Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Novela veterinárního zákona

1. března 2006 v 22:03 | ovcsvpardubice |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
Novela veterinárního zákona V části týkající se včelařů je uvedeno: 58. V §20 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 17b zní:
"§20 (5) Živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu může chovatel prodávat v malých množstvích

ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso a vejce pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množstvích ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Vejce prodávaná v tržnici, na tržišti nebo do místní maloobchodní prodejny musí být označena stanoveným způsobem[17a]. Za místní maloobchodní prodejnu se v této souvislosti považuje maloobchodní prodejna v obci, jež je z obcí, v nichž je maloobchodní prodejna, zpravidla nejblíže hospodářství chovatele. Med pocházející z vlastního hospodářství může chovatel prodávat v malých množstvích ve své domácnosti, svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, která zásobuje přímo konečného spotřebitele; med prodávaný v tržnici, na tržišti nebo dodávaný do maloobchodní prodejny musí být označen jménem, příjmením a místem trvalého pobytu nebo pobytu[17b] chovatele, druhem medu podle jeho původu, údajem o jeho množství a datem minimální trvanlivosti.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Eman Eman | E-mail | 3. března 2006 v 5:51 | Reagovat

zaslechl jsem, že malé množství má být do 20 kg. Není známo kolikrát je to možné opakovat.

2 Eman Eman | Web | 5. dubna 2007 v 7:03 | Reagovat

Co to znamená?

. jsi malovčelař, nejsi podnikatel (nejsi soukromý zemědělec)

. prodáváš pouze své přebytky

. nemusíš mít schválenou medárnu a plnírnu

. ručíš za kvalitu medu dle platných norem

. malé množství bude definováno vyhláškou  ("...zaslechl jsem, že to bude do 2000 kg v dávkách po 20 kg ")

. med do tržnice a obchodu musí být označen (viz výše)

3 Eman Eman | 17. září 2009 v 18:09 | Reagovat

"Malé množství" nepřevyšuje 2 tuny ročně.

4 Eman Eman | 17. září 2009 v 18:09 | Reagovat

Podle § 27a odst. 1 písmeno d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči může chovatel v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti.

5 Eman Eman | 17. září 2009 v 18:10 | Reagovat

ZMĚNA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

Dne 4. září 2009 nabyla účinnosti novela č. 298/2009 Sb., která změnila zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Pro chovatele včel obsahuje důležitou změnu – prodloužení lhůty pro podání žádosti o náhradu škod vzniklých nařízením mimořádných veterinárních opatření – a to o 6 týdnů, na celkových 12 týdnů ode dne utracení včelstev, nejpozději do 12 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.
Tuto změnu najdete v § 70, jehož úplné znění s vyznačením schváleného doplnění uvádíme níže:

HLAVA IX

NÁHRADA NÁKLADŮ A ZTRÁT
VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČNÝMI NÁKAZAMI

§ 70

    (1) Nestanoví-li předpisy Evropských společenství jinak, poskytuje se náhrada podle § 67 z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele nebo osoby uvedené v § 69. Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření. Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, lhůty pro podání žádosti podle předchozí věty se prodlužují o 6 týdnů. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá ministerstvo stanovisko krajské veterinární správy. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama