Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Prosinec 2005

Změny stanov ČSV - registrační poplatek

14. prosince 2005 v 12:33 | ovcsvpardubice |  Český svaz včelařů, organizace, dotace a jiné
VIII. sjezd ČSV schválil několik změn stanov. Významná změna se týká placení registračního poplatku.
§ 19 odst. 5 i) doplněno za … "členského příspěvku" na člena,… Změna znamená, že člen, který by chtěl registrovat svá včelstva na území jiné ZO, než ve které je členem, by zaplatil registrační příspěvek do výše členského příspěvku na člena, je-li stanoven, a který je příjmem registrující ZO. Není-li stanoven, tj. vybírá-li ZO členský příspěvek na svou činnost od svých členů jen ze včelstva, pak od registrujícího se členský příspěvek nevybere. Připomíná se - ZO si pro svou činnost může stanovit svůj členský příspěvek, a to buď ze včelstva nebo na člena, nebo obojí kombinovat.
Odůvodnění: navrhovanou změnou se odstranilo znevýhodňování registrovaných členů s většími počty včelstev a v případech, kdy ZO vybírá příspěvek ze včelstva a v něm má zahrnuty i náklady na léčení. Taktéž není žádoucí, aby registrovaný člen platil ze včelstva své ZO a na část včelstev, kterou má jinde, platil též ze včelstva, tedy v podstatě platil 2x z jednoho včelstva. Zdá se nám přijatelnější placení příspěvku ze člena u registrovaného člena, neboť ten má stejné právo účastnit se schůzí ZO jako ostatní řádní členové. Povinnost léčit včelstva má podle veterinárního zákona chovatel. Pokud se na provedení léčení registrovaný člen domluví se ZO, pak jim samozřejmě zaplatí tak jako každý jiný člen. Pokud ne, provede si léčení jiným způsobem. V souvislosti s touto změnou bylo konstatováno, že je třeba, aby směrnice č. 1/2004 o výběru, stanovení, odvodu a užití členských příspěvků byla vztažena obdobně též na výběr registračních příspěvků. Taktéž je pak nutné s touto změnou stanov dát do souladu směrnici k registraci včelstev.
Dále jsou změny v zákazu kumulaci funkcí, kooptaci členů, náhradě cestovních výloh, pořizování zápisu z jednání, způsobu placení registračních poplatků, zánik členství již 1.1. roku, na který není zaplacen příspěvek, odvolání člena ÚV.