Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Varroa Monitoring - pohled za horizont, část 2

26. listopadu 2008 v 18:06 | Eman |  Varoáza
Jaké a kdy jsou nejlepší způsoby monitorování úrovně roztočů? (část 1)

Jsou tři hlavní způsoby vzorkování populace roztočů:

1. Přirozený spad zachycený na lepkavé podložce pod mřížkou
2. "Sklenicové" vzorky - eterové válení nebo setřesení v práškovém cukru; alkoholové nebo saponátové omytí.
3. Vzorkování v plodu vidličkou

Každá metoda má své výhody a nevýhody, a každá je nejpřesnější v různý čas roku.

Varroalapky

Lepkavé podložky jsou obecně nejpřesnější a důsledná metoda odhadu celkové populace roztoče, protože monitoruje celé včelstvo, než pouhý vzorek několika včel. Používají se k odhadu celkové populace varroa chytáním přirozeného spadu živých a mrtvých roztočů ze včel. Přirozený spad se předpokládá že je úměrný celkové populaci. V tom je háček: úměra roztočů co padají každý den závisí na tom zda je včelstvo bez plodu, začíná s chovem plodu, chová plod horlivě, nebo končí s plodováním. Podle Martina (1998) se může odhadnout celkový počet roztočů pomocí násobení denního spadu 250 - 500 je-li včelstvo bez plodu, nebo 20-40 když je plod. Jiní autoři přicházejí s mnoha různými činiteli převodu. Naštěstí nepotřebujete opravdu znát celkový počet roztočů - potřebujete vědět jestli přirozený spad indikuje zda jsou roztoči na snesitelné úrovni na jejich křivce růstu. Všimněte si, že odečítání lepkavého dna může být poněkud nepřesné na začátku nebo konci chovu plodu, jak roztoči přecházejí na plod a naopak. Lepkavé podložky jsou nejlepší vzorkovací metoda během normální plodové periody když se plod líhne.
Natírání lepkavé vazeliny na podložky malířským válečkem. Dávám přednost Vaselině - není tak lepkavá.
Snadný způsob čištění varroalapek - seškrábnout škrabkou na led. Trvá pár vteřin a pak je znovu namazat.
Připravené plastové podložky před rozmístěním. Jsou naskládány v párech lepkavou tváří k sobě.
Vkládání podložek.

Lepkavé podložky jsou jednoduchý nápad, nezabíjí včely, a nevyžadují zacházení se včelami nebo vyrušováním včelstva. Podložky se skutečně snadno používají jestliže máte zamřížkované dno, ale může být problém je vložit když ne. Počítání na lepkavém dnu nemusí být konzistentní den po dni, zvláště když spad roztočů je nízký. Bieñkowska & Konopacka (2001) konstatuje "Ukázaná data v této studii dávají důkaz že [ 5 - 7 dní] perioda vzorkování není dostatečná, jelikož v některých včelstvech nebyla nalezena ani jedna samička za týden při kontrole přirozeného spadu." Doporučují braní vzorků po 3 týdny! Avšak v prohlížení vzorků denních záznamů roztočů jinými, i mnou po jakýkoli týden, jakýkoli denní počet se zřídka liší od týdenního průměru více jak 20%. Většina autorů doporučuje dobu vzorkování několik dní. Můžete to také obejít pomocí vzorkování mnoha včelstev po krátkou periodu, spíš než málo včelstev po dlouhou dobu. Obecně čím více roztočů na podložce, tím přesnější je počet.
Problém s dlouhodobými vzorky je ten, že získáte hodně roztočů a úlového smetí! Počítání maličkých roztočů je otravná práce, zvláště když vám je přes čtyřicet. Calderone a Lin (2003) jdou tak daleko že používají série rozpouštědel a oddělují roztoče od smetí, a potom váží hromádku roztočů mikrováhami! Ostiguy a Sammataro (2000) vyvinuli zvláštní mřížku obdélníků náhodně umístěných na podložce, která dovolí počítání třetiny roztočů, avšak to je nejpřesnější při počtech přes 500 roztočů.

Naštěstí ve skutečnosti nepotřebujete vůbec počítat tisíce roztočů (pokud nejste výzkumník)! Je několik prahů přes 50 roztočů, a jakmile dosáhnete prahu, můžete s počítáním přestat. Problém je, že většina výzkumníků doporučují lapat po několik dní. Potom máte mraky roztočů a navíc "tuny" úlového "bordelu". Jeden způsob jak obě nevýhody obejít, je provést zrychlený test na roztoče. Roztoči Varroa jsou mimořádně citliví na dráždidla, a odpadají ze včel při mírném nárazu. Můžete výborně zvýšit opad roztočů několika metodami: Zakouřením dokonce i tabákem, grapefruitem nebo jinými aromatickými listy; fumigací mentolem, thymolem, kys. mravenčí; postříkání kys. šťavelovou; nebo poprášením práškovým cukrem… Všechno to způsobí rychle velký opad foretických roztočů. (Všimněte si že je důležité nekouřit a nerušit, abychom dostali přirozený opad roztočů, protože kouř zvýší počet roztočů).

Nejdřív střílet; ptát se později

Pomocí urychlovače můžete dostat celkem hodně roztočů rychle! Je to ve skutečnosti jako zabití dvou ptáků jedním kamenem - dáváte včelstvu bleskové ošetření a zabijete část roztočů, navíc současně získáte rychlý vzorek. V jednom experimentu nedávno jsem poprášil včelstvo v jednom nástavku práškovým cukrem, sebral roztoče za 1 hodinu, potom jsem zabil všechny včely, omyl z nich roztoče a spočítal je všechny. Během hodiny, 34% foretických roztočů padlo na varroalapku - za jednu hodinu jsem posbíral tolik roztočů jako bych měl za téměř 6 dní přirozeného spadu!
Rád dělám zrychlené počítání celé včelnice najednou. To dělám předvýběr bez počítání jednotlivých roztočů - Jenom se dívám jestli je lepkavá podložka bílá, "šedá" nebo "černá" roztoči. V závislosti na sezoně, podložky co mají velmi málo roztočů ukazují že včelstvo si vede s roztoči dobře, a může mít chovatelský potenciál; podložky s mírnou náloží roztočů jsou označeny pro další monitoring; na podložkách co jsou tmavé roztoči tam jsou včelstva okamžitě ošetřena! Bohužel mám málo dat jak zrychlené počítání souvisí s přirozeným počtem. Ale můžeme se přiblížit. Jestli předpokládáme že 2/3 roztočů je v plodu, a že urychlovač způsobí že polovina foretických roztočů spadne za 24 hodin, chytali byste 1/6 celkové populace roztočů. A tak 200 roztočů na podložce by znamenalo celkovou populaci ve včelstvu 1200 roztočů - v pořádku pro zářijový vrchol, ale příliš mnoho pro červenec.
Můžete koupit podložky z několika zdrojů, nebo si je udělat sám. Základní princip je získat bílou plochu, která pokryje celé dno (ačkoliv spad roztočů na stranách je malý). Použijte neabsorbující arch - navoskovaný karton, plastový, nebo plastový štít (můj oblíbený). Jedna poštovní jmenovka 8½x11 funguje v nouzi dobře. Pokrýt lepkavou substancí, a tak každý živý roztoč nemůže odlézt - ropné želé, Crisco®, nebo speciální pryskyřice k chytání hmyzu. Pam® a policový papír nejsou dost lepkavé. Můžete říci, že lepidlo je dost silné jestliže roztoči zůstanou v řadách kde spadli z rámků (ačkoli je mohou mravenci odnést pryč!). Nejrychleji je natřít lepkavým nátěrem válečkem. Vlnitá plastová podložka se dá použít znovu - vazelína se smyje rychle mýdlem a vodou. Lepkavá podložka musí být zakryta mříží 3.2 mm alespoň 6 mm nad podložkou aby včely nevykusovaly lepidlo a roztoči nezalezli zpátky na včely.

Jedna poslední věc k varroalapkám - dávají vám příležitost prověřit včelstva na včely okusující roztoče. Jestli máte analytický mikroskop nebo silné čočky, můžete zkoumat spadlé roztoče, jestli byly poškozeny včelami. Můžete se podívat na fotografie typických poškození v Stanimirovic (2005). Avšak, Aumeier (2001), který sledoval hřebelcování na 226 střetech roztočů s afrikanizovanou včelou, zjistil že dokonce četné hřebelcování (grooming) nikdy neskončilo poškozením nebo smrtí roztoče." Jak jsem zdůraznil v předchozím článku, jsou pravděpodobně rozdílná hlediska groomingového chování pro šlechtění - a pokousaní roztoči není jediné.

Sklenicové vzorky

Varroalapky podložky mají nevýhody v jistých dobách roku (Figure 1). Kvůli získání spolehlivých odhadů když se ve včelstvu nechová plod, počty přirozeně spadlých roztočů se musí brát nesmyslně dlouhou dobu, nebo by to mělo být více vzorků. Počty na podložkách jsou také zkresleny během Zářijového obratu jak roztoči jsou nuceni se přesunout z plodu na včely. Během té doby v roce se dá dělat vzorek dospělých včel do sklenice a vypudit roztoče na sčítání. "Sklenicové" vzorky jsou obecně v krátkém termínu přesnější metoda než počítání přirozeného spadu roztočů, s výjimkou kdy je intenzivní chov plodu. Sklenicové vzorky mají přidanou výhodu že jsou velmi rychlé a vyžadují málo speciálního vybavení.
Sklenicové vzorky vám dávají odhad procent zamoření roztoči dospělých včel foretickými roztoči (počet roztočů jezdících na sto včelách). Například: jestli získáte 3 roztoč ze vzorku 300 včel, vydělíte 3 číslem 300 a získáte procenta zamoření - v tomto případě 1%. Slabina sklenicových vzorků je ta, že vzorkujete malou množinu včel, počet se může měnit od vzorku ke vzorku u stejného včelstva, počet bude záviset na části úlu ze kterého včely vezmete (včely kojičky nosí nejvíce roztočů), musíte otevřít včelstvo a smést nebo setřást včely, a tak můžete neúmyslně zabít matku.
Jsou tři základní typy sklenicových vzorků - Já je popíšu od nejrychlejšího k nejpomalejšímu (ačkoli žádný netrvá více než tři minuty jakmile máte úl otevřený. Všimněte že všechny vzorky se berou z plodiště (kde je nejvíc roztočů). Můžete je alternativně vzít pod víkem, ale počet roztočů bude nižší - to znamená že musíte upravit výsledek pro srovnání s prahovými hodnotami. Já obvykle jenom nahnu horní plodiště dozadu a smetu včely z dolních louček do sklenice. Tip: pomůže velký široký trychtýř. Jestli dáváte přednost zvednutí a setřesení rámků (po kontrole na matku), udělejte setřásací trychtýř z kovového listu na podstavci co ho drží nad sklenicí. Jeden dobrý otřes rámku dá vám hodně včel - vysypte přebytek když naplníte sklenici ke značce. Všechny počty ve vzorku v tomto článku uvažují vzorek 300 včel. Neberte větší vzorky, protože roztoči se zachytí do změti včel.

Etherové válení

Etherové válení je velmi rychlé, a proto běžně používané komerčními včelaři. Setřeste 300 včel z plodiště do sklenice (nejlépe sklenici s otvorem dost velkým pro ruku, abyste mohli vytřít roztoče mezi testy). Stříkněte automobilovou startovací tekutinu eter do sklenice asi 1-2 vteřiny. Zašroubujte víčko a zatřeste sklenicí několik vteřin, potom ji válejte 10-30 vteřin. Včely vydáví nektar,a roztoči se přilepí na stěny sklenice (pokud není snůška nektaru, navlhčete sklenici trochou sirupu) kde je můžete spočítat. Tato metoda odhalí jenom 50-75% roztočů jestli se dělá pečlivě, a testy mohou dávat rozdílné výsledky u stejného včelstva. ! Jeden test může snadno pominout nízké úrovně zamoření. Proto vezměte hodně vzorků ze včelnice. Jestli vysypete včely rychle, některé se mohou vzpamatovat!
Omráčení včel střiknutím éteru (startovací sprej)


Válení včel, roztoči zůstanou na stěně sklenice

Omytí alkoholem nebo saponátem

Nejpřesnější vzorek je po omytí alkoholem nebo saponátem (detergentem). Získá všechny roztoče ze včel. Na omytí saponátem ustřihněte kus 3.2 mm sítě aby padla do víčka sklenice. Setřeste 300 včel z plodiště do sklenice a naplňte ji do polovičky vodou s ¼ čaj. Lžičky granulovaného přípravku na mytí nádobí (přípravek na ruční mytí dělá příliš pěny!). Silný roztok detergentu funguje lépe než slabší (Fakhinmzadeh 2000). Tip: předem si rozdělejte roztok v 5 l vědru s 5-6 lžičkami detergentu (roztok by měl být na omak klouzavý). Zatřeste a rozviřte vzorek energicky půl minuty aby se roztoči oddělili (klesnou). Potom vylijte kapalinu přes síťové víčko do kávového filtru na vícenásobné použití (jakákoli látka nebo jemné sítko bude stačit). Přidejte další kapalinu do sklenice a opakujte až nevychází žádní roztoči. Spočítejte roztoči na filtru. Podívejte se na fotografie na zlepšení, které šetří čas: "Oliverova sklenice na omytí". Pro alkoholové mytí použijte 70% alkohol (líh na mazání stačí) a omyjte včely v košíku ve vaničce alkoholu (viz http://www.capabees.com/main/files/pdf/varroathreshold.pdf ). Komerčním včelařům Medhat Nasr doporučuje vzít bednu tuctu sklenic na každou včelnici, sbírat včely a vzít je domů na omytí a spočítání v kuchyni nebo dílně.
Ometání včel z plodiště do sklenice na saponátové omytí. Široký trychtýř dobře pomůže.

Setřesení včel v saponátu oddělí roztoče. Včely zůstanou v síťovém válci a roztoče se omytím uvolní a klesnou.


Vylévání vody a roztočů přes kávový filtr k počítání. Omyté včely zůstanou v síťovém válci. Nezapomeňte si na brýle!


Detail na zlepšenou sklenici pro snadné omytí (nápad Olivera). Urychluje to vzorkování roztočů.

Setřesení roztočů práškovým cukrem

Dvě výše zmíněné metody mají nevýhodu v zabíjení včel, a možná matky, když nemáte dobrý zrak. Paula Macedo a Marion Ellis přišly s včelám přátelským testem ve sklenici (Macedo & Ellis 2001). Postup je jako u alkoholového omytí s zasíťovaným víčkem. Setřást 300 včel z plodiště, nasadit víčko, a prosít práškový cukr přes víčko na včely. Válet sklenici až budou všechny včely bílé, potom je nechat sedět asi minutu. Po minutě obrátit sklenici na bílou plochu (nebo ještě lépe, bílou pánev s vodou aby vítr neodfouknul roztoče pryč), a vytřást cukr a roztoče (dokud padají roztoči). Macedo získala asi 80-90% roztočů; v mých testech jsme získali asi 65-70%. Včely se mohou vrátit nepoškozené do úlu.
Příprava vzorku pro práškový cukr.
Setřesení roztočů na bílý povrch. Třást alespoň jednu minutu.
Roztoči v práškovém cukru.
Nepoškozené včely se vrací do úlu po posypání cukrem.

Prohlídka vzorku plodu

Varroa dává přednost trubčímu plodu před dělničím v poměru asi 10:1, tak jestli jsou roztoči na plodu, trubčí je ten kam se podívat! Ale dívejte se rychle, jinak se roztoči během pár vteřin schovají. Používejte odvíčkovací vidličku, (nebo česátko, které se lépe nosí). Vyškubněte pár víček a podívejte se (viz foto). Musí se vzorkovat několik míst, protože roztoči jsou nerovnoměrně rozmístěni. Musí se prohlídnout minimálně 100 kukel z různých míst - více je lépe. V mnoha kulturách je trubčí plod lahůdka!
Ovšem puntičkářští výzkumníci zjistili že vzorkování trubčího plodu je nespolehlivý indikátor celkové roztočí populace. Charriere, et al (2003) tvrdí: "Naše výsledky ukázali že není možné počítat velikost varroa populace jednoduše z úrovně zamoření trubčího plodu…. Zátěž parazitů v trubčích buňkách je proměnlivá od jedenkrát a šestkrát během týdne, bez vztahu ke skutečné populaci varroa." Jiní výzkumníci (Wilkinson a Smith, 2002), na základě počítačového modelování, navrhují že se musí léčit při 15% zamoření trubců aby se zabránilo nadměrné úrovni zamoření.
Kontrola trubčího plodu pomocí vlasové sponky.

VISUÁLNÍ MONITORING

Dívejte se pozorně na včely! Sledujte jakékoli včelstvo co neprospívá, má mezerovitý plod a nepřibývá na váze. Jestli vidíte roztoče na včelách, máte již asi problém! Včely v těžce zamořených včelstvech vypadají tupě, zvadle, a demoralizovány (jak to říci vědeckými termíny?). Překlopte plodové plásty a hledejte zbytky roztočích bílých výkalů na buňkách (zády ke slunci, rámek vodorovně, horní loučku od vás). Číhejte nemoc nebo symptomy stresu. Zvláště pozorujte známky zkroucených křídel následkem virů (DWV - Deformed Wing Virus) v pozdním létě - hledejte včely plazící se na zemi, nebo na plástech s deformovanými křídly. Při první známce DWV snižte úroveň roztočů!

Shrnutí vzorkovacích metod, čím více roztočů získáte ve vzorku, tím je počítání spolehlivější.
A tedy:
  • Používejte přirozený spad na varroadno když se plod líhne
  • Používejte sklenicové vzorky nebo zrychlený spad když je včelstvo bez plodu
Žádná metoda není dobrá během jarní výměny když roztoči poprvé vstupují do plodových buněk. Lepkavá dna mohou být zvláště zavádějící během podzimního obratu, když roztoči se přesouvají z plodu - sklenicové vzorky jsou v tu dobu nejlepší. Ideálně je udělat vzorek z každého včelstva. Větší včelaři by měli vzít více vzorků z každé včelnice - mohou být velké rozdíly od včelnice ke včelnici v úrovni roztočů, z různých důvodů, ale často kvůli přívalu roztočů z kolapsu okolních včelstev.

V jakou dobu roku bychom měli brát vzorky?

Nyní víte jaké metody fungují nejlépe v jakou dobu, otázka zbývá jak často vzorkovat? Vzorkování zestárne opravdu rychle, tak nemá smysl mrhat časem pokud nemůžete jednat podle výsledků. Tak jaké jsou minimální vzorkovací "okna"? Toto rozhodnutí závisí nejvíc na vaší strategii ošetřování. Pokud chcete zvládat úrovně roztočů celou sezonu, vzorkujte časně z jara, potom znovu před nasazením medníků, znovu v časném srpnu před vyvrcholením roztočů, potom znovu před zimou. (Obr. 2). Monitoring také závisí z velké míry na expozici přívalu roztočů z blízkých kolabujících včelstev (obecně na jaře nebo na podzim). Vzorkujte častěji když probíhají loupeže. Wilkinson (2002) tvrdí: "je velmi důležité pro včelaře zůstávat bdělými, protože reinvaze úlů s roztoči z blízkých včelstev může rychle zvrátit jakékoli efektivní ošetření." Jestliže jste izolovaný amatér, vzorkování dvakrát nebo třikrát v roce by mohlo stačit. Jestli jste komerční včelař na Floridě nebo v Kalifornii, vhodné by bylo vzorkovat častěji. Zeptejte se otázkou: Jak moc mám rád překvapení? A jestli nestojíte o překvapení, dávejte si na roztoče pozor.

Video Varroa monitoring z Youtube.com pomocí alkoholového omytí. Nemusím snad připomínat, že při takové manipulaci a odebírání vzorku je potřeba pohlídat abychom nesetřásli matku.


Konec 2. části
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Pavel S. Pavel S. | E-mail | 26. listopadu 2008 v 21:09 | Reagovat

První dvě metody mi připadají zbytečně pracné a "drastické", myslím si, že volná podložka pod varoadnem při vyloučení přístupu mravenců je úplně dostačující. Až do poloviny srpna po dobu tří týdnů jsem poctivě hledal alespoň nějakého roztoče u všech úlů, prům 0,05/vč/den přir. spadu mne ujistil o pohodě.V září bylo u 1/3 větší zatížení, prům 5-10. Podle mne si to musely "donést" a to je myslím také 30% problému. Můžete monitorovat, příp. léčit a co okolí? Nevím jestli včelaři dříve všichni dostali z výkupu stejně a lidé byli schopni společně něco dobrého udělat, dnes je to konkurence, jeden před druhým neřekne za kolik skutečně prodává (mám blízko včelaře, který zvýšil z loňských 60 na 70,-/kg!!!), a už vůbec ne v jakém má včelstva stavu. Jediný kolektivní počin, který se mi podařilo vyprovokovat, že jsme společně donutili několik dřívevčelařů k likvidaci polorozpadlých kočovných vozů, příp. včelínů. Z VMS mne opravdu zajímalo, jak to v republice i našem kraji vypadá, ale pozor na "lidský faktor" ve svém nejbližším okolí.

2 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 26. listopadu 2008 v 23:52 | Reagovat

Výborný druhý díl. U nás je nevětší hustota zavčelení v Evropě a reinvaze varroózních včelstev neustále hrozí. Proto je monitoring od jara do podzimu téměř nutností - pokud nechceme nechat stav náhodě a spoléhat se pouze na zavedená léčebná opatření.

3 Eman Eman | E-mail | 27. listopadu 2008 v 7:05 | Reagovat

(1) První dvě metody mi připadají zbytečně pracné a "drastické", myslím si, že volná podložka pod varoadnem při vyloučení přístupu mravenců je úplně dostačující.

To platí jen v jisté situaci, nikoli universálně. Já byl s podložkami spokojen, měl jsem silácké řeči a až v říjnu jsem se u některých včelstev (těch nejlepších) po fumigaci zděsil, co toho napadalo (zřejmě reinvaze z okolí). Věřte Randyho zkušenostem a sám si je ověřte.

4 Tomas Tomas | 27. listopadu 2008 v 7:31 | Reagovat

Co pouzivate na podlozky, aby lepily?

5 Anton Turčáni Anton Turčáni | E-mail | 27. listopadu 2008 v 8:18 | Reagovat

To platí jen v jisté situaci, nikoli universálně. Já byl s podložkami spokojen, měl jsem silácké řeči a až v říjnu jsem se u některých včelstev (těch nejlepších) po fumigaci zděsil, co toho napadalo (zřejmě reinvaze z okolí).

Eman, nie že by som neveril tomu čo píšeš, ale nie som taký naivný, aby som to bral vážne. Predsa nemôžeme zamorenie včelstva pripisovať len reinvázii, zrejme chyba môže byť aj inde, najčastejšie v nás, včelárov, ale môže to byť i nevhodná metodika celoročných zásahov.

Na svojom prípade môžem dokumentovať prečo.

Druhú odľahčovaciu fumigáciu som robil 1.10, odpad bol celkovo nízky.

Nasledovalo výnimočne teplé počasie, ktoré trvalo až do 15.11, včely mohli lietať dennodenne aj na väčšie vzdialenosti. Zavčelnenosť okolia je nižšia, ale nie je absolútna a k tomu, nie všetci včelári boj proti v.d. robia zodpovedne,

Tretiu a definitívnu fumigáciu som robil 6.11 (74 včelstiev). Pred zberom som podmetové podložky očistil. Výsledok bol aj tento rok prekvapujúci,  až v 30- tich včelstvách som po 24 hod. nezaznamenal ani jedného v.d., priemer na včelstvo 3,7 ks.

Myslím si, že 37 dní bol dosť dlhý čas, aby mohol fungovať  fenomén  reinvázie klieštika do všetkých včelstiev, ale on sa na mojej včelnici neprejavil. On istotne existuje, veď šírenie v.d. v prírode vzdušnou cestou je známe a nepopieram tento fakt.

6 Anton Turčáni Anton Turčáni | E-mail | 27. listopadu 2008 v 12:44 | Reagovat

Ometání včel z plodiště do sklenice na saponátové omytí. Široký trychtýř dobře pomůže.

Tento text sa nachádza pod obrázkom debničky, z ktorej včelár odoberá včely do pohára-sklenici na stanovenie zamorenia včelstva. Mňa ale zaujala a prekvapila "divina" pod plástami,  t.j. v priestore medzi debničkami. Je to dôkaz toho, že aj výrobcovia úľov v Amerike majú problém s pojmom  "včelia medzera". Nechávajú ju príliš širokú, istotne je nad normou, ktorá hovorí o šírke min.8 a max. 10 mm.

Niečo také som vo svojich úľoch nestretol od doby (už 25 rokov), keď som ju začal rešpektovať. Práca s včelami pri prepojených plástov v dolnej časti môže byť nepríjemná a zároveň ťažká.

7 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 27. listopadu 2008 v 13:24 | Reagovat

Ty metody smyvu, poprášení cukrem, příp. vazelina na podložce je pravděpodobně nutná a zavedená v USA apod., kde jsou většinou úly rovnou na zemi a rúzný hmyz, resp. mravenci mají  možnost se spadlými roztoči manipulovat. Dále jsou tam i dna (i když jsou zasíťovana) s velice nízkým podmetem. U nás jsou typické vysoké podmety a úly na poměrně vysokých podstavcích. Zajímavé však jsou studie přirozeného spadu v.d. v různých vývojových stádiích včelstva a tím i přepočty na skutečnou populaci v.d. ve včelstvu. U mne jsem vloni i letos pozoroval úměru mezi velikostí přirozeného spadu v.d. spady po MK, fumigacích a aerosolu, potoažmo s úhyny na jaře. - Takže monitoring přirozeného spadu "na sucho" velice doporučuji (téměř po celý rok).

8 Gustimilián Pazderka Gustimilián Pazderka | E-mail | 28. listopadu 2008 v 1:31 | Reagovat

[6] Anton Turčáni

Nechávajú ju príliš širokú, istotne je nad normou, ktorá hovorí o šírke min.8 a max. 10 mm.

Niečo také som vo svojich úľoch nestretol od doby (už 25 rokov), keď som ju začal rešpektovať.

........

To je dáno i vlohou stavět voskové můstky. Ale v tomto případě nejde podle mého názoru o mezeru mezi nástavky. Půjde o dobře obsazovaný podmet. Jde o vzorek pod plodištěm, tj. z podmetu. Tam je to možné takto vidět. Chybí tam jen ty již odstraněné voskové kousky. To Tě asi zmátlo. Randy asi hodně včely stahuje na menší plně obsazený prostor, protože došel v praxi určitě nato, že neobsazené dílo není dobré při pravidelných invazivních problémech každého stanoviště.

9 Eman Eman | E-mail | 28. listopadu 2008 v 5:48 | Reagovat

Doporučuji vaší pozornosti 2 články v OVP dobře přeložené Ing.S. Kubišovou, "Syté včely 1 a 2", které pochází taky od R. Olivera.  Potěšilo mě totiž, že tam vyšly, protože jsem se na ně taky chystal. Ale mám tolik restů, že nestíhám. Tohle mě ušetřilo práci.

10 Eman Eman | E-mail | 28. listopadu 2008 v 5:56 | Reagovat

[4] Tomas, 27.11.2008 07:31

Co pouzivate na podlozky, aby lepily?

Pokud máte včely oddělené mřížkou a zamezen přístup mravencům, nemusíte matlat nic. Jinak rostlinný olej, vazelína, nebo směs těchto, je potřeba vyzkoušet.

11 Tomas Tomas | 28. listopadu 2008 v 7:03 | Reagovat

k 10

Proto jsem se ptal a tajne jsem doufal, ze se treba ozve nekdo uz ma davno odzkouseno :-)

Zatim jsem zkousel jen stolni olej - nic moc.  Vazelinu asi lekarnickou?  chci vyzkouset priste. Chce to nejakou smes, ktera splni pozadavky, ale pujde lehce odstranit z podlozky, jinak to bude hrozna otrocina.

12 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | 28. listopadu 2008 v 8:58 | Reagovat

U nás ji používá již nějakou dobu včelař pan Drahoňovský

tel. na něj je 732 614 499.  Je mu kolem 75-ti let, myslím, že používá lékarenskou vazelínu. Pokud ale zabráníte přístupu mravenců do podložek, nevidím důvodu to vazelínou matlat. Mrtví roztoči tam zůstanou. Jestli to chápete jako pasti naroztoče, je to něco jiného. Ono se toho dělá spousty, jen se o tom neví.. Např. v VOP je výzva k vyazkošení časové izolace při oplodňování matek u nás. Je to u nás dáááávno odzkoušeno. Naučil jsem se to dělat již koncem šedesátých let min. století a praktikoval velice dlouho. Pokud vím nově to zkouší př. Stonjek a snad i další.Já dnes používám jiný systém "časové izolace" a snad se i naučím inseminovat.

13 Pavel Holub Pavel Holub | E-mail | 28. listopadu 2008 v 11:20 | Reagovat

Donutil jsem živé roztoče, aby lezli po umazané pinzetě od rostlinného oleje a do pár vteřin byli usmrcení. Asi se jim ucpou dýchací otvory. Co o tom víte?

14 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | 28. listopadu 2008 v 14:38 | Reagovat

Vím, že někteří včelaři  v USA  do včelstev dávají takové olejované papírky právě proti roztoči. Vzhledem k tomu, že tam měli úhyny stejně vysoké jako u nás, asi to nestačí. Můj otec také používal postřik, který na roztoče působil podobně, včely byly ale hodně agresivní. Hubil tak i mravence, mšice a přitom ta látka se dala klidně olíznout, je neškodná. Vtip byl právě asi v tom dušení a zřejmě i vyprovokování zvýšeného groomingu. Když mi to říkal, měl jsem ho za podivína, tak mi to předvedl. Bylo to již tak před 12- ti roky. Ten přípravek byl na bázi  rostlinného oleje. Tehdy nebyl vosk tolik kontaminován , tak to asi mohlo stačit, dnes skutečně nevím. Nevím taky, co by to dělalo dlouhodobě s medem....Proto jdu jinou cestou. V zahraničí se ale různě "zázračné" postřiky prodávají, jejich účinnost ale neznám a ni ověřovat nehodlám. Na internetu se to  najít dá. Náš systém  funguje stejně jako ty v okolních státech,výsledky to ukazují.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama