Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Moderní včelař píše o Fascinovaném včelaři

1. března 2008 v 9:28 | Eman |  Zajímavé zprávy o včelách a jejich produktech
V novém čísle Moderního včelaře vyšla od mých přátel nebývale tvrdá kritika mého blogu :-). Musím ale sebekriticky uznat, že má pravdu, ačkoli jsem si ji nezaplatil.

Zapomněla však dodat, že své slabé znalosti včel z pouhých 15 let zápolení s nimi, rafinovaně skrývám za převzaté články opravdových odborníků a autorit. Dokud bude co přebírat, a na co upozorňovat ze světa včel, bude doufám tento blog pro řadu lidí, kteří fandí včelám, zajímavý.
Slovo úvodem [Petr TEXL]
• O Moderním včelaři, stav oboru a jeho směr vývoje, chybné nastavení dotací a jejich selektivní a diskriminační nastavení v přístupu k jejich čerpání.
MV Informuje
Pozvánka na JARNÍ VČELAŘSKÝ SEMINÁŘ v Ivančicích [-red-]
• PSNV-CZ ve spolupráci se ZO ČSV Ivančice pořádají v sobotu 15. 3. 2008 v Ivančicích u Brna (kino Réna na náměstí). Téma: Aktuální situace v českém (evropském) včelařství. Odborný garant včelařské oddělení Mendelovy univerzity v Brně.
PSNV SK informuje [Milan KROKAVEC]
• Činnosť v r. 2007 a plány na r. 2008. Činnosť spoločnosti v r. 2007 spočívala v prevažnej miere v propagácii včelárstva a to formou prednášok a účasťou na včelárskych výstavách.
Pozvánka na ŠKOLU NADSTAVKOVÉHO VČELÁRENIA [PSNV-SK]
• Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska vás pozýva na kurz ŠKOLA NADSTAVKOVÉHO VČELÁRENIA - 11.5.2008 na Teplom Vrchu pri Rim. Sobote.
Možné príčiny oslabenia až úhynu včelstiev [RNDr. Igor DIBUS]
• Rok 2007 bol z pohľadu včelára atypický. Príroda sa s nami zahrala, ponúkla nám počasie na aké nie sme zvyknutý a odrazilo sa to aj na živote včelstiev. Záver roka bol pre mnohých včelárov smutný. Tak ako v Čechách aj na Slovensku zostali mnohým len prázdne úle. Podobná situácia bola na Slovensku v roku 1989. Vtedy sa to hodilo na neporiadnosť včelárov, no po 10 - 12 rokoch sa priznalo, že liečivo bolo neúčinné, pretože ho pripravovali študenti v rámci cvičení a fumigačný pásik neobsahoval účinnú látku.
Zkušenosti s potíráním moru včelího plodu na okrese Hodonín [Vít MARADA a Ing. Antonín PŘIDAL, Ph.D.]
• Mor včelího plodu lze účinně potírat, chce to jen důslednost včelařů.
Pozvánka na Jarní setkání včelařů v Brně [Ing. Antonín PAVLÍČEK]
• Veletrh Techagro patří k největším veletržním projektům realizovaným na brněnském výstavišti. Podle vyjádření managementu tento veletrh opět zcela zaplní pavilony i volné plochy brněnského výstaviště. Předpokládá se účast více než 700 vystavovatelů z téměř 20 zemí světa. Přitom podíl zahraničních vystavovatelů bude tvořit asi 20 procent. V roce 2006 tento veletrh navštívilo téměř 80 000 návštěvníků a je reálný předpoklad, že tento rekord bude v roce 2008 překonán. Podobně jako v roce 2006 bude součástí programu veletrhů tentokrát již druhé jarní setkání včelařů. Součástí tohoto setkání, které se opět uskuteční v prostorách pavilonu Z.
Ochrana včel je především o vzájemné komunikaci [Ing. Václav JIRKA]
• Povinnosti včelařů a pěstitelů při ochraně rostlin a včel před pesticidy. Řada rad důležitá pro chovatele včel, aby předešli poškození zdravých svých včelstev.
Fascinovaný včelař [Ing. Ivan ČERNÝ & Ing. Karel JIRUŠ]
• Pokud se ale chcete dozvídat nové věci ze světa včelařů i včel, přemýšlet nad novým, které do dosavadního poznání i nezapadá, zadejte do internetového vyhledávače heslo "Fascinovaný včelař".Nebo využijte hyperlink na spodní straně úvodní stránky www.modernivcelar.cz .
reportáž
Josef Rychecký - včelař Vysočiny [Ing. Petr TEXL]
• Mezi komerčními včelaři je velice dobře znám velký praktik oboru Josef Rychecký (nar. 1937). Svá včelstva má na několika stanovištích v okolí obce Křelovice, 10 km severně od Pelhřimova. Tato pomyslná střecha Čech představuje čistou krajinu bez průmyslu, s prameny mnoha potoků a řek. Nedaleká vodní nádrž Želivka je zásobárnou pitné vody pro Prahu.
provozní metody
Ekologické ošetřování včelstev I. [Ing. Leoš DVORSKÝ]
• Civilizace postupuje rychlým tempem a z mapy pomalu ale jistě mizí místa s nedotčenou přírodou. Přes to všechno se ale lidé neustále k přírodě obracejí a roste stále touha pro produktech s označením BIO, tedy produktů, které by měly být získávány podle ekologických zásad. Je zde i snaha dostat tento proud do legislativy. Domnívám se však, že různé zákony a směrnice často vyjadřují jen subjektivní názory úředníků bez návaznosti a vazby na daný obor. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl formulovat, jak si představuji ekologický včelařský provoz já a jak se jej snažím uplatňovat.
Principy monitoringu spadu kleštíka včelího (Varroa destructor) [Ing. Petr TEXL & Ing. Antonín PŘIDAL, Ph.D.]
• Monitoring je anglické slovo, které v češtině vyjadřuje totéž co slova kontrola a sledování. Monitoring spadu kleštíka včelího ať již přirozeně uhynulého nebo uhynulého po aplikaci akaricidů, sledujeme na podložkách, které jsou umístěny na nejnižším místě úlu. Význam celoročního sledování spadu kleštíka včelího se stává v posledních letech nezbytnou součástí ošetřování včelstev!
tématické zaměření tohoto číslaVčely - děti - mládež - med
Včelí rojení aneb Jak zaujmout děti [Ing. Radim KUPKA]
• Včelařská organizace Královéhradeckých včelařů, která letos oslaví 102. výročí založení, má ve svém pracovním plánu závazek - provádět osvětu ve vztahu k veřejnosti. Po nástupu do funkce předsedy v roce 2005 jsem navrhl plán osvětové činnosti zaměřený především na mladou generaci. Realizace tohoto plánu byla provedena zhotovením projektu (http://www.vceliweb.cz).
Včelí rojení v Hradci Králové [Lada KALOUSKOVÁ]
• Před časem se nám do mateřské školy dostal k vyzkoušení balíček materiálů o včelách, který měl doplnit náš dosavadní program a zpestřit ekologické hry a aktivity. Po roce můžeme říci, že "Včelí rojení" u nás není záležitostí jara, ale prolíná s ostatními tématy na celý rok. Motivace není obtížná, stačí nadzvednout víko. Nejprve zavoní vosk a posléze všechny osloví to ostatní.
S Marií Knödlovou o vedení včelařského kroužku [Ing. Jaroslav PRÝMAS]
• Marie Knödlová vede včelařský kroužek v Chlebovicích při ZO Frýdek-Místek. Moderní včelař se zeptal na podrobnosti.
Jak to dělám já … [Marie KNÖDLOVÁ]
• Do této rubriky přijímáme příspěvky z práce s mládeží, které mohou být inspirativní i pro ostatní. Tentokráte si dovolím představit aktivity ZO ČSV Frýdek-Místek v roce 2007. Podrobnější informace o akcích naleznete na našich stránkách www.vcelaricifm.cz
Pozvánka na ... [-red-]
• slavnostní otevření včelařského muzea a naučného včelínu v Domě včelařů Fojtství v Chlebovicích dne 5.4.2008 v 15 hodin.
Perličky naší Včeličky [Marie KNÖDLOVÁ]
• Pár informací pro včelaříky o včelím těle.
Soutěž Moderního včelaře 2008 [Marie KNÖDLOVÁ]
Ze světa vedoucích včelařských kroužků mládeže (VKM) [Marie KNÖDLOVÁ]
• Josef Macků vede včelařská kroužek mladách v Telči při Domu dětí a mládeže a je členem komise pro práci s mládeží.
včelí produkty
Včelí produkty VI. [MUDr. Jiří BROŽEK]
• Včelí vosk očima lékaře.
fejeton
Žihadlo, s. r. (v.) o. Nebojte se svých snů [Ing. Karel JIRUŠ]
• Tradiční fejeton si získává stále větší oblibu. Dokonce i u krajanů v zahraničí. Pravdy skryté v humoru jsou pro nás stravitelnější (?)
věda a výzkum
Proč se někdy mění povaha včelstva [Ing. Květoslav ČERMÁK, CSc.]
• Občas se nám přihodí, že některé včelstvo výrazně změní svoje chování, i přesto, že má stále tutéž matku. Nejspíš si toho všimneme v bodavosti včelstva. Např. jeden rok je včelstvo mírné a v druhém roce je výrazně bodavější, rychle reaguje na každé naše vyrušení. Taková změna může nastat i v průběhu jedné sezóny. Obvyklým vysvětlení této změny je, že se líhnou včely po jiném trubci, tedy že vajíčka před tím byla oplozována spermatem jiného trubce a nyní spermatem dalšího trubce, který nese geny bodavosti. Toto vysvětlení se nabízí, jelikož je dobře známým faktem, že se matka páří s mnoha trubci (8 až 16, někdy i více), ovšem neodpovídá skutečnosti.
z Vašich dopisů
Temperament včel - zkušenosti [Tomáš BLECHA]
• Před časem jsme měli možnost si přečíst na včelařské konferenci zajímavý článek o zkušenostech jednoho ze včelařů s agresivitou včel. V článku je řada zajímavých skutečností, které stojí za to zpřístupnit i těm, kteří tuto konferenci nesledují.
Těšíme se na jaro - napjaté očekávání [Josef HORKÝ]
• V minulém roce nás na Dobříšsku překvapilo přemnožení kleštíka včelího - ano musím to tak říci. Letošní zima se té minulé podobá jako vejce vejci, a tak už by nás příroda neměla nachytat nepřipravené. Jak to však dopadne, poznáme později. Já sám z toho mám obavu.
Pozvánka na výstavu [-red-]
• V Praze právě probíhá výstava finské umělkyně Ritvy-Liisy Virtanen, která je sama včelařkou a pro kterou se včelí vosk stal jedním ze základních uměleckých prostředků. Půjdete se na tuto výstavu podívat? http://www.galerievernon.com/
LETNÍ ŠKOLU NÁSTAVKOVÉHO VČELAŘENÍ [-red-]
• - pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ 5. 6. - 8. 6. 2008 v Přibyslavi u Nového Města nad Metují.
nekrolog
Zemřel Sir Edmund Percival Hillary [-red-]
příloha časopisuPříloha časopisu
Diagnostická dna - konstrukční výkresy [Robert LÖFFLER & Heinz NEUMANN]
• Mezi první plánky pravidelné přílohy MV jsme zařadili diagnostické dno, které navrhla a několik let testovala Pracovní společnost nástavkových včelařů v Německu. Jedná se o celoplošně zasíťované dno ve dvou výrobních variantách - pro dílnu vybavenou okružní pilou a frézou a pro dílnu, kde je pouze okružní pila. Rozměry konstrukce dna odpovídají vnějšímu půdorysu Langstrothova úlu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama