Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Říjen 2006

Genom včely se více podobá genomu obratlovců

27. října 2006 v 13:33 | ovcsvpardubice |  Zajímavé zprávy o včelách a jejich produktech
Zajímavý článek o výsledcích studia genomu včely medonosné. Skutečnost, že včely jsou hmyz tvořící organizované společenství je příčinou velké podobnosti genomu včely s obratlovci, narozdíl od jiného hmyzu. Více článků o tom najdete v angličtině, když do www.google.com vložíte například heslo: Honeybee Genome Sequencing Consortium.

Racionální včelařské metody

27. října 2006 v 10:29 | Eman |  Včelařské metody, úly a další včelařský hardware

Jaké jsou důvody pro otevření úlu

Kromě periodických prohlídek včelstev, které se normálně provádějí bez otvírání úlu, musí včelař někdy otevřít úl a vyjmout rámky, aby vyřešil problém. Otevírání úlů bychom se měli pokud možno vyhýbat, protože to ruší včely v plodování a snůšce sladiny a také to zabíjí včely. Avšak někdy je to nezbytné z těchto důvodů:
· Je potřeba včelstvo krmit
Včelstva by se měla krmit v různou dobu a některé krmné procedury vyžadují otevření úlu.
· Je podezření na nemoc nebo velké napadení škůdci.
Pokud cítíte nepříjemný zápach nebo pach hniloby ve včelstvu, může být napadeno morem plodu. Jestli vidíte hnědé proužky na vchodu úlu, včely mohou trpět průjmem, který může vzniknout z několika důvodů. Jestli zaznamenáte kokony nebo pavučiny, úl může být napaden zavíječem, zvláště když je včelstvo slabé.
· Snůšková aktivita je velmi nízká ačkoli jsou dobré zdroje nektaru
Když víte, že je k dispozici hojný zdroj nektaru, ale včely nenosí normálním tempem, může být populace létavek významně oslabena. Normální úrovně snůšky za dobrého počasí pro zdravé, silné včelstvo je typické frekvencí přistávání průměrně přibližně jednou za sekundu nebo vícekrát. Nové včelstvo, i zdravé, bude mít nižší snůšku, kvůli nižší populaci. Nízká snůšková aktivita pro zdravé včelstvo by mohla indikovat několik okolností, včetně infekce tracheálního roztoče, slabé včelstvo po vyrojení, nebo obecná malátnost z důvodů stresování včelstva.
Poznámka.
Jakékoli včelstvo, které je napájeno sirupem a pylem bude snášet dramaticky méně než normálně. Pokud krmíte včelstvo, neznepokojujte se nižší snůškovou aktivitou.
· Mnoho mrtvolek nebo slabě se pohybujících včel před úlem
Velký počet mrtvých dospělých včel kolem vchodu může indikovat hladovění nebo silné napadení tracheálním roztočem. Slabé pobíhání včel na letáku nebo před úlem, zvláště s K-uspořádanými křídly, mohou indikovat napadení tracheálním roztočem. Mnoho larev vyhozených před úlem může indikovat silné napadení roztočem Varroa destructor.
· Včelstvo je nové a vyžaduje kontrolu rozvoje
poté co bylo včelstvo vloženo do prázdného úlu z roje, nebo oddělku, měli byste ho otevřít a zkontrolovat po prvních 2 týdnech. To vám ukáže stav včelstva, zvláště matky, takže můžete napravit včas problém a zajistit jeho prosperitu v daném roce.
· Úly byly fyzicky narušeny
Úly, které byly otevřeny, přemístěny, převráceny obvykle vyžadují okamžitou pozornost
· Aplikovaly se metody omezování rojení
Jestli jste použili jisté opatření pro omezení rojení, jako odstranění matečníků, náhrada matky nebo přidání plodiště, musíte kontrolovat další týden a podívat se, jestli jsou další známky tendence k rojení
· Vkládáte nebo jste vložili novou matku
Matka by měla být vyměněna v každém včelstvu každé 2 roky pro udržení zdraví včelstva a jeho produktivity. Matka může být také vyměněna v kratších intervalech jestli je slabá (produkuje málo plodu). Měla by být vyměněna okamžitě jestli chybí nebo je trubcokladná, což znamená že je neoplodněná.

Včelstvo musí být otevřeno aby se odstranila slabá matka a 24 hodin později otevřeno znovu aby se vložila nová matka. Včelstvo by se mělo kontrolovat po týdnu po vložení matky a určit, jestli byla přijata a jestli klade adekvátní množství vajíček.
· Velká nektarová snůška a včely by mohly potřebovat více prostoru
Po nebo během velké snůšky může včelstvo trpět nedostatkem prostoru a mohlo by být nuceno k rojení. Budete muset otevřít úl a zkontrolovat, jestli je nutno přidat prostor pro kladení. Jestliže je letní nebo podzimní snůška, měli byste sledovat stupeň naplnění medníku. Jestli je medník plný zavíčkovaného medu, med by měl by být odstraněn co nejdříve

Příprava na návštěvu včelnice

Radost ze včelaření je velmi ovlivněna stupněm přípravy před návštěvou vaší včelnice. Slyšeli jste o přísloví "gram prevence je cennější než kilogram léčení". To je velká pravda právě v tomto případě.
Rozsah přípravy záleží na tom, co chcete ve včelách dělat. Cokoli se chytáte se včelami dělat, důkladně si to nejdřív promyslete. Jestli stojíte v obleku, se zapáleným kuřákem nad otevřeným úlem, nemůžete běhat zpátky a vzít si co jste zapomněl. Tedy plánujte předem.
Když plánujete otevřít úly, zkontrolujte seznam potřeb a vybavení, abyste se ujistili, že něco nezapomenete, co byste mohli potřebovat. Nebudete potřebovat všechno a vždy, ale projděte si seznam v každém případě a dejte si věci blízko k ruce během návštěvy. Je-li včelnice daleko od vašeho domu, vezměte si věci k ruce i když pouze plánujete periodickou prohlídku. Budete mít pak možnost otevřít úly, pokud prohlídka odhalí problémy které je nutno řešit okamžitě.
· Rozpěrák a páčidlo, špachtle apod.
· Smeták na včely
· kuřák
· Cukrový sirup, pokud bude potřeba přikrmit
· Pyl pro stimulaci produkce plodu
· Palivo do kuřáku
· Baterku, na prohlídku podmetu
· Sirky ve dvojitém PE sáčku nebo 2 zapalovače
· Další provázek pro zajištění závoje, když praskne, jak se nahýbáte
· Šikovný malý ruční větráček pro ochlazení tváře skrz závoj, když se potíte a je horko
· Trakař na vození nářadí od auta
· Láhev vody na umytí rukou a rukavic, tváře, a na pití
· Další úlová dna, nebo nástavky s rámečky
· Sekačka, kosa na trávu a plevel
· Vnitřní kryt pro přechodné zakrytí nástavků, horní deska na napajedlo.
· Mateří mřížka
· Olej, vaselina směs a štětec na natírání noh úlů proti mravencům
· Léčiva
· Další medník nebo plodiště pro případ rozšiřování. Také ho lze použít pro dočasné uložení rámků z úlu, který prohlížíte.
· Zalévací konev a vědro s vodou pro postříkání včel, jestliže není jiný zdroj vody

Otevření a prohlídka úlu

Kromě periodické prohlídky včelnice, která se dělá normálně bez otevírání úlu, včelař musí někdy vlézt včelám do domu, zvednout kryt, vyjmout rámky k důkladnější prohlídce. Otevírání úlu by se mělo provádět co možná nejméně, protože to naruší produkci plodu a snůškovou aktivitu a zabíjí to včely. Ovšem je to nezbytné za určitých podmínek (viz Důvody pro otevření úlu ).
Pokud takové důvody jsou, je potřeba úl otevřít a zkontrolovat a podniknout opatření. Následující základní procedury se mohou měnit podle situace. Budete se učit zkušeností, jak řešit specifické situace, jak je zjistíte během prohlídky. Dodržujte pravidla včelařské etikety na včelnici.

Dvanáct zlatých pravidel chování na včelnici

Pravidlo 1 - používejte kuřák
Pravidlo 2 - k úlu přistupujte vždy zezadu
Pravidlo 3 - Nepřekážejte včelám v letu
Pravidlo 4 - Pohybujte se pomalu a citlivě
Pravidlo 5 - Vyhýbejte se nepřirozeným pachům (alkohol, parfémy, cigarety apod.)
Pravidlo 6 - Dobře se oblečte
Pravidlo 7 - Dbejte na pevný úchop rámečků. Nepouštějte věci do úlu a na zem.
Pravidlo 8 - Nevrážejte do úlu, udržujte pořádek kolem úlu a na zemi, dodržujte odstup od úlu.
Pravidlo 9 - Udržujte na včelnici čistotu. Sekejte pravidelně trávu.
Pravidlo 10 - Otvírejte úl jen v nezbytných případech
Pravidlo 11 - Otevírejte úl jen za dobrého počasí, nejlépe před polednem, nikdy před bouřkou a před setměním.
Pravidlo 12 - Pozorujte chování včel a reagujte přiměřeně. Snažte se být pro včely neviditelný.

Postup při otevření a kontrole včelstva

1. Připravte si nářadí a pomůcky (kuřák, oblek, rozpěrák, smetáček, nástavek na odkládání rámků, kryt..)
2. Ukliďte si na včelnici, mravence, plevel, nepořádek
3. Připravte si materiál pro práci k ruce. Připravte si bednu na odkládání nástavků, rámků, kryt, plachetku, náhradní plodiště, mateří mřížku.
4. Odstraňte závaží na střeše a sejměte střechu.
5. Aplikujte opatření proti mravencům, namazat a naolejovat podstavec vazelinou, nebo vyjetým olejem.
6. Zakuřte do česna a počkejte 30 vteřin
7. Odstraňte horní kryt a dejte ho na zem. Na něj můžete dávat další díly
8. Odstraňte vnitřní kryt
9. Pokuřte lehce rámečky
10. Odstraňte staré a nepotřebné krmivo
11. Očistěte horní část rámků od propolisu škrabkou
12. Odstraňte nepotřebné nástavky
13. Uvolněte nejdřív krajní rámek, který je nejdále od plodového tělesa
14. Vyjměte krajní rámek
15. Prohlédněte rámek - rámek musí být vertikálně, aby nepadal med a larvičky, nebo matka.
16. Prohlídka napoví, jestli je přítomna matka (vajíčka a larvičky), kolik mají zásob, plodu a abnormality.
17. Krajní rámek dejte stranou do prázdného nástavku po ruce, v nouzi opřete o úl (nedoporučuje se).
18. Stejným způsobem prohlédněte další rámky a dejte je stranou. Tím si uděláte prostor pro prohlídku plodiště.
19. Najděte rámek s matkou. Dobré je mít matku značenou.
20. Vraťte plodové rámky do původního místa
21. Přeorganizujte plodové rámky. Ve zvláštních případech je potřeba přesunout plodové těleso k jedné straně. Například je-li v úle problém se zaviječem.
22. Vše dejte na své místo, včely zaplašte z okrajů zakouřením.

Cukrový sirup - Použití a příprava

Cukrový sirup se používá jako dietní doplněk pro včely v novém úle nebo v době nouze o nektar. Je to roztok cukru ve vodě obvykle 2 ku 1, 1 ku 1 nebo 1 ku 2. Sirup se také dává před zimním obdobím, k urychlení stavby plástů u rojů, nebo oddělků. Ačkoli se praktikuje stále více zimování na medu, nakrmení včel na zimu cukrovým roztokem je to nejlepší, co pro včely můžeme udělat. Vzhledem k mnoha balastním látkám, které se ukládají včelám ve výkalovém váčku po zkrmování medu, je nakrmení cukrem bez problémů a skýtá záruku 100% přezimování zdravých včel. Dále rozdíl ceny cukru a medu jednoznačně hovoří ve prospěch krmení cukrem.Pokud některý včelař prosazuje zimování včel na medu, považuji to za nepřímé řešení problémů s odbytem medu a nízké výkupní ceny medu (až 30 Kč/kg). Samozřejmě předpokládám totální zákaz krmení včel cukrem od časného jara až do konce produkčního období medu. Neuznávám tzv. jarní podněcování. Naopak před první snůškou odeberu nespotřebované zavíčkované zásobní plásty s cukrem a použiji je jako posilu do oddělků k mladým matkám.
Poměr cukru k vodě
Účel
(2/3 cukr, 1/3 voda)
3 kg cukru na 2 l vody
Podzimní krmení, během nedostatku nektaru a při aplikaci některý léků (ve světě).
(1/2 cukr, ½ voda)
Asi 2 kg cukru na 2 vody
Jarní podněcování
(1/3 cukr, 2/3 voda)
1 kg cukru na 2 litry vody
Stimulace produkce plodu a vosku, příprava na výměnu matky, slabé včelstvo.
Poznámka.
Včely nesmí zásadně nikdy strádat. Hladové včely jsou moc špatnou vizitkou včelaře. Včelař je tu také proto, aby v případě nepřízně přírody včeličkám pomohl sám. Včelařím v rámkové míře 39x24 a 2 nástavky (9-11 rámků) jsou pro mě tabu, a z nich nikdy med nevytáčím. Tím nechávám na včelách, kolik si nashromáždí kolem plodu zásob. Med si můžu v nejhorším koupit, ale za přílišné okrádání včel by mě včelí pánbůh určitě potrestal. Smysl života včel je výchova dalších generací a k tomu musí mít dostatek krmiva (nektar, med a pyl) a voskové plásty. Pud sběrací je spolu s obranným velmi silný.

Upozornění na podvodníka

19. října 2006 v 14:36 | Eman |  Zajímavé zprávy o včelách a jejich produktech
UPOZORŇUJI NA PODVODNÍKA
POPIS OSOBY:
Jde o muže ve věku 35 - 40 roků, vysokého 175 - 180 cm, štíhlé a opálené postavy. Muž má oválný obličej, hnědé vlasy, jsou krátké sestříhané (zhruba na 2 mm).
POPIS CHOVÁNÍ OSOBY:
Muž působí na první pohled velmi dobrým dojmem. Zajde za včelařem a osloví ho otázkou co je nutné mít pro zajištění převozu včelstev a jaké povolení k tomu je zapotřebí. Muž uvádí, že informace potřebuje pro svého 16letého synovce z Přerova (může být i odjinud) z důvodů stěhování rodiny. Od včelaře si dá poradit.
Z řeči muže je patrné, že má o včelaření jen povrchní znalosti. Je však schopen jmenovat i několik funkcionářů z vedení svazu a dokáže dobře popsat včelařskou školu v Nasavrkách (Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s.).
Během řeči prohodí, že je zaměstnán u firmy, která vybavuje školy a učiliště. Tvrdí, že firma má na skladě několik medometů a úlů. Muž dokáže tyto věci dobře popsat. Dodává, že když vidí zájem, zjišťuje u firmy, zda by je mohl odkoupit na sebe jako nadnormativní zásoby za velmi nízkou cenu a nabídnout je za tuto zvýhodněnou cenu včelaři. Po pár hodinách se muž ke včelaři vrátí se sdělením, že firma souhlasí. Muž nabízí, že věci přiveze. Dodává, že pokud se jeho kolega vrátí s autem nebo vlekem, pak že na placení nespěchá. Po uplynutí několika hodin muž přijde za včelařem znovu a oznámí, že kolega se nevrátil. Zeptá se proto zájemce (osloveného včelaře), zda by mohl využít jeho auta a zajet s ním do Pardubic ke skladům vlakového nádraží, kde má firma sklad. Než spolu vyjedou, muž včelaře upozorní, že se platí ihned. Ujistí zároveň, že zná dobře Pardubice i cestu. Při příjezdu na místo nechá své věci v autě (batoh, tašku) a sdělí, že jde vše zařídit. Zároveň vyzvedne peníze a ztratí se.
Dokáže popsat i některé lidi a jejich pracovní činnost v místě, kde působí.
Informujte, prosím, co nejvíce včelařů. Nechť v případě podezření volají policejní linku 158.
Jaroslav BŮŽEK