Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Nařízení Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj

11. března 2008 v 10:27 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Nařízení č. 2/2008 (----v okrese Pardubice se má plošně natírat plod v ZO Pardubice, Holice, Přelouč)

Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále "správní úřad") jako místně
a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroázy včel na území Pardubického kraje rozhodla v souladu § 49 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona o změně mimořádných veterinárních opatření uvedených v nařízení č. 1/2007 ze dne 21. května 2007 takto:
Čl. I
Nařízení č. 1/2007 ze dne 21. května 2007, kterými správní úřad nařídil mimořádná veterinární opatření ve věci výskytu nebezpečné nákazy varroázy včel na území Pardubického kraje, se mění takto:
Článek IV včetně nadpisu zní:
"Čl. IV
JARNÍ OŠETŘENÍ VČELSTEV
1. Provedení jarní léčby v roce 2008 se nařizuje všem chovatelům včel u všech včelstev
na stanovištích územně příslušejících k základním organizacím Českého svazu včelařů uvedeným v příloze č. 1.
2. Dále se nařizuje provedení jarní léčby v roce 2008 všem chovatelům u všech včelstev
na stanovištích,
a) jejichž průměrná incidence varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli byla více než tři samičky Varroa destruktor na včelstvo, nebo
b) u kterých nebyl odebrán vzorek zimní úlové měli k laboratornímu vyšetření
na varroázu včel.
3. Chovatelé včel uvedení v odstavcích 1 a 2 jsou povinni zajistit léčbu včelstev nátěrem plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER sol. a. u. vet. při současné fumigaci přípravkem VARIDOL FUM a. u. vet., a to v termínu nejpozději do 15. dubna 2008."
Čl. II
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.
V Pardubicích dne 10. března 2008
MVDr. Josef Boháč
ředitel
Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj
Číslo jednací: EPI/2617/2007-10
Příloha č. 1 k nařízení č. 2/2008
Seznam základních organizací Českého svazu včelařů podle článku IV odst. 1
1. Základní organizace Českého svazu včelařů Brandýs nad Orlicí
2. Základní organizace Českého svazu včelařů Česká Rybná
3. Základní organizace Českého svazu včelařů Heřmanův Městec
4. Základní organizace Českého svazu včelařů Hlinsko
5. Základní organizace Českého svazu včelařů Hluboká
6. Základní organizace Českého svazu včelařů Horní Sloupnice
7. Základní organizace Českého svazu včelařů Chrast
8. Základní organizace Českého svazu včelařů Chrudim
9. Základní organizace Českého svazu včelařů Klášterec nad Ohří
10. Základní organizace Českého svazu včelařů Krouna
11. Základní organizace Českého svazu včelařů Kunvald
12. Základní organizace Českého svazu včelařů Letohrad
13. Základní organizace Českého svazu včelařů Licibořice
14. Základní organizace Českého svazu včelařů Luže
15. Základní organizace Českého svazu včelařů Nasavrky
16. Základní organizace Českého svazu včelařů Holice
17. Základní organizace Českého svazu včelařů Pardubice
18. Základní organizace Českého svazu včelařů Proseč
19. Základní organizace Českého svazu včelařů Přelouč
20. Základní organizace Českého svazu včelařů Ronov nad Doubravou
21. Základní organizace Českého svazu včelařů Seč
22. Základní organizace Českého svazu včelařů Skuteč
23. Základní organizace Českého svazu včelařů Trhová Kamenice

Z důvodové zprávy k tomuto nařízení vyjímám následující text:
........
Nařízená změna spočívá v navýšení rozsahu jarního ošetření včelstev o povinnost plošného ošetření včelstev ve vyjmenovaných oblastech kraje, ve kterých bylo při vyšetření varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli zaznamenáno méně než 25 % negativních stanovišť, přičemž za negativní stanoviště je považováno stanoviště do průměrného počtu 3 samiček roztoče V. destruktor na jedno včelstvo.
Nařízený způsob jarního ošetření včelstev na území Pardubického kraje a termíny jeho provedení stanovil správní úřad v souladu s § 132 odst. 3 vyhlášky č. 299/2003 Sb. s přihlédnutím k nejnovějším výsledkům klinických pokusů omezujících možnost vzniku rezistentních populací roztoče V. destruktor a k mírnému zlepšení intenzity varroázy včel. Průměrný počet roztočů V. destruktor na jedno včelstvo činí v roce 2008 1,28 (oproti 1,33 v roce 2007, 1,09 v roce 2006 a 0,72 v roce 2005).
V uplynulém období došlo k nárůstu intenzity varroázy včel pouze na okrese Chrudim z průměrného počtu roztočů V. destruktor na jedno včelstvo 1,16 v roce 2007 na 1,38 v roce 2008. Na okresech Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí došlo k mírnému snížení intenzity varroázy včel (průměrný počet roztočů V. destructor na jedno včelstvo okresu Pardubice činí v roce 2008 1,33 oproti 1,50 v roce 2007; průměrný počet roztočů V. destructor na jedno včelstvo okresu Svitavy činí v roce 2008 1,38 oproti 1,49 v roce 2007; průměrný počet roztočů V. destructor na jedno včelstvo okresu Ústí nad Orlicí činí v roce 2008 1,07 oproti 1,23 v roce 2007).
Při stanovení způsobu podzimního ošetření přihlédl správní úřad k vysoké hustotě chovaných včelstev a ke geografickému uspořádání kraje a k extrémně teplému počasí
na podzim a v zimě 2007, které vedlo k podzimnímu a zimnímu plodování včelstev. Podání stejných přípravků a ve stejných lhůtách na území celého kraje je nařízeno kvůli dosažení maximální účinnosti léčby, jejímž cílem je nadále stabilizovat nákazovou situaci varroázy včel v Pardubickém krajia současně zajistit zdravotní nezávadnosti medu a dalších včelích produktů. ...
..........
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Karel Karel | 11. března 2008 v 20:59 | Reagovat

V Pardubicích:

.. změna spočívá v navýšení rozsahu jarního ošetření včelstev o povinnost plošného ošetření včelstev ve vyjmenovaných oblastech kraje, ve kterých bylo při vyšetření varroázy včel ze vzorků zimní úlové měli zaznamenáno méně než 25 % negativních stanovišť, přičemž za negativní stanoviště je považováno stanoviště do průměrného počtu 3 samiček roztoče V. destruktor na jedno včelstvo.

V Hradci:

......v působnosti těch ZO ČSV, ve kterých bylo na

základě výsledků vyšetření vzorků zimní měli

zjištěno méně než 25 % ze všech vyšetřených

vzorků s negativním výsledkem, tj. s průměrným

spadem = 0.

---------

Je vidět, že když dva dělají totéž,.....   :-)

Ještě že má boj proti VD  v ČR jednotnou koncepci.  

A to ještě v Pardubicích mluví o stanovištích, v Hradci o vzorcích.

Zřejmě se jedná o vzdálené kraje s velmi rozdílnými podmínkami.  :-)

2 Eman Eman | E-mail | Web | 11. března 2008 v 21:30 | Reagovat

Pravdu má Hradec. Ale po spočítání výsledků je efekt nakonec správný. Trochu si tam popletli význam co je pozitivní a negativní výsledek vyšetření.

3 Karel Karel | 11. března 2008 v 22:03 | Reagovat

"Pravdu má Hradec."

Já zase závidím Pardubičákům. Nevím co je za "život v pravdě" natírat včelstva, jen proto, že je značná část stanoviš't/vzorků nenulová. Jen proto, že nikdo nedělil vzorky.

Nula na stanovišti čtyř včelstev je jasná a pravděpodobná, jak nazvat ale stanoviště s 4 včelstvy v NN a 1VD, když na tomto stanovišti byl po posledních dvou ošetřeních nulový spad. Jako potenciální zdroj nákazy? A jak nazvat stanoviště o 30 včelstvech a 2VD. Taky nenulové a taky je považovat za problematické. Jen proto, že si někdo vede málo vypovídající statistiku nenulových vzorků? Bez ohledu na stanoviště?

Už se těším až příští rok bude většina vzorků nulová, protože nikdo nebude riskovat další plošné natírání včelstev s minimálním spadem..

A je zajímavé, že i když jsou známy výsledky, tak nikdo neporovnal výsledky 2007/2008. Podle různých zpráv z nezasažených oblastí je letošní spad nižší.

4 Eman Eman | E-mail | Web | 12. března 2008 v 5:59 | Reagovat

Já to myslel tak, že  pro mě je negativní výsledek 0=nula. A "Hradec" to má formulováno přesně v duchu porady veterinářů v Nasavrkách a nařízení SVS

http://ovcsvpardubice.blog.cz/0802/jak-ucinne-proti-varroaze-radi-svs

Pardubice nařídily plošný nátěr v těch ZO, které tomu odpovídají, ale ve zdůvodnění se to píše jinak.

Výsledky 2007 a 2008 Dol předběžně porovnával 20.2. na asi 75%  území a byly stejné právě v % negativních vzorků. Dá se očekávat stejný vývoj jako loni.

Očekávat, že si bude většina monitorovat spad a adekvátně zasáhne, je asi utopie.  Tak jako jsou zásady správné životosprávy dávno známé, ale lidi stejně budou dělat to, co se jim líbí a je příjemné. % kuřáků, opilců a feťáků je společenská konstanta.

5 Karel Karel | 12. března 2008 v 9:47 | Reagovat

Procento negativních -nulových vzorků. To vypovídá o čem?

M.j. o procentu "pečlivých" včelařů  vyrábějících "nulové" vzorky.

Spíš je zajímavé, kolik byl průměrný spad v těch pozitivních.

Pokud se dá předpokládat stejný vývoj jako vloni, tak je zbytečné zavčelovat.

6 Eman Eman | E-mail | Web | 12. března 2008 v 13:11 | Reagovat

Vyrábět nulový vzorek může snad jen idiot.   Kolik % takových idiotů existuje? asi moc ne.... Chápu, že může někdo do některého včelstva zapomenout dát podložku, nebo ji vyndat, ale to statisticky nic neznamená. Doplnil jsem do článku http://ovcsvpardubice.blog.cz/0803/hlaseni-o-stavu-vcelstev

počty roztočů.  Vloni jsem tu statistiku taky zveřejnil. Celkové počty včelstev jsou letos nepřesně, protože někde nenahlásili počty včelstev z OP moru, byl v tom binec.

Přiznám se, že já měl na jednom stanovišti 2 roztoče/vč. a na druhém 3.5/vč. Na tom druhém je také trvale zvýšený počet klíšťat v terénu, rád tam chodím, ale pak půl hodiny doma ohledávám psa. Léčím všude stejně a nic nepomáhá.

Podobný vývoj jako loni očekávám i letos, ale snad se lidi poučí.

7 Karel Karel | 12. března 2008 v 21:54 | Reagovat

Z tiskové zprávy SVS (viz link):

Tam pak, kde je podíl negativních stanovišť vyšší než 25 %, platí to, že je nutné ošetřit včelstva s nálezem více než tří samiček Varroa destructor v průměru na včelstvo. Orgány veterinárního dozoru však povolí i ošetření stanovišť s podlimitním nálezem, pokud o to včelaři sami projeví zájem.

---------

Tady se mluví o stanovištích, ne o vzorcích.

Je to možná profesionální deformace, ale u nás v práci musíme vědět co a proč měříme.

Takže, ať si soudruzi nejdříve ujasní co je vzorek a co stanoviště (a navíc, i když  to má stejnou adresu, pořád to podle mě můžou být dvě stanoviště, a co když má na stejné parcele včely táta a syn/zeť, nehledě na daňové fígle 40 včelstev) a pak počítají procenta.

A pak ať mi někdo doplní mezery ve vzdělání a vysvětlí, jaký je rozdíl mezi negativním stanovištěm o 2 včelstvech a nula VD a třiceti včelstvech a třeba dvou VD. Na jaké hladině pravděpodobnosti to bude rozdílná průměrná hodnota?

8 Sršeň Sršeň | E-mail | 12. března 2008 v 22:07 | Reagovat

V Kanadě žije Čech ,který přišel jako první s léčením 65% kyselinou mravenčí tímto způsobem.Má ssavé desky  z plastu asi 10x15 cm které namočí a po dvou kusech je dává po vytočení  mezi stěnu a poslední rámek. Na jaře je opět namočí a nechává je tam až do doby než začne snůška.Udává že na jaře po týdnu,kdy dal desky a vyčistil podložky ,nemá dál žádný spad.Jedna deska pro jedno včelstvo stojí 1 dolar, řeže se na dva kusy.Tyto desky rozesílá zájemcům i s návodem a ochranou při práci.Kyselina se prodává volně v sudech.

9 Eman Eman | E-mail | Web | 13. března 2008 v 6:49 | Reagovat

Ad (8) Ten Čech se jmenuje Bill Růžička a je o tom článek

http://ovcsvpardubice.blog.cz/0702/zabijak-roztocu-kyselina-mravenci-v-mitegone

Deska se dá koupit i tady za 29 Kč a někteří včelaři tady tento systém vloni používali.

Funguje to, ale  žádný zázrak, a trochu lepší je myslím MiteAway, (článek tu je taky o testování účinnosti). Ve včelařství je článek jak Dol srovnával Mitegone s naším systémem a došel k tomu, že je to dobrý, ale tady nestačí. Bude prý následovat článek o srovnávání s Formidolem.

(7) Mělo by platit, že  co stanoviště to minimálně jeden vzorek.  Rozdíl mezi těmi 2 stanovišti je 0.07  - statisticky nic.  Například u nás má 30% včelařů 1-5 včelstev a 65% má 1-10.   Pak je větší pravděpodobnost nulových výsledků. Myslím že tu je zhruba všude stejné rozložení.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama