Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Nápady jak rozdělovat dotace včelařům

3. října 2008 v 18:59 | Eman |  Český svaz včelařů, organizace, dotace a jiné
Chápu, že téma dotací do včelařství je politika, která do jisté míry drží ČSV pohromadě a myslet si, že lze zespoda změnit systém nalévání veřejných peněz do včelařů je holá utopie.

Přesto si delší dobu myslím, že samotný princip udělování dotací ze státního rozpočtu pouze za to, že někdo prohlásí, že má v držení úly se včelami, je v podstatě nemravnost. Včelař při správné péči o včely má dostatek uspokojení, zdravotních a finančích požitků, že ve skutečnosti žádné dotace vůbec nepotřebuje. To se týká 95% všech včelařů, kteří mají včely jako koníček. Komerční včelaře, kteří se včelami živí, lze podporovat jiným způsobem. Nevčelaře k chovu včel nepřinutí nikdo ani zdvojnásobením dotací. Pokud některý "takyvčelař" pokračuje v držení včel pouze proto, aby měl důvod podat o dotace žádost, pak ať raději s tím přestane. Ostatně jak účinný je celý vybudovaný a všestranně podporovaný systém se ukázalo v uplynulých letech. Katastrofa byla stejného, ne-li většího rozměru, než v zemích, které podobné státní podpory nepraktikují.

Pravidla tady však byla stanovena a byl bych blázen, kdybych podle nich nechtěl hrát. Ale přesto pár slov k tomuto citlivému tématu:
Inspirován nedávnými nezapomenutelnými zážitky při prohlídkách včelstev podezřelých z moru mě napadlo jakým způsobem by se mohly investovat dotační peníze, aby se více prospělo zdravotnímu stavu našich včelstev. Na rozdíl například od letošních dotací na obnovu včelstev, které nyní získávají povětšině lajdáci, co zanedbali ošetřování včel proti varroa. Anebo zcela selhal systém prevence veterinární správy.
Myslím si, že tyto "moje nové dotace" by určitě prospěly ozdravění našeho včelařství. Je to variace na téma z mysliveckého prostředí, kde například za odstřel 1 kance jako škodné zvěře byla odměna 500 Kč.

1. Tomu, kdo přiveze na likvidační sběrný dvůr odpadu úl typu Budečák, udělit poukázku na nákup nového úlu v hodnotě 500 Kč, která by při nevyužití do 1 roku propadla.

2. Dát každému kdo najde nehlášené neevidované včelstvo, divoké včelstvo, nebo neuzavřený, volně přístupný neobsazený úl včelami, odměnu 100 Kč za 1 ks. Žádost o odměnu by potvrzoval výbor příslušné ZO a místně příslušný důvěrník.

3. Za každé objevené a aktivně nahlášené ohnisko moru, u kterého se to prokáže klinicky i bakteriologicky, uhradit cenu rozboru a prohlídku a jako nahlašovatele odměnit částkou 300 Kč za 1 stanoviště.
Nálezce by nahlásil podezřelou lokalitu stanoviště a důvody podezření, KVS by po konzultaci s místní ZO mohla nařídit kontrolu chovu a prohlídky a po pozitivním nálezu moru by vznikl nárok na odměnu.

Takto odhalený majitel včel by potom ztratil nárok na náhradu spáleného stanoviště. Toto opatření by mělo motivovat každého k tomu, aby si pravidelně prohlížel včely a hlásil podezření, nebo si včely od kvalifikovanějšího včelaře nechal prohlédnout. Každý starší řidič 60 let musí povinně a pravidelně na lékařské prohlídky, proč nestanovit povinné prohlídky pro včelstva starších včelařů?

4. U některých zvláště povedených "včelařů" by MZe mohlo vyplatit 500 Kč proti slibu, že tento nebude do smrti včelařit ani se pohybovat do 20 m v blízkosti včelstev. (Nemám ještě domyšleno podle jakých kritérií by se takoví výtečníci vybírali, tak tento návrh berte s humorem.)

5. Zavést licenční systém na chov včel. Kurzy, kvalifikační zkoušky, včelařský lístek a licenční poplatek, jako u rybářů a myslivců. Povinné předměty školení by byly mimo jiné: Rozpoznávání včelích nemocí, veterinární zákon, zákon o registraci včelstev, zásady hygieny chovu,....atd
Naproti tomu nelegální chov včel bez licence trestat pokutou až do výše 50000 Kč.


Potvrdil jsem si následující skutečnosti, že někteří včelaři (ponejvíce starší 70 let ale výjimky tvoří pravidlo):

1. Neobnovují dílo, mezistěna je neznámý pojem, stavební rámky také ne
2. Neprohlíží včelstva, v Budečském úlu je to obtížnější.
3. Neví jak vypadá nemocný plod a proto také nepoznají morové plásty. Každý včelař by měl hlavní choroby včel dobře teoreticky znát - přinejmenším vzhledově.
4. Mají špatný zrak a malé znalosti.
5. Nevyměňují matky, včely se pak někdy stávají bodavé, a to je odrazuje od kontrol a podporuje bod 2.
6. chovají slabá včelstva, je jim líto každého včelstvíčka. Tím zvyšují pravděpodobnost vypuknutí nemocí, pokud již to slabé vč. nemocné není.
7. Někteří svá včelstva ani dostatečně nezakrmí na zimu (snad ze msty, že jim přinesly málo medu), což stav včel ještě více zhorší.
8. Postrádají elementární znalosti zásad chovu a hygieny včel.

Nevím kolik procent takových je, ale bude to nezanedbatelný podíl našich přátel. Nedělejme si iluze na základě barevného měsíčního zpravodaje o včelařích.

Jak jsem se dočetl, tak například situace s rozšířením moru v některých lokalitách USA je tak zoufalá, že bez používání antibiotik nelze udržet chov včel. To tam také mimo jiné motivovalo zákon umožňující inspekce včelstev ve státě New York i jinde. To však má zase jiné nectnosti, jak je patrné z článku "Registr včel v USA vyvolává obavy". I u nás by se objevil problém s nedostatkem ochotných specialistů provádět prohlídky a s lidskými povahami.

V úvahu je nutno vzít ochranu občanských práv, právo na ochranu majetku. Bezdůvodný vstup na soukromý pozemek je v právním státě nemyslitelný. V případě podezření na šíření zákeřných a nebezpečných chorob včel by to mělo být možné, nikoli z obavy o životy včel, které jsou pouhé věci, ale z nebezpečí způsobené škody větší než 5000 Kč, která kvalifikuje trestný čin. Ovšem na základě rozhodnutí veter. správy a za přítomnosti policie. Většina lidí - včelařů je rozumná a chápající. Při nařízené likvidace stanoviště včel se musí také zlikvidovat zásoby medu a vosku.

Musím ocenit, že při prohlídkách stanovišť, které jsme nedávno prováděli, byl přístup téměř všech majitelů včel vstřícný a přátelský (až na jediného, nám dobře známého "morového recidivistu" S. P. z Pardubic).

Prorokuji, že špatným časům pro včely není ještě konec. Každý z nás děláme chyby, ale je potřeba se poučit a napravit. Můžete v komentářích přidávat další nápady. Nevěřím samozřejmě, že se něco z toho zrealizuje, alespoň jsem se trošku uklidnil.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Pavel Holub Pavel Holub | E-mail | 3. října 2008 v 21:48 | Reagovat

Tady nejde o včelařství, tady jde o nákup 50ti tisíc volebních hlasů z našich daní. Ten, kdo to změní, je ztratí. Většina dotací a sociálních podpor je na této bázi. V  podstatě nejde o profesionální rozhodnutí, ale o politická. Důsledkem je to, že uškodí hned třikrát - špatné vedení státu zvolené koupenými hlasy, vyšší daňové zatížení, špatná motivace podporovaného segmentu.

2 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 4. října 2008 v 0:53 | Reagovat

k bodu (1)

Velmi dobrý nápad, český včelař by snášel z půdy staré úly, jen aby dostal dotaci. V rámci příprav evropských dotací jsme na jednání předložili níže uvedený návrh na toto téma. MVDr. Peroutka a další se nám vysmáli, že kdo bude tyto uly shromažďovat, likvidovat atd. - argumentovali jsme, že SVS - jak je vidět jsme neuspěli.

Ale vše jde pomalu. Připomínám jenom návrh svazových sklenic. Stejný tajemník na semináři učitelů v Nasavrkách před cca 5 lety náš návrh zpochybnil a nechal hned hlasovat. Pro sklenice nás tam tehdy hlasovalo asi 5 včelařů. No a dnes je to pomalu největší trhák ČSV.

Dobrý nápad musí zapadat do tzv. stranické (svazové) linie. Jinak se musí čekat až je to tzv. všeobecný názor.  

Návrh, který byl zamítnutý:

§ 8 Obnova včelstev

(1)    Dotaci v rámci opatření na obnovu včelstev lze poskytnout na

a)    chov autochtonních včelích matek,

b)    úhradu nákladů na přeložení včelstev do nových úlů.

(2)    Žadatel v žádosti uvede

a)    jméno, případně jména, příjmení ……..

b)    obchodní firmu …….

c)    počet vyřazených úlů, počet a typ nových úlů, do kterých byla včelstva přeložena podle části E přílohy č. 2, na jejichž pořízení požaduje dotaci.

(3)    K žádosti žadatel přiloží

a)    potvrzení SVS o převzetí a ekologické likvidaci vyřazených úlů,

b)    oznámení o stanovišti včelstev podle zvláštního právního předpisu 6).

(4)    Fond poskytne dotaci na

a) úhradu nákladů na chov autochtonních včelích matek, ............

b) úhradu nejvýše 3 nových úlů pro jednoho chovatele včel, prokáže-li žadatel nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku pořízení nových úlů a tomu odpovídající počet vyřazení starých úlů, přeložení včelstev do těchto úlů a dále doloží identifikační údaje chovatele včel, který pořízení nových úlů a přeložení včelstev provedl (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání a identifikační číslo , bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu).

§ 13 Výše dotace v rámci opatření obnova včelstev

(1)    Výše dotace v rámci opatření podle § 8 činí

a)    200 Kč na jednu autochtonní včelí matku.

b)    2 500 Kč na jeden nový včelí úl, do kterého bylo přeloženo včelstvo.

(2) Fond výši dotace podle odstavce 1  poměrně sníží ……

Příloha č.2 k nařízení vlády č.197/2005 Sb. (novela)

Část E: Přeložení včelstev do nových úlů

Parametry (kriteria) nového úlu:

1.    Nástavkový úl, skládající se z oddělitelného dna, nejméně dvou nástavků, víka a doplňků.

2.    Úl je konstruován pro rámkovou délku 448 mm nebo 420 mm nebo 390 mm.

3.    Úl je vyroben z materiálu, který nezatěžuje životní prostředí  při výrobě, při provozu ani při likvidaci.

Zdůvodnění:

V ČR je „úlový park“ v neutěšeném stavu. Úly jsou nejen velmi staré, ale také malé a nevhodné konstrukce. Navíc staré úly jsou v mnoha případech i zdrojem nebezpečných včelích nemocí, např. moru včelího plodu. Při obnově včelstev se přímo nabízí přeložit a vybudovat nové včelstvo v novém úlu. Díky této dotaci se založí mnoho nových včelstev, zlikviduje se mnoho starých úlů a zachrání se mnoho včelstev, která ve starých úlech  nemají šanci na další existenci. Je tu příležitost i pro mladé a začínající včelaře, kteří takto zachrání a obnoví včelstva od starších včelařů, kteří končí s chovem včel.  

    Dotační podmínkou by v tomto návrhu bylo přeložení včelstva do nového úlu a odborná likvidace starého úlu. Dalším kriteriem je typ úlu. Tento velký problém je navrženo řešit jako v okolních státech v EU. Nástavkový úl pro „evropské délky rámků“ 448 mm nebo 420 mm a nástavkový úl pro „národní délku rámku“ 390 mm. Dalším důležitým kriteriem je materiál úlu. Navržen je materiál úlu, který nezatěžuje životní prostředí při provozu, ale ani při výrobě a likvidaci.

3 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | 4. října 2008 v 6:02 | Reagovat

Jen několik poznámek k článku a předchozímu.

Jsou-li úhyny plošného charakteru, nemůže se jednat jen o selhání jednotlivce, ale systému. Systém včasného varování jako je VMS neexistoval, proto ty úhyny v důsledku V.d. nebo i jiných vlivů. Dnes se např. ukazuje, že ti, co nasadili bezhlavě podle stávajícícho systému Gabon, tak učinili zcela zbytečně a kontaminovali včelám dílo a sobě i zákazníkům med, snížili přirozenou imunitu svých včelstev.

Jinak je myslím naprosto zřejmé, že v současnosti i minulosti byly dotace na tzv. autochtonní matky vyplaceny zcela v rozporu s platnými předpisy. Kraňka totiž u nás není autochtonní.  Tuším, že to ze současných předpisů slůvko autochtonní vypadlo. Když se řekne A, musí následovat i B, tedy je třeba umožnit chovat i původní včelu. Mmj. by nám to umožnilo čerpat evropské dotace na ekologickou diverzitu. V Evropě myslím existuje i projekt na obnovu původní včely. Dost dobře nechápu proč se tak již nestalo dávno. Jsme svobodná a demokratická země nebo nejsme ?

Profesionulům by velice pomohlo, kdyby byli odměňováni za přísuny včelstev, event. na trh dodanou produkci medu. To by bylo v souladu se zásadami trhu a umožnilo by jim to dobudovat a dále rozvíjet své provozy. Nemuseli by škemrat jako nyní.  Drobní včelaři by mohli čerpat ekologické dotace.

4 Eman Eman | E-mail | 4. října 2008 v 7:45 | Reagovat

ad (3)  Z definice "Autochtonní"...vznikl v daném místě, kde jsou pro něj optimální životní podmínky. V neřízené konkurenci mezi druhy vítězí před druhy nepůvodními....

Dá se vůbec původní včela tady definovat?

ad (1) V tom je asi to pravé jádro problému. Dotace prý asi skončí v roce 2012.

ad (2) Nevím proč jsem si teď vzpomněl jak na nedávném semináři o dotacích jistý lektor V.D. řekl, že představitel PSNV, P.T., řekl na ministerstvu, že včelaři dotace vlastně nepotřebují. Než jsem stačil tiše souhlasit, že si to myslím taky, už jsem cítil jak se z davu ozývá "ukřižovat!!" :-). Beru to s humorem jako psychologickou přípravu na rok 2012 ....:-)

5 Leoš Dvorský Leoš Dvorský | 4. října 2008 v 8:14 | Reagovat

K(4) ad 2 ,Dr Kamler to také řekl na zasedání ÚV. Když jsem citoval co ing. Texl řekl na schůzce na MZe 16.7., řekl, že to bylo někde úplně jinde, nekonkretizoval to.  Je to zajímavé, vždyť i jiní funkcionáři svazu někde řekli, že ÚV za poslední dobu nic rozumného neudělal a přitom oni předkládají materiály k jednání. Nebo např. krajská dotace, někdo se bije v prsa, že to zařídil, ale bylo to jinak. Tady bych mohl být dost konkrétní, vím podrobně jak se to rodilo. No prostě se někteří lidé rádi chlubí cizím peřím.

6 Gustimilián Pazderka Gustimilián Pazderka | E-mail | Web | 4. října 2008 v 11:50 | Reagovat

[4]ad (1) V tom je asi to pravé jádro problému. Dotace prý asi skončí v roce 2012.

.........

To je stará finta, dotace by byla, ale jiná, nebo se prodlouží. Levnější a schůdnější je prodloužit.(očima úředníka)

[5] Neexistuje společný jazyk. Měla by vzniknout nějaká standardizovaná skupina lidí, kteří budou na neutrální půdě připravovat proces rozvoje včelařství. Není možné, aby ta skupina byla jako obraz situace zastoupení ve včelařství neúplná. Hřiště je zkrátka společné a šuškanda je zmatečná a škodí oboru. Tz. mělo by jít o jakousi radu včelařů pro MZe s plnou podporou všech ve včelařství.  Práva sdílet oficiální písemné vyjádření by měli všechny subjekty. Tyto názory by měly být uveřejněny (gov server atp.) v přesné podobě a směrovány a hlavně akceptovány MZe  a k rukám dalších možných rozhodných orgánů. Myslím že to by nebylo nereálné a rozhodně by to stálo zato pro včelařství udělat. Je podstatné si uvědomit, že jestli chce někdo ukusovat z koláče subvencí, musí být jasné co přesně představuje jako člen skupiny. Je jasné, že ČSV už delší dobu představuje jen díl v systému včelařství u nás a je nutné tu naslouchat a jednat podle dalších alternativních skupin a jednotlivců. Výzkum, výrobci, producenti a baliči, zástupci zájmových svazků a příznivci jako pozorovatelé by se měli umět dohodnout. Každý má jiné zájmy, ale je jen jedno platidlo - peníze a jedna společná situace na trhu. Pokud Dr. Kamler říká, že to je někde jinde ohledně dotací, jako představitel jednoho sektoru a důležitý činovník Cechařů nemůže veřejně "prásknout", kde to naše včelařství s dotacema vlastně je. Jinak k předešlému. Mluvím-li ještě ke skupině lidí, musí být naproto jasný střet zájmů každého člena skupiny a musí být toto co nejprůhlednější.

7 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 15. října 2008 v 21:55 | Reagovat

(6) ad (5) Iniciace  rychlého setkání na MZe v červenci od PSNV mělo jedinný cíl: sejít se všechny subjekty a řešit v reálu možnou invazi v.d. - v té době nemohl nikdo vědět, že letošní průběh varroozy bude takto mírný. MZe setkání muselo uskutečnit na základě návštěvy PSNV u ministra Gandaloviče. Dali jsme i seznam subjektů, které je třeba pozvat. Zajímavé, že m.j. i SKV a SV0ZM (možná je zkratka špatně) někdo z rozdělovníku pozvaných vymazal.  Bylo to setkání všech vč. subjektů se st. správou (MZe, SVS) a možná i začátek nějaké "včelařské rady". Bylo vidět, že některým vůdcům to není recht.

Ten můj dnes už deformovaný a legendární antidotační lobbing vznikl následovně: Na jednání jsem si naivně myslel, že zařazení varroaden do posledního bodu Opatření proti v.d. v evropských dotacích je formalita, že včelaři (všichni) požádají SVS a ta to zařídí. První se ohradil zástupce SZIFu (chápu nerozumí tomu a sedí na penězích), potom Dr. Peroutka a následně další, zda je varroadno přípravek nebo prostředek atd. a že by se muselo se změnou do Bruselu atd.   Na to já toto ukončil slovy, že jsem si myslel, že tajemník bude hájit zájmy malých a středních včelařů (velcí, že si pomohou samy) a že dna by velmi pomohla vyřešit nejen problémy s v.d.  Já že to pro sebe neprosazuji a že si dovedu předstvit včelaření i bez dotací. Prostě jsem chtěl tento negativistický přístup ukončit.  Zástupci Dolu neřekli vůbec nic na jednání (Titěra pouze krátkou přednášku o nebezpečnosti v.d.). Připadalo mi to, že tam jsou jenom kdyby se něco dělo, aby zasáhli.  - To nebyla porada "rady včelařů" v období možného průseru - to byla nechtěná účast na jednání o prázdninách a v době dovolených.  PSNV na MZe již před 2 roky nabízela uskutečnit workshop, kulatý stůl nebo něco pod. a řešit vč. problémy společně - bez úspěchu. Toto setkání muselo proběhnout, to více méně nařídil ministr.  Nabídli jsme VMS ke spolupráci ČSV - i o tom musí rozhodnout UV. (na letní zasedání se to nevešlo a tak prý až na podzimní. Ještě že o tom neví kleštík!!!)  - a tak je tu pořád jakási napjatost a nechtěnost možná na obou stranách. Prokeš nás diplomaticky pořád dává do uvodníků, protože VMS je asi v kurzu nebo jsou to nějaké vyšší dívčí úmysly.

V pátek jedu do Blavy představit VMS a několik varroaden - přihlásili jsme to vše mezi "zlepšováky". Bude to těžké tyto normální věci obhájit před přísnou porotou. Jedeme to hlavně ukázat včelařům - a trochu pokecat o včelách.

8 Thomson Thomson | E-mail | 25. února 2010 v 15:18 | Reagovat

hoši neblázněte..kolik tady zústane včelařú v té republice...já včelařím na osoblažsku a kdybychom měli jet podle těchto pravidel tak z 16 včelařú kteří sme v zo tak zbyde po těchto úpravách tak 3 max.4. :D no ale v každém případě soooouhlas.kdyby se dotace rozdělili mezi poctivce tak by ti poctivci měli o to více včelstev o kolik by ubylo těch darebákú.A stou varoazou...to je takové téma které už mě docela se...protože mě ještě na varoazu za posledních pět let včelstvo neuhynulo takže ti co léčí tak jsou ok a nebo se taky múže stát že múžu léčit a neléčí soused a pak je to špatné.a tam by se to vše vyřešilo.ten rok co tolik včelstev uhynulo tak to bylo akorát dúkazem kolik těch darebákú tady všude je.ja jich znám několik a ještě se ani nestydí chlubit tím že neléčí a že si příroda pomúže sama.takže nou koment...vše je ve vedení..asi někdo dostává příspěvky za počet členú jinak si to neumím vysvětlit co by bylo na tom tak složitého změnit?????jen chtít!!!!

9 difference difference | Web | 21. června 2015 v 6:43 | Reagovat

rychla pujcka prvni zdarma :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama