Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Co jsem vyčetl z nových veterinárních předpisů.

12. ledna 2008 v 15:45 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Jsou to pouze moje úvahy nad nově vydanými veterinárními předpisy k vyšetřování moru včelího plodu.

Předem upozorňuji, že hloubka a správnost těchto úvah odpovídá mé omezené duševní kapacitě a schopnosti číst úřední dokumenty, krk za ně nedám a odmítám odpovědnost za následky pro ty, co se jimi budou slepě řídit a na ně spoléhat.
Je potřeba vzít na vědomí, že dne 20.12. byl vydán nový metodický návod číslo 2/2007 (Ře/585/2007) Mor včelího plodu. Dále byl k tomuto zaslán dopis na KVS od MVDr. Josefa Vitáska, Ph.D. jako Informace o změnách metodického návodu č. 2/2007 k tlumení a prevenci moru včelího plodu. Oba dokumenty byly zde na blogu uvedeny.
Tyto 2 dokumenty podle mého názoru ovlivní nejbližší postup členů a funkcionářů základních organizací ČSV při odevzdávání směsných vzorků měli na vyšetření na varroázu a bakteriologické vyšetření spor moru v.p. v termínu do 10. února 2008 a postup při placení za vyšetření.
Abychom se orientovali v situaci, je možná užitečné si včelaře fiktivně rozdělit do 3 skupin A, B, C:
A. Včelaři, jejichž včelstva se nacházejí na katastrálních územích spadajících do ochranných pásem moru v.p.(OP) podle platných nařízení KVS.
B. Všichni včelaři, kterých se týkají následující kategorie a události, bez ohledu zda mají nebo nemají včely na území OP:
a) chovy s komerční produkcí matek,
b) chovy s komerční produkcí oddělků a včelstev,
c) kočující včelstva na zimních stanovištích,
d) přemístění včelstva mimo katastrální území obce (netýká se přemístění včelstev, oddělků, matečníků apod. mezi stanovišti téhož chovatele v rámci okresu).
C. Ostatní včelaři (kteří neprodávají včely a nepřemisťují svá kmenová včelstva). Pro ně je postup odevzdávání vzorků na vyšetření na varroázu stejný jako v minulých letech. Změny se jich v podstatě netýkají.
Samozřejmě se mohou vyskytnout včelaři patřící současně do skupiny A i B. Včelaři ze skupiny A a B označí směsné vzorky tak, aby bylo jasné, že budou tyto kromě vyšetření na varroázu také vyšetřovány na přítomnost spor moru v.p. Včelaři ze skupiny A odevzdají vzorky z maximálně 15 včelstev prostřednictvím své územně příslušné ZO na vyšetření cestou KVS Pardubice. Včelaři z této skupiny mají nárok na úhradu ze státního rozpočtu, podle veterinárního zákona § 67. ZO může požádat o úhradu společnou žádostí.
Včelaři ze skupiny B (jsou to vlastně komerční včelaři, kočovníci a ti co svévolně stěhují jednotlivá kmenová včelstva) vytvoří směsné vzorky předávané k vyšetření na mor v.p. z maximálně 25 včelstev a toto vyšetření si platí sami.
Pokud jste tuto situaci někdo pochopil jinak, pak je tu pro vás prostor v komentářích.
________________________________________________________________
Na dotaz tajemníka ČSV, MVDr.Peroutky zaslal ústřední ředitel SVS ČR MVDr. Malena tento vysvětlující dopis, jak žádat úhradu za nařízené laboratorní vyšetření na mor v.p.

Věc: Vyšetření moru včelího plodu ze směsných vzorků zimní měli v rámci mimořádných veterinárních opatření
V návaznosti na novelu Metodického návodu SVS ČR číslo 2/2007, Mor včelího plodu, ze dne 10. 4. 2007, ve znění změn a doplňků ke dni 20. 12. 2007 a jednání zástupců ČSV, MZe - odboru živočišných komodit a SVS ze dne 23.1.2008, uvádíme stručný postup pro získání úhrady za nařízené laboratorní vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu.
Povinnost provést laboratorní vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu v rámci ochranného pásma před zrušením mimořádných veterinárních opatření (dále jen "MVO") musí být stanovena jmenovitě na dotčené chovatele nebo základní organizaci ČSV v MVO (nařízení) vydaných příslušnými krajskými veterinárními správami.
Po obdržení výsledku laboratorního vyšetření ze schválené laboratoře si chovatel nebo základní organizace ČSV (uvedená v MVO) podá "Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů".
V případě chovatele musí být součástí žádosti vydaná MVO, výsledek laboratorního vyšetření a faktura. V případě základní organizace ČSV musí být součástí žádosti vydaná MVO, seznam chovatelů, včetně jejich adres a registračních čísel chovatelů, výsledek laboratorního vyšetření a faktura.
"Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát …" dostane chovatel na krajské veterinární správě. Vyplněnou "Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát …" s výše uvedenými přílohami zašle na Ministerstvo zemědělství - odbor živočišných komodit do 6 týdnů od obdržení laboratorního vyšetření a faktury.
S pozdravem
MVDr. Milan Malena, Ph.D.
ústřední ředitel
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 G. Pazderka G. Pazderka | 12. ledna 2008 v 20:02 | Reagovat

Pan Vitásek Chtěl touto změnou Metodického návodu SVS ČR č. 2/2007, č.j. Ře/585/2007 ze dne 10. dubna 2007 asi jen říci, že budou pěkně platit laboratořím včelaři, kteří jsou poslední, které ještě tento systém nepoložil nakolena a aktivně včelaří a snaží se ekonomicky vést chov. Ano na takových se dobře parazituje a vyměřují se různé odvody a platby. Nic jiného mne na metodice jiného nenadchne více, než jak se umí úředně rozdělit včelaři do ABC. Že by třídní boj?

2 Eman Eman | Web | 12. ledna 2008 v 20:11 | Reagovat

Pozor, do skupin ABC jsem si to rozdělil sám, abych to lépe pochopil a mohl to aplikovat. Dr.Vitásek, vlastně Dr.Vondrka jen napsal dopis na KVS - viz článek předtím.

3 G. Pazderka G. Pazderka | 12. ledna 2008 v 20:36 | Reagovat

No já to vidím tak, že u chovatele, který je v pásmu MVO a přesto chce přemísťovat svá včelstva z důvodu prodeje, kočování, prodeje matek atp, neplatí všechna omezení daná veterinírní vyhláškou v případě, že jsou jeho vzorky negativní a může se v rámci dalších opatření pohybovat se svými včelstvy. Takový včelař ale musí odevzdat vzorky z maximálně 25 včelstev a musí zaně zaplatit "natvrdo".

Jinak pozbývá celá tato změna smysl a proto mne napadá, jestli v mém pochopení problému mýlím, to třídní rozdělení včelařů. O takové třídní rozdělení se ale v mnoha případech funkcionáři ČSV podle zveřejněných informací postarají automaticky.

4 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 7:41 | Reagovat

Díky za komentář, ale zatím jsi mě nepřesvědčil o své pravdě, ale pokračuj dál.

Já to totiž vidím ještě trošku jinak. Pokud je kdokoli v pásmu MVO, pak se na něj tato MVO 100% vztahují bez výjimky. A kočovník a komerční chovatel si musí dát vyšetřit vzorky všech včel (25 max v jednom) bez výjimky a na celém území ČR.

Cituji z dopisu "Informace...": "KVS může po likvidaci ohniska nařízená MVO zmírnit a ohnisko po utracení včel a provedené dezinfekci a asanaci odhlásit. Dále je v metodickém návodu zdůrazněna pozorovací doba 12 měsíců od likvidace ohniska nákazy, po kterou trvají MVO, tedy i zákaz přemísťování včel z ochranného pásma."

Z toho je jasné, že asi jediné významné zmírnění MVO spočívá v tom, že po 3 měsících se mohou na místě ohniska například znovu začít chovat včely, ale po dobu 12 měsíců platí zákaz přemísťování včel z OP.

To "třídní" rozdělení je podle mne v pořádku, protože komerční včelař rozesílá a prodává včely, matky do velké dálky a musí být 100% čistý všude. (kočovník dostává dotace 50 kč/vč a vozí včely až 10 km). Jednak má nárok na dotaci vyšetření a potom si to může přirazit k ceně oddělku. Letos asi bude o včely zájem.

Problém vidím v tom, že v našem státě "neví levice co dělá pravice" a nebude účinná kontrola, pokud to někdo nenapráská. Přitom porovnání databází ČMSCH a seznamu včelařů s dotacemi a bakter. vyšetření je v kompetenci SVS, nikdo to dělat jiný nesmí, ale SVS to nedělá a dělat nebude.

5 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 9:10 | Reagovat

Nemohu Tě přesvědčit? Ptej se potom toho doktora který to podepsal, co bylo změnou opravdu myšleno.

Tebou uvedená citace v uvozovkách má stále ale mantinely. Víc podrobněji funkčnost pravidel SVS rozebírat nebudu protože záleží na mnoha jiných okolnostech a hlavně lidech, snad jen nejdůležitější, že kočování a přesuny jsou na zodpovědnost jen včelaře - chovatele včelstev který tak činí a jestli se přesuny dějí v ochranných pásmech moru bez vědomí a povolení KSVS jde o svévolné porušení pravidel. Ochrané pásmo moru je území o se stejné nákazové situaci a snad po tomto se dovtípíš co je myšleno mantinely.

Sám nekočuji, neprodukuji matky na prodej, neprodávám a ani nijak nepřesunuji oddělky a smetence. Takže se zamysly, jestli tedy komerční včelař musí podléhat tvému ABC výkladu. Kvůli tomuto jsem vlastně reagoval na článek jako takový. Takže bych Tě po tomto poopravil v názoru, že komerční včelař něco rozesílá. Nemusí.

Dále, že je podle Tebe nějaký rozdíl mezi fyzickou osobou chovající včely jako takovou. Z právního hlediska výklad komerční včelař je jen slovní obrat a definice pro upřesnění statistik v EU ve včelařství. Fyzická osoba, která je vlastníkem a chová včely má stejné povinnosti před SVS a tj. majetková práva a povinnosti bez rozdílu. Tz. jestli mluvíš dosud o komerčním včelaři jako nějaké výdělečně činné osobě, která je v jiném řebříčku v povinnostech u SVS a malé včelaře třídíš jinam, nemáš pravdu.

Dále. Většinou malý včelař je právě ten, který v momentě koupě zodpovídá např. za včelstva nebo matku(jejich přesun), kterou(é) zaplatil. V momentě objednání nebo zakoupení nebo zaplacení podle smlouvy, totiž za zboží může zodpovídat jen kupující. V případě zaplacení je to vlastně uzavřená záležitost a jasná pro SVS kdo porušil pravidla a učinil přesun. Já přeci mohu prodat co chci dokud mi to nikdo nezakazuje. Prodej a přesun jsou dvě rozdílné a naprosto jasné činnosti. SVS dohlíží a postihuje jen přesuny.

Proto i v pásmu mohu prodat např. celé stanoviště včelstev a jestli je následně někdo přesune mimo pravidla v ochranném pásmu moru, je to na stávajícím právoplatném nabyvateli práv a povinností nad zvířetem.

6 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 11:33 | Reagovat

Uznávám, je to moje mylná představa, že komerční včelař vždy prodává matky a oddělky. Ten kdo něco takového nedělá a nekočuje a není v  OP, tak si včely nechat vyšetřovat nemusí. Možná by si měl nechat vyšetřit prodávaný med, ale na to ještě veterináři nepřišli, takže nic.

7 Honza Jindra Honza Jindra | E-mail | 13. ledna 2008 v 11:34 | Reagovat

Pro mě jako kočovníka z toho vyplývá odevzdat vzorek na vyšetření MVP. Nikde se ale nepíše zda to má být druhý vzorek po vzorku na Varroa nebo se jedná o společný vzorek. Pokud se jedná o druhý, pak je na místě poznámka o umístění podložky na 14 dní, tedy sběr měli ještě jednou v únoru, ale termín odevzdání je do 25. února. Protože nejsem v pásmu MVO, budu platit za každý vzorek (do 25-ti včelstev) cca 250Kč. To je cca 10Kč / včelstvo tedy něco jako za Gabon. To mě jistě nepřerve. Co mě ale nadzvedává je povinnost likvidace celého stanoviště při pozitivním nálezu. Celkem trochu chápu stanovisko SVS, že je potřeba účinnou metodu. Ne každý by provedl potřebná ozdravná preventivní opatření u klinicky negativních včelstev svého chovu tak to raději spálíme všechno! Na druhou stranu v současné době umřelo na Varrou tisíce včelstev a mi budeme pálit včelstva zdravá jen pro klid SVS. I když se to tak stane nikdo nezaručí ozdravění a likvidaci nákazy u zalétlých a mnohdy mrtvých včelstev v našem okolí. To nám pak stanoviště můžou likvidovat opakovaně každým rokem ač v tom budeme "nevinně". O náhradě při opakované likvidaci si můžeme nechat jen zdát. MVP je se včelou již miliony let a ta to přežila. Mám obavy, že ale nepřežije přístup SVS, která argumentuje nárůstem počtu ohnisek. Spíše půjde o důsledek kvalitnější diagnostiky.

Jinak k tvému rozdělení včelařů do kategorií nemám nic, protože se jako kočovník cítím, u alespoň některých, vyřazen do jiné skupiny, na které je třeba se dívat jako na příčinu všech problémů.

Honza

8 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 11:43 | Reagovat

Není důvod vyšetřovat med pokud nepochází z ohniska nákazy a nejde o dovozový med za účelem dalšího obchodování.

.......

Možná by si měl nechat vyšetřit prodávaný med, ale na to ještě veterináři nepřišli, takže nic.<

9 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 11:57 | Reagovat

P. Jindro určitě bych na Vašem místě byl protinějaké kategorizaci včelařů, protože neexistuje důvod si myslet, že u kočovníků, kteří převáží svá včelstva je vyšší riziko než už včelařů, kteří nekočují. Ti mohou velice jednoduše přijít k moru přeci jinak. Proto podle mého názoru němůže a nesmí neexistovat při moru nějaká vyšší nebo nižší skupina včelařů, kde by mohlo nebo nemohlo dojít k nákaze a navíc si říci o bez dostatečného zdůvodnění o platbu za rozbory jen od části včelařů.

Také to nedefinuje Dol v původní zprávě a metodickém pokynu podle Ře/585/2007. Jestli to mění veterinární lékař, z čeho vychází?? Kde chce vydělat?

Nejde p. Jindro oto, že si někdo řekne, že bude platit naplno, ale ať takto platí všichni a nevyčleňují se včelaři, kterým se napohled veterináře může lépe dařit, při úsporných opatření. Víme snad všichni, že loni (2007) se konaly velké škrty ve státním financování vzorků zimní měli.

10 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 12:09 | Reagovat

Ještě něco p. Jindro. Jestli se nepletu, tak rozbor vzorku na mor stojí v malém 450 Kč což je při počtu včelstev při překročení stovky vlastně více jak 2000 Kč pro včelaře navíc. (musí se přičíst kurýrné SVS)

Více z informací na MZe:

http://www.mze.cz/UserFiles/File/mze5000_vcelky/16233_vyzkumneukoly/Zprava_mor_2007.pdf

11 Honza Jindra Honza Jindra | E-mail | 13. ledna 2008 v 12:29 | Reagovat

Já to chápu tak, že stejně jako urychlené zvýšení cen za vyvíječe, kompresory, medomety,... následovalo ihned za přislíbení dotace na tyto technické pomůcky, musí následovat zvýšení poplatků pro kočovníky při změně dotací na kočovná stanoviště. "To by bylo, aby jsme si také z toho koláčku něco neodřízli."

12 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 13:19 | Reagovat

Reaguji na komentář (7):

CHápu to tak, že aktuální vzorek na varroa je poslán zároveň na vyšetření na mor v.p. Za tento vzorek (25 vč.) se bude platit asi 420 Kč za vyš. moru. + 20 Kč za varroázu. U nás máme kočovníky a pro ně to bude novinka, kterou budou těžko trávit. Jsem zvědav, jestli to bude SVS schopna kontrolovat - to myslím takový postup, že se kočovník nejdřív bude tvářit jako že nebude kočovat a pak v srpnu pošle žádost a doklady pro dotaci EU 50 Kč/včelstvo. To by se mi nelíbilo.

Chápu nesouhlas s pálením celého stanoviště. Pro většího včelaře, který má téměř vše pod kontrolou je to "darda" a asi by měli veterináři dělat odůvodněné výjimky, i za cenu dalších bakter. vyšetření.

13 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 13:21 | Reagovat

Ještě něco, aby bylo úplně jasno. Kategorie A, B, C jsou čistě můj výmysl, SVS s tím nemá nic společného, ale já si to tak rozčlenil, aby to bylo průhlednější.

14 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 14:45 | Reagovat

Ad13)Ale efekt ve výsledku jsi tím ABC pochopil dobře jak to bude chodit. Nic to nevyřeší, akorát bude poctivé včelařství o něco více okradené.

Takže to vidím jako zoufalý a klamný pokus ze strany lékařů, protože z velké většiny budou stále mory u nekočujících, u malých včelařů, a také kteří se aktivně nezabývají chovem matek. To ostatně dokládá statistika. Škoda, že to vypadá jakoby se na tomto dohodli někde na ústředí ČSV a SVS-ka jim nato akorát netečně kývla.

.........

Ještě něco, aby bylo úplně jasno. Kategorie A, B, C jsou čistě můj výmysl, SVS s tím nemá nic společného, ale já si to tak rozčlenil, aby to bylo průhlednější.<

15 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 15:11 | Reagovat

To máš pravdu, ale kočovníci a prodejci oddělků a matek mohou dost významně přispět k šíření moru. SVS je jako celek svým způsobem v oblasti chovu včel bez pomoci lidí od včel bezzubá.  Nemá na to kapacity a mnohdy ani odborné a praktické zkušenosti. Kdyby se místní soukromý veterinář stavěl na hlavu, tak ho ve znalosti včel vždycky přečůrám. To se nedá z roku na rok změnit.

16 Honza Jindra Honza Jindra | E-mail | 13. ledna 2008 v 15:37 | Reagovat

Jako kočovník to trávím docela dobře, ale jako předseda ZO to rozšířím, zatím bez všeobecného souhlasu ZO, na všechny nové chovatele, kteří mi v loňském roce nedodali osvědčení od SVS o vyšetření na MVP. Je jich celkem 7, pochytali někde roje, přivezli si je z chalupy a nebo je nakoupily bůh ví kde. Přišli až když žádaly o dotaci. S tím nikdo nic nenadělá, je to horší jak šíření nákaz rojením.

Honza

17 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 15:46 | Reagovat

Na Břeclavsku nevím o nikom, kdo by nakupoval oddělky, matky nebo včelstva z chovů a posléze byl uněj kvůli tomu zjištěn mor plodu.

Přitom jsme prý "ta problémová lokalita"??

U kočujících včelařů to může být přeci v souvislosti, že mor někde chytli a opět to není o primárním ohnisku, ale o sekundární nakažení na které se brzo přes standartní kombinované rozbory z měli, kde se kočovalo (v rámci MVO hrazené státem) orientačně přijde. Doopravdy nejsem přesvědčen, že přesně taková sorta včelařů by byla tou rizikovou skupinou, která by mohla za šíření moru.  

Alespoň co mám já seznamy včelařů s pozitivními nálezy převážně jde o malé a nenápadné včelaře. A to co bylo u kočovníků bylo z blízkých lokalit, protože nějakou dobu (skoro 2 roky - tj. 2 sezony) je tu už zákaz přesunů a kočování.

18 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 15:50 | Reagovat

Ad16)Ona je nějaká povinnost dávat předsedovi ZO ČSV nějaké potvrzení od nových včelařů že nemají mor? Otom nic nevím. Pouč mne.

19 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 16:04 | Reagovat

K (17):  To může být pravda, ale myslím že motivace spočívala na tom, že kočovníků a prodavačů matek a oddělků je za prvé málo a za druhé si ty platby za vyšetření dají do nákladů. Kromě toho případné nakažení jejich včelstev mělo mnohem závažnější dopady. Nikdo není imunní proti moru.

...Doopravdy nejsem přesvědčen, že přesně taková sorta včelařů

by byla tou rizikovou skupinou, která by mohla za šíření moru.

20 Honza Jindra Honza Jindra | E-mail | 13. ledna 2008 v 16:51 | Reagovat

K (18): To není, a je to chyba! Ale poučte úplného lajka (nebo lajdáka) jak se má podle pravidel chovat. Právní povědomí veřejnosti o chovu včel je nulové. O přesunu při prodeji včelstev si tady Gusto už psal - není to věc prodávajícího kam včely doputujou. Ale je v mém zájmu i zájmu včelařů v ZO vědět jak to s přivezenými včelstvy vypadá a proto vzorky těchto včelařů na mor dám svévolně vyšetřit.

21 Eman Eman | Web | 13. ledna 2008 v 17:17 | Reagovat

Správně. K tomu jsou dobré ty dotace (EU). Taky to využijeme.   Ona je to ale už nyní povinnost nechat vyšetřit včely pro každého, kdo je chce převézt mimo domácí katastr.

22 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 18:26 | Reagovat

K 20 a 21. Pokud vím, tak v EU je jedno pojetí s řešením jak se převáží oficiálně včelstva. Včelař, který chce převážet včelstva musí být 1) mimo pásmo moru včelího plodu. (možná i jiných nebezpečných nemocí) a 2) převoz jako takový ohlásí na inspektorátu SVS. Toť vše. Může převážet. SVS má systém, kde se taková informace zanese a v rámci EU (ne jen ČR) se takový přesun hosp. zvířete objeví na daném území či okresu. Pokud má zástupce SVS kam se převáží zájem kontrolovat, tak takový přesun zkontroluje osobně nebo někoho pověří. Vychází se vlastně ze stávající nákazové situace daného místa odkud se uskutečňuje přesun a kontrola je zdůvodnitelná v případě, že se rozhodne inspektor ověřit skutečný bezproblémový stav. Tak vlastně funguje přesun v EU a to je výchozí situace. V žádném případě nečekejte p. Jindro že nějaký němec nebo rakušák nebo polák atp., když naveze včelstva na Vaše území ZO nebo OV má nějakou povinnost s Vámi osobně nějak komunikovat. Nemá alespoň podle mých informací co vím jako prohližitel a větší včelař, který se zajímá o přesuny mimo EU.

23 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 18:29 | Reagovat

K 19. Emane, včelař - zemědělec - podnikající v oboru tj. s licencí ŽÚ, většinou využije odečitatelnou položku pro určení nákladů.(70%) Takže dále podle zákona, nemusí vést evidenci výdajových dokladů a tudíž si takový doklad může strčit za klobouk.

24 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 18:34 | Reagovat

dodatek ke konci k22.(mimo EU) opravuji na: mimo ČR po EU.

25 Honza Jindra Honza Jindra | E-mail | 13. ledna 2008 v 18:49 | Reagovat

nějaký němec nebo rakušák nebo polák atp., když naveze včelstva na Vaše území ZO nebo OV má nějakou povinnost s Vámi osobně nějak komunikovat.

Já vím, že jo. ČSV jako občanské sdružení nemá žádnou pravomoc vůči chovatelům, kteří nejsou jeho členy. Ale jak jsem napsal výše, pokud bude chtít ode mne, abych jeho vzorek spolu s ostatními dal vyšetřit na Varrou, ve svém zájmu ho označím i pro vyšetření na mor.

26 G. Pazderka G. Pazderka | 13. ledna 2008 v 22:45 | Reagovat

:-D  A proč by šel se vzorky za Váma? Není problém odevzdat vzorky do termínu přímo na SVS osobně. ČSV jen zastřešuje kolektivní předávku.

27 Petr Texl Petr Texl | E-mail | 13. ledna 2008 v 23:02 | Reagovat

Vážení, dle nařízení vlády č.285/2007 Sb. se dle §7 dotuje částkou 400 Kč pouze rozbor medu na přítomnost spor moru plodu, nikoliv měl.

28 Eman Eman | Web | 14. ledna 2008 v 5:16 | Reagovat

Přání otec myšlenky. Je to tak. Vyšetření měli se nedotuje.

29 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 2. února 2017 v 11:00 | Reagovat

Hello!
http://pur2via.com/ ,  , http://pur2cia.com/ ,  ,

30 in in | E-mail | Web | 7. února 2017 v 21:42 | Reagovat

Hello!
http://www.irov2online.com/ ,  , http://compmedonline.com/ ,  ,

31 clarithromycin clarithromycin | E-mail | Web | 9. února 2017 v 17:47 | Reagovat

Hello!
http://clia2online.com/ ,  , http://remote2medical.com/ ,  ,

32 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 31. března 2017 v 22:59 | Reagovat

Hello!
http://generic3viafast.com/ ,  , http://fast3ciaonline.com/ ,  ,

33 viagra viagra | E-mail | Web | 31. března 2017 v 22:59 | Reagovat

Hello!
http://fast3ciaonline.com/ ,  , http://generic3viafast.com/ ,  ,

34 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 0:14 | Reagovat

cialis e viagr

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>genericc cialis</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">buy cialis</a>

    now cialis pills buy

35 online_cialis online_cialis | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 0:39 | Reagovat

Hello!
http://cialisforsalenrx.com/ ,  ,

36 ViagDub ViagDub | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 20:04 | Reagovat

non prescription viagra gnc

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">viagra coupon</a>

    get viagra nigeria

37 ViagDub ViagDub | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 20:13 | Reagovat

viagra soft chews to order

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">generic viagra</a>

    viagra pfizer compr

38 PolkaDub PolkaDub | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 1:07 | Reagovat

natural cialis alternative

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis buy</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">pills of cialis</a>

    cialis price uk,

39 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 1. května 2017 v 2:57 | Reagovat

viagra generico comprar

      http://viagrasaleznp.com/ - generic viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">buy viagra</a>

    viagra increase pfizer

40 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 1. května 2017 v 3:05 | Reagovat

price viagra canada

      http://viagrasaleznp.com/ - viagra for sale

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">viagra for sale</a>

    only now buy viagra from india

41 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 9. května 2017 v 20:50 | Reagovat

generic cialis soft reviews

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">buy cialis online</a>

    discount on cialis

42 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 10. května 2017 v 11:41 | Reagovat

direct online installment loans

      http://fastloanstgz.com/ - payday loans online no credit check instant approval

    <a href="http://fastloanstgz.com/">online payday loans no credit check</a>

    cash advance council bluffs iowa

43 MoisesDub MoisesDub | E-mail | Web | 10. května 2017 v 11:50 | Reagovat

payday advance pittsburgh

      http://fastloanstgz.com/ - online payday loans no credit check

    <a href="http://fastloanstgz.com/">online payday loans no credit check</a>

    moneysupermarket bad credit loans

44 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 16. června 2017 v 3:44 | Reagovat

Hello!
http://buyourviagraonline.com/ ,  ,

45 MaoisesDub MaoisesDub | E-mail | Web | 12. července 2017 v 16:36 | Reagovat

payday installment loan company

      http://paydayfastnowz.com/ -  loans for bad credit

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> cash advance</a>

    total rewards visa cash advance

46 ElleDub ElleDub | E-mail | Web | 12. července 2017 v 17:53 | Reagovat

personal loan gainesville fl

      http://loansolobest.com/ -  loans for bad credit

    <a href="http://loansolobest.com/">payday loans</a>

    hour cash advance

47 SashaDub SashaDub | E-mail | Web | 13. července 2017 v 22:13 | Reagovat

generic cialis canadian

      http://genericadcialis.com/ - cheap cialis online

    <a href="http://genericadcialis.com/">buy cheap cialis</a>

    verkauf cialis

48 LiosDub LiosDub | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 21:21 | Reagovat

buy cialis daily dose

      http://genericialisasonline.com/ - cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">generic cialis</a>

    the best choice cialis scams

49 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:11 | Reagovat

buy cialis co uk

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis coupon</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cheap cialis online</a>

    cialis costa rica.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama