Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Únor 2006

O falšování medu - trocha teorie

27. února 2006 v 8:21 | Eman |  Med
Falšování potravin je staré snad jako lidstvo samo.

Jak postupovat pro poskytnutí dotace podle NV 197/2005

24. února 2006 v 7:07 | ovcsvpardubice |  Český svaz včelařů, organizace, dotace a jiné
Úvodem je asi dobré připomenout, že Nařízení vlády 197/2005 Sb. bylo doručeno spolu s časopisem Včelařství každému členovi ČSV. K tomu byly doplněny organizační pokyny. Nikdo se tedy nemůže vymlouvat "já to nevěděl" (pokud je gramotný). Vzhledem k "hutnosti" textu a množství informace v NV zde uvedu zásadní povinnosti chovatelů a ZO. Prostředky poskytuje EU a proto neočekávejte nějaké výjimky a toleranci v termínech nebo dokladech. Jen pro zajímavost - vloni bylo na dotace vyčleněno 30 milionů Kč a vyplaceno bylo pouze 13 mil. Kč. Mnoha včelařům (okresům, i kočovníkům) "ujel vlak" a tak se snažte, abyste nezůstali stát na nástupišti. Nyní k podstatnému: Kdo, co, do kdy a jak.
Chovatel včel
nejpozději do 1.6.2006 sdělí své ZO ČSV počet včelstev, která bude ošetřovat a další požadavky (Formidol). Kočující včelaři, pokud splní podmínky NV, zejména řádné nahlášení stanoviště 5 dní předem na obecní úřad (s číslem katastru a situačním plánkem) a v případě kočování do jiného kraje získání veterinárního osvědčení, zažádat o dotaci kočování přímo u OV.
ZO ČSV
 1. nejpozději do 5.6. prokazatelně doručí na OV ČSV sumární objednávku léčiv a počty včelstev ošetřených aerosolovou technikou , a dále identifikační údaje chovatelů včel (všech konečných příjemců dotace) - jména, příjmení, datum narození, adresa pobytu, případně IČO - u zvláštních seznamů k ošetření aerosolem také datum ošetření, podpis včelaře a identifikaci osoby provádějící ošetření (musí být proškolena pro práci s agregátem). Seznamy musí zahrnovat všechny včelaře na území ZO i nečleny a registrované z jiných ZO, kteří o ošetřování požádají.
 2. Po obdržení dotačních prostředků je neprodleně vyplatí chovatelům včel (70 % ceny léků a 10 Kč/včelstvo ošetřené aerosolem*)
* Každá ZO si kalkuluje cenu za ošetření aerosolem jinak. Například ZO stanoví poplatek za aerosolování 15 Kč, potom včelař zaplatí ZO 15 a dostane dotaci 10 Kč. Je nutné si uvědomit, že dotace patří do rukou včelaře a ne do účtu ZO!
Nedodržení uvedeného postupu (obcházení OV, neúplnost dokladů, samostatný nákup Formidolu ap.) bude znamenat ztrátu nároku na dotace. Neodůvodněné zpoždění výplat včelařům také může mít za následek sankce ze strany SZIF. Informace a formuláře na stránkách SZIF

Nemoci včel

10. února 2006 v 11:07 | Eman |  Nemoci včel - Veterinární záležitosti - léčení
(určeno začínajícím včelařům - je to na české podmínky upravený překlad ze stránky včelí nemoci - návody na léky schválené v Česku jsou na stránce Výzkumného ústavu včelařského návody k lékům.)
Včely přežily 50 milionů let - člověk pouhých 5 milionů let! kdyby 50,000 lidí žilo spolu pohromadě v těsné blízkosti v malém, uzavřeném, vlhkém, temném, špatně ventilovaném prostoru, nemoce by tam jistě převládly. A proto ...
 • Prevence je lepší než léčení
 • Naučte se poznat zdravý plod a včely
 • Navykněte si hygienické postupy - Nevyhazujte plásty a propolis na včelnici a nevyměňujte plásty
 • Snažte se nemačkat včely při manipulaci
 • Vyvarujte se loupeže a přeletům - rozlévání cukrového syrupu nebo manipulace pozdě v sezoně.
 • Předpokládejte, že zařízení z druhé ruky je z napadeného a nemocného včelstva. Opalte ohněm dřevěné části anebo nepoužívejte rámky nebo plásty z druhé ruky.
 • Sterilizujte plásty 80% octovou kyselinou a/nebo Paradichlor-benzen (pozor - může přejít do medu)
 • Roje dejte do karatény - kontrolujte je na nemoce (je praktické čerstvě usazený roj, který je bez plodu, vyfumigovat pokapaným páskem Varidolem (nebo MP-10) - viz české návody.
 • Nikdy nekrmte cizím medem, nebo medem neznámého původu
 • Vždy používejte zvláštní nářadí a rukavice pro každou včelnici
 • Jste-li na pochybách, požádejte o radu odborníka na nemoci včel nebo zkušeného včelaře
 • V lednu poctivě seberte vzorky 1 měsíčního spadu (měli) a pošlete na vyšetření do Výzkumného ústavu Vč.
 • Mor a Varroáza musí být hlášena veterinární správě.
 • Nenaříkejte vždy nad ztrátami. Je-li to vaše chyba poučte se z této zkušenosti.
Nemoc v této souvislosti je cokoli, co způsobuje včelstvu problémy (Ne-moci dobře žít) - nemusí to být nezbytně patogen. Včelí nemoci se mohou rozdělit na nemoci plodu, nemoci včel, škůdci a paraziti a nevhodné ošetřování:
Nemoci plodu
Je podstatné rozpoznat zdravý plod - vše co se odchyluje od toho je podezřelé. Mnoho příčin nemocí se nachází ve většině včelstev, ale infekce není obvykle zřejmá dokud včely nejsou ve stresu. Vyhýbejte se stressování včel a nehygienickým procedůrám například výměna plástů, rozlévání syrupu atd.
Sáčkový plod (Sacbrood) je virové onemocnění (Morator aetatulae), nalezené v 30% včelstev, obvykle zaznamenáno od května do časného léta, když je poměr plodu ke včelám vysoký. Staré včelařsé knihy to označují zkažený plod (addled brood) a nyní se nazývá sáčkový plod (Yates). Tato nemoc brání larvě v zakuklení, poté co je zavíčkována v buňce. Larvy uhynulé od tohoto viru se promění ve váčky s kapalinou natažený na zádech s hlavami směrem k hornímu kraji buňky. Dospělé včely je odvíčkují. Nemocné larvy změní barvu od perlově bílé do bledě žluté a hlava se zmačká jak tělo vyschne do tenké, tmavě hnědé šupiny. Na rozdíl od moru včelího plodu, má šupina zřetelný tvar čínské trepky a lze ji snadno odstranit jako jeden kus. Dospělé včely rozpoznají a odstraní napadenou larvu. Dospělé včely mohou být infikovány při krmení nakaženým pylem nebo při trávení tekutiny z larvy - virus se množí a shromažďuje v hypopharngealní žláze která produkuje potravu pro mladé larvy. Avšak infikované včely přestanou jíst pyl a přestanou krmit larvy. Sáčkový plod je obvykle pomíjivý a nemá význam. Plásty mohou být znovu použity - vir se stává neinfekční během několika týdnů.
Vápenatý plod (Chalk Brood )
je způsoben houbou Ascophaera apis, rozšířenou a nalezenou ve zdánlivě nenapadených včelstvech - často se objevuje v časném jaru v rozvíjejících se včelstvech. Vznik není zatím dobře vysvětlen. Vysoká úroveň oxidu uhličitého v plodovém hnízdu, může nastat, jestli jsou včely nedostatečně větrány, nedostatek pylu jsou také možné faktory. Může to být genetického původu, v tom případě může pomoci výměna matky. Houbové spory jsou tráveny larvami a rozmnoží se ve střevu. Výrůstky houby zasáhnou tkáň larvy a larva hyne, často až po zavíčkování buňky. Mrtvá larva je nejdří křídově bílá, často se žlutým středem, a stane se velmi tvrdá a uvolní se v buňce (mumie). Další černé/šedé spory se mohou vyvinout na povrchu. Mumie jsou odstraňovány úlovými včelami a je možné je vidět mimo úlu nebo na dně. Mumie Vápenatého plodu by neměly být zaměňovány s vyhozenými rousky pylu, který má barevné vrstvy. Plásty možno sterilizovat pomocí kyseliny octové.
Mor včelího plodu (American Foul Brood - AFB)
je způsoben sporotvornou bakterií Paenibacillus larvae larvae. Spory které kontaminují potravu plodu se vyvinou do bakterií a ty proniknou střevní stěnu a rozmnoží se ve tkáni těla larvy. Larva obvykle uhyne poté co je buńka zavíčkována, na otravu krve. Plást má vzhled krabice s pepřem, kde byly nemocné larvy odstraněny. Víčkování může vypadat vlhké, propadlé a děrované. Zpočátku jsou mrtvé larvy sliznaté a uschnou do tvaru hnědých šupin, což je vidět je-li plást nakloněn ke světlu. Šupiny se dají těžko odstranit a jsou vysoce infekční - spory jsou životaschopné po mnoha letech (údajně až 80 let) - snesou teplotu 120 st. Celsia. Diagnoza může být potvrzena pomocí "vláknového testu": Zápalka vložená do podezřelé buňky a pomalu vytahovaná a vytáčená. Je-li to mor vč.plodu, zbytky larvy se vytahnou do hnědého slizkého vlákna. Mor vč.plodu se musí hlásit veterinární správě - a ta dohodne bakteriologické potvrzení. Vydá rozhodnutí o uzávěře stanoviště a dozoruje spálení včel a plástů. Pojištění a náhrady z ČSV (úly a nářadí) a MZe (včelstva) kompenzují včelaři ztráty. Peníze umožní včelaři znovu začít. Nekrmte proto medem nejistého původu, který může obsahovat spory moru. Rojení, přelety a loupeže může přinést mor. Je zakázáno léčit mor antibiotiky.
Rychlý test přítomnosti moru: Holstův mléčný test, který využívá skutečnosti, že sporující bakterie P.L.produkuje množství proteolytického enzymu. Test se provádí vložením podezřelé uschlé larvy, nebo roztěr nemocné larvy do zkumavky s 1-4 ml 1% práškové smetany ve vodě. Zkumavka se zahřeje na 37°C. Pokud je přítomen P. larvae potom suspenze zprůhlední do 10-20 minut.
Hniloba plodu (European Foul brood - EFB)
je způsobován bakterií Melissococcus plutonius. Bakterie se živí potravou ve střevě larvy a vyhladoví larvu. Larva obvykle umírá dříve než je buňka zavíčkována. Napadená larva je vidět v nepřirozené pozici (bolest žaludku), barva se mění od perlově bílé do krémové a vyschne a tvoří hnědou šupinu (odstranitelnou včelami). V ranných stádiích, infikovaná larva má vzhled roztaveného vosku. Obsah buňky netvoří vlákno. EFB se musí hlásit veterinářům. Potom se zadá bakteriologické potvrzení. je-li potvrzeno - pak ve Velké Britanii je povoleno léčení antibiotiky jen při lehké infekci - doporučuje se metoda setřesení roje. Označení Americký a Evropský mor nejsou zeměpisné údaje výskytu - oba mory se vyskytují v Evropě i Americe. Mor na sebe upozorňuje klihovým pachem spojeným s rozkladem plodu.
...... pokračování příště (Varroáza)

Bee Pests and Diseases (The National Bee Unit delivers the Bee Health Programmes on behalf of Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra) and Welsh Assembly Government (WAG) in England & Wales.)


Wapediav