Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Likvidace rojů a "divokých" včelstev

21. dubna 2007 v 10:27 | Eman |  Včelařské metody, úly a další včelařský hardware
Myslím si, že tohle může být pro málo zkušené včelaře (i jiné dobrodruhy) užitečný článek o odstraňování rojů a nevhodně usazených včelstev.

Zvláště letos se dá očekávat dostatek rojů při dosavadním vývoji počasí, kdy zima téměř nebyla a krátké jaro přechází rychle do suchého léta. V současné době už 4.týden nezapršelo. Vlhkost na zahradě je 20-30% a všechno kvete naráz, pole s řepkou jsou v plném květu, začaly jabloně a třešně pomalu odkvétají..
Pro některého méně zkušeného včelaře může být poučné, jak o tomto problému pojednává specializovaný dokument z universit a ústavů z USA.
V našich veterinárních předpisech je stanoveno, že roje neznámého původu se musí likvidovat. Je to z důvodu přenosů nemocí. Vlastní roj je radno zavčas vyfumigovat páskem s Varidolem. Tím se preventivně zbaví roztočů na včelách.
České ministerstvo vnitra má na odchyt včel Bojový řád

Zdroj dalšího textu: MAAREC Publication 3.6 (February 2000 - REMOVING BEES )

Odstraňování včelstev

Přirozené hnízdící místo včely medonosné je chráněný, temný kryt. Včelaři chovají svá včelstva v bednách, které se nazývají úly. Kromě úlů u včelařů, divoká nebo vyrojená včelstva hnízdí v dutinách stromů nebo v podkrovích, v dutinách mezi sloupky domovních zdí, garáží nebo jiných budov, střechy verand a podobných prostor.
Včely také hnízdí v dutinách stromů a v suchých jeskyních.
Ať žijí včely v úle nebo v budově, pokud se včelstvo příliš zvětší, rozdělí se rojením. Včelí roj obsahuje tisíce dělnic a matku. Roj včel vytvoří na jednom místě chomáč, zatímco včely průzkumnice hledají nový domov. Pokud je nalezeno vhodné místo, celý roj se přesune do nového a stálého obydlí.

Včely sídlící v místech, kde obtěžují lidi, se považují za škodlivý hmyz. I když pro včelaře má roj cenu, majitel domu včely, které by se mu mohly usadit v jeho majetku, nepotřebuje.
Stejně tak málo lidí stojí o včelstvo ve svém domě nebo na svém pozemku. Někteří včelaři si vydělávají odstraňováním nežádoucích včelstev - někde se to nazývá "potírání škůdců" (pest control), což je přísně regulováno a často vyžaduje výcvik, licensi, pojištění atd.

Roje

Roj včel je dočasný problém, který může trvat několik hodin nebo dní. Včely v roji jsou obvykle mírné protože mají plné žaludky medu. Pokud se nechá nerušený, roj se najde nový příbytek a často zmizí tak rychle jako se objevil.
Místní včelaři sbírají roje, aby je dali do nepoužitých úlů. Zřídkakdy požadují poplatek za své úsilí protože včely z roje zesílí a obvykle dají med další rok. Včelaři nechávají jména a telefonní čísla na úřadech nebo místní policii. Některé spoky vydávají seznamy členů kteří se zabývají chytáním rojů. Není vždy možné najít včelaře nebo pro včelaře není vhodné chytat roj. Pamatujte že roj je dočasný a přesune se pryč jakmile najdou včely nový domov.
Pouze v nezvyklých situacích roj zůstane a vystaví plásty a neodstěhuje se z místa roje.

Včely v budovách

Včely hnízdící v budovách, na rozdíl od rojů, jsou velký problém. Není snadná a vhodná metoda odstranění včel. Může být nutno včely zabít a pokud včely používají opakovaně stejné místo, musí být odstraněno.
Ačkoli někteří lidé nebudou souhlasit se zabíjením včel jako užitečného hmyzu, bohužel v některých místech jsou včely škodlivé a musí se podle toho jednat.

Odstranění včel

První krok při odstraňování škůdců je lokalizace hnízda a zbavení se dospělých včel. Několik látek lze použít k otrávení včel.
1. Sprej v aerosolech. Jsou k dispozici specifické pro hubení sršňů, vos a včel. Jiné aerosoly jako pro mravence a šváby také zabíjí včely.
2. Sprejové koncentráty nebo prášky. Některé insekticidní kapaliny nebo prášky jsou také velmi efektivní pro hubení včel a vos. Nezbytné je vybavení na míchání a aplikaci takových přípravků. Insekticid by měl být aplikován do vstupního prostoru hnízda a je-li to proveditelné přímo na hnízdo (pokud je nutné, vyvrtat malou díru do hnízda). Hnízdo samotné může být vzdáleno směrem nahoru od vchodu a je vždy zavěšeno na "stropě" nebo nějaké konstrukci. Několik opakovaných aplikací insekticidu je obvykle potřeba k zabití včel. Kdykoli používáte insekticid, přečtěte si návod na obalu pro dodržení správné koncentrace, bezpečné použití a ujištění, že to můžete použít tak, jak máte v úmyslu.

Odstranění plástů

Brzo pro přesunutí do nového domova, včely postaví voskové plásty pro uložení medu a výchovu plodu. Po zabití dospělých včel by mělo být odstraněno hnízdo. Pokud se to neudělá, voskové plásty a med přitahuje ostatní hmyz a zvířata a pach z rozkládání fermentujícího medu je zřetelný.
Vosk ponechaný nechráněn včelami se láme a je napadán zavíječem voskovým; a pokud se med vsákne do stěny, není možné to vymalovat a tapeta přes skvrnu zůstává vlhká na omak dlouhou dobu a vypadá to nepěkně.
V některých případech je odstranění docela nákladné odstranění hnízda; majitel domu se musí smířit s pachem a vzít riziko poškození stěn od medu. Hnízda ve stromu a garážích se obvykle nemusí odstraňovat.
Jakmile je hnízdo odhaleno, voskový plást se může ulomit nebo odříznout z horní části. Pokud jste použili jedovatý sprej přímo do hnízda, nepokoušejte se zachraňovat med. Jinak může být med odříznut z hnízda a zkonzumován v plástech nebo tekutý med vykapat.
Po odstranění plástů a včel by se vstupní prostor měl omýt mýdlovou vodou aby se odstranily zbytkové pachy. Prostor hnízda by se měl vyplnit izoloační pěnou nebo uzavřít (spolu s jinými potenciálními prostory) aby se zajistil před dalším rojem.

Přenesení včelstev

Někdy je možné odstranit včelstva z domů, stromů nebo jiných přírodních sídel přenesením do včelařských úlů. Včelstva která obývají úly, klády, nebo jiné vybavení ve které jsou plásty šikmo nebo jinak bez rámků mohou být také přeneseny do úlů s pohyblivými rámky tak aby mohly být řádně obsluhovány. Ve většině států je nezákonné chovat včely v bednách protože je nelze prohlížet (například na přítomnost moru včelího plodu).
Je výhodnější přenášet včely během jara nebo časného léta. Populace včelstva bude menší a včely budou mít méně zásob a plodu než později během roku.
Přenášení včelstva brzo v aktivní sezoně dá včelám čas k vystavení populace a nasbírání dostatku zásob pro úspěšné přezimování.
Jestliže nemůže být včelstvo zcela odhaleno, dospělé včely se mohou lapit do falešného úlu. Pro chycení včelstva uzavřete všechny vchody kromě jednoho. Na tento jediný vchod dejte krycí kužel, který dovolí výlet, ale ne návrat včel do starého domova. Tento kužel se může vyrobit z drátěné sítě a měl by být asi 12-18 palců ven, zužující se z několika palců v průměru do vnějšího otvoru asi 3/8 palce. Umístěte falešný úl vybavený mezistěnami nebo úl s jedním nebo více plásty pomocí lešení k otvoru kužele.
Jakmile se včely při výletu za snůškou nebudou moci vrátit do původního hnízda, přizpůsobí si náhradní úl. Po 2 až 3 dnech lapání, umístěte zaklíckovanou matku do falešného úlu. Uvolněte ji po několika dalších dnech a tak náhradní úl může plnit roli jako normální úl. Za asi 2 měsíce se může odstranit z dočasné poloha a bude jako normální úl.
Většina ze včel z původního hnízda byla tímto uspořádání zachycena zůstane v novém úle.
Odstranění včel z budov nebo stromů může být někdy provedena přímým odhalením a přenosem do přenosného rámkového úlu. Po odhalení hnízda včely by měly být setřeseny nebo smeteny do nového úlu. Kousky plástu s plodem by se měly umístit do rámků a přidrženy strunou nebo gumovými pásky. Tuto poslední proceduru je nejlépe dělat chladný den nebo v noci když bude chladné počasí pomáhat snižovat aktivitu včel. Doufejte, že matka se přenese nepoškozea. Zkontrolujte nový úl za několik týdnů abyste se ujistili, že je matka přítomna. Pokud ne, vložte novou matku, jinak je vaše úsili k ničemu.
Přenášení včel z budov a stromů je vždy špinavá práce s mnoha žihadly. Matky jsou často ztraceny mnoho dělnic rozmačkáno nebo utopeno v medu. Je radno tuto techniku vyzkoušet aspoň jednou potom se rozhodnout podle okolností jestli to má cenu.

Pro odstranění problémových včel v budovách nebo stromech je snadnější zabít dospělé včely a pak odhalit jejich plásty pro jiné škůdce, kteří je prakticky odstraní.

Přenášení včel z nestandardních beden nebo klátů

Může být použito několik metod k přenesení včel z beden, klád nebo podobných struktur. Včely nemusí být přeneseny s plásty z jejich domova. Obecně však přenesení nejprve včel a pak některých jejich plástů, zvláště plodových, umožní rychlou regeneraci a zvýšení populace v novém domově.

Přenesení pomocí expanze

Nejsnadnější metoda pro přenesení včel do standardního úlu s pohyblivými rámky je umístění takového úlu s plásty nebo mezistěnami nad bednu, kládu atd kterou chcete přenést. To se může udělat pokud můžete odstranit horní část starého "úlu" nebo udělat velké díry, které by dovolily přístup do nového úlu. Pomocí pásek, nebo jiného materiál uzavřete prostor mezi bednou a novým úlem. Včelstvo se bude rozšiřovat nahoru a začne chovat plod a ukládat med v horním prostoru úlu. Pokud se to udělá na jaře, horní úl by měl být zaplněn medem na zimu. Během zimy a časného jara další sezony, chomáš se postupně přesune nahoru při konzumaci medu. Z důvodů normálního zmenšení populace včelstva před jarním vývojem, většina včel bude v horní části úlu příští jaro. Potom můžete spodní bednu se starou "divočinou" odstranit.
Nemusíte čekat až do dalšího jara ve všech případech. Pokud prohlídnete horní část úlu v létě a najdete matku na pohyblivém plástu, můžete dát mateří mřížku mezi horní a dolní bednu a uděl vchod (očko) do horního úlu. Za 3 týdny se vylíhne veškerý plod v dolní bedně a přejde přímo zdola nahoru a přesun je hotov. Zbylý med můžeme nechat vybrat včelám, nebo uchytit do rámků a přidat do horního úlu.
Hlavní výhoda přenosu pomocí expanze je minimální rušení včelstva a vyžaduje minimální manipulace včelařem. Nevýhoda je v tom, že takový přenos je pomalý.

Bubnování

Jiná metoda přenosu včel je vybubnování je ze starého úlu. K bubnování odstraňte dno starého úlu a otočte ho vzhůru nohama. Umístěte nový úl s plásty nebo mezistěnami a uzavřete vchod. Bubnujte důkladně gumovou paličkou, holí nebo kladivem na stěny starého úlu souvisle 8 až 10 minut. To přiměje včely a matku přesunou se nahoru. Kouření starého úlu před bubnováním také pomůže k nastartování přesunu včel nahoru. Pokud většina včel se přesunula do nového úlu, umístěte pak mateří mřížku mezi starý a nový úl a udělejte horní vchod. Po několika dnech by se měl nový úl kontrolovat na přítomnost matky. Není-li matka nahoře, musí se mřížka odstranit a opakovat bubnování. Po 3 týdnech, co byla matka uzavřena nahoře se dole vylíhne plod a starý úl může být odstraněn a odložen.
Variace procedury je odstranění plástů ze starého hnízda ihned po vybubnování dospělých včel ven a vložení plástů do prázdných rámků do nového úlu. To se může udělat vyřezáním velkých kusů plodových plástů a aranžování do prázdných rámků pomocí struny nebo gumových pásků kolem rámků. Je radno přenášet pouze plásty obsahující dělničí plod. Prázdný plást nebo plást trubčím plodem se může zrušit. Plást s medem se může vyříznout aby ho včely vybraly do rámků.
Výhoda bubnování je, že je rychlá vyžaduje méně manipulace včelařem. Je-li plodový plást vyříznut a umístěn do rámků, včelstvo se rychle rozvine v novém domově a má dobrou šanci na přezimování.

Navštivte MAAREC Website:
MAAREC, Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium, je oficiální aktivita 5 zemských grantových universit a Ministerstva zemědělství USA. Spolupracujícími členy jsou následující instituce:
University of Delaware University of Maryland
Newark, Delaware College Park, Maryland
Rutgers University The Pennsylvania State University
New Brunswick, New Jersey University Park, Pennsylvania
West Virginia University USDA/ARS Morgantown, West Virginia Bee Research Lab
Beltsville, Maryland
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Josef Novak Josef Novak | 6. června 2007 v 20:28 | Reagovat

Proboha,  kdo delal tenhle web, videl jsi to po sobe, co takhle alespon zaklady grafiky, to ti vubec nevadi ze treba to vlelvo je absolutne necitelne ......

josef Novak

2 Včelka Včelka | 4. července 2007 v 7:59 | Reagovat

web je skvěle udělanej a díky.

3 Nečekaná majitelka včelího roje ;-) Nečekaná majitelka včelího roje ;-) | 25. května 2008 v 15:49 | Reagovat

Díky za webík tohoto typu. Nejsem včelař a dnes se najednou obloha zatemnila.....a moje višnička má nové obyvatele, takže jsem potřebovala vědít co a jak a to jsem se dozvěděla. Díkes ;-)

PS: Jo a žlutohnědý web pro danou tématiku mi přijde dobrej nápad, takže já webík tématicky i graficky chválím ;-)

4 Marie Marie | 12. července 2009 v 13:03 | Reagovat

Máme takový problém, sousední zahrada již není dlouhá léta opečovávána a je zanedbaná a zarostlá, sídlí na ní divoké včely a vosy od kterých jsme pobodaní vždy, když začneme sekačkou séct zahradu, majitel s tím nic nedělá a není s ním rozumná řeč aby s tím pozemkem něco udělal. Neexistuje nějaký jed který by se aplikoval na naší zahradě který by otrávil hnízdo včel nebo vos na tom zarostlém pozemku a hmyz tak vyhubil? Nevíme si s tím rady, prosím poraďte jaký jed by se na to dal použít aniž bychom museli vstoupit na sousední pozemek a hledat hnízda.
Děkuji

5 Eman Eman | E-mail | 12. července 2009 v 21:16 | Reagovat

[4]: Pokud tam jsou včely medonosné, o které se nikdo nestará, měly by se z veterinárních důvodů zlikvidovat. Vosy bych nechal na pokoji, ale včely medonosné by se měly vyhubit. Měl by stačit 1/4 litru benzinu a uzavřít jim vstupy. Bez vstupu na pozemek to ale nejde. Pokud se tedy jedná opravdu o včely medonosné a ne včely samotářky, tak by o takových neošetřovaných včelách měla vědět místní veterinární správa. Zkuste se s majitelem domluvit a upozornit ho na veterinární zákon.

6 Eman Eman | E-mail | Web | 17. září 2009 v 20:09 | Reagovat

Zajímavý článek o odstraňování vos a sršňů

7 Lexa Lexa | 1. července 2010 v 16:15 | Reagovat

Dík za radu ,mám včely ve zdi domu a už vím jak snimi ven i když nejsem včelař.
PS:Tato web stránka je v pohodě. :-)

8 danča danča | 1. srpna 2011 v 16:49 | Reagovat

myslis, ze je dulezity, jak to vypada??pro me je prednejsi, aby to bylo prehledny a hlavne se tu docetla, co chci a ocekavam, ze se tu doctu!!!!!

9 danča danča | 1. srpna 2011 v 16:51 | Reagovat

ps: a to si myslim, ze jsem se tu docetla..moooc dekuju :-)

10 Martin Martin | Web | 3. března 2014 v 22:06 | Reagovat

Ahoj, tady na téhle stránce jsem našel pár tipů jak likvidovat včely tak se můžete mrknout :) http://www.likvidacevos.cz/

11 sykes sykes | Web | 17. června 2015 v 18:10 | Reagovat

mi tak b ;-)

12 RefolDub RefolDub | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 3:38 | Reagovat

viagra blister eye

      http://buycheapviagralk.com/ -  viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> order viagra</a>

    fsa online viagra

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama