Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Udržitelná cesta k omezení nemocí včel a varroázy - 1

8. července 2008 v 18:12 | Eman |  Biologie a šlechtění včel
Principy uvedené v článku se u nás v ČR dávno uplatńují.

Viz například tato práce. ing.Čermáka. Přesto může být zajímavý přístup k tomuto problému u výzkumníků v USA. S podobným výběrem může ale začít každý včelař, který chová matky. Jednak si zjistí, jak na tom jeho včelstva jsou a také to zlepší chov včel. Chov a výběr včel pouze na medný výnos a mírnost může taky skončit v plamenech.
____________________________________________________________________
Odhadem jedna třetina lidské potravy je odvozena přímo nebo nepřímo z rostlin opylovaných hmyzem.
Včely medonosné jsou světově nejdůležitější hmyzí opylovač ovoce a zeleniny, zahrádek a divokých květin. Počet včelstev a včelařů se stále snižuje kvůli neúmyslnému rozšiřování parazitického roztoče Varroa destruktor do USA v roce 1987. Neléčené včelstvo většinou podlehne roztočům varroa během jednoho až dvou let.
Pro boj s roztoči používají včelaři ve včelstevech pesticidy (pyrethroidy a organofosfáty). Avšak tento přístup vytváří problémy, včetně vývoje rezistence roztočů, zvýšených provozních nákladů na nákup pesticidů a riziko kontaminace medu a vosku rezidui.
Náš cíl je vyšlechtit včely rezistentní na nemoci a parazitické roztoče aby se snížilo množství používaných antibiotik a pesticidů ve včelstvech a zajistily se metody přístupné pro včelaře kdekoli. Redukce používání pesticidů zvýší kvalitu prostředí a ekonomickou životaschopnost individuálního včelařského provozu, zesílí zemědělský systém založený na malých farmách; ochrání lidské zdraví a bezpečnost prevencí rizika kontaminace medu a včelích produktů; a podpoří pohodu včel - našich producentů medu a opylovačů.
Šlechtění na rezistenci
Šlechtili jsme včely na rezistenci k nemocem a Varroa destructor od 1994. Nejzhoubnější nemoc včel je mor včelího plodu, vysoce infekční bakteriální onemocnění včelích larev. Ukázali jsme že včely šlechtěné na hygienické chování, genetický rys, prokázaly dobrou odolnost na mor v.p. a také na plísňové onemocnění, zvápenatění plodu (1). Včely šlechtěné na hygienické chování jsou schopny detekovat a fyzicky odstranit infikovaný plod ze včelstva předtím než se stane infekční. Hygienické včely jsou schopny detekovat a odstranit nemocný plod než může lidské oko zjistit jakoukoli známku příznaků nemoci. Jestliže včely odstraní nemoc v neinfekčním stádiu, zabrání to šíření nemoci ve včelstvu.
Náš výzkum ukázal, že včely šlechtěné na hygienické chování také ukazují rezistenci k roztoči Varroa destructor protože jsou schopné detekovat a odstranit napadený plod roztoči [2]. Tento parazit se krmí krví na dospělých včelách a krmí se a reprodukuje na larválním (kukla) stádiu včel.
Včely odstraňující napadenou kuklu z hnízda přeruší reprodukční cyklus roztoče vyloučením potomstva roztočů vyvíjejícího se uvnitř zavíčkovaných buněk. (Fotografie A).
Šlechtili jsme toto chování od Italské linie včely. Avšak takové chování se vyskytuje ve všech rasách a liniích včel v USA i ve světě, a může být na něj snadno selektováno pomocí metod popsaných dále.
Naše "MN Hygienická Linie" včel je komerčně dostupná v USA a stala se široce přijímána včelaři. Ale naše naděje je aby včelaři vybírali na hygienické chování mezi jejich oblíbenou linií včel, ať je to Kraňka, Italka, Kavkazanka nebo jiné druhy.
Tímto způsobem bude řada rezistentních linií k dispozici v USA aby udržely genetickou rozmanitost - dokonalý způsob k podpoře vitality našich opylovatelů.
Mnoho našeho výzkumného úsilí je v ohodnocení naší MN Hygienické Linie oproti jiným liniím komerčně dostupných včel aby se zajistila rezistence k nemocem a mohly se aktivně bránit samy proti škůdcům roztočům, s nizší úrovní roztočů.
Také jsme hodnotili produkci medu, mírnost a schopnost přezimování naší linie a tak byla přijatelná jak pro komerční tak pro hobby včelaře [3, 4]. V posledních několika letech jsme udělali velké kroky ve zvýšení stupně rezistence naší linie na roztoče, takže frekvence ošetření k omezení roztočů může být velmi snížena a mohou být použita alternativní ošetření (jako jsou organické kyseliny a botanické oleje) ke snížení zátěže roztoči.
Testování včelstev na hygienické chování
Je poměrně snadné určit jestli včelstvo projevuje hygienické chování pomocí testování následujícími metodami. [5, 6].

Dvě nejlepší metody k testování hygienického chování

1. Vzorek usmrceného plodu mrazem
V tomto vzorku je výseč plástu zavíčkovaného plodu obsahujícího asi 100 buněk na každé straně (2 x 2.5 palce) je vyříznut z rámku a zmrazení na 24 hodin na -24°C. Zmražená část plástu se vloží do rámku zavíčkovaného plodu v testovaném včelstvu (Fotografie B). Testy ukázaly, že nezáleží jestli je zmrazená sekce ze stejného včelstva ze kterého byla vzata nebo z jiného včelstva.
Rámek se zmraženým plodem je umístěn do středu plodového hnízda. Dva dny (48 hodin) později se rámek vyjme a zaznamená se počet zbylých zavíčkovaných buněk. Hygienické včelstvo odvíčkuje a odstraní přes 95% zmrazeného plodu během 48 hodin. Nehygienickému včelstvu bude trvat přes šest dní k úplnému odstraněním zmraženého plodu. Rychlost s jakou včelstvo odstranila mrtvý plod souvisí se schopností odstranit nemocný a parazitovaný plod.
Fotografie A. Hygienické včely
detekují, odvíčkují a odstraní zavíčkovanou, larvu v 5. instaru která je infikovaná buď morem nebo zvápenatěním plodu.
Hygienické včely jsou schopny zjistit, že larva je nemocná předtím, než dosáhne infekčního stavu; tímto způsobem vyloučí patogen a vyhnou se dalšímu přenosu nemoci ve včelstvu.
Fotografie B. Výseč plástu zavíčkovaného plodu obsahující přibližně 100 buněk na každé straně byl vyříznut z plástu, zmražen na minimálně 24 hodin, a nahražen v pozůstalé díře v plástu.
2. Kapalný dusík
Zmražení plodu pomocí kapalného dusíku je účinnější a méně destruktivní k plástům než vyřezávání, mražení a vložení do plástu. Kapalný N2 je relativně levný a snadno dostupný; domluvte se s místním dodavatelem plynu a svařování, veterinární praxí, nebo firmou inseminující dobytek. V žádné státě nejsou zákony omezující použití průmyslový kapalný N2 jednotlivci. (Musí být udržován ve vhodné nádrži a nádrž by měla být bezpečně připevněna k autu během dopravy, aby se to nerozlilo.
Selský rozum a několik opatření se musí dodržet při zacházení s kapalným dusíkem. Má teplotu varu -195 C, co znamená že je mimořádně chladný a ničí kůži, (způsobí vážné omrzliny) při dotyku. Doporučujeme aby si uživatel přečetl bezpečnostní data kapalného N2 od dodavatele.
Potřebujete si udělat nebo nalézt dutý válec, do kterého budete lít kapalný N2 k mrazení kruhové výseče zavíčkovaného plodu. My jsme používali průměr 7.5 cm PVC trubky. Válec musí být alespoň 10 cm dlouhý, protože dusík se bude vařit s kontaktem s plodem. Je potřeba minimálně 300 g kapalného N2 k zmrazení a zabití plodu (přibližně 160 buněk) uvnitř průměru 7.5 cm válce. Menší množství nezabije všechen plod, a to vede k chybným výsledkům. Použijte 300 g nebo větší kávový hrnek z polystyrenové pěny pro odměření a nalévání. Jiné materiály se rozbije při dotyku s kapalným N2. Vyberte rámek s alespoň 7.5 cm průměru kruhu zavíčkovaného plodu obsahující méně než 30 nezavíčkovaných buněk uvnitř kruhu. Rámek položte vodorovně na podložku (prázdný nástavek). Zavrtejte válec do zavíčkovaného plodu až dosáhne mezistěny. Zaznamenejte počet nezavíčkovaných buněk uvnitř válce. Nalijte 45-60 g kapalného N2 do válce a počkejte až se okraje zmrazí nebo odpaří. Potom nalijte zbytek kapalného N2 do válce. Počkejte s odstraněním až to roztaje, což trvá tři až pět minut (Fotografie C).
Jestli máte další válce, můžete začít další test zatímco čekáte na předchozí než roztaje. Dáváme rýsovací špendlík na horní okraj rámku k označení místa testovacího rámku. Některá hygienická včelstva vyčistí a opraví plást tak rychle, že je těžké najít test když ho vrátíte. Umístěte rámek do centra plodového hnízdy (Fotografie D).
Fotografie C. 7.5 cm průměr PVC trubky je zavrtán do plástu do mezistěny. Kapalný N2 se pomalu nalije do válce..
Fotografie D. Zaznamenejte počet již prázdných buněk v zmrazeném kruhu, na horní loučku dejte připínáček a vraťte rámek do testovaného včelstva.
Vyjměte rámek obsahující zmražený plod po 48 hodinách a zaznamenejte počet zavíčkovaných buněk zbývajících v kruhu. Když se testuje včelstvo u kterého byla vyměněna matka, musí uplynout šest až osm týdnů po výměně matky, aby včely byly dcery nové matky (Fotografie E-1 a E-2).
Důležitá poznámka
Oba tyto testy by měly být na stejném včelstvu, a zaznamená se změny ve výsledcích testů. Například jestliže včelstvo odstraní 95% zmrazeného plodu v prvním testu a jenom 50% v druhém, toto včelstvo není hygienické! Je velmi důležité, aby včelstva považovaná za hygienická pouze tehdy,jestli odstraní >95% v obou následujících testech
Rychlost s jakou včelstvo odstranilo mrtvý plod souvisí s jeho schopností odstranit nemocný a parazitický plod.
....................Pokračování v části 2
Marla Spivak a Gary Reuter
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama