Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Feromony včel

30. srpna 2008 v 19:13 | Eman |  Biologie a šlechtění včel
Feromony včel jsou směsi chemických látek uvolňovaných jednotlivými včelami v úlu nebo v prostředí, které způsobují změny ve fyziologii a chování ostatních včel.

Úvod

Včely mají jeden z nejsložitějších feromonálních komunikačních systémů v přírodě, s 15 známými žlázami, které vytváří řadu sloučenin [1] [2]. Feromony jsou vytvářeny jako kapalina a přenášeny přímým kontaktem jako kapalina nebo jako páry. Feromony mohou být prchavé a neprchavé.
Feromony jsou chemické zprávy vydávané matkou, trubcem, včelou dělnicí nebo kladoucí dělnicí, které vyvolávají reakci u ostatních včel. Chemické zprávy přijímá včela tykadlem a jinými částmi těla. Včelí feromony lze rozdělit do skupin na základní feromony s dlouhodobým účinkem a spouštěcí feromony s krátkodobými efekty.
Základní feromony mění fyziologii příjemce. Spouštěcí feromony mění chování příjemce. Spouštěci feromony mají krátkodobý účinek a spouští téměř okamžitě odezvu chování přijímající včely. Za jistých podmínek může feromon působit jako spouštěcí i jako základní feromon.
Feromony nejsou jednoduché látky, ale komplex řady chemikálií v různém poměru.[3] [4]

Druhy včelích feromonů

Feromon poplachu
Ve včelách dělnicích byly identifikovány dva hlavní poplachové feromony. Jeden je uvolňován Koschevnikovou žlázou, blízko trnu žihadla, a sestává z více jak 40 chemických látek, včetně isopentyl acetate (IPA), butyl acetate, 1-hexanol, n-butanol, 1-octanol, hexyl acetate, octyl acetate, n-pentyl acetate a 2-nonanol. Tyto chemické sloučeniny mají malé molekulární váhy, jsou vysoce prchavé, a zdají se být nejméně specifické ze všech feromonů. Poplachové feromony jsou uvolňovány, když včela bodne jiného živočicha, a přitahují ostatní včely k místu a tak vyvolává obranné chování včel, to jest bodnout nebo bránit. Kouř může maskovat poplachový feromon. Jiný poplachový feromon je uvolňován mandibulárními žlázami a sestává z 2-heptanone, který je také vysoce prchavá substance. Tato látka má odpuzovací účinek a myslelo se, že se používá k odražení potenciálních nepřátel a včel lupiček. Zajímavé je, že se množství 2-heptanone zvyšuje s věkem včel a stává se vyšší v případě létavek. Proto se předpokládalo, že 2-heptanone používají létavky k pachovému označení nedávno navštíveného s vyčerpané pastvy, které se opravdu vyhýbají létavky.
Feromon rozpoznání plodu
Jiný feromon je odpovědný za bránění včelám dělnicím před chovem plodu ve včelstvu které má ještě vyvíjející se mladé. Jak larvy tak kukly vydávají feromon "rozpoznání plodu". Ten blokuje vývin vaječníků u včel dělnic a pomáhá včelám kojičkám rozpoznat larvu dělnice od trubce a kukly. Tento feromon je směs deseti složek esterů mastných kyselin, který reguluje poměr kasty dospělých a vývoj létavek v závislosti na jeho koncentraci. Složky feromonu plodu se mění s věkem vyvíjející se včely. Umělý feromon plodu byl vynalezl Yves Le Conte, Leam Sreng, Jérome Trouiller, a Serge Henri Poitou a patentován v roce 1996.
Feromon trubce
Trubci vydávají feromon, který přitahuje letící trubce k trubčímu shromaždišti na místech vhodných pro páření s matkami.
Feromon Dufourovy žlázy
Dufourova žláza ústí do hřbetní vaginální stěny. Dufourova žláza a její sekret byl poněkud záhadný. Žláza vydává zásaditý produkt do vaginální dutiny, a myslelo se že je to naneseno na vajíčka když se kladou. Ovšem Dufourův feromon dovoluje včelám rozlišit mezi vajíčky kladenými matkou, které jsou přitažlivé a nakladených dělnicemi. Komplex 24 chemikálií se liší mezi dělnicemi ve včelstvech s matkou a dělnicemi bezmatečných včelstev. V těch druhých feromon dělnic je podobný těm se zdravou matkou. Sekrece dělnic ve včelstvech s matkou josu dlouhé řetězce alkanů s lichým počtem atomů uhlíku, ale u ty od matek a od dělnic v bezmatečných včelstvech také zahrnují dlouhé řetězce esterů.[5]
Feromon označení vajíčka
Tento feromon, podobný výše popsanému, pomáhá včelám kojičkám rozlišit mezi vajíčky položenými matkou a kladoucí dělnicí.
Feromon stopy
Tento feromon zanechávají včely když chodí a je užitečný ke zlepšení Nasonova feromonu při hledání nektaru. U matky, je to olejový sekret tarsální žlázy matky který je zanechán na plástu po kterém chodí. To blokuje stavbu matečníku (tím blokuje rojení), a její produkce se snižuje jak matka stárne.
Feromon létavek
Ethyl oleate je uvolňován staršími létavkami ke zpomalení dospívání včel kojiček.[6] Tento základní feromon působí jako rozptýlený regulátor k udržení poměru včel kojiček k létavkám v rovnováze která je výhodná pro včelstvo.
Feromon Nasonova
Tento feromon je emitován včelou dělnicí a používán pro orientaci.

Další feromony

Další feromony vytvářené včelami zahrnují feromon rektální žlázy, tarzální feromon, vosková žláza a plástový feromon, a feromon tergitní žlázy.

Druhy feromonů matky

Feromon mandibulární žlázy matky (QMP)
QMP, vydávaný matkou, je jedním z nejdůležitějších sestav feromonů v úlu. Ovlivňuje sociální chování, údržbu úlu, rojení, páření, a potlačování vývoje vaječníků u včelích dělnic. Účinky mohou být dlouhodobé a krátkodobé. Některé chemikálie nalezené v QMP jsou carboxylic kyseliny a aromatické sloučeniny. Následující sloučeniny se ukázaly jako důležité v přitažlivosti doprovodu dělnic k matce (Slessor, 1988) a mají další účinky.
• (E)-9-oxodec-2-enoic acid (9-ODA) - Blokuje chov matky a také vývoj vaječníků u dělnic; silný sexuální atraktant pro trubce když letí na svatební let; kritický pro dělnice a jejich rozpoznání přítomnosti matky v úlu
• (R,E)-(-)-9-hydroxy-2-enoic acid (9-HDA) podporuje stabilitu roje, nebo utišující vliv
• (S,E)-(+)-9-HDA
• Methyl-p-hydroxybenzoate (HOB)
• 4-hydroxy-3-methoxy phenylethanol (HVA)
Dřívější práce na syntetických feromonech prováděli Keith N. Slessor, Lori-ann Kaminski, Gaylord G. S. King, John H. Borden, a Mark L. Winston; jejich práce byla patentovaná v roce 1991. Syntetický feromon mandibulární žlázy (QMP) je směs pěti složek 9-ODA , (-) isomer (9-HDA), (+) isomer (9-HDA), HOB a HVA v poměru 118:50:22:10:1.
Feromon doprovodu matky (QRP)
Následující složky byly také identifikovány [7], ze kterých se pouze coniferyl alkohol našel v mandibulárních žlázách. Kombinace 5 složek QMP a 4 složky uvedené níže je nazvaná Feromon doprovodu matky ( Queen Retinue Pheromone (QRP)). Těchto devět složek je důležitých pro přitažlivost včel kolem jejich matky.
• methyl (Z)-octadec-9-enoate (methyl oleate)
• (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-prop-2-en-1-ol (coniferyl alcohol)
• hexadecan-1-ol
• (Z9,Z12,Z15)-octadeca-9,12,15-trienoic acid (linolenic acid)

Reference abecedně podle autorů

• Imrie, George Georg Imrie's, Pink pages Nov. 1999
• Katzav-Gozansky, Tamar Apidologie 33 (2002) 525-537 http://www.tau.ac.il/lifesci/departments/zoology/group_members/katzav/documents/ReviewApidologie.pdf
• Blum, M.S. 1992. Honey bee pheromones in The Hive and the Honey Bee, revised edition (Dadant and Sons: Hamilton, Illinois), pages 385-389.
• Boch, R. and D.A. Shearer. 1971. Chemical releasers of alarm behaviour on the honey-bee, Apis mellifera. Journal of Insect Physiology 17, 2277-2285
• Butler, C. 1609. The Feminine Monarchie. On a Treatise Concerning Bees, and the Due Ordering of them. Joseph Barnes: Oxford.
• Free, John B., Pheromones of social bees. Ithaca, N.Y.: Comstock, 1987.
• Imrie, George George Imrie's Pink Pages November 1999 accessed Feb. 2005
• Keeling, C. I., Slessor, K. N., Higo, H. A. and Winston, M. L. (2003) Isolation and identification of new components of the honey bee (Apis mellifera L.) queen retinue pheromone. Proc National Academy of Science USA 100: 4486-4491.
• Leoncini, I., Le Conte, Y., Costagliola, G., Plettner, E., Toth, A. L., Wang, M., Huang, Z., Bécard, J.-M., Crauser, D., Slessor, K. N. and Robinson, G. E. (2004) Regulation of behavioral maturation by a primer pheromone produced by adult worker honey bees. Proc Natl Acad Sci USA 101: 17559-17564.
• Maschwitz, U., 1964. Alarm substances and alarm behavior in social Hymenoptera, Nature 204, 324-327.
• Moritz, R.F.A. and H. Burgin. 1987. Group response to alarm pheromones in socialwasps and the honeybees. Ethology 76, 15-26
• Slessor, K. N., Kaminski, L.-A., King, G. G. S., Borden, J. H. and Winston, M. L. (1988) Semiochemical basis of the retinue response to queen honey bees. Nature 332: 354-356.
• Vander Meer, R.K. et al. 1998. Pheromone Communication in Social Insects; Boulder: Westview Press
• Wager, B.R. and M.D. Breed. 2000. Does honeybee sting alarm pheromone give orientation information to defensive bees? Annals of the Entomological Society of America 93(6), 1329-1332
Poznámky
1.
Free, John B., Pheromones of social bees. Ithaca, N.Y.: Comstock, 1987.
2. Blum, M.S. 1992. Honey bee pheromones in The Hive and the Honey Bee, revised edition (Dadant and Sons: Hamilton, Illinois), pages 385-389.
3. For Imrie, George Georg Imrie's, Pink Pages Nov. 1999
4. Katzav-Gozansky, Tamar Apidologie 33 (2002) 525-537
5. Katzav-Gozansky, T., V. Soroker, and A. Hefetz. 2002. Honeybees Dufour's gland - idiosyncrasy of a new queen signal. Apidologie 33: 525 - 537.
6. Leoncini, I., Le Conte, Y., Costagliola, G., Plettner, E., Toth, A. L., Wang, M., Huang, Z., Bécard, J.-M., Crauser, D., Slessor, K. N. and Robinson, G. E. (2004) Regulation of behavioral maturation by a primer pheromone produced by adult worker honey bees. Proc Natl Acad Sci USA 101: 17559-17564.
7. Keeling, C. I., Slessor, K. N., Higo, H. A. and Winston, M. L. (2003) Isolation and identification of new components of the honey bee (Apis mellifera L.) queen retinue pheromone. Proc National Academy of Science USA 100: 4486-4491.


Heslo z Wikipedie
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Roman Linhart Roman Linhart | E-mail | 21. prosince 2008 v 19:08 | Reagovat

Velice cený příspěvek R.L

2 ugg boots buy ugg boots buy | E-mail | Web | 1. listopadu 2010 v 4:11 | Reagovat

Once you wear it, you<strong><a href="http://www.uggspeichernboots.com/">ugg boots classic</a></strong> could not bear took off. Its originality, credibility, and super-luxurious comfort will make you crazy.

3 Honza Honza | E-mail | Web | 8. srpna 2013 v 10:12 | Reagovat

Nevím sice jak to funguje u včel, ale když jsem zkoušel feromony pro muže, tak fungovaly skvěle, viz http://www.erotickehracky.eu/www-erotickehracky-eu/eshop/1-1-PRO-MUZE/1-2-Afrodiziaka-a-Feromony

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama