdo, ani ÚV, nemůže nic nařídit. Je tam sice doložka, že VÚD musí zachovat včelařinu, jenže k tomu stačí mít 1 živnosťák ,aby byla tato podmínka splněna. Jinak to stejně neznamená nic, stačí se podívat do obchodního zákoníku.. VÚD je placen za své služby a výrobky. Velká část z nich je dotována. Např. loni to bylo jen za léky cca 10 mil. Prostě dobrý podnikatelský záměr.

4 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 27. prosince 2008 v 15:40 | Reagovat

Ono je to ještě trochu složitější: VUD byl jmenován ředitelem SVS Referenční laboratoří pro nákazy včel. Takže chtě nechtě, všechny záležitostí nemocí, nákaz, léčení, metodik musí jít přes VUD. Je to takový český včelařský kruh, který udržuje v pohybu dotace.  Nějaké informace a zkušenosti zvenčí nebo např. VMS tento pohyb pouze brzdí.

5 Pavel S. Pavel S. | E-mail | 27. prosince 2008 v 21:28 | Reagovat

ad 4)  "VUD byl jmenován ředitelem SVS Referenční laboratoří pro nákazy včel" - potom by tedy nemělo být prosazení parafínu jako účinné dezinfekce pro VUD problém. Na MVP stejně léky nejsou a VUD nemá truhlárnu na kšeft, takže pro něj to není žádný ušlý zisk. Je škoda něco laboratorně vyzkoušet a nedotáhnout do konce.  Ale to už je jak říkáte "vyšší dívčí". Nezbývá než se dát na modlení a jít jednou cestou zde naznačenými  perspektivními zásadami - hygienickými včelami a častou obměnou díla.  Mimochodem těším se na VMS hromadu 11.ledna v Brně.

6 Roman Linhart Roman Linhart | E-mail | 28. prosince 2008 v 21:44 | Reagovat

Mohu se pánové zeptat, o jakém ozařování je zde řeč? Nějak jsem to v textu nenašel. Jsou to mikrovlny či co? Které záření je účinné a drahé zároveň? Děkuji předem za odpověď R.L

7 Eman Eman | 29. prosince 2008 v 7:51 | Reagovat

Jedná se o radioaktvivní záření, v kapitole sterilizace:

http://tinyurl.com/9th234

Tato technologie se stále zdokonaluje a rozšiřuje. Opravdu to už není tak drahé jako dříve. Odhadovaná cena na ozáření kg kuřecího masa vyjde na asi 1 Kč. Pro sterilizaci by se musela použít vyšší dávka, ale když se to pro včelaře dělá už jinde ve světě, tak se to asi vyplatí.

8 Pavel Holub Pavel Holub | E-mail | 29. prosince 2008 v 9:24 | Reagovat

tady to je pojaté komerčně, nástavek vyjde cca na stovku

http://www.artim.cz/?lng=cz&pid=72

9 R.Linhart R.Linhart | E-mail | 29. prosince 2008 v 13:37 | Reagovat

Děkuji za odpověď a zůstávám s pozdravem R.L

10 Karel Karel | 29. prosince 2008 v 22:25 | Reagovat

Ad /8/

V případě std. langtrothů jde třetí nástavek zasunout do dvou na sobě. Sleva 33%  :-)

5*4*5dm*2Kč / 3 Nástavky=+-70Kč

11 Pavel Holub Pavel Holub | E-mail | 4. ledna 2009 v 13:15 | Reagovat

dobré vidět pro ty, kteří mor neviděli

http://www.youtube.com/watch?v=8Jb3yRkCEVs&NR=1

12 Eman Eman | E-mail | Web | 5. ledna 2009 v 4:49 | Reagovat

Povedené video, bylo by ho potřeba promítat na schůzkách včelařů. Hodně včelařů nemá tušení jak mor vypadá, i když ho mají v úlech. Přidal jsem do článku Zajímavá videa ještě další snímky.

13 Tomas Tomas | 6. ledna 2009 v 8:47 | Reagovat

ad 11

Ono je to asi hodne podobne viru pytlickoveho plodu (apon doufam).  Ten jsem mel u jednoho vcelstva, vymenil jsem matku a vse se zdalo ok.  Jistotu nemam, konzultoval jsem to opticky s foto na vcelky.cz a ve Vcelarstvi.  Kdyz jsem se ptal ostatnich kolegu u nas tak temer nikdo nevedel o cem to mluvim.

Vcelstvo zeslablo a myslim, ze by snad uhynulo, mel jsem ho uz predem vytypovane na vymenu matky a tak jsem to nahodou v lete objevil.

A prave ted pri koukani na to video pri pohledu na plast z vetsi vzdalenosti me dost zamrazilo. Vizualni podoba velka, nebyla propadla vicka. Vim bezpecne ze mrtvy plod sel vytahnout v celku jako pytlicek, netahlo se to.  Pytlicek byl svetly - bily s tekutinou (vodou).

Doufam, ze jsem se nezmylil ...

14 Eman Eman | E-mail | 6. ledna 2009 v 9:04 | Reagovat

Vůbec ne. Virové nemoci "pytličkového plodu" ten mor v.p. je podoben jen tím, že larva v buňce nežije. Jinak pouhým vzhledem, vlastnostmi hmoty v buňce, reakcí v Holstově mléčném testu,  je to něco zcela jiného.

15 Tomas Tomas | 6. ledna 2009 v 9:24 | Reagovat

Ano detailne to asi neni podobny (nazivo jsem to snad jeste nevidel),  ale na prvni pohled se clovek muze zhrozit kdyz ten plodovy plast s virem vytahne.

I kdyz me mor zrovna v tu dobu na mysl neprisel, protoze nekdo uz v tu dobu na netu zminoval ze se s timto virem zapasi.  

Muzete me  prosim jeste nasmerovat na ten Holstuv test - nejak mi to nejde vyguglit a sam to ctu prvne.

Diky

16 Eman Eman | E-mail | 6. ledna 2009 v 10:35 | Reagovat

Je to na konci článku:

http://ovcsvpardubice.blog.cz/0607/mel-ho-tam-mor-vceliho-plodu-se-objevil-v-okrese

Je tam odkaz na HOlstův test, ale jak zjišťuji, tak nefunguje a přepracovaný text o moru je na této stránce (v pdf dokumentu)

http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/2008/pdf/2.02.02_AMERICAN_FOULBROOD.pdf

Název Holstův text zmizel a jsou tam předpisy na jiné testy. Nevím co vedlo k jeho zrušení, ale asi nebyl tak spolehlivý. Kultivace a mikroskopická identifikace je nejspolehlivější.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama