Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Často kladené otázky na Nemoc zhroucení včelstva

16. dubna 2007 v 13:52 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Co je to Nemoc zhroucení včelstva (Colony Collapse Disorder (CCD) )?
Tento název byl tak dán nejnovějšímu a zdá se nejvážnějšímu vymírání včelstev v celé zemi (USA). CCD je charakteristická náhlou smrtí včelstva, kterému chybí před vymřením dospělé včely.

Med a včelí plod je obvykle přítomen a je často důkaz nedávného chovu plodu. V některých případech může být v plodišti přítomna matka a malý počet přežívajících včel. Je také charkteristické zpoždění loupeží a pomalejší než je normální invaze běžných škůdců jako je zavíječ voskový a malý úlový brouk.
Poznámka překladatele: Pro anglické slovo Disorder je asi vhodnější české slovo Porucha, onemocnění, Pro Disease je český ekvivalent nemoc (předpokládá se nějaký patogen). Avšak spojení Porucha zhroucení včelstva se mi nelíbí.

Co je příčinou CCD?
Ačkoli je této nemoci věnováno hodně pozornosti, není dosud jasné co způsobuje vymírání. Ve dvouch intenzivních výzkumech se zapojením mnoha včelařů byly vyloučeny některé příčiny (viz dále) a jiné byly označeny jako důležité pro zkoumání. Avšak v tomto okamžiku se zdá pravděpodobné, že příčinami nemoci může být řada činitelů.

Kdo je postižen?
Když v únoru 2007 mnoho včelařů hlásilo těžké ztráty spojené s CCD, byli mezi nimi velcí komerční kočovní včelaři, kteří ztratili 50-90% jejich včelstev. Přežilá včelstva jsou často tak slabá, že nejsou schopna opylování nebo produkce medu. Ztráty byly hlášeny v kočovných zimovištích v Kalifornii, Floridě a Texasu. Později v únoru někteří nekočující včelaři, zvláště ze středo-atlantické oblasti a Severovýchodního pacifiku hlásili význačné ztráty větší než 50%.

Kdy byla poprvé objevena a jak dlouho trvá?
První zpráva o CCD byla v polovině listopadu 2006 od pensylvánského včelaře zimujícího na Floridě. Brzo po první zprávě, hlásili další kočovní včelaři těžké ztráty včelstev za podobných okolností. Při dalších rozhovorech se včelaři z celé země, se ukazuje, že mnoho velkých včelařů objevovalo vyšší než normální ztráty ve srovnání s posledními několika roky (i když těžké ztráty po přezimování byly hlášeny i v roce 2003-2004 u mnoha severních včelařů). Tyto ztráty mohly ale nemusely být spojeny s CCD, ale je pravděpodobné, že mohou mít nějaké souvislosti.

Je med ze včelstev s CCD bezpečný ke konzumaci?
Doposud není důkaz, že CCD ovlivňuje med. Vliv CCD je omezen na dospělé včely. Včelařský průmysl zažil velké ztráty včelstev i v minulosti.

Je to něco nového?
Příznaky podobné CCD byly popsány v minulosti, a také byly zdokumentovány těžké ztráty. Tyto situace dostaly mnoho různých jmen včetně "podzimního zhroucení", "májová nemoc", "jarní mizení", nemoc mizení a nemoc podzimního mizení. Ať je či není současné vymírání způsobeno stejnými činiteli, které způsobily ztráty v minulosti anebo jsou to noví činitelé, není dosud jasné.

Proč je nemoc častěji nazývána CCD a ne například "nemoc podzimního ubývání"?
Odkazy na roční dobu nejsou vhodné jelikož je více zpráv že okolnosti se objevují celý rok.
"Ubývání" naznačuje postupné zmenšování populace včelstva zatímco my vidíme rychlé zhroucení. Zatímco skutečná rychlost ztráty dospělých včely v populacích nebyla zaznamenána, je jasné že jinak silná včelstva mohou rychle ztratit svou pracovní sílu během několika týdnů nebo dokonce několika dní. "Mizení" bylo použito s odkazem na ostatních okolností které nemusí sdílet stejné příznaky jako ty současně popisované. Termín "nemoc" (disease) je běžně spojen s patogenem. .....Termín porucha (disorder) nemá zjevné vnější příčiny.

Jak poznám jestli včelstvo má CCD?
Včelstva napadena CCD mají následující charakteristiky:
• Úplná absence dospělých včel v úlu, (v některých případech matka a pár přežilých včel v plodišti) bez mrtvolek včel v úlu nebo ve česně.
• Přítomnost zavíčkovaného plodu.
• Přítomnost zásob, medu i pylu, který není vylupován ostatními včelstvy. Invaze běžných škůdců - zavíječe voskového a lesknáčka úlového je pozoruhodně zpožděna v "mrtvých" úlech v poli.

Co jsou první příznaky CCD?
V případech kdy se zdá, že včelstvo bude kolabovat:
  • Nedostatečný počet včel k udržení přítomného plodu
  • Pracovní síle se zdá být vytvořena z mladých dospělých včel.
  • Matka je přítomna, zdá se zdravá a obvykle stále klade vajíčka.
  • Včelstvo odmítá konzumovat potravu podávanou včelařem, jako cukrový sirup a protejnové doplňky.
  • Létavky jsou silně redukovány nebo nejsou žádné.

Co by měl dělat včelař, pokud má CCD?
Viz zvláštní doporučení (samostatný dokument). (bude zde uvěřejněno později)

Jak mohu snížit pravděpodobnost CCD?
  • Chovat silná včelstva s používáním nejlepších postupů vedení včelstev.
  • Nespojovat slabá včelstva se silnými
  • Krmit včelstva Fumigillinem na jaře (Moje poznámka: pamatujme, že je to rada pro americké včelaře - u nás se Fumigillin - lék proti Nosemě Apis - nepoužívá, protože to je antibiotikum)
Je bezpečné používat vybavení ze ztracených včelstev během zimy?
Jestliže lze určit že včely vyhladověly nebo vymřely z jiných důvodů spojených s typickými zimními ztrátam, zdá se bezpečné použít vybavení včetně medových zásob a pylu, ale je radno být opatrný a materiál je potřeba pečlivě vyvětrat. Také by se mělo vážně uvažovat o pravidelném nahrazování starých plástů novými mezistěnami. Ale pokud včelstva uhynula na něco, co připomíná CCD (viz popis nahoře) není radno používat vybavení pokud se nezjistí příčina těchto okolností. Členové pracovní skupiny CCD iniciují experimenty zkoumající různé dezinfekční techniky pro budoucí použití.

Kdo na problému pracuje?
Skupina výzkumníků, včelařských specialistů a státních úředníků z mnoha různých institucí napříč celými státy se spojili, aby tento problém vyřešili a podali včelařům a veřejnosti informaci. Tato skupina se nazývá CCD pracovní skupina. Úplný seznam institucí je na stránce MAAREC.org.

Co bylo vyloučeno jako potenciální příčina CCD?
Tyto výsledky jsou založeny na hloubkových rozhovorech se včelaři zasaženými CCD a průzkumech mezi včelaři na naši žádost o informace. Mezitím byly následující body odstraněny z našeho seznamu příčin, které by mohly zvýšit riziko vývoje CCD. Například, nošení vlhkých šatů nezpůsobí rýmu, ale zvýší šanci že chytíte rýmu a nachlazení.
Krmení: Postup krmení byl běžný u většiny včelařů. Někteří krmili sirupem, jiní cukrem, někteří nekrmili. Většina včelařů nekrmila proteiny, ale někteří použili připravené proteinové doplňky. Použití chemikálií: Zatímco většina použila antibiotika, jejich druh a frekvence a metody se různily. Většina aplikovala miticid během 2006. Produkty a použité metody se různily.
Využití včel: Někteří včelaři hlásili, že jejich včely byly použity primárně pro výrobu medu, zatímco jiní získali většinu zisku z opylovacích kontraktů. Někteří produkovali med a použily včely na opylování.
Zdroj matek: Všichni včelaři prodávali některé matky během celého roku. Někteří včelaři chovali většinu z vlastních buněk, ale většina koupila oplodněné matky nebo mateří buňky. Matky byly kupovány z minimálně 5 různých států (Florida, California, Texas, Georgia, Hawaii) a 2 cizích zemí (Kanada a Australie).

Jaké potenciální příčiny CCD se v pracovní skupině vyšetřují?
Aktuální výzkumné priority, které se vyšetřují různými členy prac. skupiny, a také různými spolupracovníky zahrnují, ale nejsou pouze omezeny na:
• Chemická rezidua - kontaminace ve vosku, zásobách a včelách
• Známé a neznámé patogeny ve včelách a plodu
• Parazitická zátěž ve včelách a plodu
• Výživová kondice dospělých včel jako zavedených proteinů stresem
• Nedostatek genetické diversity a rodokmenu
Kompletní popis výzkumných priorit je na stránce MAAREC.org

Jaké jsou příklady témat, která pracovní skupina CCD aktuálně nevyšetřuje?
GMO plodiny: Některé GMO plodiny, zvláště Bt (Bacillus Thuringensis) kukuřice byla navržena jako potenciální příčina CCD. I když tato možnost nebyla vyloučena, CCD příznaky neodpovídají tomu co by se očekávalo u Bt ovlivněných organismů. Z tohoto důvodu nejsou GMO plodiny v tuto chvíli na vrcholu priorit. Radiace z vysílačů mobilních telefonů: Rozdělení ovlivněných a neovlivněných včelnic CCD neukazuje na tuto pravděpodobnou příčinu. Také služba mobilních operátorů není v některých oblastech k dispozici tam, kde napadené komerční včelnice jsou umístěny na západě. Z těchto důvodů to není zatím hlavní priorita vyšetřování.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Georg Ritter - Šumava Georg Ritter - Šumava | E-mail | Web | 15. května 2007 v 12:59 | Reagovat

Včelař vyhrál soudní proces proti Státnímu statku v Bavorsku - v medu se nacházely

jedy z geneticky manipulované kukuřice Mon 810 koncernu MONSANTO !

Das Verwaltungsgericht in Augsburg hat den Versuchsanbau von Mon 810 auf dem

Staatsgut in Kaisheim gestoppt, weil sich herausgestellt hat, daß ein Imker dadurch

massiv geschädigt wurde. Erbgut der manipulierten Maispflanze fand sich in hohen

Mengen im Honig. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit hat den Verkauf von

Saatgut der genmanipulierten Sorte Mon 810 verboten. Untersuchungen zeigten, daß

das eingebaute Gift gegen das Insekt Maiszünsler auch höhere Nahrungsketten er-

reichen kann. Der Gen-Mais schädigt die Umwelt.

viz: http://www.bienen-gentechnik.de/

Tento zákaz přišel bohužel se zpožděním, na více plochách je geneticky manipulova-

ná kukuřice už vysetá a sedláci ji nehodlají zaorat ! Prý ji budou muset sklidit, než

začne kvést, aby se na jedovatý pyl včely nedostaly. Co tomu říkáte ?

S přátelským pozdravem

Georg  R i t t e r

2 eman eman | Web | 31. května 2007 v 13:45 | Reagovat

To, že není včelstvo napadené CCD hned vylupováno sousedními včelstvy si vysvětluji tím, že na stanovišti, kde je většina včelstev ve stavu bez létavek, pak vylupovat taková včelstva prostě nemá kdo. A proč nejsou zásoby napadeny hned zavíječem nebo lesknáčkem, pokud to lze srovnávat za stejných podmínek, mi není jasné a nabízí se snad vysvětlení, že i tento parazitní hmyz byl nějak handicapován stejným patogenem jako včely.

Celý ten kolotoč kolem CCD mi je nějak podezřelý a jsem zvědav jak se vyvine vyšetřování. Věřím v solidnost a vysokou úroveň tamních institucí. V historii byly podobné katastrofy zaznamenány, například případ velké otravy včel arsenem na těšínsku, nebo další případy ve Francii z nedávné minulosti, které se dávaly do souvislosti s Gauchem, a jeho složkou imidaclopridem.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama