Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Letní ošetření proti varroáze kyselinou mravenčí

27. ledna 2008 v 9:20 | Eman |  Varoáza
Tato metoda byla již demonstrována na videu vytvořeném firmou Bayer, výrobcem Bayvarolu.

Ošetření kyselinou mravenčí je jediné ošetření do této doby (mimo tepelného ošetření) které zabíjí kleštíka Varroa v plodových buňkách.

Těžké zamoření Varroázou zjištěné v německých včelstvech během léta je ošetřováno procedurou, která dává včelaři příležitost k okamžitému ošetření jeho včel bez kontaminace medu a doufejme že včasným zásahem zachrání včely. S použitím kyseliny mravenčí je procedura mimořádně jednoduchá, ale vyžaduje aby byla prováděna metodicky.

Požadované vybavení:

1. Kyselina mravenčí 60% (1 Litr)
2. Rukavice odolné proti kyselinám.
3. Bepečnostní brýle.
4. Vhodná maska s filtrem částic.
5. Vhodný kousek absorbčního materiálu (čtverec kuchyňské houby bude stačit)
6. Velké vědro 10 l plné čerstvé vody.
7. Plodiště s uzavřeným dnem (pěnový gumový pásek stačí)
8. Víko.
9. Náhradní plodiště a plný náhradních plástů.
10. Barevné kreslířské špendlíky.

Procedura:

1. Když byla diagnostikována Varroáza ve včelstvu, do večera se nic nedělá dokud se včely neuklidní.

2. Pokud není včelstvo silné: Medníky se odstraní a včely se setřesou z rámků v těchto mednících před úl. Včely se vrátí do plodiště.

3. Pokud je včelstvo velmi silné: Všechny medníky se odstraní a včely se setřesou z medníků před úl. Další plodiště vyplněné hotovými plásty se umístí nahoru nad původní plodiště s mateří mřížkou mezi oběma bednami.

4. Medníky se odnesou do včelotěsného místa.

5. Následující den nebo jakmile je to možné po této operaci jsou vynesena prázdná plodiště připravená a umístěna na dna s uzavřeným vstupem a vzduchotěsná (pásek pěnové gumy nebo hadr bude stačit!).

6. Připraví se víko tak aby mohlo být umístěno na náhradní plodiště a dobře ho uzavřelo. Víko je později utěsněno maskovací páskou nebo podobnou přilnavou páskou.

7. Napadené včelstvo se uklidní.

8. Prohlídnou se všechny plásty v plodovém hnízdě.

9. Všechny plásty, které obsahují většinou zavíčkovaný plod se označí. K tomuto účelu jsou použity barevné špendlíky.

10. Všechny plásty které obsahují většinou nezavíčkovaný plod se označí.

11. Vhodný absorbční materiál se umístí na dno předem připraveného prázdného náhradního plodiště.

12. (Vhodný je čtverec kuchyňské houby).

Je třeba dbát následujících preventivních opatření:

Vhodná maska, rukavice odolné kyselině, bezpečnostní brýle a mít po ruce kbelík s vodou. (Pokud přijde kyselina do kontaktu s kůží, omyjte ji důkladně a okamžitě čerstvou vodou.)

Po práci s kyselinou, umyjte nejdřív ruce v rukavicích dokonale vodou aby se odstranily stopy kyseliny z rukavic před sundáním rukavic.

1. Absorpční materiál je napuštěn 40ml 60% (procent) kyseliny mravenčí, použitím injekční stříkačky.

2. Víko se umístí přechodně na plodiště.

3. Všechny včely jsou setřeseny z předem určených rámků obsahující převážně zavíčkovaný plod do původního úlu.

4. Každý rámek zavíčkovaného plodu bez včel je umístěn do náhradního plodiště s absorpční destičkou s kyselinou mravenčí.

5. Když je plodiště plné nebo jsou již vloženy všechny vybrané rámky se zavíčkovaným plodem, přiloží se zpátky víko a vzduchotěsně se to utěsní.

6. Bedna se nechá na slunečním světle asi 90 minut, teplota okolí je ve vybraný den pro tuto proceduru minimálně +15 C.

Kontrolujeme předpověď počasí před fumigací, a plánujeme zásah dopředu, aby se dosáhlo požadovaných podmínek.

1. Po provedené fumigaci se plodové plásty nahradí ve všech včelstvech, pokud ošetřujeme více včelstev. Rukavice a jiná ochrana se stále nosí během této operace. Nikdy nezacházíme s kyselinou bez vhodné ochrany.

2. Procedura se opakuje další týden, fumigování plástů v napadených včlelstvech které jsou identifikovány tak, že měly převážně otevřený plod při předchozí prohlídce.

Zbytková kyselina mravenčí na vrácených plástech je smrtelná dospělým roztočům v napadeném včelstvu a ukazuje se, že nadlouho snižuje populaci roztočů dostatečně a dává včelstvu vyhlídku na jeho prosperitu.

Spad roztočů ve včelstvech se kontroluje každý týden nebo denně dále, aby se zabránilo zbytkovému napadení. Pokud po asi 14 dní od poslední fumigace spad roztočů je více než 5 roztočů za den pak se popsané procedury opakují.

Medníky se vrátí na úly asi 2 dny po fumigaci v každém případě.

Kyselina mravenčí se vyskytuje v medu přirozeně a není považována za kontaminant veterinárními úřady v Evropě.

Dávka kyseliny mravenčí se musí měnit v závislosti na okolní teplotě a vlhlkosti a zkušenosti včelaře.

Čtěte všechno co můžete o roztoči a pochopte to dobře. Jenom takovým způsobem budete schopni udržet kontrolu nad nákazou, která bude stále ve včelstvech přítomná.

________________________________________

Bezpečnostní pokyny pro práci s kyselinou

První pomoc


Nadýchání
 • Přenést osobu na čerstvý vzduch.
 • Jestli nedýchá, volat záchranku a dávat umělé dýchání, přednostně z úst do úst.
 • Volat centrum pro otravy, nebo doktora o rady.
Na kůži nebo oděvu
 • Svléknout kontaminovaný oděv
 • Oplachovat kůži okamžitě množstvím vody po 15-20 minut.
 • Volat centrum pro otravy, nebo doktora o rady.
V očích
 • Držet oko otevřené a oplachovat pomalu a jemně vodou po 15-20 minut.
 • Odstranit kontaktní čočky, jsou-li, po prvních 5 minutách a pokračovat oplachováním oka.
 • Volat centrum pro otravy, nebo doktora o rady.
Polknutí
 • Volat centrum pro otravy, nebo doktora o rady.
 • Nechat srknout sklenici vody, pokud může polykat.
 • Nevyvolávat zvracení pokud to neřekne doktor a centrum otrav.
 • Nedávat nic do úst osoby v bezvědomí
Jeden další dobrý zdroj informací:
Varroa pod kontrolou - Publikace v němčině "Jak se to dělá?" s mnoha obrázky a návody
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kyselina mravenčí Kyselina mravenčí | Web | 27. května 2008 v 8:28 | Reagovat

EPA

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama