Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Další z příběhů o pesticidech a včelách

1. září 2008 v 19:14 | Eman |  Pesticidy a včely
Každá strana bojiště má svou pravdu. Včelaři, pěstitelé plodin i výrobce pesticidů.

Věda bohužel zatím nedává jednoznačná stanoviska k problémům pesticidů a včel. Vědecké studie Bayer CropScience (výrobce nových pesticidů) říkají trochu něco jiného než studie a úvahy včelařských specialistů a přátel včel. Rozhodnutí musí potom udělat samotní včelaři, ovšem pokud k tomu mají příležitost, jako je příklad v následující tiskové zprávě. V mém případě na malé vesnici, pokud by nový druh neonicotinoidových pesticidů opravdu zabíjel včely tak, jak tvrdí někteří zahraničtí specialisté, a sousední zemědělci začali tyto pesticidy používat, pak mám smůlu a musel bych se smířit s velkými ztrátami a pro zábavu si krátil čas chovem čmeláků nebo včel samotářek. Pomohl by mi potom pouze jednoznačný vládní zákaz používání neonicotinoidů jako například v sousedním Německu, nebo také ve Francii. Tam výrobce Bayer argumentoval nesprávnou aplikací přípravku od zemědělců a přesto vláda registraci odvolala. Patrně na základě principu předběžné opatrnosti. Přitom je to vlastně útok na ekonomické zájmy německého podniku, a kde je národní solidarita?
Některé kritické neonicotinoidy (např. Gaucho) jsou u nás v ČR již registrovány a o jejich zákazu se tady nevedou ani diskuze. Osobně jsem přesvědčen, že vliv pesticidů na včely je jen jedním z mnoha vlivů působících na imunitní systém včel. Spolu s viry, dále klasickými nemocemi a parazitózami, včelařskými praktikami, genetickým potenciálem včel, počasím a snůškou potravy to všechno ovlivňuje délku života včel a jejich šanci na přežití. Nám včelařům zbývá dělat se včelami to nejlepší co umíme a víme, a modlit se a doufat v lepší budoucnost. Někteří naši částečně informovaní včelaři (je mezi nimi řada"učitelů včelařství") mají na zdraví včel radikální názory, které myslím plynou z nepochopení a nedostatku rozhledu. Pro ně je nařízení veterinární správy absolutní tabu, které je nutno do písmenka dodržovat a jakékoli odchylky by nejraději trestali asi ukřižováním provinilce. Z hlediska legislativy mají pravdu, ale je to všechno složitější, a na to snad někdy přijdou sami. Bohužel veterinární zákony a vyhlášky jim dávají za pravdu a sebepokrokovější přístupy ke včelám jsou tak zahnány do ilegality. Budeme dále předpokládat, že co včelař to nesvéprávný idiot, kterého musí státní správa vodit za ručičku? (poznámka FV).

Včelaři podezírají pesticidy ze zabíjení včel

Bayer říká, že nejsou dostatečné důkazy, protože pěstitelé vodních melounů souhlasí s omezením užívání neonicotinoidů.
Včelař z Los Banos (Kalifornie) Gene Brandi minulý rok udělal zásadní rozhodnutí, a myslí si že to může zajistit přežití jeho včel. Nedovolí již včelám opylovat úrodu vodních melounů - bez ohledu na to, jak zoufale ho pěstitelé potřebují. "Včelstva co jsem dával do vodních melounů posledních několik let mi přežívala přes zimu méně jak 50 procent, a tak to bylo pro mě příliš velké riziko pokračovat, " řekl Brandi.
Brandi podezírá že jeho včely byly zasaženy systemickým pesticidem, který pěstitelé melounů používají k zabíjení mšic. Řekl, že včely sbírají malé dávky neonicotinoidových pesticidů z plodin, které opylují a pesticid ovlivňuje jejich nervový systém. Nezabíjí je přímo, ale zdá se že způsobuje ztrátu chuti a ztrácejí orientaci.
Problém neonicotinoidových pesticidů má rozsáhlé následky: Včelstva se hroutí ve značných počtech a kdyby se měl tento pesticid ukázat jako činitel v těchto pádech, farmáři plodin všeho druhu by měli změnit způsob ošetřování polí.
Neonicotinoidové pesticidy se vyrábí u Bayer CropScience a byly registrovány pro použití na mnoha plodinách od roku 1994. Byly vítány pěstiteli, kteří zjistili že jsou zvláště účinné na savý hmyz jako jsou mšice. Byly také oslavovány jako "měkčí pesticidy", ve srovnání s kontaktními organofosfáty.
Imidacloprid byl první komerčně úspěšný neonicotinoidový insekticid. V roce 2006 bylo 115 aktivně registrovaných produktů obsahujících imidacloprid, který byl v Kalifornii registrován pod řadou obchodních jmen včetně Admire, Gaucho, a Provado.
Produkty zahrnují moření semen, půdní aplikace a postřik listů. Podle Bayer, pracují narušováním přenosových impulsů v nervovém systému hmyzu.
Použití imidaclopridu v Kalifornském zemědělství je rozšířeno, na vinnou révu a salát nejvíce 20,000 až 23,000 liber (0.45 Kg) ročně. Brokolice používá 6,500 liber v roce 2006 a citrusy asi 6,000 liber. Je také používán k hubení termitů.
Beth Grafton-Cardwell, specialistka na integrovaný boj proti škůdcům a ředitel výzkumu UC Lindcove Research Station řekla že je velký potenciál pro použití imidaclopridu v citrusovém průmyslu na pomoc k vyhubení exotických škůdců jako je Asian citrus psyllid a hnědá citrusová mšice. Na citrusy je pesticid aplikován zavlažovací vodou a pokud jsou dodrženy instrukce v návodu, včely by neměly přijít s ním do kontaktu.
Glenn Brank, mluvčí pro státní odbor regulace pesticidů (Department of Pesticide Regulation), řekl že imidacloprid byl studován jistou dobu jako potenciální riziko pro včely. Odbor je v procesu zpracování dat z různých studií a zkoumá potřebu změn v regulacích.
Specialista na včely Eric Mussen řekl že není pochyb, že imidacloprid poškozuje nervový systém včely - a významné množství pesticidů by zabilo včely ihned. Jsou tu otázky o subletální (nesmrtící) dávce pesticidu po časové období.
Stejně jako Brank, Mussen řekl že není nedostatek studií o účincích neonicotinoidů na včely. Co jim způsobuje je různé v závislosti na tom zda narazí na pesticid v pylu spíše než v nektaru. Také různé rostliny ošetřené pesticidem mohou mít různá množství chemikálie ve svém pylu.
"Je mimořádně těžké říci jestli to ovlivňuje včely způsobem jak říkají. Neviděl jsem kde specifické množství způsobuje účinky co se stávají," řekl Mussen.
Včelař Dave Mendes, zástupce presidenta Americké Včelařské Federace, potvrzuje že mnoho důkazů proti neonicotinoidům je nejednoznačných.
"Vidíme tyto ztráty, ale nejsou data k podpoře," řekl Mendes. Jeho včely žijí na Floridě, ale Mendes přivezl tisíce včelstev do Kalifornie minulou zimu, aby se vyhnul citrusům v jeho domovském státu, kde pěstitelé používají imidacloprid k boji proti Asian citrus psyllid.
Mendes si myslí že koncentrace pesticidů v pylu působí vývojové problémy ve včelím plodu. Minulý rok se účastnil na studii, která nalézá úrovně imidaclopridu v úlech na 15-17 částic na miliardu.
"Co to znamená? Chci znát dlouhodobé účinky ve včelstvech," říká. Mendes řekl, že plánuje podpořit financování výzkumu, aby se našly některé odpovědi.
"Jestliže nevíte co je příčina (ztráty včel), vytváří to hodně obav. Z toho co čteme, mohl by to být problém, ale nemáme data. "
Dokumenty dodávané od společnosti Bayer říkají maximální koncentrace pesticidů v pylu a nektaru je 5 částic na miliardu, mnohem méně než co zabíjí včely. Navíc Bayer hlásí že dlouhodobé expozice neškodí včelám protože metabolizují neonicotinoidy.
"Řízené polní studie ukázaly stále znovu že použití neonicotinoidových insekticidů použitých podle návodu neškodí včelstvům," řek mluvčí Bayer Greg Coffey. Coffey také poznamenal že colony collapse disorder se vyskytla pouze v nedávné době, přičemž používání neonicotinoidů bylo rozšířeno po mnoho let.
Všechno tohle zanechává Parry Klassena pěstitele vodních melounů v oblasti Fresno v těžké situaci. Jeho včelař mu také řekl, že nedá včely do pole pokud by používal imidacloprid. Klassen musel, ale mšice mu zničily část úrody.
Klassen řekl, že jiné látky nejsou tak účinné proti mšicím a jinému savému hmyzu, jako jsou molice. "Nedokázalo se že je to příčina umírání včel. Dívají se na všechny druhy věcí," řekl Klassen. "Kdybych nemohl používat tento výrobek, mohl bych také přestat pěstovat vodní melouny."
Cecilia Parsons Capital Press
(Přímý přístup na tuto stránku může být pro některé IP adresy blokován.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 2. září 2008 v 22:54 | Reagovat

Je zajímavé, že o popisované situaci MZe mlčí, přitom jsme členy EU a v otázkách zdraví zvířat je uvnitř EU hlásná povinnost.  MZe řídí SVS (ochrana zdraví zvířat- tedy i včel) a také St. rostlinolékařskou správu (ochrana rostlin). Je vidět, že z hlediska včelařství tu jsou dva protichůdné směry uvnitř ministerstva: účinná "moderní" ochrana zemědělských plodin a riziko poškození (otravy) včel.  Tím, že "moderně" vypěstujeme potraviny pro lidi, ohrožujeme nejen včely, ale další hmyz v přírodě. Tento boj včelařů proto asi nelze ani nastartovat ze shora - snad ekologové a za st. správu Min. životního prostředí, kam patří ostatní hmyz kromě včel (a čmeláků).

Proč byli představitelé ČSV protestovat v červenci 2008 v SRN a podpořili německé včelaře? Údajně hájili zájmy 50 tisíc chovatelů včel v ČR. Přitom stačilo dojet metrem před budovu MZe a podle stanov hájit a prosazovat zájmy chovatelů včel před státními orgány. Výsledek: v SRN jsou přípravky obsahující clothianidin zakázány, u nás od jara 2008 další registrovány a asi i použivány. Co to máme za funkcionáře, když ani nevědí, kde máme státní orgány a kde se má intervenovat.

Jedinné "odborné včelařské periodikum" o situaci mlčí, stejně tak VUVč, který má také ve své náplni otravy včel. Takže jedinou zprávou je pouze informace, že delegace ČSV byla podpořit v dané věci německé včelaře před Spolkovým úřadem na ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin.

Proto díky Fascinovanému včelaři za informace a jeho článkům v novém čísle Moderního včelaře.

2 Eman Eman | E-mail | 3. září 2008 v 6:57 | Reagovat

(1),...Jedinné "odborné včelařské periodikum" o situaci mlčí,...

Já mám informaci, že toto jediné periodikum "Moderní včelař" v nejbližším čísle něco o situaci s pesticidy přinese.

"Včelařství" nepovažuji za odborné periodikum, ale spíš za Zpravodaj spolku chovatelů včel a milovníků přírody.

Naše MZe bude řešit až případný vzniklý malér - to ostatně v Německu udělali taky, ačkoli ve Francii neonicotinoidy zakázali dříve. Případ s Regentem (fipronil), kdy tady byl ještě roky povolen po zákazu v Evropě je typická. Naši zemědělci ho díky tomu levně nakoupili a ještě tady stačili otrávit pár stovek včelstev. V USA to taky není lepší. Asi to je tak normální.

Další užitečný hmyz se těmi pesticidy taky hubí (čmeláci, včely samotářky atd.), ale protože nedává med, tak má smůlu.

3 Vašek Ducháč Vašek Ducháč | E-mail | 23. září 2008 v 22:42 | Reagovat

Zdravím a dodávám, že Regent (fipronil) je nejhorší zabiák všeho živého hmyzu jaký znám. Donedávna byl volně v prodeji v zahrádkářských prodejnách a i dnes jej můžete volně zakoupit v lekárnách proti blechám u koček pod obchodním názvem Frontline (MERIAL, Lyon, FRANCE). Před asi 15 lety jsem s ním postříkal vosy na oknech ve včelíně a ještě po deseti letech jakmile včely jen se dotkly oken spadly, nic nepomohlo umytí a vydrhnutí rámů oken vodou se savem, nakonec jsem musel okna komplet vyměnit...takže kde je zákaz používání fipronilu, když jej můžete volně zakoupit v každé lékárně a má jej i zřejmě každý veterinární lékař???

4 Eman Eman | E-mail | 25. září 2008 v 6:10 | Reagovat

To jsem nevěděl, že je to ve Frontline. Ovšem jedna věc je škodlivá látka a druhá je způsob její aplikace. Mám zkušenost před několika lety z blízkosti, kde Regent měl na svědomí 200 včelstev (jedním vrzem - zbylo 50) a vzhledem k tomu, že specialisti v Dole a na chem. fakultě nebyli schopni po jistém čase detekovat látku ve včelách (krátký čas rozpadu a asi málo citlivé metody), tak včelař nedostal ani korunu náhrad. K otravě došlo aplikací na nekvetoucí pole s řepkou a větrem byl pravděpodobně přípravek navátý na kvetoucí jívy v Žáravicích (potvrzeno meteorology). Tenkrát to vypadalo jako se dnes popisují případy CCD. Včel bylo na plástech se zavíčkovanými zásobami a plodem velmi málo. Ke všemu letos tomu smolařovi zbylé včely dorazil mor. To jen na dokreslení osudu.

5 David Šeterle David Šeterle | E-mail | 8. ledna 2011 v 13:30 | Reagovat

Zdravím,

viz iniciativa od Avaaz pro zákaz těchto pesticidů: http://www.avaaz.org/en/save_the_bees/?rc=fb

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama