Informace ze světa Internetu hlavně o včelách a včelařích, a česky

Září 2005

Jak na roztoče Varroa Destructor

8. září 2005 v 9:15 | eman |  Varoáza
Nyní celkem aktuální otázka. Proti tomuto obtížnému hmyzu našich včel se bojuje po celém světě (Výjimkou jsou některé země Afriky a Austrálie). Je prokázána souvislost propuknutí nebezpečných chorob včel, jako je například mor včelího plodu, se zvýšeným napadením včel roztočem. Je to logické. Slabé a parazitem trápené včelstvo ztrácí své obranné mechanismy. Na stránce Beginners Bee Problems je hodně zajímavých informací. Vybral jsem z příručky pro boj proti roztoči (managing_varroa_new.pdf) shrnutí strategie boje:
Strategie pro efektivní zdolávání varroázy
1. Monitorujte nákazu v úlech. Musíte znát jestli se roztoči množí rychleji nebo jestli není léčení efektivní. Nelze jen ošetřovat a výsledky ponechat náhodě.
2. Mluvte s jinými místními včelaři o problémech s roztoči a o strategii boje, kterou používáte. Může být užitečné spolupracovat - například koordinovat ošetřování.
(Poznámka: v ČR je prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho základních organizací prosazováno organizované léčení varroázy. Jsou však malé organizace, kde to z různých důvodů nefunguje a léčení se tam v nejlepším případě odehrává metodou rozdání léčiv a návodů. Jakkoli se nám to nemusí líbit, je to bohužel trpká realita. Ačkoli jsou návody srozumitelné, přesto některým (starším) včelařům dělají problémy. Fatální chyba může být například záměna lahviček M-1AER s Varidolem. Strategie v článku proto platí bezezbytku pro země, kde boj s roztočem není vůbec organizován.)
3. Používejte kombinované metody biotechnické s chemickými léčivy. To dá nejlepší výsledky.
4. Zpomalujte vývoj a šíření rezistentních roztočů a minimalizujte rizikové zbytky léčiv. Neošetřujte častěji než je nezbytné - monitoring pomůže rozhodnout jak často by to mělo být.
5. Používejte schválená a doporučená léčiva Výzkumným ústavem včelařským. (viz: Metody boje s varroazou po celý rok) Ty mají prokázané účinky proti roztočům a jsou bezpečné pro včely, včelaře a spotřebitele medu a prostředí. Vždy přesně dodržujte návody k použití.
6. Kde je to možné, střídejte dvě nebo více nezávislých léčiv. To je efektivní strategie ke zpomalení vývoje rezistence. Vyvarujte se používat stejný prostředek rok co rok.
7. Pamatujte že používání nepovolených chemikálií ve včelstvech nebo zneužívání povolených může zanechat škodlivá a zjistitelná rezidua ve včelích produktech.
8. Buďte připravení na roztoče rezistentní na pyrethroidy. Naučte se test na rezistenci (je v příručce) a získejte zkušenost z používání jiných opatření. Jestliže se objeví rezistence, musíte přestat s používáním pyrethroidů a zvolit alternativy.
9. Buďte pružní a přizpůsobiví v boji s roztoči. Metody, které účinkují dobře za některých okolností nemusí účinkovat jindy.
10. Sledujte aktuální vývoj v metodách boje s roztoči - jak se situace vyvíjí musíte se ujistit že máte poslední informace.
11. Vybírejte a ponechávejte si včelstva, která jeví zvýšenou toleranci k roztoči.
Na závěr: Pamatujte si, že roztoč Varroa Destructor je vstupní brána k různým virovým a bakteriálním onemocněním včel (mor včelího plodu).
__________________________________________________________________
Ještě jedna zajímavá holandská stránka o varroáze v angličtině - shrnuje různé metody boje proti varroáze.