Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Bludy a omyly v chovu včel

23. ledna 2008 v 14:30 | Eman |  Včelařské metody, úly a další včelařský hardware
"Zlatá pravidla", které se tradují mezi včelaři, ale mohou se snadno z pohledu zkušeného včelaře ukázat jako bludy a omyly. Nic není černobílé. Když dva dělají totéž, není to totéž.

1. Trubci jsou špatní.
Trubci jsou samozřejmě přirozená součást každého včelstva. Normální zdravé včelstvo bude mít na jaře asi 15% trubců. Argument, který se táhne století (snad je to důvod pro lepší prodej mezistěn) je, že trubci jedí med, využívají energii a nic v úlu nedělají. Výzkum a zkušenosti říkají opak. Trubci vytápějí plodiště a vytváří příznivé pracovní klima ve včelstvu. Pokud budete omezovat trubce, výnos medu si snížíte. Včely mají nadbytek energie a instinktivní potřebu pracovat. Počet trubců si regulují samy a budou si dělat co chtějí. Jedna z nově propagovaných metod mezi českými včelaři jak zabránit rojení, je záměrný chov trubců v celých plástech uprostřed plodiště. Idea je odsát nadbytečnou energii, mateří kašičku, feromony a zabránit vyrojení.

2. Trubčí plást je špatný.
Toto jde ruku v ruce s prvním tvrzením. Jeden způsob jak omezit trubce je mít méně trubčího plástu. Ale omezování trubců skončí s trubčinou v mednících a potřebou mateří mřížky. Včely chtějí mít konsolidované plodiště, ale nedostatek trubců jim vadí. Pokud chcete aby včely přestali stavět trubčí plást, přestaňte jim ho brát.

3. Matečníky jsou špatné a měly by se rušit pokud se najdou.
Zdá se že většina knih přesvědčuje začátečníky že matečníky by se vždy měly odstraňovat. Včely se ale buď chystají rojit, a vy je chcete zastavit, nebo se pokouší nahradit výbornou kupovanou matku matkou neznámého původu spářenou s těmi hroznými divokými trubci. Ve většině případů když ničíte matečníky, se včely stejně vyrojí, nebo již se vyrojily, než jste matečníky zrušili, a nejen se nevyrojí, ale skončí bez matky. Já považuji rojové matečníky jako matky zadarmo nejvyšší kvality. Dám každý rámek s matečníkem, do zvláštního oddělku. Obvykle ho nechám v původním úlu a starou matku dám do oddělku. Tímto způsobem udělám pár malých oddělků a nechám včelstvo si myslet, že se již vyrojilo. Matečníky tiché výměny ponechám protože zřejmě potřebují matku a já včelám věřím. Zničení matečníku pravděpodobně připraví včelstvo o matku úplně. Matka je pravděpodobně nevhodná, včely ví víc než my, nebo selhala a vy jim tak možná zničíte jedinou naději na matku.

4. Doma chované matky jsou podřadné. Měli by se všechny matky kupovat, protože páření s místními včelami je špatné.
Samozřejmě to souvisí s výšeuvedenými úvahami proč by neměla být tichá výměna špatná. Myslím že páření s místními včelami je výhodná metoda. Získáte včely, které dobře přežívají ve vaší oblasti. Co je však velmi užitečné, je okamžité nemilosrdné brakování včelstev nevhodných vlastností, včas a nekompromisně.

5. Divoké včely jsou neproduktivní, rojivé a mají špatné vlastnosti.
To jsem slyšel opakovaně. To nebo jiné špatné věci. Divoké včely nejsou chovány pro špatné vlastnosti. Já jich chytil a zrušil hodně. Některé jsou špatné. Některé jsou docela dobré. Některé jsou nervozní, ale ne špatné. Některé jsou mírné. Tyto vlastnosti zjistím snadno a snadno je na ně vychovám. Pouze si ponechám dobré a vyměním matky těm špatným. Ze zkušenosti jsou často produktivnější protože jsou naladěné lépe na vaše klima stavějí ve vhodný čas aby získaly dobrou snůšku. Co se týká rojivosti, všechny včely jsou rojivé. Tím se rozmnožují. Nikdy jsem neměl problémy se zvládáním rojení v jakýchkoli včelách.

6. Divoká včelstva mají nemoci a měly by se buď jim vyhýbat nebo okamžitě léčit na každou známou nemoc
Nechápu to. Zdravé a produktivní včelstvo produkuje roje. Takže logický závěr by byl, že i ty divoké jsou zdravé a produktivní.

7. Krmení nemůže nic pokazit.
Také se to často povídá. Ale krmení může věci pokazit a dost. Krmení způsobuje problémy. Přitahuje mravence, vyvolává loupeže, topí se včely, a omezuje plodové hnízdo a tím vyvolává rojení. Pokud je úl lehký na podzim, krmte. Pokud včely hladoví, krmte. Pokud instalujete mladý oddělek, krmte dokud má málo zásob. Jakmile si udělají zásoby, nechte je ať ukáží co umí. Sbírat nektar.

8. Přidání medníků zabrání rojení.
To je běžný mýtus. To funguje až po reprodukční sezoně rojů, ale první rojení má málo co společného s medníky. Má to co dělat s plánem včel na rozmnožování. Pokud chcete čelit rojení, hlavní věc je nechat plodové hnízdo otevřené (neomezované).

9. Rušení matečníků zabrání rojení.
To podle mé zkušenosti nefunguje. Včely se vyrojí stejně a skončí bez matky.

10. Stříhání křídel matkám zabrání rojení
Podle mé zkušenosti se včely stejně vyrojí. Dají vám nějaký čas pokud si toho všimnete (když jsou včely na zahradě a každý den hledáte roje). Matka s rojem nemůže lítat. Včely se vrátí a s první mladou matkou se vyrojí stejně. Spoléhávání na stříhání křídel s nadějí, že včelám zabrání se rojit, selhává.

11. Musíte přesunout úly o 50 cm nebo o 3.5 km nebo ztratíte hodně včel.
To jsem mnohokrát slyšel. Stěhuji včely celý čas včely 50m , 100m nebo více. Trik je strčit před vchod úlu větev, aby se včely musely přeorientovat. To funguje dobře. Pokud to neuděláte, většina létavek se vrátí na staré místo.

12.Vytvoření 0.5 kg vosku stojí až 8 kg medu.
To je staré tvrzení a udávají se různá čísla. Nevím o žádné studii, která by to potvrzovala. A je to nepodstatné. Co je podstatné je to, jak produktivní je včelstvo s vystavěným plástem nebo bez plástu (souše). Není pochyb že vyprodukují více medu s hotovými vystavěnými plásty.
13. Nemůžete zároveň chovat (množit) včely (vytvářet oddělky) a produkovat med.
To není pravda. Vše záleží na časování. Pokud vytvoříte oddělek zrovna před snůškou a necháte všechny létavky se vrátit do původního úlu můžete ve skutečnosti získat víc medu a víc včel.

14. Dvě matky nemohou spolu být ve stejném úlu.
Lidé úmyslně stále připravují včelstva s 2 matkami. Ale jestli se podíváte pečlivě, často najdete 2 matky přirozeně ve včelstvu. Obvykle matku dceru, kde je tichá výměna, obě kladou vedle sebe.

15. Matky nikdy nekladou dvojitá vajíčka.
(Jinými slovy, všechna vícenásobná vajíčka jsou známkou kladoucí dělnice - trubčice).
Často jsem viděl dvojitá vajíčka od matky. Zřídka jsem viděl trojitá. Nikdy více. Kladoucí dělnice budou klást od 2 až tucet vajíček do jedné buňky. Hledám více než 2 a vajíčka na stranách buněk a ne na dnu. Také jsou vajíčka na pylu. Toto považuji za známku kladoucích dělnic. Mají krátký zadeček.

16. Když není ve včelstvu plod, není tam ani matka.
Je mnoho situací, kdy můžete najít včelstvo bez plodu ačkoli tam matka je. Zaprvé, v našem podnebí od října do dubna může nebo nemusí být plod protože přestanou v říjnu a pak chovají malé dávky plodu s bezplodými úseky mezi tím. Zadruhé, některé hospodárné včely skončí chov plodu v nouzi. Zatřetí, včelstvo které ztratilo matku a vychovalo si nouzovou matku, často je bez plodu protože se zatím vylíhla nová matka, oplodnila se a začala klást 25 nebo více dní potom a veškerý plod se mezitím vylíhnul. Začtvrté se včelstvo mohlo vyrojit a nová matka ještě neklade. Nebude klást asi 2 týdny po vyrojení včelstva. Mnoho začátečníků (nebo i zkušených veteránů) zjistí včelstvo v tomto stavu, objednají matku, vloží ji a nechamí ji zabít objednají další, vloží a zase ji nechá zabít a nakonec zaznamenají že tam jsou vajíčka. Neznačené panušky se nechají velmi těžko najít. Přidat rámek s nejmladším plodem by bylo lepší řešení. To je způsob v případě, že je včelstvo bez matky - mohou si ji vychovat, a jestli jestli ne, nic se nepokazí a zjistíte odpověď na tuto otázku.

17. Včely se rády pouze rozšiřují
Jinými slovy se roztahují v objemu i s plodem. Když instalujete malý oddělek do věže z 5 nástavků, můžete to snadno vyvrátit. Ale potom když přemýšlíte o stromě, poznáte, že to není pravda. Chomáč včel na vrcholu jakéhokoli prostoru staví plásty dolů dokud nevyplní prázdno nebo nedosáhne velikost se kterou je spokojen.
Včely začnou na vrcholu prostoru, který mají k dispozici a rozpracovávají plodiště ve tvaru elipsoidu dolů (to je myslím vlivem gravitace a stoupání teplého vzduchu nahoru). Jakmile je postaven "úl", pohybují se tak, aby vyplnily prostor. V případě stromu když dosáhne plodové hnízdo dna, pak se zase stáhnou zpátky když skončí sezona. V případě úlu však stále přidáváme a odebíráme nástavky. Přidáváme je nahoru, protože je to pro nás pohodlné a dívat se do nich. Včely na to nedbají. Pracují do prostoru, který je k dispozici.
Pokud chcete na jaře postavit úl a nemáte na včely celý rok čas, dejte jim 4 nástavky, včely umístěte do horních, plod nad sebou ke straně, aby měly dolů a do strany volný prostor (mezistěny), a nechte je žít. Na podzim by měl být úl "nabušený" včelami a medem. Včely potřebují prostor a zdroj snůšky (pyl, nektar a vodu), ostatní si vyřeší samy. Pokud nevyřeší, čert je vem.

18. Úl s kladoucí dělnicí má jednu pseudo matku a musíte se pokusit jí zbavit, aby se vyřešil problém.
Úl s kladoucí dělnicí (trubčicí) jich má mnoho takových. Jediný způsob jak napravit problém je rozrušit je tak aby přijaly matku nebo jim dát dost feromonů z otevřeného plodu aby se potlačily kladoucí dělnice a včely přiměly přijmout řádnou matku. Jinými slovy, dejte jim rámek s otevřeným plodem každý týden, dokud si nevychovají matku.
Vysypání takového úlu někdy funguje protože kladoucí dělnice zůstanou venku a nenajdou cestu domů. Nepotvrdilo se mi to, že je to pravda. Výzkum, o kterém jsem četl, říká že to pravda není. Takových trubčic je v úle mnoho a najdou cestu zpátky. Vysypání úlu někdy funguje proto že včely jsou tak rozrušené, že v tom chaosu někdy přijmou matku.

Zpracováno volně ze stránek Michaela Bushe
Vyvrátili jste vlastní zkušeností sami nějaký jiný blud, nebo s těmito uvedenými nesouhlasíte?
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 ales ales | 24. ledna 2008 v 8:46 | Reagovat

Skoro se vším buď souhlasím, nebo je mi to alespoň blízké. V našich podmínkách se nedá doporučit jen to chytání rojů. To je snad přímo zakázáno a pokud už včelař nějaký roj odchytí např. protože někde obtěžuje, je povinen ho utratit. Navíc se samozřejmě nejedná o "divoké včely", ale o zalétnuté roje ze včelařských chovů.

Jen by mě zajímalo, jestli je pravda to s tím stěhováním včel. Opravdu stačí strčit před česno nějakou překážku, včely jsou nuceny, aby se přeorientovaly a nebudou se vracet na původní místo?

2 Eman Eman | Web | 24. ledna 2008 v 9:55 | Reagovat

Já to zkoušel před 2 roky, kdy jsem potřeboval odsunout divočejší včely asi 800 m. Mám úly asi 1-2 m od sebe. Večer jsem je odvezl a dal jim před česno uřezané větve s listím, aby jen tak tak prolezly. K původnímu místu jsem trošku přisunul vedlejší úl, pro jistotu aby zalétané včely se měly kam vžebrat. Nebyl s tím žádný problém. Ale Často takové věci nedělám.

Výšeuvedené "moudrosti" stále slyším opakovat mezi staršími včelaři. Začátečník se na ně může nachytat a vyvede ho z nich jen pečlivé pozorování včel a různé pokusy. Zkušený včelař ví své.

Jsou lidé, kteří někde na zahradě mají včely, za rok si chytnou pár rojů, v červnu nebo srpnu vytočí med a ti lepší dokonce léčí tak jak je předepsáno. (Vloni to některým nějak nevyšlo). Jinak je včely nezajímají. A taky to tak nějak funguje. Pro tyto včelaře je tu nutná nynější veterinární vyhláška a trochu "bububu", aby nedělali sousedům problémy. Mám se na ně zlobit? :-) Jsem v klidu, každého baví něco jiného.

3 Jirka Jirka | E-mail | 16. února 2008 v 22:07 | Reagovat

Mel bych poznamku k prvnimu odstavci kde pisete : "Jedna z nově propagovaných metod mezi českými včelaři jak zabránit rojení, je záměrný chov trubců v celých plástech uprostřed plodiště. Idea je odsát nadbytečnou energii, mateří kašičku, feromony a zabránit vyrojení."

Nevim kde se tato "idea" vzala, ale bylo by pro ceske vcelareni typicke, ze vznikla v dusledku spatneho prekladu nebo nepochopeni metod pouzivanych ve statech v nasem sousedstvi. Tam se vkladaji stavebni ramky nebo ramky s trubci mezistenou (nikoli delnici rozmer bunek) doprostred plodiste jako prostredek v boji proti Varoaze. Vyuziva se toho, ze parazit klade daleko ochotneji do trubcich bunek. Jde tedy o jakousi past, po zavickovani  a tedy "odchyceni" roztocu  se plast vyreze nebo cely nahradi jinym s tr.mezistenou. To se pouziva zejmena v dobe snusky kdy "chemi" nelze pouzit. Metoda je to velmi uzitecna, lze sni drzet roztoce po urcitou dobu na uzde a oddalit tak termin nasazeni chemie, respektive prodlouzit cas pro vyuziti delsi snusky.

Neni to ovsem v zahranici zadna novinka, tento postup je v nasem okoli soucasti metodiky pro jarni boj jiz radu let.

4 Eman Eman | E-mail | Web | 17. února 2008 v 15:21 | Reagovat

Vkládání trubčích plástů do včel a lapání do nich roztočů je jedna z metod boje proti varroáze. Vkládání stavebních rámků do včel je taky klasika v chovu včel.

Ale metoda proti rojení pánů Linharta a Bičíka je něco jiného. Ta spočívá na masivním chovu trubců ve včelstvu. Trubců je tam skoro tolik jako včel.  Popis této metody začal na slovenském webu http://www.vcely.sk. Právě tato metoda má zřejmě nevýhodu v lepších podmínkách rozmnožení varroa D.

5 Miloš Ditrich Miloš Ditrich | E-mail | Web | 16. ledna 2010 v 16:31 | Reagovat

Ahoj a dobrý den :-).

Mám několik otázek .

1) kde se dá sehnat knížka o chovu včel.

2)Je možný že včeli poznají svého ošetřovatele ?Když sem byl u 1 pána tak on tam chodil je ve slipech a ty včeli ho nikdy nepíchli jen nový včeli já tam byl 2 krát a dostal jsem žihadlo.

3) kdybych chtěl někdy chovat včeli kde se dají sehnat ?

4)kdybych odchytl roj včel a chtěl bych lečít proti čemu se lečí a kolikrát do roka.

5)Jak se to myslí krmit včeli.

6) mohl bys/te vyfotit královnu dělnici a trubce abych věděl jak to poznám jako laik.

Děkuju za odpověd a nevadí že si dám tuhle stránku do odkazů na moje stránky.

Je mi 31 let a knížku o včelach schaním .

Kdybys/te měl nějakou na prodej měl bych zájem beru vždy 8.den v měsíci a poslal bys/te poštou moje adresa :
Miloš Ditrich
Hornická kolonie 338
Nové Sedlo u Lokte

6 Miloš Ditrich Miloš Ditrich | E-mail | Web | 16. ledna 2010 v 16:40 | Reagovat

Dají se včely nějak šlechtit ?

7 Eman Eman | Web | 17. ledna 2010 v 7:55 | Reagovat

Včely se samozřejmě šlechtí, jako každé jiné hospodářské zvíře. Každý dobrý včelař to více nebo méně intenzivně a dobře dělá.

Knížku o včelařství lze určitě sehnat. Pokud chcete začít včelařit, vřele doporučuji si najít nějakého včelaře v okolí (adresu na nejbližšího včelaře vám dají na obecních úřadech), protože začínat z knížek je mnohem těžší, než se nějaký čas dívat přes rameno a teprve pak si o tom něco přečíst. Určitě vám knihu doporučí a zadarmo půjčí, než se zorientujete. Včely se krmí cukrovým roztokem 3 kg: 2 litry vody po posledním odebrání medu koncem července - asi 15 - 18 kg podle síly. Jsou ale vynikající včelaři, kteří včely cukrem nekrmí a zimují na medu. Má to ale své háčky a každý to nedokáže. Matku a trubce si vygooglujte v obrázcích  na www.google.com  (Bee Queen, Drone, bees...).  Zkuste si ji odlišit např. na mém Webu (nad komentářem). Já již vlastnil 2 včelstva a teprve jsem se učil rozeznávat matku od trubce. Matka se většinou nehledá, stačí najít zakladené buňky s vajíčky.

Včely se dají koupit na mnoha místech. Doporučuji začít s novým úlem a kupovat u registrovaného prodejce, který má včely zdravotně vyšetřeny. Včely svého "pána" nepoznají,   reagují instinktivně podle temperamentu, rasy, okamžité nálady, počasí, pachu člověka atd. Reagují na alkohol, pot, voňavky, a hlavně na poplašný feromon od první bodající včely.

8 Jan Kralik Jan Kralik | 18. července 2010 v 21:11 | Reagovat

Včely svého "pána" poznají!!!
Po tom, co jsem se svými miláčky denně v kontaktu, cca 300 dnů v roce, jim mohu otevírat ůl bez zakouření a prohlížet rámečky taky ve slipech, častěji ovšem v kraťasech. Jsou nervózní (ale nepíchají) jen když jsem hodně zpocený, nebo více dní nemytý. :-D

9 GelesDub GelesDub | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:42 | Reagovat

discount cialis using paypal

      <a href=http://cheapjicialis.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis</a>

    click here cialis by mail

10 OlegDub OlegDub | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 18:05 | Reagovat

viagra de cuba

      http://viagraonlinelka.com/ - purchase viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">viagra cheap</a>

    viagra e altr

11 Petr Petr | 31. ledna 2018 v 14:52 | Reagovat

[8]: myslím, že je to tím, že umíte se včelami pracovat a jsou zároveň i mírné . Např. Jedny z mých včel jsou taky na kraťasy a druhé, stejně staré se stejným počtem návštěv mě pohostí dávkou žihadel, jen co nadzdvihnu střechu :-D ty druhé jsou na studenou stavbu.. Nedávám jim ani mednik, protože takový rozměr nemám, ale jejich oddělky jsou mírné a produkují hodně medu. Tak jestli pána poznají, tak mě asi moc nemusí :-D

12 TyurikovDub TyurikovDub | E-mail | Web | 5. září 2018 v 17:06 | Reagovat

generic viagra is the same

<a href=http://viagrasofttabsrx.com/>cheap viagra</a>
    <a href="http://viagrasofttabsrx.com/">generic viagra</a>

viagra promo code

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama