Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Prosinec 2006

Výzkumníci objevili nejstarší včelu, vývojový článek

27. prosince 2006 v 12:53 | Eman |  Zajímavé zprávy o včelách a jejich produktech
Vědci z Oregonské státní university objevili nejstarší známou včelu, 100 milionů let starý exemplář zachovaný téměř v životním tvaru v jantaru. Důležitý článek, který pomáhá vysvětlit rychlé rozšíření kvetoucích rostlin během tohoto vzdáleného období.
Exemplář včely, minimálně 35 milionů let starší než předtím známá včelí fosilie, dal vznik nově pojmenované rodině nazývané Melittosphecidae - hmyz který sdílí některé vlastnosti jak včel tak i vos. Podporuje to teorii, že na pylu závislé včely se vyvinuly z jejich předchůdkyň vos, které jedí maso.
"Toto je nejstarší včela kterou jsme mohli identifikovat, a má některé vlastnosti vos" řekl George Poinar, profesor zoologie na Oregonské universitě a mezinárodní odborník ve studiu životních forem uchovaných v starém jantaru. "Ale je to více včela než vosa, a to nám dává dosti dobrou představu, kdy se tyto druhy hmyzu oddělovaly ve vývojové cestě."
odkaz
Poznámka:

Na včelařské diskuzní stránce k české zprávě o tomto objevu na "oslu" připojil následující zajímavé informace Antonín Přidal z Brna autor historie včelařství (příspěvek v diskuzi č. 19964):
"K tomuto článku si dovoluji pro zájemce napsat několik širších souvislostí.
Nález včely v jantaru v Barmě je velmi významným přínosem pro faktologii
studia fylogeneze včel. Fylogeneze se často opírá o různé logické
předpoklady, které lze ověřit jedině nálezy. Nález v Barmě je jedním z nich
a nesmírně významným i proto, že je velmi zachovalý a lze na něm pozorovat i
obrvení těla.

Klasická teorie datuje vznik včel v souvislosti s objevením se prvních
nektarodárných - kvetoucích rostlin, které se na Zemi objevily před 80 mil.
let. Později však bylo konstatováno, že včely jsou ještě starší a jejich
stáří se odhaduje na 120 milionů let. Předpokládá se, že včely se v této
době vyvinuly z předků podobných dnešním vosám a v souvislosti s nástupem
nektarodárných rostlin a tudíž i výskytem výživného pylu přestaly konzumovat
masitou stravu. Do dnešního dne se tato vlastnost dochovala i u vos -
solitérní vosy podčeledi Masarinae - které živí sebe i svůj plod výhradně
pylem a nektarem. A naopak příbuznost včel s kutilkami (Sphecidae)
poukazuje na masožravé vlastnosti společného předka.

Klasická vývojová teorie vzniku včel vycházela především z fosilního nálezu
včely starého 80 mil. let zalitého v jantaru a nalezeného v New Jersey.
Nedávno byl nalezen podobný fosilní nález zalitý v jantaru v dolech severní
Barmy (Hukawng Valley), ale jeho stáří je 100 mil. let. Jde o 3 mm velkou
včelu nazvanou Mellitosphex burmensis. Tak malé rozměry včely poukazují na
dříve konstatovaný předpoklad, že první krytosemenné rostliny kvetly jen
drobnými kvítky. Fosilní preparát je velmi zachovalý a lze proto pozorovat i
některé velmi jemné vnější morfologické znaky. Některé z nich poukazují na
příbuznost s vosami, ale převažují typické znaky včel (např. peříčkovitě
členěné brvy).

Nicméně, ve východní Arizoně byl nedávno objeven fosilní kmen stromu, ve
kterém byl zachován i fosilní zbytek hnízda podobajícímu se hnízdům
dnešních včel. Stáří těchto fosilií je cca 220 mil. let. Jde o nový
poznatek, který znovu otevírá otázku, kdy se tu vlastně včely objevily
poprvé a současně, kdy se tu objevily poprvé kvetoucí rostliny. Protože v
těchto hnízdech nebyla nalezena žádná fosilní včela, nelze tvrdit, že jde o
nález nejstarších včel. Je totiž možné, že dříve žil nějaký hmyz (společný
předek vos a včel), který stavěl podobná hnízda. Každopádně další výzkum v
této oblasti přinese velmi zajímavé poznatky"

Včely spí, ale včelaři by se měli na chvíli probudit

18. prosince 2006 v 8:54 | Eman |  Varoáza
V současnosti je poslední příležitost zasadit ránu roztočům Varroa Destructor pomocí aerosolového agregátu. Včelstva jsou většinou bez plodu a roztoči se nemají kam schovat. Aerosol má tak malé částečky, které projdou zimním chumáčem včel jak teplý nůž máslem. Koncentrace účinných přípravků M-1 AER nebo Varidol AER je tak malá, že rezidua nelze zjistit ve vosku ani ve včelích produktech. Samozřejmě při současných teplotách je nutné použít jako nosné médium lékárenský aceton. Dýchání acetonu nedoporučuji (zkoušel jsem to z blbosti na sobě - vím o čem je řeč), člověk by neměl zapomínat na respirátor s chemickou vložkou, ale včelám aceton nevadí.
Včelaři by také neměli zapomínat na Mimořádná veterinární opatření Krajské veterinární správy
Všem chovatelům včel se nařizuje:
1. Pro účely zajištění vzorku zimní úlové měli k vyšetření na varroázu včel očistit podložky ometením a vložit je na dobu nejméně 30 dnů na dno úlů do všech včelstev, a to v termínu nejpozději ke dni 15.12.2006 pro katastry obcí okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí a nejpozději ke dni 31.12.2006 pro katastry obcí okresu Chrudim a Pardubice.
Po posledním ošetření před vložením podložek k odběru zimní úlové měli se doporučuje dodržet interval mezi posledním ošetřením a ometením podložek v délce 7 dní.
2. Odebrat vzorky zimní úlové měli, a to nejdříve 30 dní od vložení podložek a do 10.2.2007 je odevzdat prostřednictvím příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů na územní pracoviště správního úřadu k laboratornímu vyšetření. Zimní úlová měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm.
Dodávám, že ZO ČSV Pardubice a ZO ČSV Přelouč musí rozdělit vzorky na ty, které jsou z ochranných pásem moru a ty ostatní a viditelně je označit. Nezapomenout uvádět na seznamy registrační čísla chovatelů.
Chovatelé, kteří vzorky neodevzdají, budou mít menší problém. My tyto včelaře určitě "prásknem" (jak praví klasik: Udávat se nemá, ale hlásit se to musí). Tito včelaři musí absolvovat jarní léčení nátěrem plodu. Možná zcela zbytečně připraví o čas včely, sebe také o peníze a příslušné funkcionáře, co se o to musí postarat. Nehledě na možná zbytečné infuze chemikálií do včelstva.
Ta síta s otvory 5 mm a většími jsou kvůli malému úlovému brouku (Aethina Tumida), který tu sice není, ale co kdyby se objevil. Prý se vyskytl někde v Portugalsku a ve Francii. Ale zatím jsem nečetl, že by se někde v Evropě rozmnožil. V Německu založili pro boj proti této havěti zvláštní stránku . Pokud vznikne nebezpečí, tak na té stránce bude (doufám) informace. Prachy a touha po zisku hýbou světem. Je otázka času, kdy někoho napadne přivézt ze světa nějaké "zázračné" včelí matky a s nimi mimochodem se sem dostane i SHB (Small Hive Beetle). Někdy vám o té potvoře tady něco více napíšu - je to na delší povídání, ale věřte že je to pěkný hajzlík. (5.7 mm x 3,2 mm)

Murphy-ho zákony ve včelařství

4. prosince 2006 v 18:44 | Eman |  Zajímavé zprávy o včelách a jejich produktech
Jestliže může něco špatně dopadnout, jisté je, že se tak stane!
1. Zákony, které mají základní platnost
 • Včely, pokud jde o včelaření, jsou bystřejší než včelaři.
 • Nejvíce rozšířeným mýtem o včelaření je ten, že včely jsou chovány.
 • Včelstvo, kterému se v nejvhodnějších podmínkách věnuje všestranná péče, udělá to, co se jemu bude hodit nejlépe.
 • Největší radost ze včelařeni mají ti, kdo mají minimální nároky na užitek z něho.
2. Základní Murphyho zákony o tom, kterak vést včelstva
 • "Vést včelstva" ve včelaření znamená, že si včely dovedou poradit samy jak přežít, navzdory včelaři.
 • Jednoduché řešení nějakého problému při včelařeni se objeví okamžitě potom, když jste nastrojili řešení obtížné.
 • Kladným výsledkem toho, že jste nic neudělal, když jste byl při řešení nějakého včelařského problému v rozpacích, je uspokojení, že jste aspoň situaci nezhoršil.
 • Jestliže nevíte, jak řešit nějaký včelařský problém, nedělejte nic - problém zmizí sám.
 • Uteplováni včelstev pro přezimování v našich oblastech je vysoce prospěšné proto, aby se včelař zahřál.
 • Je velmi pravděpodobné, že bude pršet v den, kdy plánujete práci se včelami, než v den předcházející nebo následující.
3. Murphyho zákony, které se týkají rojeni
 • Rojeni včelstev začíná právě v době, kdy odjíždíte ze stanoviště.
 • Roj kteréhokoli jiného včelaře se vždy usadí na nižší větvi.
 • Pravděpodobnost, že právě nalezený roj ulétne roste úměrně s velikostí roje.
 • Včely se rojí vždy když nemůžete najít roják nebo dojdou rezervní úly.
 • Bezpečný způsob jak snížit počet zjištěných rojů na vaši včelnici, je ten, že přijdete-li na včelnici, nikdy roje hledat nebudete.
4. Murphyho zákony, jimiž se řídí chov matek a jejich přidávání
 • Matku nejsnáze najdeme, když ji nepotřebujeme nalézt.
 • Nádherný plod objevíte ve včelstvu, o kterém jste se domníval, že je bez matky, a to právě následující den po objednáni nové, drahé matky.
 • Obtíže s přidáváním nových matek rostou úměrně s jejich cenou.
5. Murphyho zákony, jimiž se řídí bodáni včel
 • Naše reakce na včelí bodnutí se zvětšuje úměrně s tvrzením, že včelí bodnutí je pro nás bez účinku.
 • Pečlivě nasazený závoj nás nemůže uchránit před popuzenou včelou, která nás chce bodnout za každou cenu.
 • Rukavice, které by spolehlivě chránily před bodnutím, neexistují.
 • Kotníky a drobné klouby prstů vylučují feromonům podobné látky, které jsou mimořádně přitažlivé pro popuzené včely.
6. Murphyho zákony o vědomostech týkajících se včelaření
 • Úplná znalost včelařeni je vyloučena, neboť čím více se člověk učí, tím více dochází k poznáni, že se musí učit ještě více.
 • Tou měrou, jak budou vaše vědomosti týkající se včelařeni růst, budou se vaše znalosti včelaření zmenšovat.
 • Když se nakonec naučíte včelám rozumět, vaše včely se změní.
 • Váš absolutně brilantní nápad, který měl zrevolucionovat včelaření, byl již v roce 1851 vyzkoušen Langstrothem a od té doby publikován ve včelařských časopisech nejméně třikrát.
 • Vždy se najdou aspoň dva odborníci, kteří vám poskytnou zcela protichůdné rady, týkající se jakéhokoli problému práce se včelstvy.
7. Murphyho zákony týkající se vybaveni včelaře
 • Tendence dýmáků uhasnout se zvětšuje s agresivitou včel.
 • Pravděpodobnost, že zapomenete vzít s sebou na vzdálenou včelnici důležitou pomůcku, je úměrná vzdálenosti vaší včelnice od vašeho bydliště.
 • Že se mračí a zvedá vítr, je přímým důsledkem toho, že jste si nasadili ochranný závoj a rozdělali oheň v dýmáku.
8. Murphyho zákony, jimiž se řídí produkce medu
 • Dobrovolní pomocnici se objeví vždy právě v době po vytáčeni medu a jeho plnění do sklenic.
 • Nejvyšší ceny medu se platí právě před nebo potom, kdy jste dodal na trh všechen přebývající med.
 • Včelařením můžete vydělat peníze - až 2 Kč za hodinu.
9. Murphyho zákony pro začátečníky
 • Včelstva se zkušeným včelařům dodávají mírnější než včelařům začátečníkům.
 • Objednané včelí matky dojdou vždy poštou právě v pátek odpoledne po její poslední roznášce.

Hlavní problémy našeho včelařství

4. prosince 2006 v 18:42 | Eman |  Včelařské události v okresu a jinde ve světě
Česká lesnická společnost, Český svaz včelařů, Výzkumný ústav včelařský, pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, odboru rybářství, myslivosti a včelařství pořádala 1.prosince 2006 seminář Hlavní problémy našeho včelařství.
Náš zástupce Arnošt Klukas tam špicoval uši a přivezl plno dobrých dojmů. Ing. Titěra z Výzk. ústavu včelařského referoval v první přednášce o přínosech mezinárodní konference EURBEE . Hlavní témata na konferenci jsou rozepsána ve sborníku.
V části Management měl celkem výstižný příspěvek John Kefuss o špatné včelařské praxi.
"Většina diskuzí o včelařské praxi se zaměřuje na to, jak mají být věci dělány správně. I když málo jich je ochotných připustit to, že každý včelař dělá chyby během své včelařské kariéry. Bezpečně lze říci, že čím déle chováte včely, tím více chyb jste udělali. Někteří včelaři (a výzkumníci) jsou velmi zdatní v dělání chyb a dělají mnohem větší chyby než jiní. Navíc často opakují stejné chyby. Toto vystoupení se týká pouze několika z mnoha chyb praxe, které jsem udělal a ukazuje, proč byste to neměli dělat "mým způsobem" (pokud se ovšem opravdu nechcete dostat do skutečných problémů)."

Celkem 330 účastníků předneslo stovky referátů a vystavili 150 posterů (plakátů)