Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Rozhovor o nemoci zhroucení včelstev (CCD) v australském rádiu

23. prosince 2007 v 16:18 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
O této nemoci čteme neustále interpretace různých novinářů a také expertů, kteří čtou některé ty články od sebe opisujících novinářů. Proto následující rozhovor s hlavními aktéry vyšetřování příčin nemoci CCD považuji jako zajímavý.

přepis rozhovoru jsem zkrátil vyjmutím některých komentářů moderátora Robyna Williamse.
Existuje minimálně 20,000 druhů včel. Nemoc zhroucení včel se vyskytuje u domestikované včele medonosné, a pouze na určitých částech severní polokoule. Včely medonosné mají různé problémy se svými škůdci. Americká včelstva byla napadena roztoči. Peter Bernhardt prohlašuje, že nemoc zhroucení včelstev nemá nic společného s těmito známými problémy.
Populace australských včel je zdravější než ta v USA protože australský soubor genů je širší. Populace amerických včel je napadena problémy kvůli inbreedingu (příbuzenská plemenitba).
V amerických včelstvech nejsou kupodivu mrtvolky, takže nalezení příčiny úmrtí je tak obtížné. Až třetina včelstev USA zmizela. Je důkaz, že v tom mají prsty viry. Včely jsou tak důležité pro výrobu potravin, že May Berenbaum popisuje včely jako šestinohý dobytek.

Přepis rozhovoru

Tento přepis byl získán ze záznamu. ABC nezaručuje dokonalou přesnost a možnost přeslechnutí a občasných potížích v identifikaci mluvčích.
Hlasatel zpráv: Jak jsme řekli, je něco záhadného co se děje včelám. Miliony jich umírají s největší nákazou hlášenou v USA..
Peter Bernhardt: Tedy zaprvé už to vše dosáhlo bodu paniky. Je to příklad šílenství médií ve kterých někdo přijde s informacemi a další novinář, co jde kolem, místo rozšíření informací jednoduše využije původní informaci jako základ a potom ji překroutí. Když mluvíme o CCD musíme něco zdůraznit; Je minimálně 20,000 druhů včel na této planetě, možná více; někteří entomologové říkají že počet jde až do 30,000, ale nynější CCD se našla pouze v domestikované včele medonosné Apis mellifera a to pouze v jistých částech severní polokoule, kde lidé zachází se včelami zcela mimořádným způsobem.
Robyn Williams: Nicméně je to problém, že, protože populace včel padají ve velkém rozsahu.
Peter Bernhardt: Ano, hroutí se v komerčním včelařském průmyslu. To je rozhodně problém., nechci to zlehčovat. Dva roky jsem byl část panelu s Národní akademií věd a dívali jsme se na status opylovačů v Severní Americe. Nejen na včely ale na všechny nativní druhy včetně čmeláků a různých motýlů a kolibříků a tak dále. A ano, je to vážný problém ale specificky pro komerční zahradnický průmysl, zvláště v ovocných a zeleninových polích Kalifornie a jiných oblastí v USA což je pro Ameriku zásadní srdce zelinářů.
Posledních 20 let byla zdomácnělá včela (považujeme ji za zdomácnělé zvíře jako naše psy, kočky a ovce) stíhána sérií problémů. Jako zdomácnělá zvířata, má včela řadu nemocí. Má nemoc z plísně nazývaná zvápenatění plodu, například, vosk je napadán zavíječem; je velmi těžké být včelou. Nyní ke všemu, v posledních 20 letech byly americké včely napadeny dvěma druhy roztočů a ty byly velmi devastující. Jeden žije v dýchacím systému včely, je to tracheální roztočík, a další patří k ektoparazitům, dostává se do voskových buněk včelího plodu, kde klade vajíčka a ničí larvu.
CCD je něco nového. Nemá to nic společného s vyjmenovanými chorobami. Zdá se že to je, alespoň z posledních prací to vyplývá, nový vir.
Robyn Williams: úplně nový?
Peter Bernhardt: úplně nový. Ale když mluvíte s jinými vědci Severní Americe kteří pracují se včelami, někteří cítí.. například, můj přítel Peter Kevan na University of Ontario v Guelph má pocit, že to bylo přineseno stresem. Včely v Americe jsou přetíženy. Pracují déle než by měly. Včely pracují nepřetržitě. Jsou převáženy napříč krajinou a opylují mnoho věcí které bychom si nemysleli že potřebují včely, ale připomeňte si vy nejíte květy salátu ale musíte pěstovat semena salátu, takže potřebujete včely na salátových polích, abyste měli semena na další rok.
Dokonce jsem musel pracovat na soudním případu řadu let kolem slunečnic. Pravděpodobně slunečnice v Severní Americe jsou nyní všechny samoopylovací ale jestli se podíváte do literatury vždy budou semena sklizně lepší, když tam máte včely, a v mojí vlastní práci v tomto zvláštním případu jsem zjistil že to vypadalo že farmář neměl stříkat v čase kdy byly rostliny v květu protože to snižovalo počty včel a přirozené opylovače a on měl představu, že nemusel mít včely vůbec, a že mohl stříkat jen aby potlačil parazity a škůdce slunečnicových semínek.
Robyn Williams: Jako někdo kdo přichází do Austrálie tak často, můžete nám sdělit názor o australské včelí populaci?
Peter Bernhardt: Vaše populace je zdravější než naše protože vy máte větší genetickou rezervu. Jeden z důvodů je zřejmý, naše včelstva jsou slabá kvůli přemíře inbreedingu. Nemáme širší genetické rezervy, které vy můžete nasadit. Podle všeho je velmi málo kmenů k dispozici v Severní Americe. My jsme jaksi chránili naše nativní včely před možností získání lepších genů. Byl v USA výzkumný ústav Carl Hayden Bee Research institute v Arizoně. Naposledy jsem slyšel že vláda se pokoušela ho zmenšit nebo zavřít jako výsledek problémů s fondy, a rád bych věděl jestli je věnováno více pozornosti ke komerčnímu včelařskému průmyslu v USA, a jsem zvědav jestli se tomuto problému zcela vyhneme.
Robyn Williams: Professor Bernhardt je Professor Biologie na St Louis. A zmínil se, že je tady Dr May Berenbaum. Profesorko Berenbaum, je to největší krize ve včelí populaci se kterou jste dosud setkala?
May Berenbaum: V mém životě. Jeden důvod je zvláštní vlna mizení je asi to že nikdo není zcela jistý co se děje. S Varroa roztočem to bylo zřejmé jelikož jste mohl vidět roztoče běhající ve včelstvu. Nyní s CCD, včely mizí.
Robyn Williams: Jinými slovy nenacházíte tělíčka?
May Berenbaum: Přesně, nejsou mrtvolky, a to činí nalezení příčiny smrti obtížnější.
Robyn Williams: To je upřímně neuvěřitelné protože, tolik včel umírá a přeci musíte nalézt jedno dvě tělíčka někde.
May Berenbaum: Bylo odhadnuto, že mezi čtvrtinou a třetinou amerických včel zmizelo. Bezpochyby někde jsou mrtvolky ale je problém s vystopování jich zpátky ke včelstvu a je těžké identifikovat jejich zdroje, a potom včely umírají daleko od úlu, padnou do přírody a nezanechají malé části s proteiny a tuky leží delší dobu a tvorové co se živí odpadky je slupnou.
Robyn Williams: Je to pravda že by to mohla být infekce zvláštními viry?
May Berenbaum: Je silný důkaz že pokud to není přímo příčina, tak Izraelský vir akutní paralýzy IAPV je úzce spojen s CCD. Poslední zpráva ve Science zásadně využila výhodu z faktu že genom včely byl kompletně rozebrán a publikován. To usnadnilo vyšetřovatelům udělat extrakt z genetického materiálu včel vše co patřilo včelám, a potomto zkoumat co zbylo. A co bylo nalezeno byla pouze směs patogenů, a mezi patogeny byl vir IAPV který bylo úzce spojen se zhroucenými včelstvy a nikoli se zdravými včelstvy.
Robyn Williams: Ano, bylo to vaše oddělení v Illinois které pomohlo sestavit včelí genom.
May Berenbaum: To je pravda, můj kolega Gene Robinson byl v čele prací stanovících včelí genom, a ve skutečnosti nyní na universitě v Illinois děláme genový čip, druh včelího geonomu na mikroskopovém sklíčku který se ukázal jako užitečný v pokusu zjistit co je různého v hroutících se včelstvech na rozdíl od zdravých včelstev.
Robyn Williams: Je možné že některé včely z Austrálie mohou pomoci obnovit genom amerických včel a jaksi vytvořit rezistenci?
May Berenbaum: Zajímavá otázka. Ve skutečnosti byly australské včely zahrnuty do analýz, které dělal Lipkin a spol., a vir byl přítomen v australských včelách ale zdá se ty nevykazovaly stejné pole příznaků. Australské včely, jako americké, jsou odvozeny od evropských včel, nejsou nativní v Austrálii ani v USA, ale je jasné jsou geneticky rozdílné. Mají rozdílnou celou historii. My máme v USA včely od 1600 a zažily zcela jiný režim selekce. Například, australské včely, tak to chápu, jsou zcela bez tracheálních roztočíků, takže nikdy nezažily masivní vymírání jako americké včely když byl tento roztoč přinesen. Máte pravdu australské včely jsou geneticky jiné.
Robyn Williams: A možná by mohly pomoci, kdo ví. Řekla jste že stojíte před novou sezonou. Jsou nějaké známky?
May Berenbaum: Jedna smutná věc co jsem slyšela neoficielně … Illinois neměl CCD zatím nyní jsem slyšela … od mého kolegy Gene Robinson že to vypadá jako bychom měly případy i v Illinois. Takže jsme asi 36.stát který tuto chorobu má.
Robyn Williams: Jak vidíte způsob jak tento problém je ventilován v tisku? Mluvili jsme s Peter Bernhardt právě nyní, že nebyl spokojen se způsobem reportáží o CCD.
May Berenbaum: Je to myslím dvousečná zbraň. Jsem naprosto ohromena pozorností, kterou to dostalo a velmi potěšena pozorností, protože entomologové musí se hodně snažit přesvědčovat lidi že hmyz je důležitý a může být prospěšný a užitečný. Impulsivní reakce je když to má šest nohou chcete to zabít, tak toto je zcela jiný obrat, kde entomologové jsou vyzýváni k záchraně hmyzu oproti situaci, kdy mají najít nové způsoby jak hmyz zničit. Takže je potěšující že lidé se zdá pochopili, porozuměli že včely jsou skutečně důležité, ekonomicky, ekologicky, a jiným způsobem, a v USA jsou něco jako šestinohý dobytek. Právě tak jako závisíme na kuřatech a kravách, závisíme na včelách, dokonce ještě více.
Také je snaha hledat slovní hříčky se slovem bee (včela). Jsou dokonce odkazy na píseň Beatles jako Give Bees a Chance (Dejte včelám šanci) a jiné legrácky. Ale mě takové legrace netrápí.
Robyn Williams: Poslední otázka, proč jste obvinila George W. Bushe z tohoto problému?
May Berenbaum: Zajímavé. Ale Já řeknu, politicky, jedna z historek které obíhají a a byly mimo kontrolu bylo to, že mobilní telefony jsou na vině za CCD. Celá historka byla založena na špatném překladu německé studie, velmi malá , nepublikovaná studie daná na web, která se ani netýkala mobilů, ale bezšňůrových telefonů, a nebyla ani dělána ve spojení s CCD. Takže celá věc byla úplným výtvorem tisku. Dokonce Dick Cheneyho kancelář volala USDA laboratoře a žádala o zprávu o situaci s mobilními telefony. Tak je to, se domnívám, s politickým hlediskem.
Robyn Williams: To byla nefér otázka ale odpověď byla tak dobrá, že jsem ji tady nechal. May Barenbaum je vedoucí oddělení entomologie na státní universitě v Illinois.

Hosté

Peter Bernhardt
Department of Biology St Louis University St Louise Missouri USA
http://bio.slu.edu/fac/bernhardt.html
May Berenbaum
Professor and head of department of entomology University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana Illinois USA
http://www.life.uiuc.edu/entomology/faculty/berenbaum.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 G. Pazderka G. Pazderka | 24. prosince 2007 v 7:44 | Reagovat

Napadá mne jedno pojítko, které by mohlo mít v důsledku zodpovědnost za takovou informační bublinu, která CCD představuje.

Peníze. USA musí mít obětního beránka a novináři si pro prodejnost a výdělek na svůj chleba přibarví cokoli co veřejnost pobaví. A jestli třeba i odborníci na slovo vzatí začnout jít s takovým větrem a začnou využívat těch bublin víceméně ke svému prospěchu a nebo k myšlenkové orientaci jak u laiků tak také u praktiků - včelařů,(také vlastně laiků) ... značí to situaci přesně takovou, jaká je i na evropském kontinentu ve včelařství.

Oco jde? Prospěchářství a znovu peníze. Dezorientující vliv na veřejnost místo jasných faktů a výsledků - důkazů, odvolání na primární informace. ...

Laik žasne, odborník se diví.

Pěkné Vánoce a pevné zdraví i po Novém roce všem zde a ať Ti to píše tak, jak doteď Emane.

2 Eman Eman | Web | 29. prosince 2007 v 9:55 | Reagovat

Všechno nejlepší do nového roku 2008 přeji všem čtenářům a včelařům co nejvíce živých včelstev. Tobě Gusto navíc díky za všechny komentáře, které mě přesvědčují, abych pokračoval v překládání zajímavostí ze světa o světu včel. Vše je jako na dlani na internetu, jen si k tomu vzít slovník a pravidla gramatiky :-) - a k tomu zájem o včely.

Co se týká CCD, tak přemýšlím co se bude dít, jestli se ty katastrofické předpovědi úhynů včelstev u nás opravdu potvrdí. (pořád se mi tomu nechce věřit) Nikdy jsem se nebál příchodu jara a teď poprvé očekávám příchod s obavami a nejistotou. Zatím včely v bednách jsou - (byly při posledním aerosolu), ale....

Sice předbíhám, ale obávám se, že bude tendence všechny naše české nadlimitní úhyny připisovat lajdákům včelařům a nesprávnému léčení varroázy. SVS a VUDOL bude jistě perfektní a za všechny ztráty budou moci včelaři. Myslím si o tom své, ale to je složité a napíšu to až bude ve statistikách jasno.

Jinak, Gusto, ve svobodném světě, jak víš, jde o peníze až v první řadě. Za peníze se dá pořídit skoro vše, náročné léčení těžké choroby, výzkum včel, ..... peníze jsou trumfy ve hře život na Zemi. Ale ta hra se často dá hrát i bez trumfů a celkem úspěšně. (Jako v mariáši betl, durch a 2 sedmy).

3 Jamessmili Jamessmili | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 19:59 | Reagovat

Following the pupil doesn't have a personal opinion, then they ought to simply earn a option to select a topic, and select pro or con. Very very good essay writers have the capacity to give aid to their students if it's required.
Students utilizing a copywriting service ought to know about a couple of things before deciding on a service. Internet isn't only alternative technique to conventional procedures of music supply, but additionally a fantastic prospect for artists and music-recording businesses to expose these products to broad public. Many writing businesses won't turn off customers if they're just under what they're asking.
Feelings that will save you from writing your book. Essay writing normally comes as a challenge for men and women who aren't accustomed to composing essays and it's an extremely enormous job usually for the students who don't have any type of experience in writing essays.
You shouldn't worry because our college essay writing company is the best way to buy college essay services that are perfectly tailored. Online services are somewhat more dependable and affordable also.
Every story needs to have dialog. As a student, you ought not just consider taking a look at classification essay, it's also wise to consider composing a sample essay which may be seen as a sample paper by other students.
Besides this it's likewise important or a writer to possess the specific understanding about the subject of the essay so that he doesn't have to deal with any trouble later on when writing the article. The writing profession includes many perks. This primer about the best approach to compose an article sheds light on the procedure and empowers the author get organized.
<a href=http://fulhampersonaltraining.com/2018/01/the-do-this-get-that-guide-on-conceptessay/>http://fulhampersonaltraining.com/2018/01/the-do-this-get-that-guide-on-conceptessay/</a>

4 Jamessmili Jamessmili | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 18:16 | Reagovat

Another aspect to consider is that by employing an essay service similar to this one, you also run the danger of your instructor having a look at the essay and finding that it sounds nothing like your prior efforts. Following the student doesn't have a personal opinion, then they should simply earn a option to select a subject, and select pro or con. Very good essay writers have the capacity to give aid to their students whenever it's required.
Regardless of what the consequences, the expression paper writing service business will nonetheless grow. Internet isn't only alternative method to conventional procedures of music supply, but in addition a wonderful prospect for artists and music-recording businesses to expose those goods to broad public. The writing service must additionally have a warranty that all work is distinctive and original from many other content.
A writer is essential to take the thoughts mentioned in the outline and expound them. Writing a thesis statement demands great intelligence from the surface of the essay author as it needs to define the fundamental notion of the publication. Writing an article is a challenging issue to perform for a student and also for a standard man who doesn't possess the particular understanding of this terminology and the grammar that ought to be utilised within an essay.
Personalised assignment writing service company will probably have their own sites Online services are somewhat more dependable and affordable also.
Content writing can also be a sort of essay writing, just you ought to be cautious with the rules, if you believe that it is possible to write essay correctly then easily you might also compose the articles, it's not in any way a massive deal. As a student, you should not just think about having a look at classification composition, in addition, it is wise to consider writing a sample essay that could possibly be seen as a sample newspaper by other students.
Aside from this it's likewise significant or a writer to have the specific comprehension about the subject of this essay so that he doesn't have to deal with any trouble later on when writing the essay. The writing profession consists of many perks. This primer about the best way to compose an essay sheds light on the procedure and enables the writer get organized.
<a href=http://tanchauseo.com/the-debate-over-research-essay-papers>http://tanchauseo.com/the-debate-over-research-essay-papers</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama