Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Informace o změnách met. návodu

11. ledna 2008 v 18:36 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
V souvislosti s novým metodickým návodem zaslal Dr.Vondrka všem KVS následující dopis.

Pro nekomerčního kočujícího včelaře z něho vyplývá povinnost nechat si bakteriologicky vyšetřit směsný vzorek měli na mor v.p. (1 vzorek z max. 25 včelstev) při kočování ze zimního stanoviště.

Věc: Informace o změnách metodického návodu č. 2/2007 k tlumení a prevenci moru včelího plodu
Od 20. 12. 2007 nabývá platnost Metodický návod SVS ČR číslo 2/2007 (Ře/585/2007) ze dne 10. 4. 2007, ve znění změn a doplňků ke dni 20. 12. 2007.
Tato novela mění dosavadního postup KVS při tlumení a prevenci moru včelího plodu. Změny jsou obsaženy především v článku 5 citovaného met. návodu.
Hlavní úprava spočívá v tom, že při zjištění ohniska moru včelího plodu (dále jen MVP), příslušná KVS kromě doposud uplatňovaných mimořádných veterinárních opatření (dále jen MVO), v ochranných pásmech nově nařizuje také vyšetření:
- směsných vzorků zimní měli,
- v případě výskytu nového ohniska mimo doposud vyhlášená ochranná pásma nařídí vyšetření směsných vzorků měli v nově stanoveném OP neprodleně.
Poznámka: směsný vzorek měli při nařízeném vyšetření v OP se odebírá samostatně z každého stanoviště včelstev, nejlépe z deseti, maximálně však 15 včelstev; k vyšetření směsných vzorků měli mimo zimní období se vkládají na dno úlů zasíťované podložky na dobu 14 dnů.
Klinické vyšetření včelstev s rozborem díla v ochranných pásmech se při zjištění nového ohniska MVP může provádět jen na stanovištích, kde byl vyšetřením směsného vzorku měli zjištěn původce MVP. Za toto vyšetření uhradí SVS prohlížitelům částku 25 Kč, v souladu se schválenou Metodikou kontroly zdraví MZe ČR na rok 2008.
Laboratorní vyšetření směsných vzorků měli v obou uvedených případech hradí včelař, kterému však náleží náhrada těchto nákladů podle § 67 veterinárního zákona. Žádost o náhradu může podat ZO ČSV za včelaře společně.
Tento postup umožňuje plně využít možností nové diagnostické metody ke kontrole nákazové situace a účinnějšímu tlumení nákazy.
Pokud včelař dodrží MVO nařízená KVS a splní řádně všechny podmínky pro přiznání náhrady, dostane vynaložené náklady zpět.
Vzhledem k značné finanční náročnosti (cca 420 Kč za směsný vzorek při negativním výsledku vyšetření) však bude třeba, aby ČSV a jeho organizační složky včas hledaly možnosti zajištění finanční úhrady za vyšetření v příslušné laboratoři.
KVS může po likvidaci ohniska nařízená MVO zmírnit a ohnisko po utracení včel a provedené dezinfekci a asanaci odhlásit. Dále je v metodickém návodu zdůrazněna pozorovací doba 12 měsíců od likvidace ohniska nákazy, po kterou trvají MVO, tedy i zákaz přemísťování včel z ochranného pásma.
Včelařům je důležité také připomenout povinnost bakteriologického vyšetření směsných vzorků zimní měli, které je nařízeno Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace zvířat MZe na rok 2008 a to v následujících případech:
- v chovech matek určených ke komerční produkci,
- v chovech s komerční produkcí oddělků a včelstev,
- při přesunech včelstev a oddělků mimo území obce (netýká se přemístění včelstev, oddělků, matečníků apod. mezi stanovišti téhož chovatele v rámci okresu),
- při kočování ze zimního stanoviště.
V těchto vyjmenovaných případech může být směsný vzorek měli vytvořen z měli maximálně 25 včelstev.
Vyšetření v těchto případech není součástí MVO a hradí je chovatel.
Pokud se výše uvedené chovy nachází na území ochranného pásma MVP, platí pro ně MVO vydaná příslušnou KVS.
KVS budou při vystavování veterinárního osvědčení k chovu matek, přemístění včelstev a k souhlasu ke kočování požadovat předložení dokladu o výsledku vyšetření (protokol o výsledku laboratorního vyšetření).
Informace o konkrétní situaci a opatřeních v jednotlivých krajích poskytne příslušná KVS.
Metodický návod SVS ČR číslo 2/2007 (Ře/585/2007) ze dne 10. 4. 2007, ve znění změn a doplňků ke dni 20. 12. 2007 je v souladu s vyhláškou Mze č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky MZe č. 36/2007 Sb.
Výše uvedené změny byly přijaty na základě velmi nepříznivého vývoje nákazové situace a návrhů a připomínek včelařů, jmenovitě pak návrhů nákazové komise ČSV.
Navržená opatření mohou přinést obrat ve vývoji a tlumení nákazy. Předpokladem je však aktivní spolupráce organizací ČSV s orgány SVS ČR.
S pozdravem
MVDr. Josef V i t á s e k, Ph.D.
ředitel odboru
ochrany zdraví a pohody zvířat
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama