Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Jak postupovat pro poskytnutí dotace podle NV 197/2005

24. února 2006 v 7:07 | ovcsvpardubice |  Český svaz včelařů, organizace, dotace a jiné
Úvodem je asi dobré připomenout, že Nařízení vlády 197/2005 Sb. bylo doručeno spolu s časopisem Včelařství každému členovi ČSV. K tomu byly doplněny organizační pokyny. Nikdo se tedy nemůže vymlouvat "já to nevěděl" (pokud je gramotný). Vzhledem k "hutnosti" textu a množství informace v NV zde uvedu zásadní povinnosti chovatelů a ZO. Prostředky poskytuje EU a proto neočekávejte nějaké výjimky a toleranci v termínech nebo dokladech. Jen pro zajímavost - vloni bylo na dotace vyčleněno 30 milionů Kč a vyplaceno bylo pouze 13 mil. Kč. Mnoha včelařům (okresům, i kočovníkům) "ujel vlak" a tak se snažte, abyste nezůstali stát na nástupišti. Nyní k podstatnému: Kdo, co, do kdy a jak.
Chovatel včel
nejpozději do 1.6.2006 sdělí své ZO ČSV počet včelstev, která bude ošetřovat a další požadavky (Formidol). Kočující včelaři, pokud splní podmínky NV, zejména řádné nahlášení stanoviště 5 dní předem na obecní úřad (s číslem katastru a situačním plánkem) a v případě kočování do jiného kraje získání veterinárního osvědčení, zažádat o dotaci kočování přímo u OV.
ZO ČSV
  1. nejpozději do 5.6. prokazatelně doručí na OV ČSV sumární objednávku léčiv a počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou , a dále identifikační údaje chovatelů včel (všech konečných příjemců dotace) - jména, příjmení, datum narození, adresa pobytu, případně IČO - u zvláštních seznamů k ošetření aerosolem také datum ošetření, podpis včelaře a identifikaci osoby provádějící ošetření (musí být proškolena pro práci s agregátem). Seznamy musí zahrnovat všechny včelaře na území ZO i nečleny a registrované z jiných ZO, kteří o ošetřování požádají.
  2. Po obdržení dotačních prostředků je neprodleně vyplatí chovatelům včel (70 % ceny léků a 10 Kč/včelstvo ošetřené aerosolem*)
* Každá ZO si kalkuluje cenu za ošetření aerosolem jinak. Například ZO stanoví poplatek za aerosolování 15 Kč, potom včelař zaplatí ZO 15 a dostane dotaci 10 Kč. Je nutné si uvědomit, že dotace patří do rukou včelaře a ne do účtu ZO!
Nedodržení uvedeného postupu (obcházení OV, neúplnost dokladů, samostatný nákup Formidolu ap.) bude znamenat ztrátu nároku na dotace. Neodůvodněné zpoždění výplat včelařům také může mít za následek sankce ze strany SZIF. Informace a formuláře na stránkách SZIF
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 eman eman | Web | 31. května 2007 v 14:13 | Reagovat

K tomu ještě stručné poznámky:

k dotaci na nákup vyvíječe VAT 1a.

Včelař, který si objedná v Vu.Vč.Dol vyvíječ, sdělí to do 1. 6. své územně příslušné ZO. Ta celkový počet oznámí do 5.6. OV a do 1.8. doručí originaly faktur. OV vyžádá dotaci v celkové žádosti na ÚV a do 15.8. doručí orginály faktur na ÚV, a po obdržení dotace 70% stejnou cestou zpátky převede dotační částky chovateli.

Včelař kočovník si do 15.6. zažádá o dotaci na podporu o péči o kočovná stanoviště (100 Kč/včelstvo) přímo u OV. Do 15.8. pak zašle potvrzení a oznámení o kočování Obecního úřadu s mapkou a s razítkem OU (podpis starosty). OV pak zašle souhrnnou žádost do 20.8. na ÚV ČSV a pak přidělené dotace pošle přímo včelaři.

Dotace na zařízení, medomety, kočovné vozy atd., si včelař vyžádá přímo u sekretariátu ÚV ČSV.

2 Zdeněk Zdeněk | 23. listopadu 2007 v 19:13 | Reagovat

Dobý den, měl bych na Vás dva dotazy:

1. vysvětlete mi blíže větu:

"Do 15.8. pak zašle potvrzení a oznámení o kočování Obecního úřadu s mapkou a s razítkem OU (podpis starosty)."

Podle nařízení jako kočovný včelař oznámím 5 dnům předem přemístění včelstev patřičnému OU a mohu si to pro své potřeby nechat na podatelně potvrdit (pochybuji, že starosta mi bude ochoten vždy něco podepisovat, toho nějaké kočování nezajímá, ovšem podatelna se v malých vesnicích může rovnat sám starosta :).

A takto potvrzené oznámení je jediným, co mám písemně v rukou o mém kočování během roku. Pak jedině, že by mě někdo jel na stanoviště zkontrolovat.

Takže jaké potvrzení a jaké oznámení máte přesně na mysli?

2. jak je to s dotací na technickou podporu jako refraktometr nebo sudy na med? Tam stojí, že se dotace poskytuje od ceny zařízení 20000 a více. Jenže žádný refraktometr neb sud tolik nestojí.Takže kdy mám nárok na dotaci při pořízení refraktometru nebo nádob na med?

3 Zdeněk Zdeněk | 23. listopadu 2007 v 19:42 | Reagovat

Doplnění: těch minimálních 20000 Kč za zařízení bude asi celkem, protože třeba palety nemůžou stát 20000. K tomu ještě jeden dotaz: koupím třeba přívěs za 15 tisíc na kočování a k tomu z technické podpory refraktometr a nějaké sudy. Dohromady tedy přes 20 tisíc, jenže bráno samostatně pouze v kategorii kočování ani technická podpora tato zařízení dohromady  20 tisíc nepřesahují. Mám nárok na podporu? Máte s tím zkušenost?

4 eman eman | Web | 26. listopadu 2007 v 15:21 | Reagovat

"Do 15.8. pak zašle potvrzení a oznámení o kočování Obecního úřadu s mapkou a s razítkem OU (podpis starosty)."

Jednoduše napíšete ohlášení na obec, kde (např. číslo parcely) - vyznačení v mapce, kolik včelstev a od kdy do kdy kočujete. Obec (starosta) vám dá na druhý originál razítko a to oznámení s mapkou je dostatečný dokument k získání dotace. Lze to ověřit dotazem u příslušné obce.

Je to stanoveno v příslušné vyhlášce o rostlinolékařské péči. Smysl je věrohodně doložit skutečnost, že kočovný vůz byl určitou dobu mimo své trvalé stanoviště. Razítko OU a podpis starosty je to potvrzení.

Nákup za 20000 Kč a více je samozřejmě celková suma všech zařízení nakoupených jedním žadatelem v jednom paragrafu nařízení vlády. Sčítat zařízení na zpracování medu a na kočování, aby přesáhla cena 20 tis. Kč, NELZE. Ale lze sčítat palety, kočovné vozy, nakládací zařízení a dopravní prostředky kromě automobilů v kapitole kočování. Stejně tak lze sčítat ceny refraktometru a medometu atd.

To je můj výklad, jak jsem ho vydedukoval z NV 197 a 285. O dokladech pro příspěvek na kočovné včelstvo mám praktický důkaz z vlastní zkušenosti.

5 zeman zeman | E-mail | 4. prosince 2007 v 9:54 | Reagovat

Kdo mi zkontroluje, zda kočuji, nebo jen žádám o dotaci, znáte to.... /trvalé stanoviště v lese./

6 Eman Eman | Web | 4. prosince 2007 v 17:41 | Reagovat

Stanoviště je na parcele, která patří k nějaké obci. Starosta této obce má zodpovědnost za potvrzení přistavení kočovného vozu. Trvalé stanoviště v lese není kočování, za to se dotace nedávají. Kočování je odjetí z trvalého stanoviště na přechodnou dobu a navrácení se do září (tak nějak je to definováno v zákonu a vyhlášce).

7 David David | E-mail | 22. prosince 2007 v 20:46 | Reagovat

Zakoupil jsem kočovný vůz,a chtěl bych se zeptat co přesně je třeba udělat,abych dostal dotaci na tento vůz.V naši organizaci mi nedokážou poradit...

8 zdenek zdenek | 4. ledna 2008 v 8:27 | Reagovat

Chci říct, že jsem se setkal s názorem, že přívěs za auto, na kterém většina z nás v současnosti úly vozí, se dotace NETÝKÁ! Prý to musí být nějaký speciální vozík  na včely.

Takže bych prosil o vyjádření odborníka, co je to vozík na včely? Sám za sebe dodávám, že v nařízení vlády se doslova píše, že dotace se poskytuje na:

3. Přívěsy (přívěsné vozíky k přesunu včelstev).

Nevím, že by někdo vyráběl oficiálně nějaké včelařské přívěsy, čili nic takového oficiálně neexistuje, existují jen přívěsy za auta a pak ty staré maringotky, které byly upraveny svépomocí a nejsou žádnými včelařskými přívěsy, stejně tak svépomocí si včelaři upravují i dnešní obyčejné přívěsy za auta.

Čili proč nedají dotaci na normální přívěs za auto,když se na něm vozí včely, nástavky i úly úplně běžně? Já žádný na zakázku upravený vozík nepotřebuji a ten obyčejný je zcela jasně "přívěsný vozík k přesunu včelstev". Alespoň když uvažuji zdravým rozumem.

9 zdenek zdenek | 6. ledna 2008 v 12:36 | Reagovat

A vzhledem k tomu, že se problematikou dotací zabýváte vážně, tak mám na Vás ještě jednu připomínku - podnět.

Dnes už je běžné, že můžete komunikovat s úřady emailem, buď bez nebo s ověřeným elektronickým podpisem. Takže proč nepodávat hlášení obecním úřadům emailem? Pro potřebu úřadu stačí jim sdělit nutné informace emailem, je to zákonem povolené.

Jaké potvrzení by bylo třeba pro potřebu podání žádosti o dotace? Předpokládám, že obecní úřad by mi opět emailem odpověděl. Předložil bych k žádosti vytištěnou odpověď obecního úřadu jako doklad o podání hlášení? Toto potvrzení obecního úřadu by bylo potvrzeno jejich ověřeným elektronickým podpisem, tudíž nešlo by ho padělat.

Zkuste se tím zabývat. Velmi by to urychlilo komunikaci s úřady pro ty včelaře, co mají více stanoviš't. Představte si, že mám deset stanovišť a podávám na 10 úřadů žádosti. Poštou doporučeně by to bylo drahé a ještě by mi z úřadu neodpověděli (neměl bych v ruce potvrzení). Nezbývá než tam zajet autem a to stojí drahý benzín a čas (zvlášť v době kočování). Dotace za kočování tím vlastně přestávají mít smysl.

Kdyby to ale bylo emailem, nestojí to nic. Takže proč to nezavést?

Ať si ČSV zřídí emailovou schránku kam lze žádosti s potvrzením posílat elektronicky nebo ať uznává elektronická potvrzení úřadů vytištěná žadatelem na papír. V případě pochybností lze pravost elektronického podpisu příslušného úřadu na požádání vždy ověřit.

Co myslíte, nestojí to za to?

10 Eman Eman | Web | 7. ledna 2008 v 8:01 | Reagovat

Taková myšlenka se mi velmi líbí. První problém však nastane tím, že vám OU prostě neodpoví. Lidi, kteří se obětují a dělají starosty si často s internetem nerozumí anebo nemají čas, jsou přetížení, nebo mají zavirovaný počítač atd.

Další problém je v tom, že vytisknout na papír lze cokoli a jako doklad pro dost velké státní peníze to neobstojí. Razítko a podpis papíru je pořád něco, na co státní orgány slyší. Řešení by bylo hlášení s mapkou elektronicky podepsané kvalifikovaným podpisem OU, a nakopírované na CD a pak stejně podepsané OV, UV. A také by musel být SZIF vybavený na čtení dokumentů s el. podpisem a mít dokonale funkční PKI ve státě. S tím souvisí vyřešení bezpečnosti PC, zálohování dat, administrace. A porovnejte čas kontroly takového dokumentu na CD (za předpokladu že bude čitelné, nebude poškrábané) s prolistováním několika papírů. Na to aby zřídili dalšího úředníka s počítačem. Takže nejjednodušší je naklusat na OU a říci si o podpis a razítko na papír. Možná to celé vidím moc složitě, ale nemohu si pomoci. Někteří lidi než aby se naučili něco nového, tak raději složí funkci.

Zatím si státní orgány nedokáží ani porovnat svoji databázi chovatelů a stanovišť pod MZe s databází žadatelů o dotace 1.D. Možná se jednou Vašeho elektronického snu dožiji, přál bych si to.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama