Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Škodlivé pesticidy nalezeny v každodenních potravinách.

12. února 2008 v 6:36 | Eman |  Med
Děti z Mercer Island testovány v roční studii.

Proč o tomto problému potravin ve včelařském blogu? Souvislost se včelami a medem vidím v mém názoru na biomed:

Z toho co vím o medu a jeho rozborech na obsah chemických cizorodých látek, nebyly v českém medu od zdravých včel ošetřovaných schválenou metodikou, nalezeny škodlivé látky.
Pokud uvedená studie obsahu škodlivých chemikálií v moči dětí prokázala souvislosti s původem konzumovaného ovoce a zeleniny, pak ekozemědělství má pro zdraví zřejmě význam. Rezidua pesticidů v plodinách i v organismu podle studie spolu jednoznačně souvisí a jsou dobře měřitelná. Článek otevírá i problém s dovozovými potravinami a jejich vyšší kontaminace - připomínám čínský med na našem trhu a obsah antibiotik v něm.

Avšak co se týká medu, je podle mého názoru význam biovčelaření spíše v rovině jakéhosi náboženství, ale ze zdravotního hlediska nemá velké opodstatnění. Pokud si však někdo může dovolit luxus nakupování 3-4x dražšího biomedu a sugerovat si jeho blahodárné účinky na své zdraví, je to věc jeho rozhodnutí a finančních možností - nic proti tomu. Psychologický pozitivní účinek takové konzumace nezpochybňuji. I o homeopatické léky je zájem, ačkoli je to prachobyčejný efekt placeba a v podstatě jistý druh podvodu, který ale má výsledky. Ale zastávám také názor, že za stejné ušetřené peníze za biomed lze nakoupit více "obyčejného" medu přímo od známého včelaře a svému zdraví tak prospějeme víc. Ve spotřebě medu máme u nás velké rezervy.
_______________________________________________________________________
Vládní sliby zbavit potraviny pesticidů poškozujících mozek se nesplnily, podle výsledků roční studie, která pečlivě monitorovala stravu skupiny místních dětí.
Studie zjistila, že moč a sliny dětí, které jedly různou běžnou stravu z místních obchodů obsahující biologické ukazatele organofosfátů, rodiny pesticidů které přišly na svět při vynálezu činitelů nervových plynů ve II.sv. válce. Když stejné děti jedly ekologické "bio" ovoce, zeleninu a šťávy, známky pesticidů se nenašly. "Změna je extrémně rychlá," řekl Chensheng Lu, hlavní autor studie publikované online v aktuálním vydání Environmental Health Perspectives.

"Jakmile přejdete od běžné potravy na biopotraviny, pesticidy (malathion a chlorpyrifos), které můžeme měřit v moči, zmizí. Jejich měřitelná úroveň se vrátí okamžitě, když přejdete zpátky na běžnou stravu," řekl Lu, profesor na Emory Universitní škole veřejného zdraví a vedoucí autorita na pesticidy a děti. Během 8 až 36 hodin jak děti přešly na bio potravu, pesticidy nebyly při testování odhaleny.
Předmětem testování bylo 21 dětí, věku 3 až 11 let, ze základních škol a Montessori předškoly na Mercer Island. Společnost má dvakrát větší než průměrný národní příjem, ale zdraví v Mercer Island není ve výsledku jiné, řekl. "Jsme přesvědčeni, že jestli by se udělala stejná studie v chudých komunitách, dostaneme stejné výsledky," řekl. Studie bude opakována ve státu Georgia.

Studie nebyla spojována s úrovní pesticidů k specifickým potravinám, ale jiné studie ukázaly, že broskve, jablka, sladké papriky, nektarinky, jahody a višně patří mezi ty s nejvíce detekovanými úrovněmi pesticidů.

Měření škodlivosti
Lu bystře zdůraznil, že není jisté že by pesticidy měřené v této skupině děti by způsobily nějaké nepříznivé dopady na zdraví. Avšak dodal, že nedávná studie na zvířatech demonstrovala trvalé zhoršení poznávání u potkanů po chronické expozici na chlorpyrifos.

Smrt nebo vážné zdravotní problémy byly dokumentovány v tisících případech ve kterých byla expozice na vysokou úroveň malathionu a chlorpyrifosu. Ale je mnohem obtížnější určit spojení mezi neurologickými poškozeními a opakované nízkoúrovňové expozici.

"Existuje velká podpora výzkumu zvířat na organofosfátové pesticidy, a zvláště chlorpyrifos, která ukazuje na špatné výsledky co se týká účinků na vývoj mozku a chování," řekl Dr. Theodore Slotkin, professor farmakologie a biologie rakoviny na Duke University v North Carolina, v dubnu 2006 v Environmental Health Perspectives.

Lu říká se musí udělat více výzkumů o tom jak tyto pesticidy mohou škodit dětem i při nízkých úrovních v potravě. "Ze studií zvířat a několika studií lidí, známe že chlorpyrifos blokuje enzym, který přenáší signál v mozku tak aby tělo řádně fungovalo. Bohužel to je všechno co o tom víme."

Nebylo vytvořeno mnoho chemikálií, včetně farmaceutických produktů, které zabíjejí savce, což byl počátek vzniku organofosfátů. "Je možné předpokládat že pokud my - lidská stvoření - jsme vystaveni takovým pesticidům, ačkoli je to nízká úroveň denní expozice, budou asi namístě nějaké obavy," řekl Lu, který je na panelu poradců Environmental Protection Agency (EPA). EPA říká že vyloučila použití organofosfátů u mnoha plodin a zavedla řadu omezení v použití pesticidů na bázi organofosfátů.

Znepokojení parlamentu kolem poškozování dětí jejich nadměrným vystavením pesticidům vedlo k jednomyslnému schválení zákona o ochraně kvality potravin (Food Quality Protection Act). V jeho jádru byl požadavek, aby do roku 2006 EPA dokončila zevrubné přehodnocení 9,721 pesticidů povolených k užívání a určila bezpečnou úroveň reziduí pesticidů povolených pro všechny potravinové výrobky. "Jako výsledek je možné brát to, že množství těchto pesticidů používaných v dětské stravě bylo sníženo na 57%," řekl Jonathan Shradar, mluvčí EPA.

Ale nestačí to k zabránění vrozeným defektům a neurologickým problémům, řek Chuck Benbrook, hlavní vědec Organic Center, národní nezisková organizace pro výzkum potravin. "Pesticidové limity které EPA povoluje jsou mnohem vyšší než ty bezpečné. A redukce, které EPA cituje v USA byly doprovázeny stálým zvyšováním pesticidů v kontaminovaných potravinách z dovozu, které ovládají rostoucí podíl na trhu," řekl.

Dosud EPA stále tvrdí, že stravovací ohrožení z požívání potravin z plodin ošetřených chlorpyrifosem jsou pod úrovní znepokojení pro celou USA populaci, včetně nemluvňat a dětí." Toto tvrzení však není vědecky potvrzeno, řekl Benbrook. A zeptal se "Jestliže téměř denně slyšíme připomínky že děti mají problémy v oblasti chování, učení, neurologických problémů, není potom rozumné vyloučit jejich vystavení chemikáliím, jako je chlorpyrifos, které jsou známé jako spouštěče podobných problémů?"

Co dělat
Zatímco jednoduchá reakce některých rodičů by mohla spočívat v omezení konzumace čerstvých produktů anebo přejít zcela na biopotraviny, Lu varuje před tím, aby se nečinila špatná rozhodnutí.
"Pro děti je životně důležité konzumovat mnohem více čerstvého ovoce a zeleniny než je dnes běžné," říká, a zmiňuje takové problémy jako dětská cukrovka a obezita. "Také není náš záměr podporovat konzumaci biopotravin, ačkoli data jasně ukazují, že potrava pěstovaná ekologicky obsahuje mnohem méně reziduí pesticidů." Lu říká, že není nutná kompletní bio dieta. Má dva syny 10 a 13, a odhaduje že asi 60% stravy jeho rodiny je bio původu.

"Spotřebitelé," říká, "by měli být povzbuzováni k nakupování produktů od farmářů, které znají. Nemusí to být zrovna ekofarmáři, ale konvenční pěstitelé, kteří minimalizují použití pesticidů."
Porozumění způsobu pěstování ovoce a zeleniny může pomoci vést spotřebitele, říká. Například, bio jahody se vyplatí kupovat, protože to je citlivé ovoce a je pěstováno blízko hlíny, takže je potřeba více pesticidů k potlačení hmyzu a brouků z půdy. Přidává na seznam jablka a špenát. "Může být ale úsporné a chytré vybrat si běžně pěstovanou brokolici, protože má síť lístků obklopujících kvítky, a z toho vyplývají nižší úrovně zbytků pesticidů," říká Lu.

Je však velmi znepokojen z jednoho zjištění studie.
"Celkové úrovně pesticidů ve vzorcích moči byly vyšší v zimních měsících, a to napovídá, že děti asi konzumovaly ovoce a zeleninu, která byla importována. Vláda musí zajistit, aby dovážené potraviny odpovídaly standardům, které klademe na domácí produkty," řekl.

Nebezpečná věda
Chlorpyrifos, vyrobený v Dow Chemical Co., je jeden ze široce používaných organofosfátových insekticidů v USA a asi v celém světě.

Po dlouhá léta, miliony liber chemických insekticidů bylo používáno ve školách, domácnostech a pečovatelských centrech a bytech, a studie ukazují že děti byly často vystaveny enormně vysokým dávkám. Právě když EPA byla připravena zakázat produkt, o kterém analytici řekly že by měl škodit, Dow overseas sales, společnost ho "dobrovolně" odstranila z domácího trhu. Doposud, s několika výjimkami, zemědělci pokračují v jeho používání.

Na webové stránka EPA je studie v rozporu když přijde na chlorpyrifos. V jedné části "uznávána zvláštní vnímavost a citlivost dětí na vývojové a neurologické účinky od vystavení na chlorpyrifos." Ale v jiné části, agentura uvádí, že děti nejsou vystaveny riziku od požívání potravy z plodin ošetřených chlorpyrifosem.Avšak agentura neříká jak došla k takovému závěru. Není totiž shoda jak mnoho neurotoxinu je příliš mnoho.

Benbrook řekl že EPA odmítla příkaz Kongresu studovat kumulativní vývojová rizika pro děti vystavených malým dávkám.

"Možná se můžeme spolehnout, že EPA ochránila nás dospělé před akutním rizikem otravy insekticidem, ale naše děti se o sebe postarají samy," řekl Benbrook.
ANDREW SCHNEIDER P-I SENIOR CORRESPONDENT
Výsledky 51 000 testů na pesticidy u ovoce a zeleniny. Úrovně kontaminace se měřily šesti různými způsoby a plodiny byly seřazeny podle skore složek ze všech kategorií. Dále je seznam od nejhoršího k nejlepšímu, podle výsledků dvou ze šesti studovaných kritérií.*
1. broskve, 2. Jablka 3. papriky 4 celer 5 nektarinky 6 jahody 7 višně 8 salát 9 hrozny 10 hrušky
špenát, brambory.....
Ve 2 a 3. sloupci je u produktu uvedeno:
Procenta testovaných vzorků s detekovatelnými pesticidy - Maximální počet nalezených pesticidů v jednom vzorku.
Poznámka: Data a analýza zahrnuje i to jak je produkt typicky omýván a připravován před konzumací.
* Další čtyři kritéria, která nejsou uvedena zahrnují: procenta vzorků s dvěma nebo více pesticidy, průměrný počet nalezených pesticidů, průměrné množství všech pesticidů (v jednotkách částice na milion - ppm), a počet pesticidů nalezených v komoditě celkem.
_______________________________________________________________
Na závěr jedna anekdota:
Jak se pozná ekozemědělec od normálního zemědělce?
Ekozemědělec stříká na pole pesticidy v noci.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 sexmen sexmen | Web | 12. února 2008 v 6:37 | Reagovat

pekný blog a dobrej clanek

2 WendysQa WendysQa | Web | 12. února 2008 v 6:39 | Reagovat

Ahoj scháníš nějaký design na tvůj blog?Máš šanci zrovna jsem jeden dala na blog for you takže stačí napsat do komentářů a je tvůj :)

3 jantar jantar | 12. února 2008 v 13:53 | Reagovat

Články super,blog taky,nevzpomenete asi měsíc dozadu tady byl odkaz na MAPY,kde po zaregistrování jdou vidět i katastry,nějak jsem to potratil...předem díky

4 Eman Eman | Web | 12. února 2008 v 14:19 | Reagovat

Rychle to najdete v podobných situacích, když vlevo nahoře zadáte Hledat například "katastrální" bez uvozovek (na tomto blogu). Propříště :-)

http://ovcsvpardubice.blog.cz/0801/katastralni-mapy-v-betaverzi

5 jantar jantar | 12. února 2008 v 17:50 | Reagovat

Díky,zkoušel jsem to minulý týden v tom vyhledavači a nešlo to a hle dnes to jde ,i tak díky.....

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama