Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Dodatečné výsledky inspekce včelařských inspektorů

3. května 2008 v 19:14 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Vir IAPV je stále na radaru, ale jsou studovány i jiné faktory

Na podzim 2007 včelařští inspektoři Ameriky (Apiary Inspectors of America (AIA)) ve spolupráci s USDA-ARS Beltsville Bee Lab prováděli studii za účelem určení rozložení různých včelích parazitů a patogenů. Toto je druhá část analýzy z inspekce.
1) Úroveň Nosemy (gastrointestinální nemoc) byla vyšší ve včelstvech ze včelnic podezřelých na CCD

2) Střední úrovně roztočů varroa ve všech sledovaných včelstvech se blížila kritickým úrovním (9.5 roztočů/100 včel), ale úrovně se nelišily mezi včelstvy podezřelými na CCD a včelnicemi bez CCD.

3) Izraelský vir akutní paralýzy (Israeli Acute Paralysis Virus (IAPV)) byl nalezen v 9 z 11 sledovaných států, a v 47% ze všech testovaných včelstev.
Poslední z těchto zjištění zasluhuje otázku, "Co by měli dělat včelaři, kteří mají podezření, že jejich včelstva jsou infikována IAPV?" K odpovědi na tuto otázku je potřeba přehlédnout publikovaná a nejaktuálnější data z mnoha výzkumů.

Co víme o IAPV v květnu 2008?

1. Jaká je spojitost IAPV s CCD?
a. Jak bylo publikováno v září 2007 (Cox-Foster et al, Science, 2007)
i. Mezi patogeny je IAPV nejdůslednější ukazatel CCD
ii. Kašmírský vir (Kasmir Bee Virus (KBV)), Nosema apis, a Nosema ceranae jsou také ukazatelé CCD
iii. Pro aktivaci IAPV jsou asi potřeba stresové faktory
iv. Nebyla prokázána příčinná souvislost mezi IAPV a CCD
2. Kolik druhů IAPV existuje v USA?
a. Minimálně dva druhy, nebo "rodiny" IAPV jsou přítomny v USA (J. of Virology, in Press)
i. Jeden druh má převažující spojitost ve včelnicích z východní a severozápadní USA a pravděpodobně byla přítomna před dovozem australských včel do USA v roce 2005.
ii. Druhý druh je častější ve včelstvech ze západu USA. Tento se podobá několika izolátům sekvencovaným v době od australských včelích paketů.
iii. Druh IAPV nalezený v Izraeli, který definoval nově popsaný druh, se liší od těch virů v USA a Austrálii.
iv. Velká odchylka v genetické sekvenci viru napovídá, že vir se rychle mění v USA nebo byl po nějakou dobu přítomen v několika liniích.

3. Co se děje se včelstvy infikovanými IAPV?
a. Pokračující výzkum v Izraeli a USA podporuje tvrzení, že IAPV může zasáhnout zdraví dospělé včely a skončit rychlou smrtí infikovaných včel.
b. Ne všechna včelstva s IAPV mají špatný zdravotní stav
c. Některá včelstva, která mají IAPV se mohou časem uzdravit s nedetektovatelnou úrovní IAPV; to je pravděpodobně díky odolnosti těchto včelstev proti varroa a/nebo virům.

4. Jak se může vir IAPV přenášet?
a. IAPV se může přesouvat z infikovaných na neinfikovaná včelstva v rámci včelnice
b. Ačkoli to nebylo prokázáno na IAPV, jiné včelí viry (DWV, SBV, BQCV) se mohou přenášet do včelstev na nákladu pylu z venkovního zásobníku některých včelích virů (Singh, et al, poster at Eastern Branch ESA, 2008, from PSU)
c. IAPV byl detekován i na jiných druzích včel v blízkosti včelstev pozitivních na IAPV v roce 2007. (Singh, et al, poster at Eastern Branch ESA, 2008, from PSU)

5. Jak je vir IAPV rozšířen v USA?
a. Na podzim 2007, byl IAPV nalezen nejméně v 19 státech; a tedy je široce rozšířen.
b. IAPV byl přítomen v USA alespoň již v roce 2002 (Chen and Evans, 2007).
c. Zdá se, že IAPV má omezenější rozšíření v roce 2004 a potom v současné době (Cox-Foster et al 2007).

Uvážíme-li všechny tyto faktory, je neobvyklé znepokojení po zjištění IAPV neoprávněné. Zatímco role IAPV na ztrátách včelstev zůstává prioritou v současném výzkumu, víme že vysoké úrovně jiných běžných včelích virů, jako KBV, DWV, a ABPV, byly také spojeny s jistými výskyty vysoké úmrtnosti včelstev nebo snížení počtu dělnic. Také víme, že téměř všechna včelstva jsou infikována alespoň jedním typem viru a že tyto viry jsou potenciálně patogenní.

Doporučení pro včelaře
Jestliže máte důvod se domnívat, že viry negativně působí na vaše včelstva, jsou obecná doporučení tato:
1) Zachovávejte hygienické zásady
a. Nekombinujte slabá včelstva se silnými bez znalosti důvodu oslabení, protože to může přenášet nemoc.
b. Nekombinujte a nevyměňujte vybavení včelstva s jinými včelaři nebo včelnicemi, protože to může přenést nemoc.
c. Kde máte možnost, ozářete úly a vybavení (gama zářením) od uhynulých včelstev před opětovným použitím. Alespoň skladujte zařízení tak dlouho jak je jen možné před novým použitím. Vědci hledají nové ekonomické metody pro snížení rizika přenosu použitých plástů a vybavení úlu.

2) Snižujte stres včelstev
a. Omezte Varroa: Bylo prokázáno, že Varroa aktivuje vir, který byl ve včele v klidu. Používejte osvědčené výrobky jako Apiguard, ApiLifVar nebo Mite away II. Nepoužívejte doma dělané chemické směsi.
b. Omezujte Nosema: Používejte Fumagillin podle návodu k použití k potlačování Nosema apis a N. ceranae u včel.
c. Potlačujte bakteriální infekce: Používejte oficiální výrobky jako je Terramycin nebo Tylan na mor včelího plodu nebo hnilobu plodu. Tyto chemikálie nepotlačí viry a musí být používány podle návodu.
d. Zajistěte včelstvům dobrou výživu, zvláště proteinovými doplňky, během času nouze.

Tento dokument byl připraven a kontrolovali ho: Dennis vanEngelsdorp, Pennsylvania Department of Agriculture; Jerry Hayes, Florida Department of Agriculture; Diana Cox-Foster, Penn State University; Jay Evans, USDA_ARS Beltsville Bee Lab; Dave Tarpy, North Carolina State University; and Jeff Pettis, USDA-ARS, Beltsville Bee Lab

[1] Konečná zpráva bude připravena, až budou hotovy všechny analýzy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama